Stanowisko AKO w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
 

Poznań, 18 maja 2014

Stanowisko
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i  Łodzi z uwagą przeanalizowały propozycje wszystkich ugrupowań politycznych, które ubiegają się o poparcie polskich wyborców.

Członkowie AKO uznają, że nadrzędnymi formami organizującymi polskie życie społeczne winny być: rodzina - oparta na trwałym związku kobiety i mężczyzny, naród - pielęgnujący własną kulturę, oraz państwo - suwerenny podmiot na arenie międzynarodowej. Celem Unii Europejskiej zaś ma być budowanie solidarnej współpracy dla dobra wszystkich państw członkowskich.

Oceniamy nie tylko deklaracje głoszone przed zbliżającymi się wyborami, ale przede wszystkim dotychczasowe działania poszczególnych ugrupowań, a zwłaszcza ich postawy wobec inicjatyw obywatelskich Polaków. Nie można mówić o demokracji ani budować dobra wspólnego depcząc te inicjatywy. Nie można też zdobyć zaufania łamiąc własne wcześniejsze obietnice wyborcze.

Pamiętamy także wskazania św. Jana Pawła II, któremu droga była zarówno Polska jak i wspólna Europa.

Apelujemy o czynny udział w wyborach i głosowanie na takich przedstawicieli, którzy będą godnie reprezentowali naszą Ojczyznę i potrafili skutecznie zabiegać o jej dobro.

Najbliższy naszej idei budowania nowoczesnego polskiego patriotyzmu oraz naszemu systemowi wartości jest program Komitetu Wyborczego Prawo i  Sprawiedliwość . Ugrupowanie to w przeszłości pozostawało wierne swym deklaracjom, ma duże szanse wyborcze oraz znaczny potencjał działania dla dobra Polski. Dlatego udzielamy mu poparcia w nadchodzących wyborach.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Ryszard Kantor - przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel - przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński - przewodniczący AKO Łódź

19.05.2014r.
RODAKpress
 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet