OŚWIADCZENIE AKO w sprawie pośmiertnego honorowania Wojciecha Jaruzelskiego

 
 

Warszawa-Poznań-Kraków-Łódź, 29. 05. 2014r.

OŚWIADCZENIE

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi w sprawie pośmiertnego honorowania
Wojciecha Jaruzelskiego

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi, zdecydowanie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek formom pośmiertnego honorowania niesławnej pamięci generała Wojciecha Jaruzelskiego, który przez całe życie służył obcemu państwu, a w Polsce utrwalał zbrodniczy system komunistyczny. Państwo polskie nie spełniło oczekiwań większości społeczeństwa i nie pociągnęło Wojciecha Jaruzelskiego do odpowiedzialności za współpracę z władzami sowieckimi, za sprawstwo masakry na Wybrzeżu, za stan wojenny oraz liczne znane i nieznane ofiary działań wojska, komunistycznej partii i służby bezpieczeństwa. Nie zdejmuje to jednak ze zmarłego odium najcięższych zbrodni popełnianych przez reprezentowany przez niego aparat totalitarnego państwa na wielu polskich patriotach.

W trosce o zgodne z prawdą rozumienie przez młode pokolenie Polaków najnowszej historii Polski musimy zadbać, aby nie doszło do żadnych prób relatywizacji zbrodni oraz gloryfikacji tej niezwykle szkodliwej postaci naszej historii, a do takich działań zaliczyć trzeba wybór miejsca pochówku.

Brak jednoznacznego stanowiska polskiej inteligencji, która przeżyła komunizm, wobec postawy powszechnie ocenianej jako przestępcza, zdradziecka i antypolska, byłby złym przykładem dla przyszłych pokoleń. W panteonie polskich patriotów spoczywających na Powązkach nie powinno być miejsca dla zdrajców Ojczyzny.

W imieniu członków AKO:

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel - przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Ryszard Kantor - przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński - przewodniczący AKO Łódź

30.05.2014r.
RODAKpress
 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet