RODAKpress - head
HOME - button
DROGA DO PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO - Aleksander Szumański

 

 

 

 

 

 

 

 


Korespondencja z Krakowa
DROGA DO PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO
z agenturą w tle

Pałac Prezydencki w Warszawie projektu Constantino Tencalla został zaprojektowany jako klasycystyczny, a posadowiony w 1643 roku. Pierwszym jego właścicielem był Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg - hetman wielki koronny, wojewoda sandomierski, starosta żarnowiecki i wieluński, jeden z największych wodzów I Rzeczypospolitej. Zwycięzca spod Martynowa, Hamersztynu, Trzciany, Ochmatowa Kolejni właściciele: rodzina Koniecpolskich, Jerzy Lubomirski, rodzina Radziwiłłów, rząd Królestwa Kongresowego. Pałac Prezydencki zwany również Namiestnikowskim jest najokazalszym gmachem przy Krakowskim Przedmieściu i jednocześnie największym z warszawskich pałaców.

Obecnie, od końca XX wieku jest siedzibą kolejnych prezydentów Polski - którzy w nim również mieszkają. Budynek stoi pomiędzy kościołem pokarmelickim a hotelem Bristol. W 1990 roku rozpoczął się gruntowny remont pałacu z przeznaczeniem na siedzibę Prezydenta RP i jego kancelarii. Od tego czasu pałac posiada oficjalną nazwę - Pałac Prezydencki. Drugie piętro zajmują prywatne apartamenty prezydenta i jego rodziny.

Jako pierwszy zamieszkał w nim w 1994 roku prezydent Lech Wałęsa, przenosząc się z dotychczasowej siedziby prezydenta w Belwederze. Pałac Prezydencki jest własnością Skarbu Państwa.

Urząd Prezydenta RP po 1989 roku w kolejnych latach sprawowali:

- Wojciech Jaruzelski - 31. XII. 1989 - 22 XII 1990 - agent Informacji Wojskowej o pseudonimie "Wolski". Współpracę z uznawaną za zbrodniczą Informacją Wojskową ściśle powiązaną z sowieckim NKWD rozpoczął w 1946 roku,

- Lech Wałęsa - 22. XII . 1990 - 22 XII. 1995 - tajny współpracownik SB o pseudonimie "Bolek" /źródło - Piotr Gontarczyk, Sławomir Cenckiewicz "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii". Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

- Aleksander Kwaśniewski - 22.XII. 1995 - 22.XII. 2005 zarejestrowany jako TW "Alek" pod numerem ewidencyjnym 72204 /źródło IPN - Piotr Gontarczyk.

Obecnie od 23. XII. 2005 Prezydentem RP jest Lech Kaczyński.

Wybory na urząd Prezydenta RP odbędą się 3 października 2010, a wyścig kandydatów na Olimp rozpoczął się na dobre. Słupki sondażowe poszczególnych uczestników wykazują systematyczny wzrost notowań i ci liczący się pretendenci w różnych konfiguracjach /I i II tura wyborów/ mieli dotąd wyższe notowania od urzędującego prezydenta. Niedawno jednak wyższymi notowaniami od pozostałych pretendentów wykazał się Lech Kaczyński /w I turze wyborów/.

Jakie oczekiwania Polaków ma spełnić Prezydent RP i czy w obecnym poczcie kandydatów należy spodziewać się spełnienia tych warunków? Czego oczekują Polacy od swojego prezydenta?

Na pewno postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie i chęci ponoszenia za nią ofiar, przekładanie celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często gotowością do poświęcenia własnego życia lub zdrowia.

Patriotyzmu - utożsamiającego się z umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury, czy języka.

Nienagannej przeszłości.

Patriotycznych więzów rodzinnych uosobionych w tradycyjnym "polskim domu".

Poczucia odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy - poczucie tożsamości narodowej, szczególnie ujawniające się w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne jest wspólne działanie na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu.

Aktualnie w sondażach prowadził Donald Tusk, lecz podjął decyzję nie kandydowania w wyborach. Zrobiła się z tej decyzji potężna afera medialna, wywołana przez "życzliwe" Polsce media, a wszystko odbyło się zgodnie z doprowadzonym do perfekcji zabiegiem PR. Natychmiast po owej decyzji Tusk wygłosił potężnie brzmiące przemówienie do narodu, czyli normalną mowę-trawę, tym razem bez 132 obietnic prognozowanych cudów. Buńczuczne przemówienie dotyczyło polityki rządu /czytaj kancelarii premiera/ w zakresie finansów publicznych ze stereotypem zaciskania pasa. Poszczególne tezy programu wygłoszone chaotycznie, bez precyzyjnego określenia czego dotyczą, nie zostały nawet uzgodnione z koalicjantem /PSL/. Decyzja Tuska niczego oczywiście nie przesądza, być może trwać będzie do zakończenia afery hazardowej, a potem.? Zdobycie Olimpu? Pierwsze podejście już się zakończyło, a następne? Bowiem zdobycie Olimpu, gdzie bogowie, w tym z najważniejszym Zeusem , kierowali ludzkimi losami zakończy się niewątpliwie upadkiem z Góry Olimp, jeszcze przed jej zdobyciem, o czym niektórzy pretendenci powinni pamiętać. I cóż wtedy? Pozostanie zapewne do zdobycia Góra Olimp na Marsie /Olympus Mons/, lub co najwyżej nasza stara polska Świnica z prezydenckim obciachem włącznie.

Po decyzji Tuska media rozdmuchują fasadowość urzędu prezydenta RP. Marginalny urząd, nie decyzyjny, jeno pałacowy, nie zaszczytny w ogóle tylko poboczny, zaś urząd premiera RP stworzony wyłącznie dla Tuska, który swoimi mądrymi decyzjami wybuduje 1000 szkół na Tysiąclecie i krzynę więcej wg. pomysłów inwestorskich Mirów, Grzechów, Zbychów i innych sobiesiako - sekuło - podobnych gentelmanów III RP. A razwiedka zaciera ruki, nie wyłączając awangardy putinowskiej. A oto wyznania b. kandydata na prezydenta Donalda Tuska:

". co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło - ponuro - śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskość to nienormalność.polskość wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam ochoty specjalnie dźwigać. Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski - tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem.

W czasie obrad II Kongresu Kaszubskiego jako przewodniczący Zarządu Głównego Kaszubsko-Pomorskiego Donald Tusk wygłosił przemówienie programowe: " Pomorska idea regionalna jako zadanie polityczne" . Przedstawił w nim program pełnej autonomii Pomorza / Kaszub /, które powinno posiadać nie tylko własny rząd, ale i własne wojsko i własny pieniądz. Przemówienie wywołała ostre protesty, m.in. ks. prof. Pasierba, posłów Wyborczej Akcji Katolickiej Alojzego Szablewskiego i Feliksa Pieczki. Podkreślono, iż oddzielenie Kaszub od Polski byłoby przestępstwem wobec polskiej racji stanu. Przytoczono fragment hymnu kaszubskiego, który w języku polskim brzmi ".nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Polski Kaszub.".

W tym miejscu należy przypomnieć publiczną wypowiedź Adama Michnika na konferencji prasowej w Stanisławowie / Iwanofrankiwsk - Ukraina / odbytej 17 września 2009 roku/:
"Moje marzenie - stwórzmy coś na kształt Beneluxu np. POLUKR , lub UKRPOL. Marzę byśmy mogli zbudować coś wspólnego, wspólny twór państwowy.

Dwie osoby przedstawiające się jako Polacy, dwie publiczne wypowiedzi, myśl jedna:

"ZLIKWIDOWAĆ POLSKĘ, TĘ ZIEMIĘ KONKRETNĄ, PRZEGRANĄ, BRUDNĄ I BIEDNĄ, UCIEC OD TEJ PRZEGRANEJ POLSKI CO JEST PIĘKNIEJSZE NIŻ BYTOWANIE W NIEJ, Z OGŁUPIENIEM, ZAŚLEPIENIEM PROWADZĄCYM W KRAINĘ MITU. SAMA POLSKA JEST MITEM.

O czym więc marzą Ci spadkobiercy po wehrmachtach, partiach komunistycznych, służbach specjalnyh PRL. O piątym rozbiorze Polski? Oni marzą o likwidacji Polski i polskości, tej nienormalności przedstawianej jak ponuro-śmieszny teatr.

Zaiste, ponuro-śmiesznym teatrem była kandydatura Donalda Tuska na urząd prezydenta RP i popierający tę kandydaturę Adam Michnik.

W kandydatur tle przewija się nieustępliwie postać Włodzimierza Cimoszewicza udzielającego sprawnie wywiadów w stacji TVN z częstotliwością popularnych seriali telewizyjnych, podobnie jak Andrzej Olechowski, murowany kandydat o którym niżej.

Deklaracje Włodzimierza Cimoszewicza są niezmienne - nie będzie kandydował i kropka. Czyżby? A może ciepły wizerunek PR i PO przygotuje następną niespodziankę w ostatniej chwili, dysponując obecnie wyłącznie kandydatem od "dobijania watahy", lub deklaracji o "karłach moralnych"/ Radosław Sikorski /, czy politykiem stwierdzającym publicznie, iż ujawnianie agentów bezpieki jest działaniem gorszym niż działanie bolszewików po rewolucji / Bronisław Komorowski /.

Włodzimierz Cimoszewicz oświadcza, iż jego obecność ma na celu uniemożliwienie zwycięskiej reelekcji Lecha Kaczyńskiego, takie ma zadanie. Przez kogo powierzone?

Należy przypomnieć, iż Cimoszewicz pseudonim "Carex" w 1980 roku został współpracownikiem wywiadu. Figuruje na t.zw. liście Macierewicza. Ujawniono publicznie / poseł Jan Beszta Borowski /, iż ojciec Włodzimierza Cimoszewicza, Marian był członkiem organizacji przestępczej - Informacji Wojskowej. Miał zwyczaj rozmawiania z ludźmi trzymając w ręku pistolet, obracając nim z palcem na cynglu. Znany jest fakt śmierci jednego z podwładnych w wyniku takich rozmów / cyt. Za "Gazetą Wyborczą" z 11 października 1991 roku /. Marian Cimoszewicz po wybuchu wojny był na służbie zaborców bolszewickich, rekwirując płody rolne od polskich rolników na rzecz najeźdźcy. Był to tzw. "seksota" - tajny agent komisarza kadr, ówczesnego naczelnika kadr w dziale technicznym parowozowni w Białymstoku. Ukończył szkołę pracowników politycznych i do końca wojny był w aparacie politycznym, zostając komendantem w Głównym Zarządzie Informacji kontrolowanym wówczas przez dwóch sowieckich zbrodniarzy, pułkowników NKWD w Polsce: Woznieńskiego i Skulbaszewskiego, a także szefem Informacji Wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej. Aresztował komendanta uczelni gen. Floriana Grabczyńskiego, oraz kilkunastu oficerów WAT, byłych akowców.

Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził: " kto przekreśla PRL ten przekreśla cały mój życiorys".

Andrzej Olechowski kandydat "niezależny" na prezydenta RP był agentem peerelowskiej bezpieki, tajnym współpracownikiem kontrwywiadu zagranicznego PRL zarejestrowany 4 listopada 1974 roku o pseudonimie "Must", zwany trzecim tenorem, jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej.

Zaangażowanie służb specjalnych w powstanie Platformy Obywatelskiej stanowi jej moralną kompromitację, a w wymiarze politycznym jest katastrofalne dla Polski. Raport z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych pokazuje m.in. jak służby wojskowe w początkach lat 90 destabilizowały polską scenę polityczną, jak usiłowano rozbijać nowo powstałe niepodległościowe partie polityczne, by ograniczyć ich wpływ na życie publiczne odbudowywanego państwa polskiego.

Na kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich przewidywany jest obecny marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. To ten polityk, który publicznie skomentował nieudolność snajpera sowieckiego strzelającego na granicy gruzińskiej do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego : " jaki snajper taki prezydent".

W wywiadzie dla Sygnałów Dnia Bronisław Komorowski powiedział: " Mnie dziwi pomysł, aby w ogóle kogokolwiek ujawniać, jakiegokolwiek agenta, który jest aktywny dzisiaj. Ujawnianie agentów jest działaniem gorszym niż działanie bolszewików po rewolucji. Cały wywiad, wszystkich agentów Związek Radziecki przejął, oni służyli, czasami przez pokolenia służyli państwu, bo to są po prostu aktywa państwa".

Florian Siwicki jeden z czołowych twórców stanu wojennego, który ma postawiony zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej, w ocenie Bronisława Komorowskiego to "miły starszy pan". Politycy, nie tylko związani z PIS zarzucają Komorowskiemu, że wszedł w układy z ludźmi tajnych służb wojskowych. Mają mu to bardzo za złe, twierdząc, że komunistyczni oficerowie stali się jego środowiskiem, zaczął wspierać betonową część WSI, nigdy nie wytłumaczył się z kontaktów z różnymi podejrzanymi osobistościami. Komorowski przekonuje, że likwidacja WSI była zbrodnią dokonaną na wojsku.

Były wiceminister obrony narodowej i b. szef Komisji weryfikacyjnej WSI Antoni Macierewicz złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego. Potwierdził to Mateusz Martyniuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obecnie prowadzone jest prokuratorskie postępowanie sprawdzające. Przedmiotem postępowania sprawdzającego jest polecenie wydane przez b. ministra obrony narodowej wydanie certyfikatu bezpieczeństwa NATO Bolesławowi Izydorczykowi, byłemu szefowi WSI , podejrzanemu o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sprawie nadano kryptonim "Gwiazda".

Sojusz Lewicy Demokratycznej wystawiając kandydaturę Jerzego Szmajdzińskiego na urząd prezydenta RP potwierdził swój postkomunistyczny rodowód. Towarzysz Szmaciak, Szmaja, jak nazywają Szmajdzińskiego staje oto w szranki ze spadkobiercami po różnych wehramachtach, partiach komunistycznych, służbach specjalnych PRL, TW i innych "zasłużonych" dla Polski i polskości mętach rodem z "łże elit" o godność prezydenta RP.

Staje oto:

".nowego człowieczeństwa Adam" / Lenin / i "profil czwarty" / Stalin / z pieśnią na ustach Wisławy Szymborskiej.

Kandydat to liryczny, z hymnem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w tle:

"Chcę opisać cię barwą i słowem,
Żywić w pracy, w nauce i pieśni,
Spójrz gołębi obłok jak płomień
Czyste niebo nad głową zakreśli".

I tak członkowie ZSMP zamiast wyprowadzić sztandar jak uczynili to ich starsi bracia z PZPR wolą zamiast sztandaru wyprowadzać nieruchomości, jak kamienicę przy ul. Smolnej w Warszawie, siedzibę krajowych władz ZSMP, dawnej młodzieżówki PZPR, gdzie działacze ZSMP próbują potajemnie sforsować nowe zamki. To oprócz Ordynackiej, Rozbrat, d. Domu Partii jeden z symboli PRL i matecznik lewicy.

Tow. Jerzy Szmajdziński, członek KC PZPR zachwalał i zachwala tradycje ORMO i MO w walce z bronią w ręku z reakcyjnym podziemiem. Martwił się młodzieżą, która nie zna życiorysu "krwawego Felka", czyli Feliksa Dzierżyńskiego, prawej ręki Lenina w mordach rewolucyjnych w Rosji Sowieckiej. PPR i KPP uważa za inspiratora nowoczesnego patriotyzmu. Ubolewał nad słabością pracy ideologicznej w 1968 roku. Współpracował z tygodnikiem "Rzeczywistość" związanym z antysemickim Zjednoczeniem Patriotycznym "Grunwald". Całe życie w aparacie komunistycznym /aparatczyk/.

Kandyduje obecny prezydent RP Lech Kaczyński. Głowa Państwa niejednokrotnie była krytykowana za poprawny politycznie stosunek w polityce wschodniej. Szczególne zastrzeżenia miały środowiska kresowe, jak również ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski duszpasterz polskich Ormian. Chodziło głównie o zbyt liberalny stosunek prezydenta do nacjonalisty ukraińskiego Wiktora Juszczenki uhonorowanego doktoratem honoris causa przez KUL. Sprawy ludobójstwa OUN - UPA znane są ogólnie, jak również uhonorowanie Stepana Bandery tytułem Bohatera Ukrainy przez Wiktora Juszczenkę. Należy jednak wziąć pod uwagę list prezydenta RP odczytany na Jasnej Górze w miejscu uświęconym, nadzwyczajnym, bliskim sercu każdego z nas, w którym Lech Kaczyński nazwał mordy Polaków na Wołyniu ludobójstwem w czasie trwania XV Zjazdu Kresowian - Jasna Góra - 5 lipca 2009 - przy całkowicie biernej postawie polskiego establishmentu. Nad XV Zjazdem Kresowian na Jasnej Górze Lech Kaczyński objął patronat, a głównym nurtem obrad było właśnie ludobójstwo na Wołyniu. W trakcie pisania tego tekstu odnotowałem oświadczenie Mariusza Handzlika - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta: " Z konsternacją przyjęliśmy uhonorowanie Bandery..niewskazanym wydaje się być podejmowanie decyzji, z którymi zasadniczo nie zgadza się partner.oczekujemy, iż strona ukraińska nie tylko będzie przestrzegać litery prawa, ale i z większym wyczuciem estetycznym, oraz politycznym będzie podchodzić do trudnych spraw historycznych."/ źródło - PAP.prezydent.pl /.

Lech Kaczyński, internowany stanu wojennego, poseł III RP, prezydent Warszawy, senator III RP - herbu Pomian - wywodzi się z rodziny patriotycznej - ojciec Rajmund Kaczyński herbu Pomian, uczestnik Powstania Warszawskiego odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari członek AK, matka Jadwiga Jasiewicz herbu Rawicz była żołnierką AK, sanitariuszką Powstania Warszawskiego.

Kornel Morawiecki - założyciel i przewodniczący "Solidarności Walczącej" ogłosił, iż będzie kandydował w tegorocznych wyborach prezydenckich. Morawiecki pragnie odbudować zaufanie obywateli do państwa, a przede wszystkim do urzędu prezydenta - podał portal Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża / www.wordpress.com /.

Aleksander Szumański

26.02.2010r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS