Oświadczenia o stanowisku prokuratury w sprawie tragedii smoleńskiej  

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 06.04.2011r.

Oświadczenie

o stanowisku prokuratury w sprawie tragedii smoleńskiej

W ubiegły piątek, 1 kwietnia, nie zważając na datę nie sprzyjającą poważnym stwierdzeniom w dramatycznej sprawie wagi państwowej, prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, wraz prokuratorami śledczymi stwierdził podczas konferencji prasowej, że nie ma przesłanek do uznania katastrofy smoleńskiej za skutek aktu terrorystycznego bądź zamachu. Uczynił tak, choć żadna poważna instytucja powołana do dochodzenia przyczyn katastrof lotniczych nie powinna pozwolić sobie na formułowanie ostatecznych werdyktów bez szczegółowego zbadania przez niezależnych ekspertów kluczowych dowodów, przede wszystkim wraku samolotu i oryginalnych zapisów czarnych skrzynek. Wiadomo, że materiały te nie zostały przekazane stronie polskiej, a zatem i polskiej prokuraturze, nie było więc możliwości przeprowadzenia ich wnikliwej ekspertyzy. Teza prokuratury postawiona została bez niezbędnych podstaw dowodowych i z pominięciem uprawniających do tego procedur. Teza ta ogłoszona została natomiast tak, jakby wszystkie konieczne warunki zostały spełnione. W ten sposób nadużyto autorytetu jednej z najważniejszych instytucji w państwie, a miliony naszych rodaków wprowadzono w błąd. Taka próba przekonania opinii publicznej do wątpliwej jakości ustaleń drastycznie narusza zarówno zasady racjonalnego i sumiennego myślenia, jak i, niestety, podstawy państwa prawa.

Jako profesorowie i pracownicy naukowi wyższych uczelni Poznania oraz innych ośrodków akademickich Polski - zobowiązani z racji uprawianego zawodu do stosowania właściwych reguł metodologicznych, skrupulatnej analizy faktów empirycznych i odpowiednich metod ich analizy - mamy obowiązek reagować, kiedy organa powołane do przestrzegania ścisłych procedur badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków, rezygnują z rzetelności śledztwa i uczestniczą w medialnej manipulacji. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania zarówno ich profesjonalizm, jak i determinację w dochodzeniu do prawdy. Wyrażamy sprzeciw wobec takiego postępowania i oczekujemy od niezależnej prokuratury respektowania wysokich standardów badawczych, kultury prawnej i nieuczestniczenia w doraźnych rozgrywkach politycznych.

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM - Przewodniczący AKO

•  ks. dr Adam Adamski Cor - UAM

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK

•  mgr Krystyna Andrzejewska UAM

•  prof. dr hab. Marek Andrzejewski - USzczeciński

•  dr Roman Andrzejewski

•  dr Róża Antkowiak - UAM

•  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM

•  dr Adam Babula - UAM

•  dr Lidia Banowska - UAM

•  dr Arkadiusz Bednarek - UAM

•  prof. dr hab. Czesław Błaszak - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Błażewicz - PP

•  dr Paweł Binek - UP Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - UMed

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM

•  Krystyna Celichowska - lekarz

•  doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt

•  dr Remigiusz Ciesielski - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Cieśliński - UMed

•  dr Ewa Ciosek - UAM

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM

•  dr Mirosława Dabert - UAM

•  mgr Jan Dasiewicz - UAM

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt

•  inż. Józef Drausowski

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - UMed

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM

•  dr Tadeusz Dziuba - radny Miasta Poznania

•  mgr Sylwiana Firin - Gramowska

•  mgr Agata Fischbach

•  dr Jerzy Fischbach

•  prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

•  mgr Bogdan Freytag

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN

•  mgr Witold Gedymin - UE

•  dr Grzegorz Gertig

•  prof. dr hab. Henryk Gertig - UMed

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - UP

•  dr Jolanta Hajdasz - naucz. akad .

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Jackowski - PP

•  prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM

•  mgr Jolanta Jasińska - nauczyciel

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM

•  mgr Andrzej Judek

•  prof. dr hab. Stefan Jurga - UAM

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny

•  prof. dr hab. Janusz Kapuściński

•  Zofia Karaszkiewicz - lekarz-neurolog

•  dr Anna Kasprzyk - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - UE Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM

•  prof. dr hab. Maciej Kozak - UAM

•  prof. dr hab. Edmund Kozal - UP

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski

•  prof. dr hab. Henryka Kramarz - UP Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - UWarszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM

•  dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

•  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN

•  prof. dr hab. Tadeusz Kuliński - PAN

•  dr Krystyna Laskowicz - naucz. akad.

•  dr Przemysław Lehmann - PAN

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM

•  dr Maria Leśniewicz

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM

•  dr Jarosław Liberek - UAM

•  mgr Jolanta Lisiak

•  mgr Rafał Lisiak

•  mgr Agata Ławniczak - dziennikarz

•  dr Eryk Łon - UE

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM

•  dr Piotr Łukasiak - PP

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - UP

•  prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk

•  mgr Barbara Materny - nauczyciel

•  mgr Ryszard Materny

•  mgr Maria Matysiak - UAM

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca

•  dr Jerzy Michalik - UAM

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - AMuz

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - UP

•  mgr Danuta Namysłowska

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM

•  dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn - UAM

•  prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn - UAM

•  Włodzimiera Pajewska - UAM

•  inż. Ryszard Paprzycki

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - UE

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - UP

•  dr Andrzej Pawuła - UAM

•  prof. dr hab. Krystyna Pecold - UMed

•  dr Ryszard Piasek - reżyser

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Rogalin

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM

•  dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM

•  mgr Maria Przybylska - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - UAM

•  dr Jacek Radomski - UAM

•  dr Wiesław Ratajczak - UAM

•  prof. dr hab. Lucyna Rempulska

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM

•  dr Lech Różański

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski - UMed

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - PP

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - UMed

•  mgr Janusz Smólski

•  mgr Maria Sobańska-Liberek - UAM

•  prof. dr hab. Marek Sozański - PP

•  mgr Zygmunt Sporny

•  dr Teresa Stanek

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny

•  mgr Gabriela Stępczak

•  prof. dr hab. Kazimierz Stępczak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - UP

•  prof. dr hab. Andrzej Szpulak - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Sztaudynger - U Łódź

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca

•  prof. dr hab. Roman Szulc - UMed

•  mgr Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz

•  dr Hanna Szweycer

•  prof. dr hab. Michał Szweycer

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM

•  mgr Stanisław Szymański - przedsiębiorca

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - UE

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM

•  mgr Grzegorz Tomczak - reżyser

•  prof. dr hab. Lech Torliński - UMed

•  prof. dr hab. Ryszard Vorbrich - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł - UMed

•  dr Marek Wedemann - UAM

•  dr Maria Wejchan-Judek - PP

•  prof. dr hab. Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki - UMed

•  dr Maria Wołuń-Cholewa - UMed

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN

•  prof. dr hab. Zygmunt Zagórski - UAM

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca

•  Jerzy Żarnowski - em. HCP

•  prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski - UAM

•  dr Jakub Żmidziński - PP

07.04.2011r.
RODAKnet.com

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet