O RUCHU
RODAKpress - head
FENIKS
DOLACZ I TY
HOME - button
Komunistyczni "uchodźcy" - Hanna Shen

 

 

 

 

 

 


Komunistyczni "uchodźcy"

W połowie lutego tego roku Departament d/s Organizacji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Ludowych (KPChL) i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przygotowały raport według którego do końca 2005 roku prawie 1.2 miliona małżonków i dzieci działaczy KPChL emigrowało do innych krajów lub Hong Kong'u i Makao.

200 750 emigrantów to członkowie rodzin wysoko postawionych dygnitarzy.

Według raportu nie tylko żyją oni w luksusie, ale często prowadzą gorszący tryb życia czym zrażają do siebie lokalne społeczności.

Emigracja rodzin członków KPChL rozpoczeła się pod koniec lat 80-tych. Przebiega ona w bardzo charakterystyczny sposób: najpierw skorumpowani oficjałowie dokunują transferu nielegalnie zdobytych pieniądzy na konta bankowe zagranicą, a następnie wysyłają tam rodziny; w przyszłości, gdyby doszło do końca dyktatury KPChL (czego obawia się już coraz większa grupa aparatczyków), podążą za rodziną i będą szukać schronienia w krajach "burżuazyjnego liberalizmu".

Emigracja małżonków i dzieci działaczy KPChL w latach 1985 -2005 do:

- Hong Kong'u 193 000 osób

- Makao 25 000

- USA 19 500

- Europy Zach. 164 000

- Krajów nordyckich 203 000

- Australii 230 000

- Nowej Zelandii 29 000

- Kanady 225 000

- Malezji/Singapuru/Tajlandii 110 000

Hanna Shen, Tajwan

03. 05. 2006r.
RODAKpress

 

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS