BOGURODZICA DZIEWICA - Aleksander Szumański


 

 

 

 

 

 

 

BOGURODZICA DZIEWICA

"Bogurodzica Dziewica, Bogiem Sławiena Maryja", najstarszy znany zapis tej pieśni pochodzi z początku XV w. W 1407 r. został zapisany na tylnej wklejce zbioru kazań łacińskich, obecnie wyklejka jest przechowywana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Autor tekstu jest nieznany. "Bogurodzica" jest najstarszą utrwaloną polską pieśnią religijną i stanowi najstarszy zachowany polski tekst poetycki - była także przez wiek XV hymnem królewskim dynastii Jagiellonów. Pieśń nie ma tytułu, a określa się ją według pierwszego wyrazu tekstu / w najstarszym przekazie są to dwa osobno zapisane słowa "Bogu rodzica"/ . Nie jest też pieśnią maryjną, ale modlitwą do Maryi i do Chrystusa, intelektualnie ujętym wyznaniem wiary.

"Bogurodzica" stała się pieśnią bojową polskiego rycerstwa - jak podaje Jan Długosz śpiewano ją przed bitwą pod Grunwaldem, a później np. przed bitwą pod Warną. "Bogurodzica" stała się symbolem jedności religijno-patriotycznej.

Jasna Góra / łac. Mons Clara / - wzgórze w Częstochowie z zespołem klasztornym zakonu Paulinów jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej Polski. Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało 1 kwietnia 1656 roku, gdy Jan II Kazimierz Waza w Katedrze Lwowskiej złożył "Śluby lwowskie" w imieniu stanów Rzeczypospolitej, w imieniu Narodu przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej, koronując Ją na Królową Polski.

16 marca 1657 roku król Jan Kazimierz przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed protestanckimi wojskami szwedzkimi i węgierskim. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego.

"Śluby lwowskie" powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 r. w "Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego" napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1656 r.

W 350 rocznicę ślubów Jana Kazimierza - Prezydent RP Lech Kaczyński w Katedrze lwowskiej w 2006 roku odnowił śluby, jako jedyny z prezydentów RP po 1989 roku. W czasie uroczystości przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej modlili się Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, a kardynał - metropolita lwowski Marian Jaworski zakończył homilię: ".obieramy Cię ponownie naszą Królową. Bądź naszą Panią. Prowadź nas.".

W dniu 4 lipca 2010 roku na Jasnej Górze odbył się coroczny Zjazd Kresowian - XVI Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. To, iż coroczne zjazdy kresowian odbywają się na Jasnej Górze ma swoją wymowę. Każdego roku kresowianie oddają się pod Jej Obronę. Tak było 5 lipca 2009 roku gdy obradował XV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian pod patronatem Jego Ekscelencji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pragnę przypomnieć w tym miejscu, iż to właśnie na Jasnej Górze w czasie obrad XV Zjazdu Kresowian prof. Lech Kaczyński jako prezydent RP określił zbrodnie popełnione na Polakach na Kresach II RP jako ludobójstwo, a przecież rządzący kierujący się tzw. poprawnością polityczną nie nazywają tak okrutnych morderstw dokonanych na Polskach, którzy z rąk OUN-UPA ponieśli okrutną i męczeńską śmierć. "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary"; "ojczyzna to ziemia i groby - narody tracąc pamięć tracą życie" ; dla narodowej pamięci, oraz w hołdzie ofiarom ludobójstwa, którego dopuściły się w latach drugiej wojny światowej na Polakach - mieszkańcach południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia". Taka inskrypcja widnieje na pomniku posadowionym na krakowskim Cmentarzu Rakowickim upamiętniająca 60 rocznicę masowej rzezi Polaków zamieszkujących kresowe województwa Rzeczypospolitej. Twórcą i fundatorem pomnika jest Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego staraniem jego prezesa Jerzego Korzenia.

Obecnie rządząca ekipa pod kierunkiem Tuska - marionetki Moskwy /źródło Gene Poteat, CIA/ stara się w imię poprawności politycznej ukryć prawdę ludobójstwa na Wołyniu, Katynia 1940, Katynia 2010. Na posiedzeniu Sejmu RP jego marszałek Bronisław Komorowski nie chciał dopuścić do tekstu słowa "ludobójstwo" zapewne w strachu przed obecnym na obradach ambasadorem Ukrainy w Polsce. Zmanipulowane zostały śledztwa Katynia i Smoleńska przy pełnej aprobacie rządzących.

Czego mogą oczekiwać kresowianie w sprawach które ich nurtują. Zapewne obecnie całkowitej obojętności rządzących podporządkowanych obcym interesom agenturalnym.

Uczestnicy XVI Zjazdu Kresowian wysłuchali mszy św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odprawionej przez ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego w intencji Ojczyzny, ofiar Katynia 1940, Katynia 2010, poległych i pomordowanych na Wschodzie, o jedność w narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców w kraju i poza jego granicami. Homilię jak każdego roku wygłosi duszpasterz Ormian w Polsce ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski.

Okolicznościowe wystąpienia należeć będą do Jana Skalskiego - prezesa Światowego Kongresu Kresowian, Massimiliano Lacota - Sekretarza Generalnego Unii Narodów Wysiedlonych i Wypędzonych /Triest/.

Tematyka XVI Zjazdu Kresowian:

Dyskryminacja polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie, sprawa własności polskiej i języka polskiego na Litwie, dyskryminacja Polaków na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, niszczenie polskiego dorobku na Kresach, zakłamywanie historii - szczególnie dotyczącej przebiegu II wojny światowej i wydarzeń z nią związanych. Upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych, postępująca ukrainizacja kościoła rzymsko-katolickiego, będącego do tej pory ostoją polskości na dawnych Kresach Wschodnich. Sprawa powołania Muzeum Kresów.

Kresowianie modlić się będą do Matki Przenajświętszej o pomyślny dla Polski wynik wyborów, aby ostatni bastion polskości Pałac Namiestnikowski, który utrzymał się po Katyniu 2010 nie padł i nie dostał się w ręce agenturalne.

Aleksander Szumański

05.07.2010r
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet