Oświadczenie AKO w sprawie próby prawnej promocji ideologii gender

 
 

Poznań, 30.09.2013r.

OŚWIADCZENIE

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie i Warszawie w sprawie próby prawnej promocji ideologii gender

Od dłuższego czasu poddawani jesteśmy systematycznym manipulacjom lewackich środowisk feministycznych, genderowych i LGBT (lesbijki - geje - biseksualiści - transwestyci) w najważniejszych dla istnienia każdego narodu sferach - wychowania młodych pokoleń, stanowionego prawa, a nawet w sferze pamięci historycznej. Będący znikomą mniejszością homoseksualiści coraz skuteczniej, za pomocą polskich oraz międzynarodowych instytucji państwowych starają się narzucić społeczeństwu swój światopogląd.

Wielkim niepokojem napawa nas fakt, że te działania znajdują finansowe i instytucjonalne wsparcie państwa. Wystarczy wspomnieć choćby kwietniową konferencję współorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, polskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i agendę ONZ ds. Rozwoju. Propagowano tam między innymi standardy WHO, zgodnie z którymi już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie "akceptowalny seks", 12-latek potrafić "komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu", a dziecko miedzy 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w środki antykoncepcyjne. Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić "krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.".

Nie tylko MEN troszczy się o postulaty genderowych agitatorów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansowało fundację "Stowarzyszenie Jeden Świat" zajmującą się między innymi promowaniem ideologii gender w przedszkolach i szkołach. Sowicie dotowane przez Unię Europejską (1,4 mln zł) są tzw. Równościowe Przedszkola promujące kulturową tożsamość płci, w których chłopcy przebierani są za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców.

Dla osiągnięcia swych celów aktywiści spod tęczowej flagi nie wahają się przed pozbawioną realnych podstaw reinterpretacją historii i kultury narodowej - wystarczy wspomnieć nonsensowne insynuacje slawistki PAN, jakoby bohaterowie Armii Krajowej "Zośka" i "Rudy" byli parą gejów.

Ostatnio środowiska lewackie intensyfikują działania, zwłaszcza prawne, mające na celu opanowanie kolejnych sfer życia społecznego i prywatnego. W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez polityków SLD i Ruchu Palikota projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051). Projekt ten należy postrzegać jako planowe niszczenie podstaw cywilizacji i kultury europejskiej. W swej istocie uderza on w rodzinę, wolność słowa, rozwój demograficzny, a także swobody religijne w Polsce.

Nowelizacja ta, realizując postulaty wysuwane przez homoseksualną mniejszość, wprowadza nowe przesłanki tzw. dyskryminacji, określając je charakterystycznymi dla ideologii LGBT i homoseksualnej nowomowy terminami: "orientacja seksualna", "tożsamość płciowa" i "ekspresja płciowa". Jednocześnie projektodawcy manipulują zakresem znaczeniowym wyrazu "molestować" - w rozumieniu ustawy molestowanie to stwarzanie "wrogiej" lub "uwłaczającej atmosfery" wobec osób publicznie manifestujących swą "tożsamość" lub "ekspresję płciową". W efekcie każda krytyczna wypowiedź o homoseksualizmie i seksualnych dewiacjach może być uznana za przejaw dyskryminacji i w majestacie prawa karana. Co więcej - zgodnie z projektem w procesach takich ciężar dowodu ma spaść na pozwanego, który będzie musiał dowieść, że nie molestował pozywającej osoby lub organizacji.

Skutkiem wprowadzenia podobnych aktów prawnych zamknięto w Wielkiej Brytanii wszystkie katolickie ośrodki adopcyjne Catholic Care (organizacji z ponad stuletnią tradycją), gdyż nie zgadzając się na oddawanie dzieci parom homoseksualnym - z punktu widzenia nowo ustanowionego prawa - dyskryminowały je. Podobnie w Polsce ideologiczna manipulacja semantyką w języku prawniczym w dalszej perspektywie stworzy grunt pod objęcie faktycznym immunitetem i prawnym uprzywilejowaniem organizacji LGBT, które będą mogły skutecznie zamykać usta wszystkim ludziom i stowarzyszeniom nie zgadzającymi się z ich światopoglądem.

W opinii Akademickich Klubów Obywatelskich projekt omawianej ustawy ma wprowadzić w życie społeczne system wartości środowisk feministycznych, genderowych i homoseksualnych oraz doprowadzić do autorytarnej dominacji lewicowej ideologii na skalę, którą znamy z nie tak odległej, lecz - wydawałoby się - nieodwracalnie minionej przeszłości.

Wprowadzenie zmian proponowanych przez SLD i Ruch Palikota jest w swej istocie kolejnym krokiem lewackiej rewolucji kulturowej, której skutkiem będzie objęcie jurysdykcją i totalitarnym nadzorem państwowym kolejnych sfer życia prywatnego obywateli. Ustawa "antydyskryminacyjna" w praktyce doprowadzi więc do rzeczywistej dyskryminacji ogromnej większości polskiego społeczeństwa przez znikomą mniejszość.

Homoseksualiści nie są w Polsce w najmniejszym stopniu dyskryminowani, cieszą się pełnią praw obywatelskich. Uprzywilejowywanie tej grupy społecznej nie ma najmniejszego uzasadnienia, a wręcz przeciwnie jest bardzo niebezpieczne dla polskiej rodziny i ciągłości trwania naszego narodu.

LISTA SYGNATARIUSZY

AKO - POZNAŃ

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM; Przewodniczący AKO

•  ks. dr Adam Adamski Cor - UAM Poznań

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK Poznań

•  mgr Mirosław Andrałojć - archeolog, Poznań

•  dr Aleksandra Andruszewska - Inst. Wł. Nat., Poznań

•  mgr Krystyna Andrzejewska - UAM Poznań

•  dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - prof., IFM PAN Poznań

•  dr Róża Antkowiak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Barbara Apolinarska - PAN Poznań

•  dr Adam Babula - UAM Poznań

•  dr Lidia Banowska - UAM Poznań

•  dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - PAN Kraków

•  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM Poznań

•  mgr Janina Błaszak - Politechnika Poznańska

•  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniwersytet Śląski

•  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - Politechnika Poznańska

•  dr Paweł Binek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM Poznań

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Borowiak - Poznań

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM Poznań

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniwersytet Zielonogórski

•  dr Krystyna Celichowska - lekarz, Poznań

•  doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt, Poznań

•  dr Marek Chabior - Stowarzyszenie Eko-Spol, Szczecin

•  dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska

•  prof. dr hab. Adam Choiński - UAM Poznań

•  mgr inż. Piotr Cieszyński - informatyk, Poznań

•  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Ewa Ciosek - UAM Poznań

•  dr Małgorzata Czabańska-Rosada - PWSZ Gorzów Wlkp.

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM Poznań

•  dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM Poznań

•  dr Maria Barbara Czekalska - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.

•  dr inż. Stanisław Czopor - leśnik

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM Poznań

•  dr Mirosława Dabert - UAM Poznań

•  mgr Jan Dasiewicz

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM

•  dr n. med. Maria de Mezer-Dambek - lekarz, Poznań

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt, Poznań

•  mgr Danuta Anna Domaradzka - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała - UAM, Poznań

•  inż. Józef Drausowski - Poznań

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM Poznań

•  dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm RP, Poznań

•  mgr Sylwiana Firin-Gramowska - nauczyciel, Poznań

•  dr Jerzy Fischbach - Akademia Muzyczna, Poznań

•  prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Politechnika Rzeszowska

•  prof. dr hab. Antoni Florkiewicz - Politechnika Poznańska

•  mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik

•  mgr inż. Bogdan Freytag - PKGP Poznań

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN Poznań

•  dr Grzegorz Gertig - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk, Poznań

•  dr Zdzisław Habasiński - inf ormatyk, Poznań

•  dr Jolanta Hajdasz - dziennikarz; nauczyciel akademicki, Poznań

•  mgr Iwona Horodecka - starszy kustosz; Biblioteka Raczyńskich, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM Poznań

•  mgr Eugeniusz Ilmak - Uniw. Zielonogórski

•  prof. dr hab. Jacek Jackowski - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM Poznań

•  mgr inż. Robert Witold Jankowski - RWJ 2000 & Associates

•  dr Małgorzata Julianna Jaracz - językoznawca, Bydgoszcz

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM Poznań

•  mgr Ewa Jemielity - Uniwersytet Ekonomiczny, radna RM Poznania

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Marek Jerzy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr inż. Jolanta Jasińska - biofizyk, nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM Poznań

•  mgr inż. Andrzej Judek - Poznań

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny, Poznań

•  dr Jerzy Kaczmarek - UAM Poznań

•  dr Józef Kapusta - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

•  prof. dr hab. Janusz Kapuściński - PWSZ Kalisz

•  dr Zofia Karaszkiewicz - Poznań

•  dr Anna Kasprzyk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM Poznań

•  dr Przemysław Kiszkowski - UAM Poznań

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM Poznań

•  prof. zw. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski

•  dr hab. Jacek Kowalski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr hab. Henryka Kramarz - prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Kubski - Uniwersytet Zielonogórski

•  prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - IH PAN, Warszawa; WSNH, Poznań

•  dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Kuczyński - IFM PAN, Poznań

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM Poznań

•  inż. Julian Kulczyński - rolnik

•  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska - pedagog, Poznań

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz, Poznań

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN Poznań

•  dr hab. Tadeusz Kuliński - prof. nadzw. IChB PAN, Poznań

•  dr Beata Kuna - Politechnika Gdańska

•  prof. dr hab. Jacek Kurzępa - APS, Warszawa; SWPS, Wrocław

•  dr Przemysław Lehmann - PAN Poznań

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM Poznań

•  dr Maria Leśniewicz - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Lisiak - architekt, Poznań

•  mgr Rafał Lisiak - architekt, Poznań

•  prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak - Politechnika Poznańska

•  dr Eryk Łon - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Łuczak - polonistka (Austria)

•  mgr Ryszard Łuczak - polonista (Austria)

•  dr Piotr Łukasiak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM Poznań

•  mgr Małgorzata Maciukiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Agata Macniak - Poznań

•  ks. kan. lic. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"

•  ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież

•  dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM Poznań

•  mgr Sylwia Małecka - pedagog, Poznań

•  mgr Szymon Małecki - pedagog, polonista, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN Poznań

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk, Poznań

•  mgr Helena Materny - nauczyciel, Poznań

•  mgr Ryszard Materny - Poznań

•  mgr Maria Matysiak - UAM Poznań

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. Karol Mausch - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - Politechnika Gdańska

•  dr hab. Jerzy Michalik - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jacek B. Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Michał Mierzejewski - Uniwersytet Wrocławski

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - Politechnika Wrocławska

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Paulina Molska - WTC Poznań

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk, Poznań

•  dr Jan Mosiński - przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz

•  mgr Grażyna Musiał - MN Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Danuta Namysłowska - nauczyciel, Poznań

•  mgr Stanisław Nastaj - Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak - Poznań

•  dr hab. Andrzej Nowakowski - prof., Uniwersytet Rzeszowski

•  dr hab. Aurelia Nowicka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM Poznań

•  Włodzimiera Pajewska - UAM Poznań

•  inż. Ryszard Paprzycki - Poznań

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Andrzej Pawuła - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Krystyna Pecold - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Barbara Peplińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piasek - reżyser

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich, Rogalin

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM Poznań

•  dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń - Poznań

•  prof. dr hab. Agnieszka Popiela - Uniwersytet Szczeciński

•  prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM Poznań

•  mgr Maria Przybylska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Puchałka - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - UAM Poznań

•  dr Jacek Radomski - UAM Poznań

•  dr hab. Lucyna Rempulska - Politechnika Poznańska

•  mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Ewa Ryś - UAM Poznań

•  dr Lech Różański - PTPN, Poznań

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN Poznań

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM Poznań

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Janusz Smólski - Poznań

•  dr Robert Sobków - LMB Consulting

•  prof. dr hab. Marek Sozański - Politechnika Poznańska

•  mgr Zygmunt Sporny - UAM Poznań

•  dr Teresa Stanek - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM Poznań

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny, Poznań

•  mgr Gabriela Stępczak - pedagog, Poznań

•  mgr Bernadeta Sturzbecher - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Szturzbecher - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki

•  dr Anna Szukalska - Politechnika Poznańska

•  mgr inż. Edwin Szukalski - Politechnika Poznańska

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. Roman Szulc - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Mirosław Szulczyński - UAM Poznań

•  dr Mirosław Szumiło - UMCS, Lublin

•  mgr Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz, Poznań

•  dr Wojciech Szwed - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Hanna Szweycer - fizyk, Poznań

•  prof. dr hab. Michał Szweycer - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM Poznań

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM Poznań

•  ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL, Lublin

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN Poznań

•  mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć - archeolog, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM Poznań

•  mgr Grzegorz Tomczak - reżyser

•  prof. dr hab. Lech Torliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Jacek Tuchołka - Poznań

•  mgr Henryk Walendowski - Poznań

•  dr hab. Ryszard Walkowiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk - Uniwersytet Warszawski

•  dr Maria Wejchan-Judek - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie, Kraków

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Janina Wiszniewska - Państwowy Instytut Geologii, Warszawa

•  dr hab. Maria Wołuń-Cholewa - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Bartłomiej Wróblewski - WSPS Poznań

•  mgr Andrzej Wybrański - pedagog, Poznań

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN Poznań

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM Poznań

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca, Poznań

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz, Poznań

•  dr Jerzy Zerbe - UAM Poznań

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat, Poznań

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat, Poznań

•  dr Bronisława Zielonka - Uniwersytet Gdański

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, Poznań

•  Jerzy Żarnowski - emeryt HCP, Poznań

AKO - KRAKÓW

•  dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków

•  dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, UJ Kraków

•  prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH Kraków

•  prof. Włodzimierz Bernacki, UJ Kraków, poseł na Sejm RP

•  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak - AKO Kraków

•  prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Borkowski, UJ, Akademia Ignatianum, Kraków

•  dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr Zbigniew Chłap, Kraków

•  prof. dr hab. Janina Milewska-Duda, AGH Kraków

•  prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH Kraków

•  dr hab. Wit Forys, prof. UJ, Kraków

•  dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  Jan Władysław Fróg - przewodniczący KU NSZZ Solidarność, UP Kraków

•  mgr Irena Gąsior, Kraków

•  dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP Kraków

•  dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH Kraków

•  dr hab. Ryszard Golański, Kraków

•  prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ Kraków

•  prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków

•  dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków

•  prof. dr hab. inż Andrzej Korbel, członek PAU, Kraków

•  dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH Kraków

•  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH Kraków

•  prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ Kraków

•  prof. dr hab. Edward Malec, UJ Kraków

•  prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium

•  dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH Kraków

•  prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, prof. zw. PK Kraków

•  dr Elżbieta Morawiec, AKO - Kraków

•  dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH Kraków

•  dr inż. Janusz Opiła, Kraków

•  mgr inż. Andrzej Ossowski, AGH Kraków

•  dr hab. med. Józefa Panek, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH Kraków

•  dr med. Andrzej Przybyszowski, AKO - Kraków

•  dr inż. Maria Sapor, Kraków

•  mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków

•  prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, UJ Kraków

•  dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, AGH, Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków

•  prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, poseł na Sejm RP

•  dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków

•  dr hab. Anna Walczuk, UJ Kraków

•  dr hab. Anna Waśko, UJ Kraków

AKO - WARSZAWA

1. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz

2. prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki

3. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

4. dr Paweł Bromski

5. dr Leszek Buller

6. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

7. dr hab. Wojciech Fabianowski

8. prof. dr hab. Piotr Fiedor

9. mgr Kazimierz Gerlach

10. dr Jerzy Goliszewski

11. dr Artur Górski

12. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

13. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

14. mgr Irena Iwasińska - Budzyk

15. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek

16. dr Jerzy Kazimierczak

17. prof. dr hab. Tadeusz Klimski

18. dr hab. Marek Kloss

19. dr hab. Tadeusz Kołodziej

20. prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz

21. prof. dr hab. Józef Krzyżewski

22. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz

23. prof. dr hab. Andrzej Makowski

24. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

25. dr inż. Grażyna Ożarek

26. dr Krzysztof Papis

27. dr hab. Krystyna Pawłowicz

28. dr Aldona Piwko

29. dr med. Józef Polak

30. dr Jan Rempała

31. dr Anna Sędzińska

32. dr hab. Janusz Sobieszczański

33. dr hab. Maciej Stasiak

34. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz

35. dr Lech Szyndler

36. prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel

37. dr inż. Andrzej Tadeusiak

38. prof. dr hab. Janina Wiszniewska

39. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

40. dr Rafał Zapłata

41. dr Oliwia Zegrodzka - Stendel

42. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

43. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

INNE OŚRODKI AKADEMICKIE

1. dr Danuta Leszczyńska, Politechnika Wrocławska

2. mgr inż. Jadwiga Leszczyńska-Kazuro, Wrocław

3. prof. dr hab. dr h. c. Wacław Leszczyński, Wrocław

4. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Politechnika Łódzka

5. mgr inż. Krystyna Świętochowska, informatyk, Wrocław

6. dr hab. Tomasz Zięba prof. nadzw. UP, Wrocław

24.09.2013r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet