Gratulacje dla Antoniego Macierewicza - AKO 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 31.01.2012r

Wielce Szanowny i Drogi Panie Ministrze!

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, z wielką radością i zadowoleniem przyjęliśmy odznaczenie Pana Ministra przez Zespół wybitnego miesięcznika "Nowe Państwo" nagrodą Grzegorza I Wielkiego - Świętego Kościołów: katolickiego i prawosławnego.

Dla nas - akademików - szczególnie ważny jest fakt zaliczania Św. Grzegorza do czterech pierwszych doktorów Kościoła i jego wielkich reformatorów - oraz to, że jako Doctor Ecclesiae, patronuje On nauczycielom, uczniom i studentom!

Znamienne, i niezwykle spójne ze służebną rolą jaką Pan, Panie Ministrze, odgrywa od niemal 40 lat, wobec Polski i Polaków pozostają dewiza i jedyny tytuł jaki przypisywał sobie Grzegorz Wielki: "Servus servorum Dei" - Sługa sług Bożych.

Wyrażamy wielkie zadowolenie z faktu, iż tak świetną nagrodę otrzymał polityk szczególnie zasłużony w walce ze spuścizną komunizmu, człowiek wielkiej prawości, odwagi i konsekwencji. Pańska droga życiowa: od roli założyciela Komitetu Obrony Robotników, a następnie ministra spraw wewnętrznych, poprzez stanowisko likwidatora WSI i pierwszego Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, po funkcję przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej - jest pasmem dobrej i ofiarnej służby Rzeczypospolitej Polskiej!

Za to z ogromnym niepokojem przyjmujemy kolejne informacje, o próbach pozbawienia Pana Ministra immunitetu poselskiego. Z pierwszym wnioskiem, odrzuconym przez Prokuratora Generalnego, wystąpiła Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. Z kolejnym: Komendant Główny Policji.

Decyzja Prokuratora Generalnego może utwierdzać w przekonaniu, iż wystąpienia wobec Pana nie znajdują rzetelnego uzasadnienia prawnego, lecz są inspirowane motywacją polityczną, daleką od przesłanek wskazanych we wnioskach. Nie sposób bowiem dokonać oceny zaistniałej sytuacji bez uwzględnienia faktu, jakiej klasy, wielkości i zasług polityka - one dotyczą! Ale przede wszystkim bez merytorycznego rozpatrzenia racji, które kierują Pańskimi działaniami i ich oceną z perspektywy interesu narodowego.

Jak daleko współczesnej Polsce do standardów suwerennego państwa, skoro od wielu lat urządzana jest swoista nagonka na bohaterów naszej niepodległości!

Życzymy Panu, Panie Ministrze, wytrwałości, cierpliwości i stanowczości w Pańskich działaniach i zamierzeniach. Zapewniamy o stałym i niezachwianym poparciu i gotowości współpracy.

Składamy raz jeszcze najszczersze gratulacje - ta prestiżowa nagroda trafiła w najgodniejsze ręce.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

W imieniu 248 - osobowego Klubu,

Prof. dr Stanisław Mikołajczak
Przewodniczący AKO-POZNA

31.01.2012r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet