RODAKvision  

Programy TV, video, filmy

 
 

Wywiad z profesorem Andrzejem Zybertowiczem - Blogpress [3/3]
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wywiad (wideo) z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Nasz rozmówca ocenia w nim prezydenturę śp. Lecha Kaczyńskiego oraz analizuje ataki na zmarłego tragicznie prezydenta, nazywając je frontalnym bombardowaniem dla osłabienia pola manewru polityka nieuwikłanego w układy i zależności.
Socjolog, odnosząc się do napisanej przez niego w 1993 roku książki "W uścisku tajnych służb", pokazuje, które z zawartych w niej tez są jeszcze aktualne. Mówi o mechanizmach rządzących zagranicznymi korporacjami oraz odsłania mentalność głównych graczy polityki europejskiej. Przedstawia, jak ją sam nazywa, "pozytywną wizję dekomunizacji" oraz mówi o konieczności prawnego zamknięcia lustracji.
Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Blogpress.pl poddaje również ocenie kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego, zauważając, że choć z jednej strony była ona sukcesem, ukazała również słabość - niską umiejętność struktur PiS do wchłaniania oddolnej energii społecznej. Analizując aktualne wydarzenia, prof. Zybertowicz zauważa, że premier, przeprowadzając się do sejmu, wypowiedział votum nieufności swojej partii.
Wywiad kończy się spostrzeżeniami socjologa o fikcyjnym pluralizmie w mediach i jałowej, płytkiej wolności słowa w Polsce.

Zapraszamy.

1/3

2/3

3/3


 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet