DEKLARACJA POKOLENIA JPII - AKO

 
 

14 kwietnia, w Wielki Poniedziałek Roku Pańskiego 2014

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, skupiający także przedstawicieli środowisk naukowych z innych ośrodków: Wrocławia, Zielonej Góry, Kalisza, Gdańska, Szczecina, Gorzowa Wlkp, Bydgoszczy, Rzeszowa, Lublina, Puław, Gliwic i Katowic - w związku z kanonizacją Jana Pawła II zwracamy się do wszystkich polskich środowisk, a szczególnie do środowiska akademickiego, z "Deklaracją pokolenia JPII - Otwórzcie drzwi Chrystusowi" . Podpisujmy się pod tą Deklaracją, ale przede wszystkim żyjmy jej przesłaniem i wcielajmy w życie osobiste i życie naszego Narodu nauczanie naszego Wielkiego Rodaka .

DEKLARACJA POKOLENIA JPII - Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Kanonizacja Jana Pawła II jest dla nas szansą i wezwaniem do odrodzenia w nas Pokolenia JPII, to znaczy do:

- odbudowania duchowych i intelektualnych więzi z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a przez Niego z Chrystusem i Kościołem,

- odtworzenia solidarności i troski o dobro wspólne,

- nade wszystko do odkrycia w sobie depozytu wiary, mocą której Duch zmienia oblicze ziemi, tej ziemi.

Jako Pokolenie JPII chcemy sięgnąć w roku kanonizacji po Jego książkę "Pamięć i tożsamość" - słowo testamentu intelektualnego i duchowego, rozliczenia z życiem i słowo Ojca do nas, słowo będące inspiracją do dialogu.

Odczytując poszczególne rozdziały tej książki i patrząc na nie przez pryzmat całego pontyfikatu Jana Pawła II pragniemy:

WYZNAĆ WIARĘ W BOGA, który wyznacza kres złu;

- uznać niszczącą moc grzechu, który jest miłością samego siebie aż do negacji Boga. Dlatego w świecie negacji Boga, wykluczenia Go z przestrzeni świata ludzkich spraw i życia - chcemy odpowiedzieć z powagą na papieskie wołanie "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!";

- wyznać wiarę w Miłość Boga i nasze prawo do przeżywania tej Miłości w sposób wolny i swobodny, w życiu prywatnym i publicznym;

PRZYJĄĆ PRAWDĘ o tym, że wolność jest dla miłości;

- świadomi historii naszego narodu, także jego współczesnych dziejów, uznajemy, że wolność nie spełnia się w negatywnych dążeniach destrukcyjnych;

- pomni pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i jego katechez o Dekalogu, deklarujemy działania na rzecz umocnienia odzyskanej wolności prawem moralnym w naszych domach, środowiskach pracy, świecie mediów, aktywnościach politycznych;

POTWIERDZIĆ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

- świadomi podważania wartości patriotyzmu i mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, będziemy upominać się o naszą polską tożsamość, o jej logos i etos, dążąc do budzenia świadomości patriotycznej w nas i następnych pokoleniach;

- szczególną troską otaczać będziemy sferę kultury polskiej, która była źródłem suwerenności narodu w minionych wiekach i która winna pozostać wyznacznikiem naszej odrębności a zarazem łączności ze Wschodem i Zachodem;

WYRAZIĆ PRAGNIENIE ŻYCIA W EUROPIE DUCHA

- odczytując nasz związek z Europą poprzez wydarzenia Chrztu Polski, wyrażamy potrzebę odsłaniania wspólnoty wartości, godności osoby ludzkiej, wolności, solidarności, sprawiedliwości i miłosierdzia, prawdy i pokoju;

- świadomi kryzysu biologicznego naszego kontynentu chcemy promować Ewangelię życia pośród zagrożeń cywilizacji śmierci i bronić wartości życia jako podstawy wszelkich wartości;

UZNAĆ GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA NA RZECZ DEMOKRACJI rozumianej w sensie ustroju politycznego, ale także pewnej postawy umysłowej i obyczajowej;

- pamiętając o ryzyku demokracji ulegającej łatwo przekształceniu w państwo totalitarne, gdy wolność zostaje oderwana od wartości, deklarujemy przypominanie każdej władzy technokratycznej o wartościach tworzących fundament życia społecznego;

- świadomi roli osób świeckich w działaniach politycznych, deklarujemy gotowość tych działań, zgodnie ze wskazaniami nauki społecznej Kościoła.

Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogatego w miłosierdzie,
Chrystusa, Odkupiciela człowieka,
Ducha, Pana i Ożywiciela,
chcemy służyć Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu,
angażować się poprzez pracę w społeczną troskę Kościoła,
żyć w Kościele, który jest z Eucharystii i przez Eucharystię,
dążyć do tego, by uczniowie Jezusa byli jedno,
nie zaniedbując misji Chrystusa Odkupiciela,
zawierzamy nasze pokolenie - Pokolenie JPII,
Maryi, Matce Odkupiciela
z nadzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II
dane nam będzie przekroczyć próg nadziei.

Deklarację Pokolenia JPII można podpisywać:
... tutaj

LISTA SYGNATARIUSZY:

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr - UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć - archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska - Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska - UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak - UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak - UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska - prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula - UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska - UAM Poznań
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM Poznań
 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. dr Paweł Binek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak - Politechnika Poznańska
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniwersytet Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - Politechnika Poznańska
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM, Poznań
 21. prof. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa
 22. dr Krzysztof Borowczyk - UAM Poznań
 23. dr inż. Krzysztof Borowiak - Poznań
 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM Poznań
 25. dr hab. Mariusz Bryl - UAM Poznań
 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniwersytet Zielonogórski
 27. lek. stom. Krystyna Celichowska - stomatolog, Poznań
 28. doc. dr Bogdan Celichowski - architekt, Poznań
 29. dr Marek Chabior - klimatolog, Szczecin
 30. dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska
 31. prof. dr hab. Adam Choiński - UAM Poznań
 32. dr Remigiusz Ciesielski - UAM Poznań
 33. mgr inż. Piotr Cieszyński - informatyk, Poznań
 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - Uniwersytet Medyczny Poznań
 35. mgr Ewa Ciosek - ekonomista, Poznań
 36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada - PWSZ Gorzów Wlkp.
 37. dr Elżbieta Czarniewska - UAM Poznań
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM Poznań
 40. dr med. Maria Barbara Czekalska - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski - Uniwersytet Medyczny Poznań
 42. mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.
 43. dr inż. Stanisław Czopor - leśnik
 44. prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM Poznań
 45. dr Mirosława Dabert - UAM Poznań
 46. mgr Jan Dasiewicz - Poznań
 47. dr Maria de Mezer-Dambek - lekarz, Poznań
 48. dr Maria Elżbieta Dębowska - Uniwersytet Wrocławski
 49. mgr inż. Maria Dolata - architekt, Poznań
 50. mgr Danuta Anna Domaradzka - Uniwersytet Medyczny Poznań
 51. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała - UAM Poznań
 52. prof. dr hab. Józef Drabik - BSW Bydgoszcz
 53. prof. dr hab. Leon Drobnik - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 54. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM Poznań
 55. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM Poznań
 56. dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm, Poznań
 57. mgr Sylwiana Firin-Gramowska - nauczyciel, Poznań
 58. dr med. Jerzy Fischbach - Akademia Muzyczna, Poznań
 59. prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Politechnika Rzeszowska
 60. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz - Politechnika Poznańska
 61. mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
 62. mgr inż. Bogdan Freytag - Poznań
 63. dr hab. Jerzy Galina - PAN, Poznań
 64. dr med Grzegorz Gertig - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 65. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska - prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 66. prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 67. mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk, Poznań
 68. dr Zdzisław Habasiński - informatyk, Poznań
 69. mgr Jolanta Hajdasz - nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 70. mgr Iwona Horodecka - Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM Poznań
 72. mgr Eugeniusz Ilmak - Uniwersytet Zielonogórski
 73. dr hab. inż Jacek Jackowski - prof. Politechniki Poznańskiej
 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM Poznań
 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM Poznań
 76. mgr inż. Robert Witold Jankowski - właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 77. dr Małgorzata Julianna Jaracz - językoznawca, Bydgoszcz
 78. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM Poznań
 79. mgr Jolanta Jasińska - biofizyk, nauczyciel, Poznań
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM Poznań
 81. dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Marek Jerzy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny, Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek - Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 85. dr Jerzy Kaczmarek - UAM Poznań
 86. dr Józef Kapusta - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 87. dr hab. Janusz Kapuściński - PWSZ Kalisz
 88. lek. med. Zofia Karaszkiewicz - lekarz neurolog, Poznań
 89. dr Anna Kasprzyk - UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM Poznań
 91. mgr Iwona Klimaszewska - UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska
 95. mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM Poznań
 96. prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM Poznań
 97. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski - Uniwersytet w Kielcach
 98. dr hab. Jacek Kowalski - UAM Poznań
 99. prof. dr hab. Edmund Kozal - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 100. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 101. dr hab. Henryka Kramarz - prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 102. prof. dr hab. Marek Kraska - UAM Poznań
 103. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniwersytet Warszawski
 104. dr Henryk Krzyżanowski - UAM Poznań
 105. mgr Jerzy Kubiak - artysta teatru, Poznań
 106. lek. med. Róża Filomena Kubiak - lekarz, Poznań
 107. dr hab. Grzegorz Kubski - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 108. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - Inst. Historii PAN, Warszawa
 109. dr Dariusz Piotr Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 110. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński - Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 111. prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM Poznań
 112. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski - Politechnika Poznańska
 113. inż. Julian Kulczyński - przedsiębiorca, rolnik - Poznań
 114. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska - pedagog, Poznań
 115. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz. Poznań
 116. dr Katarzyna Kulińska - PAN, Poznań
 117. dr hab. Tadeusz Kuliński - prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 118. dr Beata Kuna - Politechnika Gdańska
 119. dr hab. Jacek Kurzępa - Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 120. dr Przemysław Lehmann - PAN Poznań
 121. mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM Poznań
 122. dr Maria Leśniewicz - Politechnika Poznańska
 123. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM Poznań
 124. mgr inż. Jolanta Lisiak - architekt, Poznań
 125. mgr inż. Rafał Lisiak - architekt, Poznań
 126. dr hab. inż Władysław Łańczak - prof. Politechniki Poznańskiej
 127. mgr Agata Ławniczak - dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 128. dr Eryk Łon - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 129. mgr Małgorzata Łośko - UAM Poznań
 130. mgr Jolanta Łuczak - polonista, Austria
 131. mgr Ryszard Łuczak - germanista, Austria
 132. dr inż. Piotr Łukasiak - Politechnika Poznańska
 133. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM Poznań
 134. mgr Agata Macniak - hispanista, Poznań
 135. ks. kan. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"
 136. ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież
 137. dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM
 138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM Poznań
 139. mgr Sylwia Małecka - polonista, pedagog, Poznań
 140. mgr Szymon Małecki - polonista, pedagog, Poznań
 141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 142. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM Poznań
 143. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN, Poznań
 144. mgr Jan Martini - artysta muzyk, Poznań
 145. mgr Helena Materny - nauczyciel, Poznań
 146. mgr Ryszard Materny - Poznań
 147. mgr Anna Matysiak - UAM Poznań
 148. inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca, Poznań
 149. dr hab. Karol Mausch - prof. UAM
 150. dr Piotr Meteniowski - Poznań
 151. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - Politechnika Gdańska
 152. dr Jerzy Michalik - UAM Poznań
 153. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 154. prof. dr hab. Michał Mierzejewski - Uniwersytet Wrocławski
 155. dr Bożena Mikołajczak - UAM Poznań
 156. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak , UAM Poznań - przewodniczący AKO-Poznań
 157. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - Politechnika Wrocławska
 158. prof. dr hab. Krzysztof Moliński - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 159. mgr Paulina Molska - Poznań
 160. mgr Tomasz Molski - historyk, Poznań
 161. mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk. Poznań
 162. dr Jan Mosiński - przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 163. mgr Grażyna Musiał - Muzeum Narodowe w Poznaniu
 164. prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Czesław Muśnicki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 166. mgr Danuta Namysłowska - nauczyciel, Poznań
 167. mgr Stanisław Nastaj - Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 168. Maciej Neuman - Poznań
 169. prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków
 170. mgr Wilhelmina Nowak - Poznań
 171. dr hab. Andrzej Nowakowski - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 172. prof. dr hab. Aurelia Nowicka - UAM Poznań
 173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier - prawnik, Poznań
 174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska - Uniwersytet Warszawski
 175. mgr Włodzimiera Pajewska - UAM Poznań
 176. inż. Ryszard Paprzycki - przedsiębiorca, Poznań
 177. prof. dr hab. Jan Paradysz - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 178. dr Andrzej Pawuła - UAM Poznań
 179. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 180. dr Barbara Peplińska - UAM Poznań
 181. dr Ryszard Piasek - reżyser, Poznań
 182. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 183. prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM Poznań
 184. dr Ryszard Piotrowicz - UAM Poznań
 185. dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń-Poznań
 186. prof. dr hab. Agnieszka Popiela - Uniwersytet Szczeciński
 187. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM Poznań
 188. mgr Maria Przybylska - UAM Poznań
 189. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM Poznań
 190. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka - Politechnika Poznańska
 191. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 192. dr inż. Konrad Pylak - Politechnika Lubelska
 193. dr Jacek Radomski - UAM Poznań
 194. dr hab. Lucyna Rempulska - Politechnika Poznańska
 195. mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel, Poznań
 196. prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN, Poznań
 197. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM Poznań
 198. dr Lech Różański - PTPN, Poznań
 199. mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser
 200. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN Poznań
 201. prof. dr hab. Ewa Ryś - UAM Poznań
 202. prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM Poznań
 203. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski - Uniwersytet Medyczny Poznań
 204. mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz, Poznań
 205. dr Andrzej Jan Skrzypczak - Politechnika Poznańska
 206. prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM Poznań
 207. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - Uniwersytet Medyczny Poznań
 208. mgr inż. Jan Smólski - Poznań
 209. dr Robert Sobków - ekonomista, Poznań
 210. prof. dr hab. inż. Marek Sozański - Politechnika Poznańska
 211. mgr Zygmunt Sporny - Poznań
 212. dr Teresa Stanek - UAM Poznań
 213. prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM Poznań
 215. mgr Piotr Stawicki - radca prawny, Poznań
 216. mgr Gabriela Stępczak - pedagog, Poznań
 217. mgr Bernadeta Sturzbecher - UAM Poznań
 218. dr inż. Krzysztof Sturzbecher - Politechnika Poznańska
 219. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM Poznań
 220. prof. dr hab. Zofia Szczotka - Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 221. prof. dr hab. Józef Szpikowski - UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki
 223. dr Anna Szukalska - Politechnika Poznańska
 224. mgr Edwin Szukalski - Politechnika Poznańska
 225. mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca, Poznań
 226. prof. dr hab. med. Roman Szulc - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 227. dr Mirosław Szulczyński - UAM Poznań
 228. dr Mirosław Szumiło - UMCS Lublin
 229. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz, Poznań
 230. dr Wojciech Szwed - UP Poznań
 231. dr Hanna Szweycer - fizyk, Poznań
 232. prof. dr hab. inż Michał Szweycer - Politechnika Poznańska
 233. dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM Poznań
 234. prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM Poznań
 235. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL, Lublin
 236. prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN, Poznań
 237. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć - archeolog, Poznań
 238. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 239. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM Poznań
 240. mgr Grzegorz W. Tomczak - reżyser, Poznań
 241. prof. dr hab. Lech Torliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 242. mgr inż. Jacek Tuchołka - Poznań
 243. dr Marek Mariusz Tytko - UJ Kraków
 244. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz - projektant, Poznań
 245. mgr Henryk Walendowski - Poznań
 246. dr hab. Ryszard Walkowiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 247. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 248. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk - Uniwersytet Warszawski
 249. dr Maria Wejchan-Judek - Politechnika Poznańska
 250. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 251. dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 252. dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 253. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 254. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki - Uniwersytet Wrocławski
 255. prof. dr hab. Janina Wiszniewska - Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 256. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 257. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski
 258. dr Bartłomiej P. Wróblewski - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 259. mgr Andrzej Wybrański - nauczyciel, Poznań
 260. prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN, Poznań
 261. mgr Maria Zawadzka - nauczyciel, Poznań
 262. prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM Poznań
 263. mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca, Poznań
 264. dr Franciszek Zerbe - lekarz, Poznań
 265. dr Jerzy Zerbe - UAM Poznań
 266. mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat, Poznań
 267. dr Andrzej Zielonacki - adwokat, Poznań
 268. dr Bronisława Zielonka - Uniwersytet Gdański
 269. dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 270. Jerzy Żarnowski - HCP, Poznań
 271. prof. dr Jacek Żurada - University of Louisville, US

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
 2. dr hab. Roman Badora, UŚ Katowice
 3. ks. Lucjan Bielas, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, UP Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH Kraków
 7. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ Kraków
 8. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,  dr h.c. PK Kraków
 9. mgr Irena Gąsior, INiG Kraków
 10. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 11. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ Kraków
 12. ks Jan M. Kaczmarek CM
 13. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków - przewodniczący AKO Kraków
 14. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków
 15. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 16. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, PK Kraków
 17. prof. Grażyna Korpal, ASP Kraków
 18. ks. prof. Józef Krzywda, CM
 19. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
 20. mgr Edward Kuliga, Kraków
 21. dr Agnieszka Kurnik, Kraków
 22. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 23. prof. dr hab. Edward Malec, UJ Kraków
 24. dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH Kraków
 25. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH Kraków
 26. dr inż. Janusz Opiła, Kraków
 27. mgr Andrzej Ossowski, em. AGH Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, Kraków
 29. dr Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 30. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em. AGH Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH Kraków
 32. dr inż. Maria Sapor, nauczyciel akademicki, Kraków
 33. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków
 34. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ Kraków
 35. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH Kraków
 36. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ Kraków
 37. prof. dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH Kraków
 38. dr n.med. Jolanta Świerszcz, CM UJ, Kraków
 39. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH Kraków
 40. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 41. mgr Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 42. dr Mariusz Marek Tytko, UJ Kraków
 43. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 44. mgr Barbara Zawidowska, Kraków
 45. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

AKO Łódź

 1. prof. zw. dr hab. Michał Seweryński - przewodniczący AKO-Łódź
 2. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, UŁ
 3. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ

AKO Warszawa

 1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 3. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 4. Dr Paweł Bromski
 5. Mgr Andrzej Budzyk
 6. Dr Leszek Buller
 7. Dr hab. Janusz Czyż
 8. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 9. Dr hab. Wojciech Fabianowski
 10. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
 11. Dr hab. Andrzej Gąsowski
 12. Mgr Kazimierz Gerlach
 13. Prof. dr hab. Piotr Gliński
 14. Ks. dr hab. Waldemar Gliński
 15. Dr Jerzy Goliszewski
 16. Dr Artur Górski
 17. Dr hab. Grzegorz Górski
 18. Dr hab. Czesław Grajewski
 19. Dr inż. Irena Gronowska
 20. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 21. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 22. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 23. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 24. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 25. Dr Jerzy Kazimierczak
 26. Dr hab. Marek Kloss
 27. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 28. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
 29. Dr Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego
 30. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 31. Dr Joanna Lisek
 32. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 33. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 34. Prof. dr hab. Jacek Modliński
 35. Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 36. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 37. Dr inż. Grażyna Ożarek
 38. Dr hab. Krzysztof Papis
 39. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
 40. Dr Bolesław Petrażycki
 41. Dr Aldona Piwko
 42. Arch. Józef Polak
 43. Dr hab. Grażyna Ptak
 44. Dr Jan Rempała
 45. Dr Anna Sędzińska
 46. Dr Janusz Sobieszczański
 47. Dr hab. Maciej Stasiak
 48. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 49. Dr Lech Szyndler
 50. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel - przewodniczący AKO-Warszawa
 51. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
 52. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 53. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 54. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 55. Mgr inż. Bogdan Zalewski
 56. Dr hab. Dominik Zamiatała
 57. Dr Rafał Zapłata
 58. Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel
 59. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 60. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 61. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

PODPISUJĄ:

•  Jadwiga Chmielowska - publicysta
•  mgr Bożena Niesler - Tarnowskie Góry
•  dr Ewa Słotwińska-Palugniok - em. Śląski Uniwersytet Medyczny
•  dr Emil Popławski - Kraków
•  Bożena Popławska - Kraków
•  dr Florian Zieliński, em. UAM - Poznań

14.04.2014r.
RODAKpress
 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet