O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
3 maja - Hanna Shen

 

 

 

 

 

 

 

 


3 maja

Świętujemy dziś rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wspominając przeszłość warto zastonowić się nad terażniejszością: czy teraz, w już wolnej Polsce, doczekaliśmy się porządnej konstytucji? Przypomina mi się sympozjum jakie odbyło się na Tajwanie pod koniec 2004 roku. Eksperci i naukowcy d/s konstytucyjnych min. z USA, Japonii, Czech i Niemiec przywołali przykłady różnych konstytucji.
Pojawił się także wątek polski. Pisalam o tym na łamach Prawicy.Net , ale przypomnę: "Jako tzw. negatywny przykład podano tu proces tworzenia i wprowadzenia konstytucji Rzeczpospolitej Polski w 1997 roku. Zauważono przede wszystkim, że począwszy od ustaleń Okrągłego Stołu, Polska poszła na zbyt duży kompromis. Według mecenas Mindy Barry, doradcy d/s sądowniczych w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, "kompromis może być dobrym parasolem, ale dość kiepskim dachem". Mecenas Barry wytknęła także fakt, iż nie doszło do głębszej dyskusji n/t systemu aksjologicznego, jaki twórcy konstytucji pragnęli przyjąć w procesie jej tworzenia , a także to, iż jakiekolwiek rozważania nad tym najważniejszym w państwie aktem prawnym toczyły się w zamkniętym kręgu i w pośpiechu; w wyniku tego konstytucja polska przepełniona jest niejasnościami i kwestionowana jest jej prawomocność. " W 1992 roku Stanisław Michalkiewicz przygotował projekt konstytycji , który charakteryzował się zwięzłością i kładł nacisk na zasady moralne. Ten model konstytucji, promujący system prezydencki, nie uzyskał poparcia Parlamentu min. dlatego, że zakładał liczbę ograniczenia Sejmu do 120 posłów. Wybrano konstytucyjny gniot Kwaśniewskiego. Dziś wspominamy Konstytucję 3 Maja - "dzieło stanowiące bezcenny skarb wartości duchowych", ale Świętujemy dziś rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wspominając przeszłość warto zastonowić się nad terażniejszością: czy teraz, w niepodległym państwie nie stać nas na wartościowy akt konstytucyjny.

Hanna Shen
http://haniashen.blogspot.com/

"Jakże wielką przeto jest dla Polaków chwałą (...), iż umieli nadać sobie konstytucję, w której lepiej, aniżeli w jakiejkolwiek innej próbie tego rodzaju, prawdziwe zasady rozsądku i nauki politycznej zdają się być urzeczywistnione (...). Dzieło tak piękne i rzadkie zasługiwało na długie życie i otwierało Polsce koleje największej pomyślności. Podwójna odpowiedzialność ciąży przeto na niegodziwych, którzy skalali akt tak czysty, na potwarcach, którzy go osławiali, i na bezbożnych, którzy go zniszcyli."
historyk pruski Friedrich Raumer 'Upadek Polski" Berlin 1870 (książka skonfiskowana w Prusach z powodu swego obiektywizmu)

"Konstytucja 3 Maja to dzieło stanowiące bezcenny skarb wartości duchowych"
amerykański historyk Robert Howard Lord "Drugi rozbiór Polski"

"Przy wszystkich swoich brakach konstytucja ta widnieje na tle rosyjsko-prusko-austriackiej barbarii jako jedyne dzieło wolnościowe, które kiedykolwiek Europa Wschodnia stworzyła. A wyszło ono wyłącznie z klasy uprzywilejowanej, ze szlachty. Historia świata nie zna żadnego innego przykładu podobnej szlachetności szlachty" Karol Marks

03. 05. 2007r.
RODAKpress


 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS