RODAKpress - head
HOME - button
Czy świnie nas ostatecznie wykończą? - Ignacy Nowopolski

 

 

 

 

 

 

 

 


Czy świnie nas ostatecznie wykończą?

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, oznaczającego ostateczną integrację Polski w strukturach UE, z listy tematów "polskich" mediów zniknęło zagadnienie unijnej manny z nieba, którą przez lata mamiono Polaków, zachęcając ich tym do "wejścia do europy".

Temat zniknął, a obiecana manna się nie pojawiła. Zastąpił ją deszcz dyrektyw płynący szerokim strumieniem z Brukseli.

Nie wszystkie sztandarowe hasła Unii Europejskie poszły jednak w zapomnienie. Dzięki krajom z grupy, zwanej po angielsku, z intencjonalną zapewne złośliwością, PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain)- świnie, nowego blasku nabrał slogan "europejskiej solidarności".

PIIGS to grupa krajów eurolandu, których pasterskie społeczeństwa, nie wysilając się nadmiernie, korzystały z dobrobytu tworzonego sztucznie przez unijne dotacje. Wyluzowani PIIGSowie siestowali do woli, delektując się przy tym swą "europejskością". Czarną robotę wykonywali za nich usłużni niewolnicy z Polski, a rozrywek dostarczały jeszcze usłużniejsze polskie "panie". Fundatorem tego małego "raju na ziemi" byli pracowici Niemcy z Rzeszy, którzy w pocie czoła, w pokojowy sposób odbudowywali swoje europejskie imperium, według starej germańskiej zasady langsam, langsam aber zicher.

Jednakże wszystko co dobre ma swój koniec. Końcem tego świńskiego raju, stał się światowy kryzys finansowy. Kraje eurlandu zaczęły zaciskać pasa, a deficyty budżetowe PIIGS rosły w zastraszającym tempie. Liderem w tym procesie jest mała Grecja, która znajduje się obecnie w stanie praktycznego bankructwa. Rząd tego kraju zmuszony został przez Brukselę do wdrożenia programu oszczędności. Jak drastyczne to są posunięcia, niech świadczy fakt, że biedni Grecy zmuszeni zostali do podwyższenia wieku emerytalnego do niebosiężnego poziomu 63 lat! Aby zapobiec społecznej traumie, ten bolesny proces rozłożono na pięcioletni okres. Nie jest też wykluczone, że obywatele tego słonecznego kraju zmuszeni zostaną do wykonywania jakiejś pracy w celu zapewnienia sobie materialnej egzystencji.

Jednakowoż nawet tak drastyczne pociągnięcia nie zniwelują gigantycznego długu tego kraju. Na ostatnim szczycie unijnym, zgodzono się, że Grecja musi otrzymać stosowną pomoc finansową. Problemem jest jednak to, że dotychczasowy fundator świńskiego raju odmawia dalszego jego finansowania. Dopóki potrzebna była Niemcom siła napędowa procesu "integracji europejskie", dopóty finansowali oni tą ekstrawagancję. Teraz gdy osiągnęli zamierzone cele, w postaci dominacji starego kontynentu i sprowadzenia Polski do rangi drugiej Generalnej Guberni, nie wykazują najmniejszej ochoty do dalszej zabawy w te klocki. Według niedawnego oświadczenia Bundestag u, odrzucono stanowczo jakiekolwiek sugestie dotyczące finansowania Grecji przez ECB (European Central Bank).

Ewentualny upadek Grecji mógłby jednak zainicjować reakcję łańcuchową wśród krajów PIIGS, co doprowadziłoby do upadku wspólnej waluty Euro, a na to władcy Imperium nie mogą sobie pozwolić. W związku z tym, wyciągnięto z lamusa zapomniany hasło "solidarności europejskiej", które miało stworzyć złudzenia, że kraje "nowej europy" będą mogły liczyć na pomoc zasobnych zachodnich Europejczyków.

Tym razem jednak, "solidarność" ta ma polegać na udziale takich krajów jak Polska, w finansowaniu grupy PIIGS.

Tak więc po zniszczeniach wojennych, rujnacji gospodarczej lat PRLu, rabunku majątku narodowego okresu balcerowiczowskiej "transformacji ustrojowej", oraz degradacji społecznej i demograficznej okresu totalnej emigracji do krajów unijnych, zafunduje się Polakom nowy rachunek do spłacenia. Tym razem będzie się on zwał "solidarnością" z krajami PIIGS.

Przyszłość pokaże, czy świnie wystarczą na ostateczne wykończenie polskiego społeczeństwa.

Ignacy Nowopolski

19.02.2010r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS