Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - AKO

 
 

Poznań, 11 lutego 2016 r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-lewicowo nastawionej części środowiska akademickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-politycznych inicjowanych przez obecną władzę i wspierającą ją większość społeczeństwa. Środowiska określające się jako liberalne utrudniały proces odradzania się demokratycznych zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce np. poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomunizacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferalno-korupcyjnego związania uczestników życia politycznego i gospodarczego, wyprzedaż majątku narodowego. We wszystkich tych procesach brali udział członkowie PRL-owskich służb i "resortowe dzieci".

Nawiązując do niedawnego listu otwartego grupy naukowców do ministra nauki i szkolnictwa wyższego stwierdzamy, że do standardów cywilizacyjnych należy rozróżnienie między rodzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglądów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani zwyczaju - nie mówiąc o systemie prawnym - stosowania zasady karania rodziny za czyny jej członków. Takie działania były stosowane w Polsce za czasów komunistycznych, czego bogatą dokumentację przynoszą współczesne historyczne opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki i wspomnienia osób szykanowanych w czasach PRL. W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci polskich patriotów pozbawiono możliwości uzyskania wykształcenia i normalnego, godnego życia. Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również minister Jarosław Gowin, nie nawołuje do zachowań i działań powszechnych w czasach PRL.

Równie oczywistym elementem wiedzy socjologicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, organizacyjnego, zawodowego na kształtowanie ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań oraz na interesy grupowe członków rodzin. Doskonale dokumentują to opracowania socjologiczne i historyczne, ale przede wszystkim powszechna znajomość dróg życiowych licznych członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio znakomicie przedstawionych w publikacjach poświęconych "resortowym dzieciom". Wspólnota zagrożonych zmianami interesów środowisk, które wspierały poprzednią władzę, jest oczywista dla każdego uczciwego obserwatora życia publicznego. Ciągłość interesów grupowych "resortowych dzieci" nie jest - jak piszą sygnatariusze listu otwartego - koncepcją, lecz rzeczywistością polskiego życia społecznego. Ponad dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów zablokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle ważne procesy, które mogły oczyścić polskie życie publiczne (także naukowe) z dramatycznie szkodliwych elementów myślenia i działania systemu komunistycznego.

My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr - UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć - archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska - Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska - UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski - Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak - UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak - UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska - prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula - UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska - UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski - ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska - anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski - Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak - Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk - UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak - Poznań
 28. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl - UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska - stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski - architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior - klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński - UAM Poznań
 36. mgr inż. Piotr Cieszyński - informatyk, Poznań
 37. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - Uniwersytet Medyczny Poznań
 38. mgr Ewa Ciosek - ekonomista, Poznań
 39. dr Małgorzata Czabańska-Rosada - PWSZ Gorzów Wlkp.
 40. dr hab. Elżbieta Czarniewska - UAM Poznań
 41. dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice
 42. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM Poznań
 43. dr med. Maria Barbara Czekalska - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 44. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski - Uniwersytet Medyczny Poznań
 45. mgr Zbigniew Czerwiński - b. radny Sejmiku Wlkp.
 46. dr inż. Stanisław Czopor - leśnik
 47. prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM Poznań
 48. dr hab. Mirosława Dabert - UAM Poznań
 49. mgr Jan Dasiewicz - Poznań
 50. dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM Poznań
 51. dr Maria de Mezer-Dambek - lekarz, Poznań
 52. dr Maria Elżbieta Dębowska - Uniwersytet Wrocławski
 53. mgr inż. Maria Dolata - architekt, Poznań
 54. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 55. mgr Danuta Anna Domaradzka - Uniwersytet Medyczny Poznań
 56. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała - UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Józef Drabik - BSW Bydgoszcz
 58. prof. dr hab. Leon Drobnik - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 59. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM Poznań
 60. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM Poznań
 61. dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm, Poznań
 62. mgr Sylwiana Firin-Gramowska - nauczyciel, Poznań
 63. dr med. Jerzy Fischbach - Akademia Muzyczna, Poznań
 64. prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Politechnika Rzeszowska
 65. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz - Politechnika Poznańska
 66. mgr inż. Bogdan Freytag - Poznań
 67. dr hab. Sławomir Futyma - UAM Poznań
 68. dr hab. Jerzy Galica - PAN, Poznań
 69. dr med. Grzegorz Gertig - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 70. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM Poznań
 71. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska - prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 72. prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 73. mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk, Poznań
 74. dr Zdzisław Habasiński - informatyk, Poznań
 75. dr Jolanta Hajdasz - nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 76. dr hab. Jan Hauke - prof. UAM, Poznań
 77. dr hab. Jerzy Hoffmann - Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 78. mgr Iwona Horodecka - Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 79. prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM Poznań
 80. mgr Eugeniusz Ilmak - Uniwersytet Zielonogórski
 81. dr hab. inż. Jacek Jackowski - prof. Politechniki Poznańskiej
 82. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM Poznań
 83. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM Poznań
 84. mgr inż. Robert Witold Jankowski - właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 85. dr Małgorzata Julianna Jaracz - językoznawca, Bydgoszcz
 86. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM Poznań
 87. mgr Jolanta Jasińska - biofizyk, nauczyciel, Poznań
 88. prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM Poznań
 89. mgr Jarosław Jaskulak - Muzeum Archeologiczne, Poznań
 90. dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM Poznań
 91. prof. dr hab. Marek Jerzy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 92. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny, Poznań
 93. mgr inż. Andrzej Judek - Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 94. dr Jerzy Kaczmarek - UAM Poznań
 95. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM - Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 96. dr Józef Kapusta - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 97. dr hab. Janusz Kapuściński - PWSZ Kalisz
 98. lek. med. Zofia Karaszkiewicz - lekarz neurolog, Poznań
 99. dr inż. Janusz Karlikowski - Politechnika Poznańska
 100. dr Anna Kasprzyk - UAM Poznań
 101. mgr Iwona Klimaszewska - UAM Poznań
 102. prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 103. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF Poznań
 104. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska
 105. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki - Akademia Morska, Gdynia
 106. mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM Poznań
 107. prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM Poznań
 108. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski - Uniwersytet w Kielcach
 109. dr hab. Jacek Kowalski - UAM Poznań
 110. prof. dr hab. Edmund Kozal - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 111. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 112. prof. dr hab. Mirosław Krajewski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 113. dr hab. Henryka Kramarz - prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 114. prof. dr hab. Marek Kraska - UAM Poznań
 115. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniwersytet Warszawski
 116. dr Henryk Krzyżanowski - UAM Poznań
 117. mgr Jerzy Kubiak - artysta teatru, Poznań
 118. lek. med. Róża Filomena Kubiak - lekarz, Poznań
 119. dr hab. Grzegorz Kubski - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 120. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - Inst. Historii PAN, Warszawa
 121. dr Dariusz Piotr Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 122. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński - Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 123. inż. Julian Kulczyński - przedsiębiorca, rolnik - Poznań
 124. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska - pedagog, Poznań
 125. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz. Poznań
 126. dr Katarzyna Kulińska - PAN, Poznań
 127. dr hab. Tadeusz Kuliński - prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 128. dr Beata Kuna - Politechnika Gdańska
 129. dr hab. Jacek Kurzępa - Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 130. dr Przemysław Lehmann - PAN Poznań
 131. mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM Poznań
 132. dr Maria Leśniewicz - Politechnika Poznańska
 133. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM Poznań
 134. mgr inż. Jolanta Lisiak - architekt, Poznań
 135. mgr inż. Rafał Lisiak - architekt, Poznań
 136. dr hab. inż. Władysław Łańczak - prof. Politechniki Poznańskiej
 137. mgr Agata Ławniczak - dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 138. dr hab. Eryk Łon - prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 139. mgr Małgorzata Łośko - UAM Poznań
 140. mgr Jolanta Łuczak - polonista, Austria
 141. mgr Ryszard Łuczak - germanista, Austria
 142. dr inż. Piotr Łukasiak - Politechnika Poznańska
 143. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM Poznań
 144. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski - Akademia Muzyczna Poznań
 145. mgr Agata Macniak - hispanista, Poznań
 146. ks. kan. Tadeusz Magas - duszpasterz "S"
 147. ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież
 148. dr Irena Majkutewicz - Uniwersytet Gdański
 149. dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM
 150. prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM Poznań
 151. mgr Sylwia Małecka - polonista, pedagog, Poznań
 152. mgr Szymon Małecki - polonista, pedagog, Poznań
 153. prof. dr hab. Jerzy Marcinek - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 154. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN, Poznań
 155. mgr Jan Martini - artysta muzyk, Poznań
 156. mgr Helena Materny - nauczyciel, Poznań
 157. mgr Ryszard Materny - Poznań
 158. mgr Anna Matysiak - UAM Poznań
 159. inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca, Poznań
 160. dr hab. Karol Mausch - prof. UAM
 161. dr Piotr Meteniowski - Poznań
 162. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - Politechnika Gdańska
 163. dr hab. Jerzy Michalik - UAM Poznań
 164. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 165. prof. dr hab. Michał Mierzejewski - Uniwersytet Wrocławski
 166. dr Bożena Mikołajczak - UAM Poznań
 167. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM Poznań
 168. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - Politechnika Wrocławska
 169. prof. dr hab. Krzysztof Moliński - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 170. mgr Paulina Molska - Poznań
 171. mgr Tomasz Molski - historyk, Poznań
 172. mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk. Poznań
 173. dr Jan Mosiński - przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 174. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 175. mgr Grażyna Musiał - Muzeum Narodowe w Poznaniu
 176. prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM Poznań
 177. prof. dr hab. Czesław Muśnicki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 178. mgr Danuta Namysłowska - nauczyciel, Poznań
 179. mgr Stanisław Nastaj - Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 180. Maciej Neuman - Poznań
 181. prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków
 182. mgr Wilhelmina Nowak - Poznań
 183. dr hab. Andrzej Nowakowski - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 184. prof. dr hab. Aurelia Nowicka - UAM Poznań
 185. mgr Wiesław Stanisław Olichwier - prawnik, Poznań
 186. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska - Uniwersytet Warszawski
 187. mgr Włodzimiera Pajewska - UAM Poznań
 188. inż. Ryszard Paprzycki - przedsiębiorca, Poznań
 189. prof. dr hab. Jan Paradysz - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 190. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 191. dr Andrzej Pawuła - UAM Poznań
 192. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 193. dr Barbara Peplińska - UAM Poznań
 194. dr Ryszard Piasek - reżyser, Poznań
 195. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 196. prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM Poznań
 197. dr Ryszard Piotrowicz - UAM Poznań
 198. dr med. Przemysław Piotrowski - UMK Toruń
 199. dr hab. Jacek Piszczek - IOR PIB Toruń-Poznań
 200. prof. dr hab. Agnieszka Popiela - Uniwersytet Szczeciński
 201. dr hab. Jacek Potocki - prof. UE Wrocław
 202. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM Poznań
 203. mgr Maria Przybylska - UAM Poznań
 204. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM Poznań
 205. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka - Politechnika Poznańska
 206. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 207. dr inż. Konrad Pylak - Politechnika Lubelska
 208. dr Jacek Radomski - UAM Poznań
 209. dr hab. Wiesław Ratajczak - UAM Poznań
 210. dr hab. Lucyna Rempulska - Politechnika Poznańska
 211. mgr Emilia Rogalińska - nauczyciel, Poznań
 212. prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN, Poznań
 213. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM Poznań
 214. dr Lech Różański - PTPN, Poznań
 215. mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser
 216. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN Poznań
 217. prof. dr hab. Ewa Ryś - UAM Poznań
 218. prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM Poznań
 219. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski - Uniwersytet Medyczny Poznań
 220. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 221. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 222. mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz, Poznań
 223. dr Andrzej Jan Skrzypczak - Politechnika Poznańska
 224. prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM Poznań
 225. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - Uniwersytet Medyczny Poznań
 226. mgr inż. Jan Smólski - Poznań
 227. dr Robert Sobków - Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 228. prof. dr hab. inż. Marek Sozański - Politechnika Poznańska
 229. mgr Zygmunt Sporny - Poznań
 230. dr Teresa Stanek - UAM Poznań
 231. dr hab. Mieczysław Staniszewski - Uniwersytet Szczeciński
 232. prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM Poznań
 233. prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM Poznań
 234. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta - WSKFiT Białystok
 235. mgr Piotr Stawicki - radca prawny, Poznań
 236. mgr Gabriela Stępczak - pedagog, Poznań
 237. mgr Bernadeta Sturzbecher - UAM Poznań
 238. dr inż. Krzysztof Sturzbecher - Politechnika Poznańska
 239. prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM Poznań
 240. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM Poznań
 241. prof. dr hab. Zofia Szczotka - Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 242. prof. dr hab. Józef Szpikowski - UAM Poznań
 243. dr hab. Andrzej Szpulak - prof. UAM Poznań
 244. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki
 245. dr Anna Szukalska - Politechnika Poznańska
 246. mgr Edwin Szukalski - Politechnika Poznańska
 247. mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca, Poznań
 248. prof. dr hab. med. Roman Szulc - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 249. dr Mirosław Szulczyński - UAM Poznań
 250. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz, Poznań
 251. dr Wojciech Szwed - UP Poznań
 252. dr Hanna Szweycer - fizyk, Poznań
 253. prof. dr hab. inż Michał Szweycer - Politechnika Poznańska
 254. dr hab. Marek Szydlo - prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 255. prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM Poznań
 256. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL, Lublin
 257. prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN, Poznań
 258. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć - archeolog, Poznań
 259. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 260. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM Poznań
 261. mgr Grzegorz W. Tomczak - reżyser, Poznań
 262. prof. dr hab. Lech Torliński - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 263. mgr inż. Jacek Tuchołka - Poznań
 264. dr Witold Tyborowski - UAM Poznań
 265. dr Marek Mariusz Tytko - UJ Kraków
 266. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz - projektant, Poznań
 267. mgr Henryk Walendowski - Poznań
 268. dr hab. Ryszard Walkowiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 269. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 270. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk - Uniwersytet Warszawski
 271. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 272. dr Maria Wejchan-Judek - Politechnika Poznańska
 273. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 274. dr Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 275. dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 276. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 277. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki - Uniwersytet Wrocławski
 278. prof. dr hab. Janina Wiszniewska - Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 279. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa - Uniwersytet Medyczny, Poznań
 280. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski
 281. dr Bartłomiej P. Wróblewski - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 282. mgr Andrzej Wybrański - nauczyciel, Poznań
 283. prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN, Poznań
 284. mgr Maria Zawadzka - nauczyciel, Poznań
 285. prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM Poznań
 286. mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca, Poznań
 287. dr Adam Michał Zemełka - Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 288. dr Franciszek Zerbe - lekarz, Poznań
 289. dr Jerzy Zerbe - UAM Poznań
 290. dr Florian Zieliński - Poznań
 291. mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat, Poznań
 292. dr Andrzej Zielonacki - adwokat, Poznań
 293. dr Bronisława Zielonka - Uniwersytet Gdański
 294. dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 295. Jerzy Żarnowski - HCP, Poznań

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 7. mgr Marek Doniec, ekonomista, Kraków
 8. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 9. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 10. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 12. mgr Konrad Firlej, em. naucz. akad., prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 13. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 14. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 15. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 16. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 18. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 19. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 21. dr hab. Janusz Kamocki, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 29. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 30. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, arch. Ottawa, Kanada
 31. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 32. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH, Kraków
 33. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ
 34. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 36. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 37. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 38. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 39. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 40. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 41. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 42. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 43. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 44. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 45. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 46. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 47. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 48. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 49. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 50. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 51. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca ASP Kraków
 52. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 53. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 54. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 55. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 56. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 57. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 58. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 59. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 60. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 61. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 62. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

AKO Warszawa

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. Dr hab. Renata Ciołek
 3. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 4. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 5. Dr hab. Krzysztof Papis
 6. Dr hab. Krystyna Pawłowicz, poseł
 7. Dr Jan A. Rempala
 8. Anna Sadren-Leśniewska
 9. Dr hab. Barbara Siemiątkowska
 10. Dr Janusz Sobieszczański
 11. Dr hab. Maciej Stasiak
 12. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Przewodniczący Klubu
 13. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 14. Dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. Mgr Paweł Zdun

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska - Uniwersytet Śląski
 3. Dr. hab. n. med. Janusz Bursa - Śląski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. Dr Andrzej Drogoń - Uniwersytet Śląski
 5. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker - Uniwersytet Śląski
 6. Dr hab. inż. Piotr Gawor - em., Politechnika Śląska
 7. Prof. dr hab. Julian Gembalski - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 8. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba - Śląski Uniwersytet Medyczny
 9. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot - Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński - Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła - em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica - em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica - em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska - Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak - Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz - Politechnika Śląska
 18. Dr hab. inż. Adam Michczyński - Politechnika Śląska
 19. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. Dr n. med. Marek Panek - Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 21. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko - Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. Anna Pazdur - Politechnika Śląska
 23. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień - Politechnika Śląska
 24. Dr hab. inż. Andrzej Pułka - Politechnika Śląska
 25. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak - em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 26. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki - Uniwersytet Illinois, Chicago
 27. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Politechnika Opolska
 28. Prof. Stanisław Słodowy - em., Politechnika Śląska,
 29. Mgr inż. Wojciech Słodowy - Politechnika Śląska
 30. Prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki - Politechnika Częstochowska
 31. Prof. UO dr hab. Piotr Stec - Uniwersytet Opolski
 32. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 33. Mgr inż. Janina Szymanowicz - PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 34. Dr hab. inż. Stanisław Waluś - PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 35. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak - Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 36. Dr hab. n. med. Wiesława Widłak - Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 37. Dr inż. Krzysztof Zioło - Politechnika Śląska

AKO Lublin

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski - UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk - Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka - UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński - politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej - senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda - emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski - Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś - rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda - psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska - nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki - emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski - UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor - UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik - przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska - UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski - UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier - prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski - UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa - KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak - prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski - UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz - menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński - prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg - KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil - prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch - UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek - prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak - dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski - prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski - UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag - KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski - Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski - prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło - UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski - UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka - UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek - przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska - emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska - specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal - KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna - UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - UMCS, Lublin

AKO Łódź

W imieniu członków Klubu:
Prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący

AKO Gdańsk

W imieniu członków Klubu:
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna - Przewodniczący

12.02.2016r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet