OŚWIADCZENIE AKO w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 14.04.2012r

OŚWIADCZENIE

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej

Po dwóch latach, jakie właśnie minęły od tragicznego dla naszej Ojczyzny dnia 10 kwietnia 2010 roku, coraz częściej i coraz głośniej mówi się o kłamstwie smoleński m. W wyraźnej analogii d o kłamstwa katyńskiego oznacza ono całość praktyk stosowanych przez władze rosyjskie i współpracujące z nimi czynniki polskie. Praktyki te służą kreowaniu i narzucaniu fałszywego obrazu katastrofy, ukrywaniu skandalicznych zaniedbań ze strony państwa, utrudnianiu rzetelnego dociekania jej przyczyn, pomniejszaniu jej znaczenia i, co gorsza, naruszaniu godności ofiar. Barbarzyński brak szacunku dla ludzkich szczątków, których nie zebrano z należną pieczołowitością, wydaje się z dzisiejszej perspektywy złowieszczym wstępem do tej nihilistycznej akcji propagandowej.

Polityczno-medialnej ofensywie dezinformacyjnej rozpowszechniającej tezy MAK-u i Komisji Millera uległo tylko 17 % naszego społeczeństwa. Ogromna większość Polaków odrzuciła twierdzenia tych komisji albo przynajmniej żywi wobec nich poważne wątpliwości. Arbitralność raportów obu komisji szczególnie jaskrawo uwidacznia się w zestawieniu z profesjonalnym trybem dochodzenia prawdy, cechującym działanie parlamentarnej komisji kierowanej przez pana posła Antoniego Macierewicza. Pomimo wrogości prorządowych mediów jej praca stanowi skuteczną przeciwwagę dla smoleńskiego kłamstwa. Ważną rolę na tym polu odgrywa też liczna grupa osób, niezależnie dociekających przyczyn katastrofy i dzielących się swoimi ustaleniami głównie za pośrednictwem forów internetowych. Trzeba też podkreślić zasługi środowisk Radia Maryja, Telewizji Trwam, "Naszego Dziennika", Solidarnych 2010, "Gazety Polskiej" i " Gazety Polskiej Codziennie" oraz innych - działających przede wszystkim w sieci - stacji radiowych i telewizyjnych, portali oraz blogów.

Wszystkim tym osobom i środowiskom z panem posłem Antonim Macierewiczem na czele składamy wyrazy ogromnego szacunku i podziękowania. Słowa najwyższego uznania kierujemy zwłaszcza do wybitnych uczonych, pracujących obecnie w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: Panom Profesorom Wiesławowi Biniendzie, Kazimierzowi Nowaczykowi i Grzegorzowi Szuladzińskiemu, dzięki którym otrzymaliśmy ostatnio najbardziej spójną i przekonywającą rekonstrukcję przebiegu katastrofy. Z wielką nadzieją witamy też ostatnie inicjatywy naszych uczonych, zwłaszcza z Warszawy i Gdańska, dążących do przeprowadzenia kompleksowych badań nad ostatnią fazą lotu TU- 154 M w dniu 10 kwietnia 2010 r. Koledzy, ratujecie honor polskich uczonych!

My, członkowie AKO, będziemy sprzyjać wszelkim wysiłkom na rzecz ujawniania i upowszechniania prawdy o katastrofie smoleńskiej.

W imieniu AKO Przewodniczący

Prof. dr Stanisław Mikołajczak

13 .04.2012r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet