BIEŻĄCZKA POLITYCZNA - 2 - MIROSŁAW RYMAR

Tutaj prezentuję swoje komentarze graficzne, które były wykorzystane
w naszym magazynie. Można je kopiować i używać z zaznaczeniem źródła i podaniem autora:
RODAKpress Magazyn Internetowy Ruchu Rodaków, lub
www.rodaknet.com

LargPic
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet