GALERIA RODAKpress

Galeria RODAKpress prezentuje materiały graficzne i zdjęcia które były wykorzystane
w naszym magazynie. Można je kopiować i używać z zaznaczeniem źródła:
RODAKpress Magazyn Internetowy Ruchu Rodaków, lub
www.rodaknet.com

LargPic
Zobacz też nasze plakaty wyborcze 2010 ... tutaj
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet