Oświadczenie AKO popierające list otwarty intelektualistów węgierskich "Do Obywateli Europy"

 
 

Poznań, 7 maja 2013 r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie popierające list otwarty intelektualistów węgierskich "Do Obywateli Europy"

 

Kierowana solidarnością społeczność akademicka zgromadzona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w całości popiera dramatyczny w treści i boleśnie prawdziwy list otwarty intelektualistów węgierskich "Do Obywateli Europy".

Wyrażamy podziw dla Braci Węgrów za to, że przywracają i odważnie bronią chrześcijańskich wartości, które i nam są drogie, a podobnie zagrożone w naszym własnym kraju.

Zdecydowanie potępiamy i protestujemy przeciw fałszowaniu rzeczywistości, okłamywaniu opinii publicznej, kreowaniu nieistniejących zagrożeń, a przede wszystkim straszeniu rządami koalicji obecnie sprawującej władzę na Węgrzech wybranej demokratycznie zdecydowaną większością głosów. Wielu dziennikarzy, w tym z mediów finansowanych ze środków publicznych, przemilcza fakty, że ten rząd wyciągnął naród węgierski ze skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnego bezrobocia grożącego fizycznym wyniszczeniem narodu węgierskiego. Jako krytycy i recenzenci. występują tam osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Węgier na skraj ekonomicznej zapaści i nie słychać żadnego potępienia ich nieodpowiedzialnych rządów ze strony wielu rządów państw europejskich i agend Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Nie tylko dziennikarze, ale też Komisja Europejska podejmuje natomiast działania wkraczające w sferę obyczajową i regulacji etycznych, do czego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji. Powoływanie się przy tym na naruszanie tolerancji, czy wartości europejskich przez władze węgierskie nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Budowanie życia państwowego i narodowego Węgier na wartościach chrześcijańskich gwarantuje, że działania rządu i parlamentu węgierskiego reprezentują najwyższe standardy, a "sprawiedliwa demokracja, narodowa suwerenność, pilna praca, wzajemne cierpliwość i zrozumienie zdolne są prowadzić do wielkich cudów". To chrześcijaństwo jest fundamentem dwóch tysiącleci ustawodawstwa i obyczajowości europejskiej i stanowi niedościgły ideał kształtowania relacji międzyludzkich.

Za naszymi braćmi Węgrami apelujemy o upowszechnianie treści ich listu i dawanie świadectwa prawdzie, gdyż takie działania dziennikarzy, agend rządów europejskich i samej Komisji Europejskiej nie tylko fałszują rzeczywistość, ale mogą prowadzić - na co wskazano w apelu - do zagrożenia niepodległości i suwerenności wolnego państwa. W istocie zagrażają też fundamentom Unii Europejskiej i cywilizacji europejskiej, podważają jej spójność społeczną, kulturową oraz ekonomiczną, a także destruktywnie wpływają na przebieg procesów integracji europejskiej.

Ogromny wysiłek społeczeństwa węgierskiego w rozwiązywaniu swoich problemów ekonomicznych i społecznych w pełni zasługuje na uznanie i zaufanie, a także poparcie ludzi dobrej woli na całym świecie. Gratulując z całego serca Braciom Węgrom dotychczasowych sukcesów w odzyskiwaniu podmiotowości i przezwyciężaniu problemów ekonomicznych oraz społecznych życzymy Im odwagi, wytrwałości i sił we wdrażaniu w praktyce życia publicznego wyznawanych wartości.

Życzymy Wam także, Bracia Węgrzy, aktywnego wsparcia wolnych narodów Europy w szczytnym dziele naprawy i rozwoju Waszej Ojczyzny.

Życzymy Wam powodzenia i zwycięstwa!

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO

***

Poznan, 7 May 2013

Statement

from President Lech Kaczynski Academic Civic Clubs in Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź in support of the open letter to Europe's citizens issued by Hungarian intellectuals

We, members of the academic community assembled in the Academic Civic Clubs (AKO) want to express our solidarity with the Hungarian intellectuals - signatories of the open letter "To Europe's citizens". We fully support the letter - both its dramatic form and the painful accuracy with which it depicts the present situation of Hungary.

We admire our Hungarian brethren for their determination and courage in the restoration of the Christian values, which we also cherish and which, we feel, are similarly threatened in our country.

We strongly condemn and express our protest against the slander campaign directed at Hungary. The vilification of today's Hungary consists in misleading the public opinion with falsehood and lies depicting the nonexistent threats to democracy, and in propagating fear about the coalition parties ruling Hungary today. This coalition, it must be remembered, was democratically elected in a landslide victory in 2010. Many journalists, also those from public media, conceal the preeminent fact that the present government has rescued the country from its dire economic predicament and massive unemployment that were physically threatening the existence of the Hungarian nation. Among the critics and hostile reviewers of the government there are individuals directly responsible for bringing Hungary to the brink of economic collapse. It is deplorable that when they were in power, there was no condemnation of their irresponsible policies from European governments, EU agencies or the European Commission.

Not only journalists, but also the European Commission does take actions which are an intrusion into the realm of ethical and moral principles - something the Commission is neither authorised nor competent to do. Justifying such actions by the alleged violations by the Hungarian authorities of tolerance or European values is not corroborated by facts. Building the life of a nation on the foundation of Christianity is a guarantee of highest possible standards in the work of both the government and the parliament, while hard work, fair democracy, national independence, tolerance and mutual understanding are capable of miraculous things. It is Christianity that two thousand years of European tradition and law making are based upon and that provides the best possible model for the shaping of relations between people.

Following our Hungarian brothers and sisters, we hereby appeal for the content of their letter to be publicised and witness be given to the truth. The current actions by journalists, agencies of European governments and of the European Commission not only paint a false picture, but may also - as pointed out in the Hungarian open letter - be a threat to the independence and sovereignty of a free nation. Indeed, they are a danger to the foundations of the European Union and European civilisation as such, undermining their cultural, social and economic cohesion and jeopardising the course of European integration.

The great effort made by the Hungarian society to resolve their social and economic problems should win them respect and trust and be supported by people of good will all over the world. We heartily congratulate our Hungarian brothers and sisters on their success to date, their empowerment and struggle. We wish them courage and perseverance in the implementation of the values they share in public life.

We also wish you, our Hungarian brothers and sisters, an active support from free European nations of your praiseworthy endeavours to develop your country and make it a better place.

May you be successful and victorious!

AKO Chairman

Professor Stanisław Mikołajczak

Lista sygnatariuszy

AKO - POZNAŃ

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM; Przewodniczący AKO

•  ks. dr Adam Adamski Cor - UAM Poznań

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK Poznań

•  mgr Mirosław Andrałojć - archeolog, Poznań

•  dr Aleksandra Andruszewska - Inst. Wł. Nat., Poznań

•  mgr Krystyna Andrzejewska - UAM Poznań

•  dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - prof., IFM PAN Poznań

•  dr Róża Antkowiak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Barbara Apolinarska - PAN Poznań

•  dr Adam Babula - UAM Poznań

•  dr Lidia Banowska - UAM Poznań

•  dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - PAN Kraków

•  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM Poznań

•  mgr Janina Błaszak - Politechnika Poznańska

•  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniwersytet Śląski

•  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - Politechnika Poznańska

•  dr Paweł Binek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM Poznań

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Borowiak - Poznań

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM Poznań

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniwersytet Zielonogórski

•  dr Krystyna Celichowska - lekarz, Poznań

•  doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt, Poznań

•  dr Marek Chabior - Stowarzyszenie Eko-Spol, Szczecin

•  dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska

•  prof. dr hab. Adam Choiński - UAM Poznań

•  dr Remigiusz Ciesielski - UAM Poznań

•  mgr inż. Piotr Cieszyński - informatyk, Poznań

•  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Ewa Ciosek - UAM Poznań

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM Poznań

•  dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM Poznań

•  dr Maria Barbara Czekalska - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.

•  dr inż. Stanisław Czopor - leśnik

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM Poznań

•  dr Mirosława Dabert - UAM Poznań

•  mgr Jan Dasiewicz

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM

•  dr n. med. Maria de Mezer-Dambek - lekarz, Poznań

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt, Poznań

•  mgr Danuta Anna Domaradzka - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała - UAM, Poznań

•  inż. Józef Drausowski - Poznań

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM Poznań

•  dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm RP, Poznań

•  mgr Sylwiana Firin-Gramowska - nauczyciel, Poznań

•  dr Jerzy Fischbach - Akademia Muzyczna, Poznań

•  prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Politechnika Rzeszowska

•  prof. dr hab. Antoni Florkiewicz - Politechnika Poznańska

•  mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik

•  mgr inż. Bogdan Freytag - PKGP Poznań

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN Poznań

•  dr Grzegorz Gertig - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk, Poznań

•  dr Zdzisław Habasiński - informatyk, Poznań

•  dr Jolanta Hajdasz - dziennikarz; nauczyciel akademicki, Poznań

•  mgr Iwona Horodecka - starszy kustosz; Biblioteka Raczyńskich, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM Poznań

•  mgr Eugeniusz Ilmak - Uniw. Zielonogórski

•  prof. dr hab. Jacek Jackowski - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM Poznań

•  mgr inż. Robert Witold Jankowski - RWJ 2000 & Associates

•  dr Małgorzata Julianna Jaracz - językoznawca, Bydgoszcz

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM Poznań

•  mgr Ewa Jemielity - Uniwersytet Ekonomiczny, radna RM Poznania

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Marek Jerzy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr inż. Jolanta Jasińska - biofizyk, nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM Poznań

•  mgr inż. Andrzej Judek - Poznań

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny, Poznań

•  dr Jerzy Kaczmarek - UAM Poznań

•  dr Józef Kapusta - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

•  prof. dr hab. Janusz Kapuściński - PWSZ Kalisz

•  dr Zofia Karaszkiewicz - Poznań

•  dr Anna Kasprzyk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM Poznań

•  dr Przemysław Kiszkowski - UAM Poznań

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM Poznań

•  prof. zw. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski

•  dr hab. Jacek Kowalski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr hab. Henryka Kramarz - prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Kubski - Uniwersytet Zielonogórski

•  prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - IH PAN, Warszawa; WSNH, Poznań

•  dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Kuczyński - IFM PAN, Poznań

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM Poznań

•  inż. Julian Kulczyński - rolnik

•  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska - pedagog, Poznań

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz, Poznań

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN Poznań

•  dr hab. Tadeusz Kuliński - prof. nadzw. IChB PAN, Poznań

•  dr Beata Kuna - Politechnika Gdańska

•  prof. dr hab. Jacek Kurzępa - APS, Warszawa; SWPS, Wrocław

•  dr Przemysław Lehmann - PAN Poznań

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM Poznań

•  dr Maria Leśniewicz - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Lisiak - architekt, Poznań

•  mgr Rafał Lisiak - architekt, Poznań

•  prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak - Politechnika Poznańska

•  mgr Agata Ławniczak - dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki, Poznań

•  dr Eryk Łon - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Łuczak - polonistka (Austria)

•  mgr Ryszard Łuczak - polonista (Austria)

•  dr Piotr Łukasiak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM Poznań

•  mgr Małgorzata Maciukiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Agata Macniak - Poznań

•  ks. kan. lic. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"

•  ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież

•  dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM Poznań

•  mgr Sylwia Małecka - pedagog, Poznań

•  mgr Szymon Małecki - pedagog, polonista, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN Poznań

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk, Poznań

•  mgr Helena Materny - nauczyciel, Poznań

•  mgr Ryszard Materny - Poznań

•  mgr Maria Matysiak - UAM Poznań

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. Karol Mausch - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - Politechnika Gdańska

•  dr hab. Jerzy Michalik - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jacek B. Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Michał Mierzejewski - Uniwersytet Wrocławski

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk, Poznań

•  dr Jan Mosiński - przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz

•  mgr Grażyna Musiał - MN Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Danuta Namysłowska - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak - Poznań

•  dr hab. Andrzej Nowakowski - prof., Uniwersytet Rzeszowski

•  dr hab. Aurelia Nowicka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM Poznań

•  dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn - UAM Poznań

•  Włodzimiera Pajewska - UAM Poznań

•  inż. Ryszard Paprzycki - Poznań

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Andrzej Pawuła - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Krystyna Pecold - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Barbara Peplińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piasek - reżyser

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich, Rogalin

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM Poznań

•  dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń - Poznań

•  prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM Poznań

•  mgr Maria Przybylska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Puchałka - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - UAM Poznań

•  dr Jacek Radomski - UAM Poznań

•  dr hab. Wiesław Ratajczak - UAM Poznań

•  dr hab. Lucyna Rempulska - Politechnika Poznańska

•  mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Ewa Ryś - UAM Poznań

•  dr Lech Różański - PTPN, Poznań

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN Poznań

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM Poznań

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Janusz Smólski - Poznań

•  dr Robert Sobków - LMB Consulting

•  prof. dr hab. Marek Sozański - Politechnika Poznańska

•  mgr Zygmunt Sporny - UAM Poznań

•  dr Teresa Stanek - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM Poznań

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny, Poznań

•  mgr Gabriela Stępczak - pedagog, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Stępczak - UAM Poznań

•  mgr Bernadeta Sturzbecher - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Szturzbecher - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr hab. Andrzej Szpulak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki

•  dr Anna Szukalska - Politechnika Poznańska

•  mgr inż. Edwin Szukalski - Politechnika Poznańska

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. Roman Szulc - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Mirosław Szulczyński - UAM Poznań

•  dr Mirosław Szumiło - UMCS, Lublin

•  mgr Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz, Poznań

•  dr Wojciech Szwed - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Hanna Szweycer - fizyk, Poznań

•  prof. dr hab. Michał Szweycer - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM Poznań

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM Poznań

•  mgr Stanisław Szymański - przedsiębiorca, Poznań

•  ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL, Lublin

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN Poznań

•  mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć - archeolog, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM Poznań

•  mgr Grzegorz Tomczak - reżyser

•  prof. dr hab. Lech Torliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Jacek Tuchołka - Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr hab. Ryszard Walkowiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk - Uniwersytet Warszawski

•  dr Marek Wedemann - UAM Poznań

•  dr Maria Wejchan-Judek - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie, Kraków

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Janina Wiszniewska - Państwowy Instytut Geologii, Warszawa

•  dr Maria Wołuń-Cholewa - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Bartłomiej Wróblewski - WSPS Poznań

•  mgr Andrzej Wybrański - pedagog, Poznań

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN Poznań

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM Poznań

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca, Poznań

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz, Poznań

•  dr Jerzy Zerbe - UAM Poznań

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat, Poznań

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat, Poznań

•  dr Bronisława Zielonka - Uniwersytet Gdański

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, Poznań

•  Jerzy Żarnowski - emeryt HCP, Poznań

•  dr Jakub Żmidziński - UAP, Poznań

AKO - KRAKÓW

•  dr inż. Andrzej Augustynek - AGH, Kraków

•  prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - UJ, poseł na Sejm RP

•  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak - AKO, Kraków

•  dr Mirosław Boruta - UP, Kraków

•  prof. dr med. Zbigniew Chłap - UJ, CM, Kraków

•  prof. dr hab. Krzysztof Cena - Kraków

•  prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas - AGH, Kraków

•  prof. dr hab. Maria Dzielska - UJ, Kraków

•  mgr Jan Władysław Fróg - UP, Kraków

•  dr Krzysztof Godwod - PAN, Warszawa

•  dr hab. inż. Ryszard Golański - AGH, Kraków

•  ks. Jan M. Kaczmarek CM - Kraków

•  dr hab. Zofia Kaszowska - ASP, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - Politechnika Krakowska

•  mgr inż. Mariusz Klapper - AGH, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel - członek korespondent PAU, Kraków

•  prof. dr hab. Maria Korytowska - UJ, Kraków

•  prof. dr hab. Edward Malec - UJ, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - Inst.Ekol. Monachium, Niemcy

•  dr Elżbieta Morawiec - pisarka, Kraków

•  mgr Andrzej Ossowski - AGH, Kraków

•  dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz - AGH, Kraków

•  dr hab. inż. Krzysztof Pieła - prof. AGH, Kraków

•  dr med. Andrzej Przybyszowski - lekarz, Nowy Sącz

•  dr inż. Maria Sapor - AGH, Kraków

•  mgr Jolanta Sekutowicz - ASP, Kraków

•  prof. dr hab. Stanisław Sędziwy - UJ, Kraków

•  dr inż Feliks Stalony - Dobrzański - AGH, Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska - UJ, Kraków

•  prof. dr hab. Ryszard Terlecki - Akad. Ignatianum, Kraków, poseł na Sejm RP

•  dr Marek Mariusz Tytko - UJ, Kraków

•  dr hab. Zbigniew Zegan - prof. ASP, Kraków

AKO - WARSZAWA

1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz

2. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki

3. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

4. Dr Paweł Bromski

5. Dr Leszek Buller

6. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

7. Dr hab. Wojciech Fabianowski

8. Prof. dr hab. Piotr Fiedor

9. Mgr Kazimierz Gerlach

10. Dr Jerzy Goliszewski

11. Dr Artur Górski

12. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

13. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

14. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk

15. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek

16. Dr Jerzy Kazimierczak

17. Prof. dr hab. Tadeusz Klimski

18. Dr hab. Marek Kloss

19. Dr hab. Tadeusz Kołodziej

20. Prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz

21. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski

22. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz

23. Prof. dr hab. Andrzej Makowski

24. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

25. Dr inż. Grażyna Ożarek

26. Dr Krzysztof Papis

27. Dr hab. Krystyna Pawłowicz

28. Dr Aldona Piwko

29. Dr med. Józef Polak

30. Dr Jan Rempała

31. Dr Anna Sędzińska

32. Prof. dr Janusz Sobieszczański

33. Dr hab. Maciej Stasiak

34. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz

35. Dr Lech Szyndler

36. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

37. Dr inż. Andrzej Tadeusiak

38. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska

39. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

40. Dr Rafał Zapłata

41. Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel

42. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

43. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

AKO - ŁÓDŹ

•  dr hab. Małgorzata Dąbrowska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego

•  dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski - prof. Uniwersytetu Łódzkiego

AKADEMICY NIEZRZESZENI W AKO

•  dr hab. Roman Badora - Uniwersytet Śląski, Katowice

•  dr hab. Katarzyna Dybeł - prof. UJ, Kraków

•  dr hab. Wit Foryś - prof. UJ, Kraków

•  prof. dr hab. Wacław Leszczyński - UP, Wrocław

•  prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa - UP, Kraków

•  dr Tomasz Panz - UJ, Kraków

•  dr hab. Anna Walczuk - UJ, Kraków

07.05.2013r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet