O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Pius XII - ofiara nagonki KGB - ŁUKASZ ADAMSKI

 

 

 

 

 

 

 

 


Pius XII - ofiara nagonki KGB

W dniu śmierci papieża Piusa XII minister spraw zagranicznych Izraela Golda Meir napisała: "Opłakujemy wielkiego sługę pokoju"

Dziś, równo po 50 latach, środowiska żydowskie nawołują do wstrzymania beatyfikacji Piusa XII z powodu jego rzekomego antysemityzmu i związków z Adolfem Hitlerem.

Zarzuty kierowane dziś wobec Piusa XII przez środowiska lewicowe i żydowskie są bardzo poważne. Zmarłego w 1958 r. papieża oskarża się o bierność wobec Holokaustu, brak pomocy Żydom w czasie wojny, milczenie w obliczu okrucieństw nazistów, a czasem wręcz kolaborację z Hitlerem.

Pół wieku po śmierci Piusa XII wiemy, że oskarżenia te nie mają żadnych podstaw historycznych, a większość z nich wymyślona została w latach 60. przez oficerów radzieckiego KGB. Mimo to aktywiści lewicowych organizacji i część dziennikarzy wciąż nie może pogodzić się z faktem, że rozpowszechniane przez media zarzuty nie mają żadnego oparcia w archiwalnych dokumentach.

Atak na Trzecią Rzeszę

2 marca 1939 r., a więc pół roku przed wybuchem II wojny światowej, abp Eugenio Pacelli wybrany został biskupem Rzymu. Czy faktycznie podczas swojego długiego pontyfikatu nie zrobił nic, by zapobiec jednej z największych tragedii w historii ludzkości?

Zaraz po inwazji Hitlera na Polskę Pius XII utworzył w Watykanie centrum informacji o ofiarach i zaginionych w wyniku działań wojennych. Otwarcie przeciwstawił się też antysemickiemu prawu wprowadzonemu przez Mussoliniego, zatrudniając w Watykanie kilku Żydów, w tym znanego kartografa Roberto Almagię. Potępił zarówno agresję ZSRR na Finlandię, jak i napaść Niemców na Polskę.

W swojej pierwszej encyklice "Summi pontificatus", opublikowanej 20 października 1939 r., Pius XII pisał wprost: "Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie byli żołnierzami, a jednak zostali zabici, prosi o bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, która dla swej wierności Kościołowi [.] zasługuje na braterskie i szczodre współczucie na całym świecie". Encykliki tej nie pozwolono odczytać w Niemczech, a nazistowski ambasador przy Watykanie nazwał ją "bezpośrednim atakiem na Trzecią Rzeszę".

W marcu 1940 r. Pius wystosował ostry list do Joachima Ribbentropa, nakazujący zaprzestania mordów na Żydach, a w swoich radiowych przemówieniach wielokrotnie apelował o zakończenie wojny. W 1941 i 1942 r. "New York Times" nazywał apele papieża "samotnym głosem w ciszy i ciemności, w jakich pogrąża się Europa".

Znamienny dla stosunku Piusa XII do nazistów był przebieg jego spotkania z Joachimem von Ribbentropem w 1940 r., opisany w książce "Eugeniusz Pacelli. Papież pokoju" (1951) autorstwa emigracyjnego polskiego historyka Oskara Haleckiego: "Von Ribbentrop rozpoczął natychmiast przydługi i agresywny wykład o niezwyciężalnej Trzeciej Rzeszy, niechybnym zwycięstwie narodowego socjalizmu i daremnym trwaniu papieża po stronie wrogów Fuhrera. Pius XII słuchał cierpliwie i niespokojnie aż do samego końca. W końcu papież otworzył na swym biurku ogromny rejestr i doskonałą niemczyzną zaczął wyliczać długi szereg prześladowań wymierzonych przez Trzecią Rzeszę przeciw poszczególnym obywatelom w Polsce, podając datę, miejsce i dokładne szczegóły każdej zbrodni. Von Ribbentrop uznał za stosowne zakończyć audiencję".

Przyjaciel Żydów - wrogiem Żydów

Papież zachęcał jednocześnie biskupów w poszczególnych państwach do pomocy wszystkim prześladowanym z powodu narodowości. Dzięki temu we Włoszech i w innych państwach duchowni katoliccy głęboko zaangażowali się w ratowanie Żydów, często przypłacając swoje czyny życiem. Żydowski historyk Pinchas Lapide stwierdził w swojej książce "Trzech papieży i Żydzi" (1967): "Kościół Piusa XII uratował od pewnej śmierci z rąk nazistów 860 tysięcy Żydów. Liczba ta dalece przekracza efekty działań innych instytucji religijnych czy akcji ratunkowych podejmowanych przez państwa". W samym Rzymie na polecenie papieża katoliccy duchowni ukrywali 4,8 tys. Żydów.

"Milczenie" papieża, czyli brak oficjalnego przemówienia, bezpośrednio potępiającego masowe zabójstwa Żydów, nie było więc spowodowane cichym sprzyjaniem polityce rasowej Hitlera, lecz obawą o życie prześladowanych. Pius XII doskonale wiedział, że gdy holenderscy biskupi w liście pasterskim ośmielili się zaprotestować przeciwko antysemickim akcjom SS i gestapo, Hitler odpowiedział wywiezieniem 40 tys. Żydów z Holandii i spaleniem ich w komorach gazowych (wśród ofiar była m.in. św. Edyta Stein). Zachowały się relacje świadków, którzy byli obecni przy tym, jak Pius XII w ostatniej chwili wstrzymał się od publikacji publicznego protestu wobec antyżydowskiego terroru. Powiedział wtedy, że jeśli pismo biskupów doprowadziło do śmierci tylu niewinnych ofiar, protest głowy Kościoła kosztować może prześladowanych Żydów pięciokrotnie drożej.

Nic dziwnego więc, że w pierwszych latach po wojnie nikomu nie przyszło do głowy, by oskarżać Piusa XII o antysemityzm. 9 listopada 1945 r. przybyła do papieża delegacja 80 byłych więźniów obozów koncentracyjnych z podziękowaniami za "szlachetną postawę wobec Żydów". Dziesięć lat później filharmonia z Izraela zorganizowała dla papieża koncert dziękczynny, podczas którego przypomniano, że w czasie wojny Pius XII osobiście uratował przed śmiercią rabina Rzymu. W dniu śmierci Pacellego - 9 października 1958 r. - minister spraw zagranicznych Izraela Golda Meir napisała: "Opłakujemy wielkiego sługę pokoju".

Papież niszczy plany komunistów

Co tak diametralnie zmieniło postawę niektórych środowisk żydowskich? Wszystko wskazuje na to, że wrogość Piusa XII do komunistów.

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, gdy Zachód świętował zwycięstwo, lekkomyślnie oddając część Europy Stalinowi, papież jako jeden z nielicznych przywódców przestrzegał przed sowieckim totalitaryzmem. W przemowie z 24 grudnia 1945 r. tak mówił o Związku Radzieckim: "Cała powierzchnia globu, czerwona od przelanej w tych przerażających latach krwi, proklamuje tyranię totalitarnego państwa. [.] [Związek Radziecki] jednym ruchem pióra [.] zmienia granice państw; jedną kategoryczną decyzją przywłaszcza sobie gospodarkę ludu [.] pozbawiając go jego naturalnych możliwości; poprzez źle skrywane okrucieństwo przegania miliony ludzi [.] z ich domów i ziem i wykorzenia, wyrywa z kultury i cywilizacji, nad stworzeniem której pracowały całe pokolenia".

Po skazaniu na długie lata więzienia arcybiskupów Berana z Pragi, Stepigiera z Zagrzebia i Midszentego z Węgier Pius XII zalecił Świętemu Oficjum wydanie oświadczenia, które głosiło, że każdy, kto przyznaje się do nauki materialistycznego i antychrześcijańskiego komunizmu oraz wstępuje do komunistycznej partii, ściąga na siebie karę ekskomuniki. Utrudniło to znacznie nowym komunistycznym reżimom tworzenie nowych "Kościołów", kierowanych przez tzw. księży-patriotów. W bożonarodzeniowym przemówieniu z 1955 r. Pius XII przypomniał: "Mocą nauki chrześcijańskiej odrzucamy komunizm jako system społeczny".

Największym jednak ciosem dla komunistów - zwłaszcza tych z Moskwy - było lansowanie przez papieża pojęcia "słusznej wojny". W momencie gdy komuniści robili wszystko, by przedstawić siebie jako ofiary imperialistycznej agresji, Pius XII potępił "pacyfistyczną propagandę, w której nadużywane jest słowo pokój". Podkreślił, że gdyby katolicy za główny cel postawili sobie rozbrojenie, pozostaliby kompletnie pozbawieni możliwości obrony przed agresorem.

KGB wkracza do akcji

W 1963 r. w Niemczech powstała sztuka teatralna "Namiestnik". Jej rzekomym autorem był nieznany wcześniej dramaturg Rolf Hochhuth - co ciekawe, w młodości członek Hitlerjugend. Przedstawiała ona Piusa XII jako zimnego, nieczułego wroga Żydów, popierającego politykę ich eksterminacji. Sztukę nieznanego pisarza wyreżyserował - kolejny zbieg okoliczności - światowej sławy reżyser teatralny Erwin Piscator, który w latach 30. przebywał w ZSRR. "Nośny" antyreligijny temat, osoba Piscatora i dobre recenzje w niemieckiej lewicowej prasie spowodowały, że dramat przetłumaczony został na 20 języków - wyjątkowo dużym powodzeniem cieszył się w PRL, NRD i innych "demoludach", gdzie grywano go w celach propagandowych.

W 2007 r. Ion Mihali Pacepa, były oficer rumuńskiego wywiadu przebywający obecnie w USA, ujawnił, że sztuka stworzona została przez KGB, a główną rolę w jej powstaniu odegrał gen. Iwan Agajanc. Pierwsze szkice miały powstać na kilka lat przed oficjalną premierę, a jeszcze przed napisaniem sztuki wywiadowcy KGB znaleźli reżysera. Cel operacji o kryptonimie "Seat-12", w której uczestniczył też wywiad rumuński (Rumuni wykradli z Watykanu dokumenty na temat Piusa XII, później odpowiednio dla potrzeb sztuki spreparowane), był jasny: skompromitować papieża, który szkodzi interesom politycznym krajów bloku sowieckiego.

Operacja, mająca na celu pośmiertną dyskredytację Piusa XII i wpłynięcie na korzystny dla Sowietów przebieg II Soboru Watykańskiego (1962-1965), całkowicie się powiodła: papież Jan XXIII, obawiając się posądzeń o "reakcyjność", postawił na dialog i koegzystencję z państwami socjalistycznymi, przyłączył się też do inspirowanej przez ZSRR "walki o pokój".

Niestety, nagonka na Piusa XII nie skończyła się wraz z upadkiem sowieckiego komunizmu. W latach 90., tym razem z powodów czysto komercyjnych, w rolę Hochhutha wcielił się angielski dziennikarz John Cornwell. Wydał on bestsellerową książkę "Papież Hitlera", podtrzymującą tezy niemieckiego dramaturga. W reakcji na publikację Watykan po raz kolejny przypomniał o istnieniu znanych od wielu lat dokumentów, które całkowicie przeczą ustaleniom Anglika. Dziś Cornwell, który za nierzetelność skrytykowany został nawet w liberalnych mediach (np. w amerykańskim "Newsweeku"), przyznaje, że nie miał żadnych podstaw, by osądzać Piusa XII. "Papież Hitlera" jest jednak do dziś - obok sztuki "Namiestnik" - najpopularniejszą książką o papieżu Piusie XII.

Łukasz Adamski, Magdalena Żuraw
www.lukaszadamski.pl

Gazeta Polska - 16. 12. 2008

22. 12. 2008r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS