JEDYNA EKSPOZYCJA ZIEM I RZECZYPOSPOLITEJ W POZNANIU - DARIUSZ PIOTR KUCHARSKI


 

 

 

 

 

 

 Mapa Polski za panowania króla Jana Sobieskiego
wydana w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia

JEDYNA EKSPOZYCJA ZIEM I RZECZYPOSPOLITEJ W POZNANIU

Szanowni Państwo,

chciałbym podzielić się swoją koncepcją zagospodarowania części odbudowanego Zamku Królewskiego w Poznaniu (wnętrza są jeszcze niewykończone).

Mamy Zamek Królewski w Poznaniu. Odbudowa jego wywołała wiele emocji, ale stoi i trzeba zastanowić się nad jego wykorzystaniem i oczywiście wizerunkowo należy nadać tej siedzibie pewien charakter. Z zyskiem dla Poznania, Kraju, obywateli RP i turystów.

Postanowiłem wnieść swoje słowo. Uważam, że należy w jego ramach stworzyć coś, co jednoznacznie będzie go wyróżniało - tak zamek, jak i miasto Poznań oraz podkreślało jego stołeczność, wskazywało na królewskość i połączyło z historią i tradycją.

Moja propozycja dotyczy głównej sali nowej części zamku. Proponuję nadać jej nazwę SALA RZECZYPOSPOLITEJ w Zamku Królewskim w Poznaniu . Na suficie powinny być zamieszczone w kasetonach herby wszystkich ziem wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Według mojej wiedzy nie ma nigdzie takiego zbioru herbowego. Proszę zwrócić uwagę na fakt patriotyczny, ale i edukacyjny takiej ekspozycji. Oczywiście kartusze herbowe, wykonanie sufitu, jak i Sali pochłonie środki. Dlatego można zaproponować wykup cegiełek na ten cel. Są polskie środowiska w RP i poza krajem, dla których honorem byłoby ufundowanie tarczy herbowej, np. ziemi wileńskiej, poznańskiej, kujawskiej, śląskiej, a zapewne i podolskiej, smoleńskiej, trockiej, mińskiej,...

Pójdę jeszcze dalej. Podniosę czynnik poznańskiej tradycji w materii kartografii. W Poznaniu w zakresie zbiorów ziem I Rzeczypospolitej mamy się do czego odnieść. Istnieje stare, bogato ilustrowane wydanie kartograficzne, które nas mieszkańców królewskiego, stołecznego grodu Poznań dodatkowo umacnia w słuszności tego działania. W Poznaniu w 1883 roku została wydana pod nazwą Mapa Polski za panowania króla Jana Sobieskiego wydana w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia przez J. Szpetkowskiego. Są tam graficznie w kolorach przedstawione ziemie I Rzeczypospolitej z czasów odsieczy wiedeńskiej wraz ze staropolskimi ich nazwami. Mapa ówczesnej Rzeczypospolitej, wzbogacona jest o portret Jana III Sobieskiego i chorągwie polskie.

Mapa również zawiera herby królów elekcyjnych. W tym zakresie można zastanowić się nad ich wykorzystaniem w zamku. W innej sali, bądź w holu można zamieścić także kartusze z herbami królów polskich, które na mapie są ukazane i uzupełnić je o znaki rodowe Piastów i Jagiellonów.

To zdecydowanie stanowi odniesienie do historii Polski, ale i Poznania. Nada zamkowi niesłychaną rozpoznawalność pośród siedzib, które należy zwiedzić. Sadzę, że przyciągałaby turystów i wycieczki szkolne. Będzie to jednocześnie bardzo mocna przeciwwaga dla zamku niemieckiego. Zamek Królewski stanie się wizytówką miasta. Poznań będzie miał się czym szczycić, a każdy przewodnik, będzie zobowiązany opisać Zamek z jego atrakcjami. SALA RZECZYPOSPOLITEJ w Zamku Królewskim w Poznaniu może stać się główną salą ważnych uroczystości. . Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu pragnie utworzenia we wnętrzu Zamku również Muzeum Godła (na razie wszystko jest w fazie projektu). Oczywiście te dwa projekty można z powodzeniem zrealizować w ramach jednej lub dwóch odrębnych sal.

Szanowni Państwo, jeśli moja propozycja spotka się z aprobatą, to proszę o zarekomendowanie i popularyzowanie tego projektu.

Ewentualne poparcie należy wysyłać do:
Muzeum Narodowe w Poznaniu , Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań,
www.mnp.art.pl
e-mail: mnp@mnp.art.pl .
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu , ul. Kramarska 32, 61-765 Poznań, www.zamek-krolewski.poznan.pl/ e-mail: komitet.biuro@wp.pl

Każde poparcie jest bardzo cenne.

dr Dariusz Piotr Kucharski

27.12.2012r.
RODAKnet.com

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet