O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
LĘKI PRZED LUSTRACJĄ ? - MAREK BATEROWICZ

 

 

 

 

 

 

 


LĘKI PRZED LUSTRACJĄ?

Postulat lustracji krąży i powraca co najmniej od roku 1992, kiedy to daremnie usiłował dokonać jej rząd mec.Jana Olszewskiego. Osaczony przez szeregi nomenklatury PRL-u, która jak święconej wody bała się lustracji, gabinet ten odwołano wskutek interwencji "prezydenta" Wałęsy. I jemu lustracja nie była w smak, a w dodatku znalazł się pod presją wspomnianej wyżej nomenklatury.
Ta z kolei była od dawna powiązana z Kremlem, stąd dodatkowa opieka nad agenturą PZPR-u oraz nad przyległymi komórkami aparatu represji czy wywiadu. Ta histeryczna wręcz ochrona owej rozległej sieci wpływów leżała w interesie Moskwy, była to bowiem ich stara a wypróbowana agentura jeszcze z epoki imperium Sowietów, a jej głównym trzonem był PZPR przekształcony chytrze w SLD. Fundusze na tę transformację przysłano hojnie z Kremla, a po takiej inwestycji
w nowy garnitur agentury Rosja nie zamierzała jej tracić wskutek lustracji! A zatem ocalenie tejże siatki agentów stało się istotnym celem Moskwy, stąd nastąpiła energiczna mobilizacja starych kadr do rozprawy z rządem mec.Olszewskiego i ministra Macierewicza, równie ważnego promotora lustracji. Pewną histerię działań wrogów oczyszczenia państwa z agentów ( na liście Macierewicza było ich zaledwie 66!) widać doskonale na filmie "Nocna zmiana". Bez obejrzenia tego filmu niesposób zrozumieć ostatniego okresu dziejów Polski, jej uwikłania w macki post-sowieckiej ośmiornicy, która pokryjomu nadal oplątuje kraj. Jedna ze scen cytowanego wyżej filmu jest pod tym względem znamienna. Oto podczas obrad polityków spiskujących przeciwko rządowi Olszewskiego ( a wśród nich byli np. Mazowiecki, Tusk, Pawlak, Geremek czy Wałęsa) słychać wyraźnie fragment dialogu w języku rosyjskim! Kamera nie pokazuje tej osoby, lecz można łatwo zgadnąć iż musiał to być przedstawiciel rosyjskiej ambasady, czuwającej nad głowami swojej wiernej agentury! Pofatygował się on aż do kuluarów Sejmu, byle tylko dopilnować egzekucji rządu III RP, który z taką impertynecją zagroził istnieniu owej prorosyjskiej siatki. I w XVIII-tym wieku nie było lepiej, a polskich patriotów wywożono na Sybir jeszcze. przed rozbiorami! Najbardziej spektakularny jest tu przykład represji z 1767 roku, gdy ambasador Repnin aresztował biskupów Kajetana Sołtyka i Józefa Andrzeja Załuskiego oraz hetmana Wacława Rzewuskiego z synem, po czym polecił wywieźć ich na wschód, do Kaługi, skąd zesłani wrócili dopiero po pięciu latach.
Po 1989 roku zsyłki na Syberię nie wchodziły w grę, ale też i dlatego że nie były wcale potrzebne : dzięki działającej w III RP sieci ex-agentów sowieckich ( starych lisów z czapką a la Breżniew!) zmianę rządu można było przeprowadzić bez pakowania "niesfornych" patriotów do kibitek!
Z łatwością dokonano swobodnej operacji odwołania niewygodnego dla Kremla rządu, a stało się dzięki nadal działającym w III RP weteranom PZPR oraz ich pomocnikom z kręgów Unii Wolności czy Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

O tragedii Polski spętanej w mackach tej agentury mówi też świetna książka profesora Andrzeja Zybertowicza pt. "W uścisku tajnych służb" (W-wa, wyd.Antyk 1993). Autor przedstawia więc w niej również argumenty na rzecz lustracji, godne polecenia niektórym działaczom polonijnym, którzy być może nie rozumieją na czym ona polega i jakie korzyści z niej płyną dla funkcjonowania państwa. I zarazem obawiają się postulatu lustracji, Bóg raczy wiedzieć dlaczego! Bo przecież nie muszą się chyba jej obawiać, jeśli w przeszłości byli kombatantami na frontach drugiej wojny światowej albo spędzili ją na robotach w Niemczech. Z przymusu czy z wyboru. W tej sytuacji być może artykułują nie swoje lęki przed lustracją ? I wyrażają obawy osób trzecich, których są rzecznikami ??

Tajemnicy tej nie przenikniemy łatwo, ale pewien detal ( bynajmniej nie taki drobny!) daje do myślenia : oddanie prezesury Rady Naczelnej w ręce byłego członka PZPR stwarza niezbyt klarowny obraz australijskiej Polonii. I dlatego zasługuje ona na lustrację, a zwłaszcza lustrację tych działaczy, którzy popierali taką kandydaturę. Logika tej sytuacji jest nie do obalenia. Atakowanie idei lustracji z tamtej strony wyłącznie pogłębia nasze wątpliwości, a wykpiwanie inicjatorów tego projektu jest zabiegiem śmiesznym. Idea lustracji ma bowiem swoje korzenie
w Polsce i to od lat 90-tych ubiegłego wieku. Grupa ta też nie przywłaszcza sobie prawa reprezentowania całej Polonii (tego by jeszcze brakowało, aby się jednoczyć z kimś niepewnym!), ale po prostu formułuje postulat we własnym imieniu, zgodnie z prawidłami demokracji. A co do skazy to byłoby lepiej nie wyrokować pochopnie, bo są przecież w australijskiej Polonii ludzie, którzy przyjęli odznaczenia peerelowskie. Czy to jest powodem pewnej histerii w szeregach przeciwników lustracji ? W Polonii amerykańskiej lustrację przyjęto spokojnie, o czym donosił nawet nasz "Tygodnik Polski" z Melbourne. I dlatego byłoby znacznie lepiej przyjąć podobną postawę, natomiast odwoływanie się do wierszy Kasprowicza, by walczyć z lustracją , nie zachwyciłoby autora "Księgi ubogich" ponieważ miłował on Ojczyznę i z pewnością stanąłby po stronie zwolenników lustracji, albowiem droga mu była prawda. A lustracja jest dążeniem do prawdy.

Marek Baterowicz

***

KTO SIĘ BOI LUSTRACJI ? ( o komentarzu Z.Sudułła)

W nr.21 Tygodnika Polskiego z Melbourne p.Z.Sudułł raczył podjąć temat lustracji w sposób zdradzający histeryczny lęk, używając zwrotu "lustracyjne" szaleństwo. Jego zdaniem pewna grupa osób występuje w imieniu (cytujemy): "cierpiących na depresję, o samobójczych tendencjach Polaków" (!). Znakomite, prawda? Czy p.Sudułł ma na myśli tych Polaków z grupy "Solidarności", których raczył kiedyś nazwać równie uroczo, bo "skarłowaciałymi pawianami". Epitety te trącą stylem Urbana, a ponadto zdradzają niezwykłą niechęć (a chyba coś więcej) do tych ludzi, którzy
w walce z reżimem PRL-u poświęcili zdrowie, kariery w kraju, a także często lata w więzieniu. Trzeba być doprawdy złym człowiekiem, aby znieważać tych ludzi. Najwidoczniej starsze pokolenia Polonii uznają tylko za kombatantów tych, co walczyli na frontach WWII. Trzeba też cierpieć na ślepotę, by nie dostrzegać, że lustracja oczyści państwo z agentury, wyeliminuje absurdalną wojnę na teczki! Wyjaśni może pewne zagadki na emigracji. Bo np. w czyim imieniu wystapił p. Sudułł ? On sam nie musi chyba bać się lustracji, a zatem prawdopodobnie wyraża lęki osób trzecich, obawiających się lustracji na antypodach. Jest p. Sudułł rzecznikiem Rady Naczelnej, a to daje do myślenia. A w dodatku bardzo dziwią jego mało wybredne ataki na byłych działaczy "Solidarności", ponieważ aktualny prezes Rady Naczelnej nieraz podkreślał swój szacunek dla "Solidarności", dla której podobno nawet wiele uczynił.
Czy więc rzecznik Rady Naczelnej bywa po prostu niesforny ? I działa na własną rękę ? Odwołanie się p.Sudułła do wiersza Kasprowicza jest też bez sensu, a jesteśmy przekonani że Kasprowicz poparłby lustrację, albowiem jest ona dążeniem do prawdy.

Marek Baterowicz - Sydney

17. 06. 2006r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS