Zemsta należy do mnie ("Ludzkości, rodzie Kaina" A. Grottger) - Człowiek Szalony
 

Zemsta należy do mnie ("Ludzkości, rodzie Kaina" A. Grottger)


Pod wielkim znakiem
Przebaczenia
Siedzę spokojnie
Emocji brak
Nie mam już sił
Wypluł mnie ptak

Rysuję Boga
Tworzę Go
Tak jak on kiedyś
Powołał mnie
Pragnę by zmienił
Oblicze twe
Ludzkości zła.

Maluję, wiem
Próżna dziedzina
Nie zmieni nic
Szatana dróg
Proroków mych
Świetlisty kurz
Pokrył pył

Nie znam już nic
Myśli nie warte
Siedzą w piwnicy
Duszy mej
Lecz może kiedyś
Gdy drzwi otwarte
Wyfruną
Zeń

Ciebie teraz kreślę
Stwórco Przedwieczny
By oddać Ci należną cześć
Mimo, że skąpisz nam
Ziemskiej chwały
Oddając pole
Królowi zła

Ludzkości, wiem
Nie twoja wina
Że cielcowi, miast Światłu
Dziś kłaniasz się
Jesteś jak zwierzę,
Więc żyj jak bestia
Zapłata twoja
Gotuje się

Karmić się będę
Bajkami i snem
Tam ukojenie
Gdzie leśna dolina
Tam duchy, mary
Spijają rosę
Niech umrze dzień

Zakryję Cię
Przed okiem świata
Niechaj ród Kaina
Ciebie nie kala
Bezwstydnym wzrokiem
Językiem złym
Tablice zbite
Gniew
Zemsta czeka
Mojżesz gotowy
Kamienie też.

Człowiek Szalony

12.08.2011r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet