Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

 
 

Poznań, 16.01.2015r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie w sprawie sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku

Akademickie Kluby Obywatelskie z wielkim niepokojem obserwują narastanie napięcia na Śląsku w związku z protestami górników w obronie miejsc pracy i źródeł utrzymania ich rodzin. Konflikt, który wybuchł przed kilkoma dniami jest efektem wieloletnich zaniedbań państwa, braku reform nie tylko w górnictwie, ale w wielu dziedzinach życia gospodarczego Polski. Ma także bardzo głębokie przyczyny w katastrofalnej dla kraju polityce ograniczania, wręcz likwidowania polskiego potencjału wytwórczego. Doświadczamy teraz kolejnej fazy likwidacji polskich zasobów gospodarczych. Już w latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele gałęzi polskiego przemysłu, który - to prawda - wymagał dokapitalizowania, unowocześnienia, restrukturyzacji, ale nie likwidacji, wyprzedaży czy pseudoprywatyzacji, kiedy polskie przedsiębiorstwa były przejmowane przez państwowe firmy zagraniczne.

W obce ręce przeszedł gromadzony przez pokolenia majątek narodowy i polski potencjał produkcyjny w wielu dziedzinach gospodarczych, np. w produkcji cukru, cementu, stali i wyrobów hutniczych itd., a wiele innych zostało po prostu zlikwidowanych - np. przemysł stoczniowy, włókienniczy, motoryzacyjny - lista jest bardzo długa. Szczególnie bolesna jest dla nas perfidna metoda stosowana przez polskich decydentów: doprowadzanie przedsiębiorstw do upadłości i likwidacja lub sprzedaż w obce ręce za bezcen. Nowi właściciele albo likwidowali polskie przedsiębiorstwa jako konkurencyjne, albo je rewitalizowali, by transferować zyski za granicę.

Dekadę temu z troską obserwowaliśmy dramat polskich stoczniowców i ich rodzin. Dziś to samo grozi polskim górnikom - mimo nadzwyczajnych ograniczeń zatrudnienia i wydobycia węgla w latach dziewięćdziesiątych (redukcja zatrudnienia o ok. 100 tys. osób). To wszystko dzieje się w kraju, dla którego węgiel jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego i w czasie, gdy władze nie mogą zapewnić ani dywersyfikacji dostaw ropy i gazu (ślimacząca się budowa gazoportu), ani rozpoczęcia pozyskiwania surowca z łupków. A przecież suwerenność energetyczna - w Polsce nadal oparta na węglu - jest obok demografii najważniejszym warunkiem suwerennego bytu narodu i państwa.

Dziesiątki tysięcy polskich rodzin mogą stracić możliwość utrzymania się z pracy i popaść w skrajną biedę. Zagrożenie to ze szczególną jaskrawością pojawia się na Śląsku, którego mieszkańcy w latach dwudziestych trzema powstaniami narodowymi wywalczyli sobie przynależność do państwa polskiego.

Wyrażamy naszą solidarność ze śląskimi górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich związkowcami i samorządowcami. Wasza walka o miejsca pracy i godne życie z ciężkiej pracy jest nie tylko walką o swoje - jest niezwykle ważnym fragmentem walki o uzdrowienie życia społecznego i gospodarczego w całej Polsce.

Polskie państwo, polska gospodarka mają służyć wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy nią zarządzają. Polskie życie gospodarcze - wolne od korupcji, przywilejów i łupów dla "swoich" - ma być sprawnie zarządzane przez merytoryczne kadry kierownicze wyłaniane drogą uczciwych konkursów, wolnych od partyjnych nacisków. Ma służyć rozwojowi polskiego potencjału gospodarczego i dobrobytowi Polaków.

Wzywamy wszystkich Rodaków do wsparcia protestu górniczego jako początku prawdziwej naprawy i restytucji polskiego życia gospodarczego - nie przez likwidację, lecz uczciwą, merytoryczną restrukturyzację, która stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i godnemu życiu pracowników.

AKO Poznań

•  ks. Adam Adamski COr - UAM Poznań

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK Poznań

•  mgr Mirosław Andrałojć - archeolog, Poznań

•  dr Aleksandra Andruszewska - Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

•  mgr Krystyna Andrzejewska - UAM Poznań

•  dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

•  dr inż. Maciej Andrzejewski - Politechnika Poznańska

•  dr Róża Antkowiak - UAM Poznań

•  prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak - UAM Poznań

•  dr hab. Barbara Apolinarska - prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

•  dr Adam Babula - UAM Poznań

•  dr Lidia Banowska - UAM Poznań

•  mgr Paweł Baworowski - ekonomista, Poznań

•  dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  dr Paweł Binek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM Poznań

•  mgr Janina Błaszak - Politechnika Poznańska

•  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniwersytet Śląski

•  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM, Poznań

•  prof. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Borowiak - Poznań

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM Poznań

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniwersytet Zielonogórski

•  lek. stom. Krystyna Celichowska - stomatolog, Poznań

•  doc. dr Bogdan Celichowski - architekt, Poznań

•  dr Marek Chabior - klimatolog, Szczecin

•  dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska

•  prof. dr hab. Adam Choiński - UAM Poznań

•  dr Remigiusz Ciesielski - UAM Poznań

•  mgr inż. Piotr Cieszyński - informatyk, Poznań

•  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - Uniwersytet Medyczny Poznań

•  mgr Ewa Ciosek - ekonomista, Poznań

•  dr Małgorzata Czabańska-Rosada - PWSZ Gorzów Wlkp.

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM Poznań

•  dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM Poznań

•  dr med. Maria Barbara Czekalska - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski - Uniwersytet Medyczny Poznań

•  mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.

•  dr inż. Stanisław Czopor - leśnik

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM Poznań

•  dr hab. Mirosława Dabert - UAM Poznań

•  mgr Jan Dasiewicz - Poznań

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM Poznań

•  dr Maria de Mezer-Dambek - lekarz, Poznań

•  dr Maria Elżbieta Dębowska - Uniwersytet Wrocławski

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt, Poznań

•  prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Danuta Anna Domaradzka - Uniwersytet Medyczny Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Józef Drabik - BSW Bydgoszcz

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM Poznań

•  dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm, Poznań

•  mgr Sylwiana Firin-Gramowska - nauczyciel, Poznań

•  dr med. Jerzy Fischbach - Akademia Muzyczna, Poznań

•  prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Politechnika Rzeszowska

•  prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz - Politechnika Poznańska

•  mgr inż. Bogdan Freytag - Poznań

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN, Poznań

•  dr med. Grzegorz Gertig - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM Poznań

•  dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska - prof. Uniwersytetu Warszawskiego

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk, Poznań

•  dr Zdzisław Habasiński - informatyk, Poznań

•  dr Jolanta Hajdasz - nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

•  mgr Iwona Horodecka - Biblioteka Raczyńskich, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM Poznań

•  mgr Eugeniusz Ilmak - Uniwersytet Zielonogórski

•  dr hab. inż. Jacek Jackowski - prof. Politechniki Poznańskiej

•  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM Poznań

•  mgr inż. Robert Witold Jankowski - właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

•  dr Małgorzata Julianna Jaracz - językoznawca, Bydgoszcz

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Jasińska - biofizyk, nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM Poznań

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Marek Jerzy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny, Poznań

•  mgr inż. Andrzej Judek - Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

•  dr Jerzy Kaczmarek - UAM Poznań

•  dr Józef Kapusta - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

•  dr hab. Janusz Kapuściński - PWSZ Kalisz

•  lek. med. Zofia Karaszkiewicz - lekarz neurolog, Poznań

•  dr inż. Janusz Karlikowski - Politechnika Poznańska

•  dr Anna Kasprzyk - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM Poznań

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM Poznań

•  prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski - Uniwersytet w Kielcach

•  dr hab. Jacek Kowalski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Edmund Kozal - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr hab. Henryka Kramarz - prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM Poznań

•  mgr Jerzy Kubiak - artysta teatru, Poznań

•  lek. med. Róża Filomena Kubiak - lekarz, Poznań

•  dr hab. Grzegorz Kubski - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

•  prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - Inst. Historii PAN, Warszawa

•  dr Dariusz Piotr Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Kuczyński - Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

•  prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski - Politechnika Poznańska

•  inż. Julian Kulczyński - przedsiębiorca, rolnik - Poznań

•  mgr Ewa Kuleczka-Drausowska - pedagog, Poznań

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz. Poznań

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN, Poznań

•  dr hab. Tadeusz Kuliński - prof. nzw. IChB PAN, Poznań

•  dr Beata Kuna - Politechnika Gdańska

•  dr hab. Jacek Kurzępa - Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

•  dr Przemysław Lehmann - PAN Poznań

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM Poznań

•  dr Maria Leśniewicz - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM Poznań

•  mgr inż. Jolanta Lisiak - architekt, Poznań

•  mgr inż. Rafał Lisiak - architekt, Poznań

•  dr hab. inż. Władysław Łańczak - prof. Politechniki Poznańskiej

•  mgr Agata Ławniczak - dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

•  dr Eryk Łon - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM Poznań

•  mgr Jolanta Łuczak - polonista, Austria

•  mgr Ryszard Łuczak - germanista, Austria

•  dr inż. Piotr Łukasiak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM Poznań

•  dr Małgorzata Maciukiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr Agata Macniak - hispanista, Poznań

•  ks. kan. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"

•  ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież

•  dr Irena Majkutewicz - Uniwersytet Gdański

•  dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM Poznań

•  mgr Sylwia Małecka - polonista, pedagog, Poznań

•  mgr Szymon Małecki - polonista, pedagog, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN, Poznań

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk, Poznań

•  mgr Helena Materny - nauczyciel, Poznań

•  mgr Ryszard Materny - Poznań

•  mgr Anna Matysiak - UAM Poznań

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca, Poznań

•  dr hab. Karol Mausch - prof. UAM

•  dr Piotr Meteniowski - Poznań

•  prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - Politechnika Gdańska

•  dr hab. Jerzy Michalik - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jacek Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. Michał Mierzejewski - Uniwersytet Wrocławski

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - Politechnika Wrocławska

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Paulina Molska - Poznań

•  mgr Tomasz Molski - historyk, Poznań

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk. Poznań

•  dr Jan Mosiński - przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

•  mgr Grażyna Musiał - Muzeum Narodowe w Poznaniu

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  mgr Danuta Namysłowska - nauczyciel, Poznań

•  mgr Stanisław Nastaj - Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

•  Maciej Neuman - Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak - Poznań

•  dr hab. Andrzej Nowakowski - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

•  prof. dr hab. Aurelia Nowicka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM Poznań

•  mgr Wiesław Stanisław Olichwier - prawnik, Poznań

•  prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska - Uniwersytet Warszawski

•  mgr Włodzimiera Pajewska - UAM Poznań

•  inż. Ryszard Paprzycki - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Andrzej Pawuła - UAM Poznań

•  prof. dr hab. med. Krystyna Pecold - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Barbara Peplińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piasek - reżyser, Poznań

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich, Rogalin

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM Poznań

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM Poznań

•  dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń-Poznań

•  prof. dr hab. Agnieszka Popiela - Uniwersytet Szczeciński

•  dr hab. Jacek Potocki - prof. UE Wrocław

•  prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM Poznań

•  mgr Maria Przybylska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr inż. Konrad Pylak - Politechnika Lubelska

•  dr Jacek Radomski - UAM Poznań

•  dr hab. Wiesław Ratajczak - UAM Poznań

•  dr hab. Lucyna Rempulska - Politechnika Poznańska

•  mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN, Poznań

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM Poznań

•  dr Lech Różański - PTPN, Poznań

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN Poznań

•  prof. dr hab. Ewa Ryś - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM Poznań

•  prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski - Uniwersytet Medyczny Poznań

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz, Poznań

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - Uniwersytet Medyczny Poznań

•  mgr inż. Jan Smólski - Poznań

•  dr Robert Sobków - ekonomista, Poznań

•  prof. dr hab. inż. Marek Sozański - Politechnika Poznańska

•  mgr Zygmunt Sporny - Poznań

•  dr Teresa Stanek - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM Poznań

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny, Poznań

•  mgr Gabriela Stępczak - pedagog, Poznań

•  mgr Bernadeta Sturzbecher - UAM Poznań

•  dr inż. Krzysztof Sturzbecher - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

•  prof. dr hab. Józef Szpikowski - UAM Poznań

•  dr hab. Andrzej Szpulak - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki

•  dr Anna Szukalska - Politechnika Poznańska

•  mgr Edwin Szukalski - Politechnika Poznańska

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca, Poznań

•  prof. dr hab. med. Roman Szulc - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  dr Mirosław Szulczyński - UAM Poznań

•  dr Mirosław Szumiło - UMCS Lublin

•  lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz, Poznań

•  dr Wojciech Szwed - UP Poznań

•  dr Hanna Szweycer - fizyk, Poznań

•  prof. dr hab. inż Michał Szweycer - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM Poznań

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM Poznań

•  ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL, Lublin

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN, Poznań

•  mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć - archeolog, Poznań

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM Poznań

•  mgr Grzegorz W. Tomczak - reżyser, Poznań

•  prof. dr hab. Lech Torliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  mgr inż. Jacek Tuchołka - Poznań

•  dr Marek Mariusz Tytko - UJ Kraków

•  dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz - projektant, Poznań

•  prof. dr hab. Ryszard Vorbrich - UAM Poznań

•  mgr Henryk Walendowski - Poznań

•  dr hab. Ryszard Walkowiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk - Uniwersytet Warszawski

•  dr Maria Wejchan-Judek - Politechnika Poznańska

•  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

•  dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie, Kraków

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki - Uniwersytet Wrocławski

•  prof. dr hab. Janina Wiszniewska - Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

•  dr hab. Maria Wołuń-Cholewa - Uniwersytet Medyczny, Poznań

•  prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski

•  dr Bartłomiej P. Wróblewski - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

•  mgr Andrzej Wybrański - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN, Poznań

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel, Poznań

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM Poznań

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca, Poznań

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz, Poznań

•  dr Jerzy Zerbe - UAM Poznań

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat, Poznań

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat, Poznań

•  dr Bronisława Zielonka - Uniwersytet Gdański

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, wydawca, Poznań

•  Jerzy Żarnowski - HCP, Poznań

AKO Kraków

•  dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków

•  dr Mirosław Boruta, UP, Kraków

•  prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków

•  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chłap, em. UJ CM, Kraków

•  prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ

•  prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków

•  dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ, Kraków

•  dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków

•  mgr Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU NSZZ "Solidarność", UP, Kraków

•  mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków

•  dr Krzysztof Godwod em. IF PAN, Warszawa

•  prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, Kraków

•  dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków

•  prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków

•  dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków

•  mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków

•  prof. Grażyna Korpal, ASP, Kraków

•  dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków

•  prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków

•  dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków

•  mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków

•  prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków

•  prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium

•  dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków

•  lek. med. Ewa Noga - Kraków

•  dr hab. prof. nadzw. UP Henryk Noga, Kraków

•  mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków

•  dr inż. Bernadetta Pasierb, PK, Kraków

•  dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków

•  dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. AGH, Kraków

•  dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz

•  dr Krystyna Rakoczy-Pindor, nauczyciel akademicki, Kraków

•  dr inż. Maria Sapor, Kraków

•  mgr Jolanta Sekutowicz, ASP, Kraków.

•  dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków

•  mgr Wojciech Sokołowski, psycholog, Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków

•  mgr Janina Szymanowicz, Gliwice - Wiceprezes ZG Katolickiego Stow. Wychowawców

•  mgr Jadwiga Julia Rudnicka - Gliwice - poseł RP I kadencji, senator VI kadencji

•  prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków

•  dr Marek Mariusz Tytko, pedagog, UJ, Kraków

•  mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków

•  dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, Kraków

•  mgr Barbara Zawidowska, Kraków

•  dr hab. Zbigniew Zegan, prof . ASP, Kraków

AKO Warszawa

•  Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz

•  Ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. nadzw.

•  Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki

•  Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

•  Dr Paweł Bromski

•  Andrzej Budzyk

•  Dr Leszek Buller

•  Dr hab. Janusz Czyż

•  Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

•  Dr hab. Wojciech Fabianowski

•  Prof. dr hab. Piotr Fiedor

•  Dr hab. Andrzej Gąsowski

•  Mgr Kazimierz Gerlach

•  Prof. dr hab. Piotr Gliński

•  Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. nadzw.

•  Dr Jerzy Goliszewski

•  Dr Artur Górski

•  Dr hab. Grzegorz Górski

•  Dr inż. Irena Gronowska

•  Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

•  Dr hab. Marek Wojciech Gutowski

•  Mgr Irena Iwasińska-Budzyk

•  Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

•  Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek

•  Dr Jerzy Kazimierczak

•  Dr Marek Kisilowski

•  Dr hab. Marek Kloss

•  Prof. dr hab. Andrzej Kochański

•  Dr hab. Tadeusz Kołodziej

•  Dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego

•  Dr Justyna Kozłowska

•  Prof. dr hab. Józef Krzyżewski

•  Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz

•  Prof. dr hab. Alfred J. Meissner

•  Prof. dr hab. Jacek Modliński

•  Prof. dr hab. Józef Edward Namysłowski

•  Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski

•  Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

•  Dr inż. Grażyna Ożarek

•  Dr hab. Krzysztof Papis

•  Dr hab. Krystyna Pawłowicz

•  Dr Bolesław Petrażycki

•  Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner

•  Prof. dr hab. Lucjan Piela

•  Arch. Józef Polak

•  Dr hab. Grażyna Ptak

•  Dr Jan Rempała

•  Dr inż. Aleksander Rostocki

•  Dr Anna Sędzińska

•  Dr Janusz Sobieszczański

•  Dr hab. Maciej Stasiak

•  Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz

•  Dr Lech Szyndler

•  Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

•  Dr inż. Andrzej Tadeusiak

•  Dr hab. inż. Michał Urbański

•  Dr hab. inż. Krzysztof Weiss

•  Prof. dr hab. Janina Wiszniewska

•  Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

•  Mgr inż. Bogdan Zalewski

•  Dr hab. Dominik Zamiatała

•  Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel

•  Prof. dr hab. Radosław Zendrowski

•  Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

•  Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

W imieniu członków AKO Łódź:

•  prof. dr hab. Michał Seweryński - przewodniczący

Oraz:

•  mgr inż. Jadwiga Chmielowska - dziennikarka, Katowice

•  dr hab. Jadwiga Kawulok-Wronicz, prof. IJP PAN, Kraków

•  dr Emil Popławski - IJP PAN, Kraków

•  mgr Maria Tokarz - IJP PAN, Kraków

16.12.2015r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet