NAS TO NIE DOTYCZY - Aleksander Ścios

Wydawnictwo ANTYK - Aleksander Ścios - "Zbrodnia Smoleńska. Anatomia Dezinformacji"


 


Tylko "kryterium uliczne". Trzeba odzyskać Polskę

NAS TO NIE DOTYCZY

- Dlaczego miałyby mnie poruszać jakkolwiek haniebne słowa Donalda Tuska skoro wiem, że wypowiada je tchórz uciekający w panice przed odpowiedzialnością?

- Czemu miałbym przywiązywać wagę do wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, jeśli człowiek ten dał dowody podległości interesom Kremla, a swoją pozycję zbudował na fałszu i nienawiści?

- Czy powinienem reagować na brednie wypisywane przez ciemniaków mieniących się dziennikarzami, gdy wiem, że ich "poglądy" mają wartość judaszowych pensji i niewolniczych kredytów?

- Czym usprawiedliwię komentowanie doniesień ośrodków propagandy - jeśli uważam, że wykonują one tę samą robotę, jaką wypełniały w czasach komuny?

- Co miałoby mnie skłonić do reagowania na nienawistny bełkot platformianych "blogerów" skoro jestem świadomy, że prym wśród nich wiodą funkcjonariusze medialni, a od pozostałych oddziela mnie nieprzekraczalna przepaść aksjologiczna?

- W imię jakich racji miałbym uczestniczyć w zbiorowym akcie amoku i podążać za każdym ochłapem podsuwanym przez małych demiurgów, jeśli mam pewność, że są to tematy służące fałszowaniu prawdy?

Te pytania powinien sobie zadać każdy, kto stając do konfrontacji z obecną rzeczywistością chciałby zachować godność i trzeźwość umysłu. Dziś zależą one od tego - czy przyjmiemy świadomość głębokiego podziału na My i Oni - potrzebnego dla wyznaczenia granic prawdy i uporządkowania świata wartości.

Bo jeśli w takich sytuacjach nie potrafimy przezwyciężyć "pokusy polemiki" ani dostrzec z kim naprawdę mamy do czynienia - jaki sens mają nasze zasady i na czym opiera się stałość naszych ocen? Czy po to by je wyznawać - musimy wciąż szukać potwierdzenia w sporze z Obcymi i obdarzać ich choćby cieniem honoru ?

Po co deklarować przywiązanie do patriotyzmu i śnić o wolnej Polsce - jeśli nie ma się dość siły, by w całości odrzucić narrację Obcych, a ich samych nazwać po imieniu? W jak gęstych oparach absurdu i głębokiej schizofrenii muszą tkwić ci, którzy krzycząc o zbrodni smoleńskiej traktują jej sprawców i medialnych mataczy niczym ludzi godnych uwagi i polemiki?

" To co nas podzieliło - to się już nie sklei " - napisał poeta po 10 kwietnia - bo tylko poeci mają dziś odwagę głosić kolczaste prawdy. Ta zaś - o dychotomii My i Oni - jest prawdą wyklętą nawet przez najbardziej patriotyczne środowiska i wywołuje sprzeciw wśród najzagorzalszych krytyków obecnego układu. Uciekają przed nią za zasłonę taniej demagogii i pseudopolitycznego bełkotu.

Ten sam poeta przypomniał rzecz jeszcze straszniejszą: " Mickiewicz tłumaczy nam wyraźnie, że istnieją dwie Polski. Jest Polska rosyjskich kolaborantów, tych, którzy występują w "Salonie warszawskim" z III części "Dziadów", i jest Polska tych Polaków, którzy chcą pozostać wierni swoim narodowym obowiązkom". A jakby tego było mało, poeta dodał:

" Nawet nazywać ich nie warto - w ogóle nie warto się nimi zajmować, najlepiej jest uznać, że ich nie ma. Trzeba wychodzić, kiedy wchodzą, odwracać się, kiedy do nas podchodzą. Polska należy do nas, a oni niech sobie gadają w swoich postkolonialnych telewizjach, co chcą, niech sobie piszą w swoich postkolonialnych gazetach, co im się podoba. Nas to nie dotyczy ."

Jak zatem zrozumieć, że nawet ci, którzy uznali poetę za Człowieka Roku - nie mają dość odwagi by powiedzieć głośno: " nas to nie dotyczy " i odwrócić się tyłem od " salonu warszawskiego "? Czy powielając bełkot propagandystów i dając posłuch wrzaskom kanalii wierzą, że zasłużą na miano "konstruktywnej opozycji" lub wytargują mniej bolesną agonię?

Jakiej nagrody spodziewają się od tych, którzy darzą ich nienawiścią i pogardą i w imię jakiej prawdy mówią nam o "mechanizmach demokracji" - jeśli za przeciwnika mają zdziczałą watahę drwiącą ze śmierci Polaków?

Dziś już nie da się usprawiedliwić takich postaw, a kto by mówił o "potrzebie dialogu" i "strategii perswazji" - jest w najlepszym wypadku wierutnym głupcem, który niczego nie pojął ze smoleńskiego memento.

Aleksander Ścios
Blog autora

Panu Aleksandrowi Ściosowi, z podziękowaniem za sobotnio-niedzielną piękną dyskusję, Jego własne słowa, pieczołowicie zebrane :)

Oni nie boją się "polemik", bo każda z nich daje poczucie wpływu i pozwala sprawować "rząd dusz". By pokonać Obcych - trzeba się od nich odwrócić i budować własny, polski świat.

===

Ponieważ mamy dziś do czynienia z władzą totalną wspartą na osłonie propagandy i grze służb specjalnych, walczącą z opozycją przy pomocy aparatu państwa - nie można w tej walce ulegać zwodniczym "regułom demokracji", a tym bardziej rezygnować z jedynej broni ludzi uczciwych. Taką bronią jest moc słowa i nazywania rzeczy po imieniu - bez światłocieni i zabójczych kompromisów. Chodzi o to, by tej broni nie trwonić na polemikę z Golemem.

===

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przyszłość Polski rozegra się poprzez "kryterium uliczne". Tylko tego bała się komuna i tego boją się jej epigoni.

===

Nie jesteśmy "mniejszością" w naszym kraju i żaden "wyrok demokracji" nie ma prawa przekreślać przyszłości Polski.

===

Jeśli tym ludziom nie podoba się nasz patriotyzm i polskość - niech szukają miejsca wśród przyjaciół na Wschodzie.

===

W słowach poety - "Polska należy do nas" - jest poczucie wielkiej dumy i świadomości bycia Polakiem i nie wolno z niej rezygnować pod presją terroru bękartów.

===

Jeśli "ludzie zaprzęgnięci do kieratu wolą się nie zastanawiać", chciałbym poznać choć jeden powód, dla którego ja miałbym się zastanawiać nad nimi.

===

Czy nie jest tak, że mają świadomość, iż podział na My i Oni stawia ich poza wspólnotą narodu i obnaża ogrom obcości?
Czy nie wiedzą, że ta dychotomia zbuduje grupową solidarność i pozwoli odróżnić swoich od obcych ? Boją się jej, bo bez nas - bez sztucznego tworu "jednej Polski" - są nikim, nie mają żadnej tożsamości, celu ani przyszłości.

===

Upór i konsekwencja powinny nam towarzyszyć w budowaniu własnej, polskiej wspólnoty, tworzeniu mediów, kultury i języka przekazu. Angażowanie tych wartości w "polemiki" z kanaliami lub nadawanie takim postaciom walorów dyskursywnych - jest pospolitą głupotą. Niczym więcej.

===

To kwestia przyjęcia całkowicie innej optyki służącej przetrwaniu i obronie przed agresją Obcych. Bez niej będziemy bezbronni, bo grupa ta chce pasożytować na wartościach, które stanowią o fundamencie narodu. Jeśli jej nie rozpoznamy, nie nazwiemy i nie przyjmiemy właściwej postawy obronnej - stracimy wszystko.

===

"Ostracyzm musi być ograniczony do tych, którzy naprawdę na to zasłużyli."
Znajdziemy ich z łatwością wśród polityków grupy rządzącej (bez żadnego wyjątku), publicystów i osób mieniących się dziennikarzami. Zaliczę do nich również wielu tzw. artystów i "celebrytów" ochoczo wspierających grupę rządzącą, lokalnych kacyków PO-PSL, oligarchów oraz ludzi, którzy czerpią korzyści ze wsparcia udzielanego rządzącym.
Nikt z nas nie powinien mieć problemów z identyfikacją tych osób.

===

Nie sposób zgodzić się z opinią, że opozycja winna "oddelegować" do ośrodków propagandy ludzi przygotowanych na konfrontację. To całkowicie bezcelowe i nawet najbardziej elokwentny i racjonalnie argumentujący polityk polegnie wobec siły dezinformacji. Dla ludzi zatrudnionych w tych ośrodkach oraz dla ich odbiorców nie ma przecież znaczenia, co i w jaki sposób mówi "wrogi" rozmówca. Znaczenie ma natomiast interpretacja jego słów i tematu, o którym toczy się rozmowa. Wystarczy zatem, że polityk opuści studio, by po 5 minutach jego słowa zostały zdewaluowane, zmanipulowane i obrócone przeciwko niemu.

===

Liczą się natomiast straty, jakie ponosimy dzięki głupocie, pysze lub "gwiazdorstwu" naszych polityków. Straty nie tylko wizerunkowe ale przede wszystkim dotyczące uwiarygodnienia owych ośrodków. Każda z takich "debat" jest rodzajem alibi na uwierzytelnienie fasadowej demokracji III RP i nie warto udawać, że politycy opozycji chodzą tam wyłącznie z poczucia obowiązku lub dla obrony prawdy.

===

Całkowity bojkot ośrodków propagandy miałby dla nich katastrofalne skutki. O czym rozmawialiby owi publicyści, na jaki temat tworzyliby programy, gdzie znaleźliby "treść" swoich audycji? Ci ludzie istnieją tylko dlatego, że znajdują ofiary, że mogą na nich żerować, a poprzez wydobyte od nich słowa siać kłamstwo i nienawiść. Zamiast więc karmić takie harpie - trzeba tworzyć własne media. Ponieważ jest to zadaniem trudnym, opozycja woli korzystać z narzędzi wroga.

===

Chodzi o sprawę śmierci kilkudziesięciu najznamienitszych Polaków, do której doszło na terytorium naszego odwiecznego wroga i okupanta. A skoro dotyczy to rodaków - obowiązkiem państwa polskiego i każdego, kto czuje więź ze wspólnotą naszego narodu - jest uczynienie WSZYSTKIEGO, by sprawę tej śmierci wyjaśnić najrzetelniej, najdokładniej, dogłębnie.
Tu zatem znajdziemy ten podstawowy, pozapolityczny wymiar, który wolno nazwać kodem polskości.

===

Napisał Pan, że "nieobecni nie mają racji", ja zaś myślę, że nieobecność pośród oszustów i kanalii jest zawsze dobrą racją. A jeszcze lepszą jest tworzenie własnych mediów i środków przekazu.

===

Można roić o wszelkich chwytach erystycznych i uprawianiu makiawelizmu ale nie wolno zapominać, że o ostatecznym przekazie decyduje ten, do kogo media należą i czyją "linię" reprezentują.

===

Myślę, że w kręgu naszych rodzin, bliskich i znajomych nie należy bezrefleksyjnie stosować zasad twardego ostracyzmu i podziałów. I nie chodzi tylko o dyktat serca. Są to bowiem osoby pozostające w kręgu naszych wpływów, sugestii i argumentacji i póki ten stosunek istnieje - jest również cień szansy na zmianę czyichś postaw.

===

(Posłowie) Jeśli mają reprezentować Polaków - niech wobec Obcych zachowują się tak, jak na Polaków przystało.

===

Nie może być tak, by po 10 kwietnia miliony Polaków nadal nie wiedziały - kim są ludzie z grupy rządzącej i ich medialni pomagierzy.
W 1989 większość z nas nie wiedziała, kim naprawdę jest Michnik, Mazowiecki, Wałęsa czy Geremek. To dlatego tak łatwo przyszło tym ludziom odebrać nam Polskę. Nie wolno powtórzyć tego błędu.

URSZULA DOMYŚLNA

Od redakcji Rp:
Powyższy zbiór wypowiedzi Aleksandra Ściosa sam w sobie stanowi wartość godną zachowania.
Dziękujemy Pani Urszuli.

ŚCIOS ODPYTUJE KOMOROWSKIEGO

15.04.2012r.
RODAKnet.com

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet