JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

DOKUMENTY UCZESTNIKÓW RUCHU RODAKÓW

 

 

 

 

 

 


DOKUMENTY UCZESTNIKÓW RUCHU RODAKÓW

Kogo zapraszamy do współpracy?

Ruch Rodaków bardzo dużą uwagę przywiązuje do postaw i wartości repezentowanych przez jego uczestników. Politycznie można nas określić między "12, a 14" na wizerunku sali sejmowej
z wyraźnym zaznaczeniem braku tolerancji dla przeszłości komunistycznej.
Przynależność do PZPR i jej satelit oraz późniejszych klonów jest dyskwalifikująca.

Uczestnikiem ruchu może zostać każda osoba pochodzenia polskiego gotowa z pełnym zaangażowaniem realizować i wspierać jego założenia, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Warunkiem uczestnictwa w Ruchu Rodaków osób urodzonych przed 1972 rokiem jest dobrowolne i zgodne z prawdą wypełnienie deklaracji i oświadczeń: dekomunizacyjnego i lustracyjnego.

Zapraszamy osoby które w swoim życiu kierują się wartościami chrześcijańskimi i narodowymi.

Deklaracja uczestnika RR.

Wersja elektroniczna jest w przygotowaniu, będzie traktowana jako wstępny akces do RR i musi zostać potwierdzona formularzem przesłanym pocztą z własnoręcznym podpisem.

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)......................................
po zapoznaniu się założeniami programowymi wyrażam chęć uczestnictwa w Ruchu Rodaków. Dla celów organizacyjnych przekazuję wymagane dane osobowe, które zobowiązuję się na bieżąco uaktualniać:

nr.domu, ulica.....................................................
miasto................................................................
województwo, stan...............................................
kod pocztowy......................................................
kraj....................................................................
tel:......................................................................
e-mail:................................................................
- data urodzenia...................................................

Moje zainteresowania, doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej:
................................................................................................................

Podpis wypełniającego deklarację:

..................................................

Oświadczenie lustracyjne.

Wersja elektroniczna jest w przygotowaniu, będzie traktowana jako wstępny akces do RR i musi zostać potwierdzona formularzem przesłanym pocztą z własnoręcznym podpisem.

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko).......................... oświadczam, że nigdy nie współpracowałem ze służbami specjalnymi PRL.
W razie ujawnienia takiego faktu wyrażam zgodę na zawieszenie mnie w prawach uczestnika Ruchu Rodaków i w pełnionych funkcjach do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Etyki. Mam świadomość, że w razie potwierdzenia kłamstwa lustracyjnego zostanę bezwzględnie usunięty
z Ruchu Rodaków.

Podpis:.........................................................

Oświadczenie dekomunizacyjne.

Wersja elektroniczna jest w przygotowaniu, będzie traktowana jako wstępny akces do RR i musi zostać potwierdzona formularzem przesłanym pocztą z własnoręcznym podpisem.

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko).......................... oświadczam, że nigdy nie należałem do PZPR, ani innych partii od niej zależnych i w pełni akceptuję konieczność dekomunizacji Polski jako aktu sprawiedliwości i podstawowego warunku przywracania zasad demokracji wolnej od wpływów ludzi obciążonych odpowiedzialnością za podporządkowanie polityczne, gospodarcze i militarne obcemu państwu. Uważam, że odsunięcie ich od stanowisk państwowych i kierowniczych jest koniecznością.


Podpis:...........................................................

Wersja do druku


RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet