JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

O RUCHU RODAKÓW


OŚWIADCZENIE RR
- 11 LISTOPAD 2004 R.


Od tego się zaczęło:
APEL DO RODAKÓW

Po piętnastu latach!

vv
 

 


Założenia ideowo-programowe Ruchu Rodaków

Ruch Rodaków to odpowiedź na Apel do Rodaków i jego praktyczna wykładnia.
Ruch Rodaków to ruch społeczny Polaków zarówno na emigracji jak i w kraju.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za ruchem Polaków, a nie tylko Polonii jest konieczność koncentracji woli i działań wszystkich Polaków, by móc osiągać cele, które blokowane są przez obecne "elity" polityczne w kraju. Niestety nadzieje Polonii związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości tylko w części się ziściły. Wolność ta w pełni wyraża się jedynie w symbolice, w tym zewnętrznym opakowaniu wewnątrz którego nadal utrzymuje się układ sprzed 1989 roku przypieczętowany w Magdalence.
...czytaj dalej

 


RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet