OBUDŹ SIĘ POLSKO, OBUDŹ SIĘ POLONIO! - Marek Baterowicz  

 

 

 

 

 

 


Pod konsulatem III RP w Sydney przemawia prezes Stowarzyszenia "Nasza Polonia", Adam Gajkowski

OBUDŹ SIĘ POLSKO, OBUDŹ SIĘ POLONIO!

Pod tym hasłem, powtarzanym jak refren pieśni, odbyła się w Sydney kolejna demonstracja w obronie TV Trwam, której nadal reżim Platformy Obywatelskiej odmawia przyznania licencji na multipleksie cyfrowym. Tym razem zorganizowana przez "Naszą Polonię" i Związek Więźniów Politycznych Stanu Wojennego pikieta pod Konsulatem RP w Sydney miała miejsce 29 września, by tym samym solidaryzować się z gigantyczną manifestację w Warszawie. Protesty te również wyrażały społeczny niepokój co do stanu demokracji w IIIRP, poważnie zagrożonej rządami PO i premiera Tuska, który od lat buduje państwo w oparciu o służby specjalne przywracając praktyki totalitarne. W tym sensie można mówić o faszyzacji IIIRP, a ponurym żartem dziejów jest to, że w 32 lata po Sierpniu 1980 postulat o pełnej wolności w przestrzeni medialnej dla przedstawicieli wszystkich wyznań nie jest realizowany, ponieważ odmowa licencji zapowiada liwidację TV Trwam. Decyzja ta zarazem jest skandalem w kraju katolickim - ojczyźnie Jana Pawła II - bo oznacza to, że mniejszościowy układ post-komunistyczny dyskryminuje przeważającą masę obywateli wyznania rzymsko-katolickiego. Oznacza to również, że w epoce jagiellońskiej panowała prawdziwa tolerancja wobec wszystkich wyznań, czego nie widzimy obecnie pod rządami Platformy, która na różne sposoby zwalcza Kościół i jego wyznawców.

Z przemówieniem wystąpił najpierw prezes "Naszej Polonii", pan Adam Gajkowski, który mówił o represyjnej polityce wobec TV Trwam i o tym, że nasza obecność pod murami Konsulatu jest wyrazem solidarności z ogólnopolskim protestem. Przypomniał też ważne i wspaniałe kazanie ks.biskupa A.Dydycza na Jasnej Górze ( 16 września br). Następnie głos zabrał prezes Związku Więźniów pan Hubert Błaszczyk mówiąc o zatrważającym upadku wymiaru sprawiedliwości w IIIRP, który w zasadzie nie róźni się wiele od bezprawia w czasach PRL-u, jeśli pominąć w tym zestawieniu okres stalinizmu.

Z przemówieniem wystąpił też Stanisław Zdziech ( Związek Więźniów), który przybył specjalnie z Melbourne na swym historycznym motocyklu z rajdów katyńskich. Rozpoczął cytując słowa śp. Prezesa IPN-u, J.Kurtyki, wypowiedzianych trzy dni przed smoleńską "katastrofą" : "Demontaż państwa polskiego się zakończył. Teraz będą ginąć ludzie". Nie spodziewał się może, że fatalne proroctwo zacznie się spełniać tak szybko, a lista tajemniczych zgonów będzie rosła w zastraszającym tempie, zaś wiele ofiar połączy stygmat rozbitego Tupolewa. Pan Zdziech mówił też, że znakiem demontażu państwa było i oddanie śledztwa smoleńskiego Rosjanom, a niedawno działanie serwerów w Moskwie w dniach wyborów w Polsce. Degradacja armii, resortu zdrowia i edukacji oraz chroniczna choroba wymiaru sprawiedliwości - mówił Stanisław Zdziech - stanowią istotne problemy, czego nie przysłoni groteskowa wypowiedź Komorowskiego o rzekomo "polskiej tarczy". Podobne sprawy poruszyła w swym wystąpieniu pani Jolanta Kotowicz, współorganizatorka i dusza poprzedniej pikiety w Sydney w dniu 29 lipca br., z sympatyków Radia Maryja i TV Trwam. Głos zabrał też pan Stefan Gajewski ( "Solidarność") z Canberry mówiąc o degradowaniu programu lekcji historii, co okaleczy pamięć narodu dając pokolenia Polaków o ograniczonej perspektywie, na co parę lat temu zwracał uwagę prof. Ryszard Legutko w "Eseju o duszy polskiej", a obecnie alarmuje prof. Andrzej Nowak ( UJ i "Arcana") oraz wielu innych historyków.

Z odległej dzielnicy Liverpool zjawiło się też wielu dawnych działaczy "Solidarności" i więźniów PRL-u - jak Ryszard Gocłowski, współorganizator poprzedniej pikiety, Andrzej Klyta czy Andrzej Pokorski. Był też Janusz Prudzienica rozdając zawiadomienia o Mszy Świętej w intencji 28-ej rocznicy śmierci ks.Jerzego Popiełuszki, która zostanie odprawiona 21 października o 6.30 PM w kościele All Saints w Liverpool przy 48, George Street. Będzie to okazja do nowego spotkania Polonii i modlitwy za duszę ks.Jerzego, który z pewnością był z nami w dniu pikiety. Trwa bowiem dalej bitwa o Polskę, złapaną na smycz post-komunistycznego układu po fatalnym pakcie okrągłego stołu w r.1989, który torpeduje próbę prawdziwej odnowy Ojczyzny. Obudź się Polsko, obudź się Polonio...Istnieje wielka potrzeba nowej solidarnej więzi rodaków wobec negatywnej presji układu. Czy na wieki ma trwać ów stan, o którym pisał Słowacki w "Anhellim": "Oto zmartwychwstali, lecz nie mogą odwalić mogiły!" ??

Marek Baterowicz

02. 10. 2012r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet