Oświadczenie AKO w sprawie naruszania swobód obywatelskich 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 14.06.2011r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie naruszania swobód obywatelskich

Od dłuższego czasu obserwujemy, jak w Polsce niebezpiecznie kurczy się przestrzeń wolności. Proces ten dotyczy nie tylko demokracji jako sposobu podejmowania decyzji, ale także podstawowych praw i swobód obywatelskich. Do ich ograniczania przyczyniają się zarówno władza ustawodawcza i wykonawcza, jak i sądownicza. Co gorsza, tzw. czwarta władza, a w każdym razie większość głównych czasopism, stacji nadawczych i portali internetowych nie tylko nie opisuje i nie oprotestowuje tej tendencji, ale ją tuszuje lub wręcz wspiera.

Nie sposób tu wymienić wszystkich faktów, wystarczy wymienić tylko niektóre:

- nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych;

- ustawa naruszająca prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań;

- ustawa o Systemie Informacji Oświatowej pozwalająca na gromadzenie danych o uczniach i stwarzająca możliwość ich inwigilacji;

- niekontrolowane działanie służb specjalnych, w tym zakładanie podsłuchów na skalę niespotykaną w innych krajach demokratycznych;

- limitowanie prawa do wolności zgromadzeń i publicznego wyrażania własnych przekonań, widoczne ostatnio zwłaszcza w szykanowaniu Ewy Stankiewicz i innych uczestników akcji Białego Namiotu domagających się wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej;

- niedopuszczenie 11 bm. do zaprezentowania w Sejmie wystawy "Pamięć i Prawda";

- rozpętanie kampanii przeciwko kibicom;

- poranne najście - powołanej do podejmowania z gruntu innych czynności - ABW na mieszkanie prowadzącego satyryczną stronę Antykomor.pl Roberta Frycza;

- próbę wprowadzenia instytucjonalnej kontroli Internetu;

- udostępnianie prywatnych adresów osób narażonych na zemstę ze strony świata przestępczego, jak to ostatnio uczyniono byłemu szefowi CBA, Mariuszowi Kamińskiemu; - posługiwanie się wymiarem sprawiedliwości do nękania niewygodnych osób i polityków, których wzywa się na bezustanne przesłuchania w prokuraturach położnych w różnych częściach kraju;

- odsunięcie od wyjaśniania katastrofy smoleńskiej prokuratora Marka Pasionka i wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i karnego;

- używanie sądów do temperowania i dyscyplinowania działaczy społecznych, niezależnych dziennikarzy, historyków, a nawet poetów, by wymienić tu Wojciecha Sumlińskiego, Jerzego Jachowicza, Krzysztofa Wyszkowskiego, Dorotę Kanię, Sławomira Cenckiewicza, Pawła Zyzaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, aresztowanie, dotkliwe pobicie Michała Stróżyka; w tych dniach wskutek nadgorliwości Prokuratury Rejonowej, która skorzystała z osławionego artykułu 226, skazano na dotkliwą, nieadekwatną w stosunku do czynu karę Jacka Balcerowskiego, ucznia technikum z Lipna za wymalowanie na murze szkoły antyrządowego napisu;

- usuwanie za poglądy z mediów publicznych renomowanych dziennikarzy, reprezentujących znaczną część opinii publicznej;

- mnożenie utrudnień i gróźb pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak też innych społecznych mediów, krytycznych wobec dzisiejszej władzy;

- eliminowanie całego spektrum poglądów z debaty publicznej, skrajne upolitycznienie mediów pozostających na służbie tzw. "pijaru", nieinformowanie lub zdawkowe informowanie o arcytrudnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz innych kłopotliwych faktach czy uzasadnionych przypuszczeniach dotyczących rządu, prezydenta lub członków partii koalicyjnych oraz ciągłe szkalowanie polityków opozycyjnych, nie wyłączając tych, którzy polegli w służbie ojczyźnie.

Nawet w liberalnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu podkreśla się, że swoboda wypowiedzi dotyczy w szczególny sposób tych, których poglądy nie są w danym momencie dominujące, a krytyka władz publicznych jest podstawowym sposobem ich kontrolowania poza momentami głosowania w wyborach.

Wobec coraz liczniejszych w ostatnich miesiącach przypadków naruszenia swobód obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności słowa, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa ten stan za alarmujący i wyraża głęboką obawę o przyszłość demokracji w Polsce.

Jednocześnie kieruje apel do wszystkich, którym nie jest obojętny los kraju, o niezwłoczne podejmowanie działań w celu zastopowania zmian wiodących prostą drogą do autorytaryzmu.

Zawrócić z niej może nas jedynie wzmożona aktywność obywatelska: samoorganizowanie się, wspieranie i współtworzenie niezależnych mediów oraz obiegu niezafałszowanych informacji, nagłaśnianie prób zastraszania opozycjonistów oraz wychwytywanie wszelkich przejawów dławienia wolności, wydobywanie na jaw przykładów nierzetelności i manipulacji w środkach masowego przekazu, piętnowanie nadużyć władzy, prywaty i korupcji, praktyk służących ich kamuflowaniu, odróżnianie dziennikarzy od propagandystów, egzekwowanie od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instytucji państwowych, by strzegły swobód konstytucyjnych i służyły narodowi.

W tym celu należy też czynnie upominać się o tę podstawę dialogu społecznego, jaką jest prawdomówność. Trzeba również pilnie zadbać o to, by w dyskursie publicznym używano słów w zgodzie z ich znaczeniem. Dzisiaj jesteśmy świadkami deformowania sensów podstawowych dla naszego wspólnotowego bytu, przede wszystkim werbalnego utożsamiania patriotyzmu z nacjonalizmem, a nawet faszyzmem; tych dalekosiężnych, destrukcyjnych operacji semantycznych dokonuje się na ogół w celu odniesienia doraźnej korzyści politycznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS, ogromna część naszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z postępującego zniewalania umysłów przez nadużywanie wolności słowa i odczuwa potrzebę przywrócenia zdrowych zasad komunikacji. Szykanowanie osób korzystających ze swobody wypowiedzi w imię praw podstawowych i godności ludzkiej jest tylko drugą stroną tego samego procesu.

Ta troska powinna zaowocować pozbawioną agresji, merytoryczną i obejmującą jak najszersze kręgi społeczne dyskusją o przyszłości naszego kraju.

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM - Przewodniczący AKO

•  ks. dr Adam Adamski Cor - UAM

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK

•  dr Aleksandra Andruszewska - Inst. Wł. Nat. Poznań

•  mgr Krystyna Andrzejewska - UAM

•  prof. dr hab. Marek Andrzejewski - U Szczeciński

•  dr Roman Andrzejewski

•  dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - PAN

•  dr Róża Antkowiak - UAM

•  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM

•  dr Adam Babula - UAM

•  dr Lidia Banowska - UAM

•  dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM

•  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM

•  mgr Janina Błaszak - PP

•  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - PP

•  dr Paweł Binek - UP Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - UMed

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM

•  prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - U Zielonogórski

•  dr Krystyna Celichowska - lekarz

•  doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt

•  dr Remigiusz Ciesielski - UAM

•  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - UMed

•  dr Ewa Ciosek - UAM

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM

•  mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM

•  dr Mirosława Dabert - UAM

•  mgr Jan Dasiewicz - UAM

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt

•  inż. Józef Drausowski

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - UMed

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM

•  dr Tadeusz Dziuba - radny Miasta Poznania

•  mgr Sylwiana Firin - Gramowska

•  mgr Agata Fischbach

•  dr Jerzy Fischbach

•  prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

•  mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik

•  mgr Bogdan Freytag

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN

•  mgr Witold Gedymin - UE

•  dr Grzegorz Gertig - UMed

•  prof. dr hab. Henryk Gertig - UMed

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - UP

•  dr Michał Haake - UAM

•  dr Jolanta Hajdasz - naucz. akad .

•  mgr Iwona Horodecka - kustosz; Biblioteka Raczyńskich

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM

•  mgr Eugeniusz Ilmak - U Zielonogórski

•  prof. dr hab. Jacek Jackowski - PP

•  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM

•  prof. dr hab. Marek Jerzy - UP

•  mgr Jolanta Jasińska - nauczyciel

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM

•  mgr inż. Andrzej Judek

•  prof. dr hab. Stefan Jurga - UAM

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny

•  dr Józef Kapusta - IBiA Warszawa

•  prof. dr hab. Janusz Kapuściński

•  dr Zofia Karaszkiewicz

•  dr Anna Kasprzyk - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - UE Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM

•  prof. dr hab. Maciej Kozak - UAM

•  prof. dr hab. Edmund Kozal - UP

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - UP

•  prof. UP dr hab. Henryka Kramarz - UP Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - U Warszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM

•  dr Grzegorz Kucharczyk

•  dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

•  prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM

•  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN

•  prof. dr hab. Tadeusz Kuliński - PAN

•  dr Krystyna Laskowicz - naucz. akad.

•  dr Przemysław Lehmann - PAN

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM

•  dr Maria Leśniewicz - PP

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM

•  dr Jarosław Liberek - UAM

•  mgr Jolanta Lisiak - architekt

•  mgr Rafał Lisiak - architekt

•  mgr Agata Ławniczak - dziennikarz

•  dr Eryk Łon - UE

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM

•  dr Piotr Łukasiak - PP

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM

•  ks. kan. lic. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"

•  dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - UP

•  prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk

•  mgr Helena Materny - nauczyciel

•  mgr Ryszard Materny

•  mgr Maria Matysiak - UAM

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca

•  dr Jerzy Michalik - UAM

•  prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski - UP

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - AMuz

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - UP

•  mgr Danuta Namysłowska

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM

•  dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn - UAM

•  prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn - UAM

•  Włodzimiera Pajewska - UAM

•  inż. Ryszard Paprzycki

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - UE

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - UP

•  dr Andrzej Pawuła - UAM

•  prof. dr hab. Krystyna Pecold - UMed

•  dr Barbara Pelplińska - UAM

•  dr Ryszard Piasek - reżyser

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń-Poznań

•  dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM

•  mgr Maria Przybylska - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - UAM

•  dr Jacek Radomski - UAM

•  dr Wiesław Ratajczak - UAM

•  dr hab. Lucyna Rempulska - prof.nadzw. PP

•  mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM

•  dr Lech Różański

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski - UMed

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - PP

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - UMed

•  mgr Janusz Smólski

•  mgr Maria Sobańska-Liberek - UAM

•  prof. dr hab. Marek Sozański - PP

•  mgr Zygmunt Sporny - UAM

•  dr Teresa Stanek

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny

•  mgr Gabriela Stępczak

•  prof. dr hab. Kazimierz Stępczak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - UP

•  dr hab. Andrzej Szpulak - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Sztaudynger - U Łódzki

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca

•  prof. dr hab. Roman Szulc - UMed

•  dr Mirosław Szulczyński - UAM

•  mgr Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz

•  dr Hanna Szweycer

•  prof. dr hab. Michał Szweycer

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM

•  mgr Stanisław Szymański - przedsiębiorca

•  ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL Lublin

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - UE

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM

•  mgr Grzegorz Tomczak - reżyser

•  prof. dr hab. Lech Torliński - UMed

•  mgr Jacek Tuchołka

•  prof. dr hab. Ryszard Vorbrich - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł - UMed

•  dr Marek Wedemann - UAM

•  dr Maria Wejchan-Judek - PP

•  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - UP

•  dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki - UMed

•  dr Maria Wołuń-Cholewa - UMed

•  prof. dr hab. Andrzej Wybrański

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN

•  prof. dr hab. Zygmunt Zagórski - UAM

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca

•  Jerzy Żarnowski - em. HCP

•  prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski - UAM

•  dr Jakub Żmidziński - PP

17.06.2011r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet