Idee i wartości dla Polski. Myśli i działania Lecha Kaczyńskiego coraz bardziej aktualne - DARIUSZ PIOTR KUCHARSKI


 

 

 

 

 

 

 


Idee i wartości dla Polski. Myśli i działania Lecha Kaczyńskiego coraz bardziej aktualne

31 marca 2012 roku, odbył się w Zielonej Górze I Lubuski Kongres Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego , którego celem było oddanie hołdu śp. Prezydentowi i popularyzowanie niezwykle aktualnego Jego dorobku wśród Lubuszan.

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w Mszy św. w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi, odprawionej o godz. 11.00 przez ks. Prałata Jana Pawlaka, kapelana Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w województwie lubuskim.

Część konferencyjną pod hasłem "Obudź się Polsko! Obudź się Ziemio Lubuska" poprowadził w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida, prof. Jacek Kurzępa, regionalny koordynator Ruchu.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, J.E ks. bp. Stefan Regmunt Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele środowiska Żołnierzy Wyklętych, Sybiraków, NSZZ "Solidarność", Rodziny Katyńskiej, parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie i sympatycy Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz mieszkańcy województwa.

Napięty program zawierał szereg referatów. Niezwykle ciekawie odniesiono się w nich do ukazania wkładu i znaczenia dla Polski, Polaków oraz polskiego życia publicznego osoby profesora Lecha Kaczyńskiego.

Kongres otworzył płomiennym wystąpieniem prof. Jacek Kurzępa ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, koordynator Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego na województwo lubuskie i zarazem główny organizator kongresu. Tytułowym tematem Obudź się Polsko! Obudź się Ziemio Lubuska! podniósł znaczenie prezydentury Lecha Kaczyńskiego i zarazem niezwykłej aktualności Jego drogi politycznej obecnie.

Wpisując się w kontekst tego wystąpienia, młodzież z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze recytowała, pod kierunkiem mgr Haliny Ratajczak, wiersze Kazimierza Józefa Węgrzyna, o głęboko patriotycznej i refleksyjnej wymowie.

Kongres zaszczycił swoją obecnością i słowem również Jego Ekscelencja ks. bp. Stefan Regmunt. Udzielił duchowego wsparcia zgromadzonym oraz życzył im wytrwałości w utrwalaniu pamięci o Lechu Kaczyńskim i Jego dorobku. Kolejny mówca, prof. Stanisław Mikołajczak, wykładowca UAM w Poznaniu, przewodniczący AKO w Poznaniu, podniósł zagadnienie Tożsamościowej i propaństwowej polityki wewnętrznej Lecha Kaczyńskiego . Dr Andrzej Duda z Krakowa, poseł RP, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przedstawił relacje współpracowników z Prezydentem. Opisał Lecha Kaczyńskiego takim jakim widział Szefa on i inni pracujący w Kancelarii.

Dr Dariusz Kucharski z Poznania, ekspert ds. zagadnień wschodnich CAFR, prezes Warsztatów Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu, w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienie Odniesień historycznych w polityce zagranicznej Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

Poseł Marek Ast, odniósł się do zawstydzających i godzących w godność państwa i Polaków zachowań osób zajmujących się z urzędu tragedią smoleńską. Wspomniał o niegodnym traktowaniu ofiar, które tam zginęły. Zakończył słowami o potrzebie całkowitego ujawnienia prawdy.

W drugiej części głos zabrała dr Elżbieta Płonka, przypomniała działania prof. Lecha Kaczyńskiego na rzecz równego i powszechnego dostępu obywateli do świadczeń medycznych, które jak zaznaczyła są nadal aktualne. Poseł Elżbieta Rafalska, mówiła o wrażliwości społecznej Lecha Kaczyńskiego i wagi jaką przykładał do tych kwestii.

Kolejny głos w debacie zabrał Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia im. Św. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., zarazem współorganizator kongresu. Przypomniał o wielkim wkładzie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w budowę suwerennego państwa polskiego i tożsamości Polaków.

Z młodego pokolenia głos zabrali zielonogórscy studenci: Błażej Grysztor i Rafał Królikowski. Mówili o znaczeniu i potrzebie kontynuacji przez młode pokolenie - ich pokolenie, wartości, które uosabiał Lech Kaczyński.

Dyskusję zakończyło wystąpienie ks. Prałata Jana Pawlaka, który przypomniał o znaczeniu wiary, Boga, w życiu rodzinnym i publicznym Prezydenta Kaczyńskiego.

W trzeciej części zgromadzeni podjęli uchwały przez aklamację dotyczące:

1.Lokalizacji miejsca godnie upamiętniającego śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w mieście Zielona Góra,

2. Dyskryminacji Kościoła Katolickiego w Polsce,

3. Umiędzynarodowienia śledztwa ws. Tragedii Smoleńskiej.

Kongres zakończono odczytaniem apelu do Prezydenta, Rządu i Parlamentu o stworzenie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP i odśpiewaniem Roty.

Podsumowując, można rzec, że w odniesieniu do Prezydenta L. Kaczyńskiego poruszono na I Kongresie Lubuskim sprawy nadal żywotne, jak czas pokazuje nabierające coraz większego znaczenia. Można je zamknąć słowami: idee i wartości aktualne dla Polski.

Informacja o Kongresie, 31.03.2012, Jarosław Ogórek, Komitet Organizacyjny Kongresu. tel. 693 966 668, e-mail: traducteur@op.pl

Skróty tekstów wystąpień:

Prof. Jacek Kurzępa (Zielona Góra)

Obudź się POLSKO! Obudź się Ziemio Lubuska!

Hasła Kongresu: Obudź się Ziemio Lubuska! Obudź się POLSKO! Nie wynikają z jakiejś egzaltacji, czy histerii pomysłodawców, są natomiast wyraźnym wezwaniem do Działania, do porzucenia postawy biernego obserwatora sceny życia społecznego w swoim mieście, Regionie, Ojczyźnie Naszej!

Jest wezwaniem do porzucenia postaw wycofywania się z życia społecznego i wskazania, że jeśli tylko zechcemy, możemy mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas, a dotknięte jest złymi mechanizmami sprawowania władzy, ignorowania potrzeb obywateli, ich bezpieczeństwa, praw i aspiracji. Przykładów na co dzień mamy zbyt wiele; starczy przywołać kryzys w służbie zdrowia, masowe zamykanie szkół, wskaźniki bezrobocia wśród młodych, sprawy wolności słowa (ACTA) i TV TRWAM, walkę z Kościołem, lansowanie kłamstwa i chamstwa jako sposobów politycznej debaty i dyskredytowania adwersarzy.

Świętej pamięci Prezydent prof. Lech Kaczyński zapraszał Nas do budowania zrębów SOLIDARNEJ (w sensie solidaryzmu społecznego, wrażliwości na siebie wzajemnie ludzi, efektywności działań instytucji Państwa wobec obywateli) i PRAWEJ (respektu wobec prawa i szacunku wobec Autorytetu Państwa) POLSKI! Czujemy się depozytariuszami tej spuścizny i chcemy ją wcielać w życie. O tym, że nie jest to łatwe w obliczu zaprzaństwa i wiarołomstwa tych, dla których "polskość to nienormalność" wiemy. Ale niech trudy i opresje nas w tej drodze nie zatrzymują. Lęki o to, że stracimy "święty spokój" niech nas nie ostudzą w zapale dawania świadectwa PRAWDZIE i Wierności myśli politycznej skoncentrowanej wokół Polski, OJCZYZNY, z której moglibyśmy być DUMNI, a naszą tożsamość NARODOWĄ moglibyśmy przeżywać GODNIE!

Ku temu celowi wzniecamy idee KONGRESU. Z tymi hasłami chcemy skonfrontować naszych krajan (tu na Ziemi Lubuskiej) a później szerzej- Rodaków w całym kraju!

OBUDŹ się POLSKO!

*****

Dr Dariusz Kucharski (Poznań)

Odniesienia historyczne w polityce zagranicznej Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego

Analizę działań polityków dokonuje się przez pryzmat ich poczynań na kilku płaszczyznach. Jedną z najistotniejszych i bardzo wymiernych jest sprawdzian aktywności na niwie polityki zagranicznej.

Tu obok indywidualnych kompetencji ogromne znaczenie ma osobowość polityka, na które składają się wartości i przekonania, którym hołduje oraz odwaga ich artykułowania. Ma to olbrzymi, często ponad racjonalny wpływ na skuteczność, ale i jakość działań takiej osoby. Świadczy to o indywidualności, ale i daje podstawy do budowania zespołu wytrawnych współpracowników. To wszystko wpływa bezpośrednio na kształt, sprawność i jakość polityki państwa w wykonaniu lidera. Niewątpliwie Lech Kaczyński takim liderem był i w roli animatora i kierownika sprawdził się, co dla dobra Kraju zostało wykorzystane.

Wartości, którymi kierował się prezydent RP L. Kaczyński, rozpatrując kwestie polityki zagranicznej, lecz nie tylko, najkrócej można zawrzeć w takich pojęciach jak: wiara, tradycja, niezależność, wspólnota, służba, znaczenie, godność, Kresy, odpowiedzialność.

W tych słowach mieszczą się wartości, które zdecydowanie wpłynęły na kształt i sposób pracy oraz zdeterminowały działania L. Kaczyńskiego. To w nich zawiera się odniesienie do Boga, szacunek do bliskich, zrozumienie przeszłości Polski. To dostrzeganie potrzeby budowania sprawnego państwa, które zabezpieczy swoje granice i dobra. To dbałość o społeczność polską poza granicami. To odpowiedzialne wypełnianie obowiązków publicznych. To częste podkreślanie i odnoszenie się do polskich tradycji politycznych I i II Rzeczypospolitej, do idei jagiellońskiej, prometeizmu. To również potrzeba oddania struktur administracji służbie obywatelskiemu dobru wspólnemu - państwu. To wreszcie zagwarantowanie godności i prestiżu Rzeczypospolitej.

Wprowadzał plan sprawnej i dobrze zorganizowanej Środkowej i Wschodniej Europy, wspólnie dbającej i zabiegającej o swoje interesy. Potrafił być niezwykle zdecydowany w obronie praw innych społeczności, np. gruzińskiej. Wdrażał myśl budowy niezależności ekonomicznej i gospodarczej krajów naszego regionu. Zabiegał o bezpieczeństwo energetyczne, uwolnienie dostaw ropy i gazu do Polski. Dążył do zapewnienia bezpieczeństwa naszemu krajowi przez wzmocnienie współpracy z USA. Zdecydowanie artykułował polskie interesy w relacjach z Niemcami i Rosją. Pamiętał o polskich racjach historycznych.

Lech Kaczyński w sposób doskonały bardzo mocno uwspółcześnił i wyartykułował polskie dążenia i działania w wymiarze międzynarodowym. Właśnie polityce zagranicznej nadał właściwe znaczenie, konkretnie i namacalnie odpowiadające polskim aspiracjom. Odbudował, co niezwykle istotne, poczucie wartości i dumy wspólnotowej, tak deprecjonowanej. Cóż, tego nie potrafił dokonać i konsekwentnie wprowadzać żaden z polityków pełniących najwyższą funkcję - prezydenta państwa w całym okresie III RP. Zasługą Lecha Kaczyńskiego jest jasne i jednoznaczne powiązanie - spięcie przeszłości z teraźniejszością, właśnie przez działania podejmowane w majestacie pełnionego najważniejszego urzędu - prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dzięki L. Kaczyńskiemu odzyskaliśmy jako naród ciągłość tradycji i działań politycznych, to On nadał im wymiar współczesny. Polityka zagraniczna w Jego wykonaniu w relacjach unijnych, wschodnich, z USA, czy z Rosją, stała się doskonałą areną podkreślania znaczenia Polski, wychodzenia jej z uśpienia i nade wszystko przywracania wartości i podmiotowości. Dlatego dla wielu zasadne jest stawianie Lecha Kaczyńskiego w jednym szeregu z takimi patriotami i piewcami polskości, którzy dawali tego świadectwo w działaniach publicznych, jak: Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, abp Józef Teodorowicz. Dlatego miejsce Jego spoczynku Wawel, jest jak najbardziej właściwe.

Obecnie do naszych obowiązków należy utrzymanie, ale i wzmacnianie tych już poczynionych kroków, ponieważ dążeniem i celem Jego pracy była Polska oparta na tradycji i nowoczesności. Udowodnił, że warto działać, że możemy zwyciężać wbrew wszystkim i wszystkiemu. Arena działań międzynarodowych o tym dobitnie świadczyła.


Od lewej dr. Dariusz Kucharski, poseł Marek Ast, dr Andrzej Duda, prof. Stanisław Mikołajczak,
prof. Jacek Kurzępa

 

Dariusz Piotr Kucharski

07.03.2012r.
RODAKnet.com

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet