O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Znieważenie Bohatera - wniosek o ściganie - Michał Tyrpa


 

 

 

 

 

 

 


Znieważenie Bohatera - wniosek o ściganie

Kilka lat temu prokuratura wykazała całkowitą bezradność wobec podwawelskich kontynuatorów tradycji walki z bolszewizmem spod znaku SS. Czy podobnym finałem zakończy się sprawa miłującego komunizm internauty - dowcipnisia?

Zanim przejdę do meritum, zachęcam do zapoznania się treścią trzech przepisów obowiązującego Kodeksu karnego:

Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

7 marca b.r. Maciek Gawlikowski zwrócił moją uwagę na obecność w serwisie społecznościowym FaceBook profilu pod arcyciekawym tytułem "Towarzysz Witold Pilecki". Jeszcze tego samego dnia zwróciłem się do administratorów FaceBook z listem zawierającym informację o naruszeniu prawa oraz prośbę o zablokowanie i usunięcie profilu, który znieważa pamięć jednego z największych polskich bohaterów narodowych.

Jakkolwiek po doświadczeniach sprzed 3 lat moja opinia o skuteczności organów ścigania daleka jest od entuzjazmu - mowa o umorzonym ze względu na "niewykrycie sprawców" śledztwie w sprawie znieważenia krakowskiego Krzyża Katyńskiego przez autorów gestu "sieg heil" w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (vide: http://mementomori.salon24.pl/13234,w-polsce-wolno-zniewazac-najswietsze-symbole ) - niedawne wydarzenia świadczą, że w dziedzinie wykrywalności przestępstw (i przestępców) dokonał się w Polsce znaczący postęp. Mam na myśli, rzecz jasna, spektakularną, zakończoną sukcesem akcję w sprawie kradzieży napisu "Arbeit macht frei".

Dlatego, jak również ze względu na argumenty, jakie przytoczyłem w wysłanym dziś wniosku do prokuratury, wierzę, że i sprawie znieważenia pamięci Bohatera Auschwitz - ofiary stalinizmu, polskim organom ścigania nie zabraknie determinacji.

A oto pismo, które dziś rano przesłałem na adres właściwej w podobnych sprawach Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście: ... tutaj

A ... tutaj załączam także skan potwierdzenia nadania przesyłki poleconej.

Wkrótce przekonamy się, czy szarganie pamięci człowieka - symbolu europejskich bohaterów zmagań z totalitaryzmem nosi znamiona czynu o znikomej szkodliwości społecznej, a jego sprawca może czuć się bezkarny.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć wniosek zachęcam do pisania w tej sprawie do prokuratury.

Zob. także: http://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

***


Drugi wniosek o odwołanie Cywińskiego

W odpowiedzi na pismo Fundacji Paradis Judaeorum z 27.01.2010, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłało list noszący datę 26 lutego. 4 marca b.r. przesłałem powtórny wniosek do MKiDN o odwołanie dyrektora PMA-B.

Kopie listu do ministra Zdrojewskiego zostały dołączone także do pism wysłanych 4 marca na adresy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Do wymienionych podmiotów zwróciłem się z prośbą o wsparcie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Piotra M.A.Cywińskiego z zajmowanego stanowiska.

Zanim zapoznam Czytelników z treścią odpowiedzi MKiDN z 26 lutego oraz moją odpowiedzią na tę odpowiedź, a także pismem do Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (listy do premiera, RPO i prezesa NBP są podobne w treści), przypomnę, iż z wnioskiem pierwotnym można zapoznać się pod adresem: http://mementomori.salon24.pl/154972,monety-z-rtm-pileckim-mialo-nie-byc , natomiast protest byłych więźniów Auschwitz z 26 stycznia b.r. dostępny jest np. tutaj: http://mementomori.salon24.pl/152734,protest-wiezniow-auschwitz . Dodam, że z osobnymi pismami w tej sprawie zwróciły się do MKiDN Stowarzyszenie Blogmedia24.pl i miesięcznik "Idź Pod Prąd".

Wszystkich, których temat interesuje naprawdę, zachęcam do zapoznania się z przywołanymi wyżej materiałami, albowiem w ich kontekście obszerna odpowiedź, którą w imieniu MKiDN wystosował Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego sprawia wrażenie.zresztą oceńcie sami: ... czytaj

I skan listu do Prezydenta Rzeczypospolitej: ... tutaj

Jako że nasi politycy coraz chętniej deklarują chęć zbliżenia do wyborcy, zachęcam do zwracania się do Pana Ministra Zdrojewskiego, Pana Prezydenta, Pana Premiera z pytaniem, co gotowi są uczynić w przedstawionej wyżej sprawie. Być może bowiem zdanie najwyższych urzędników w państwie na temat kompetencji pana Cywińskiego do sprawowania zajmowanego obecnie stanowiska jest zgoła odmienne niż to, jakie mają zrzeszeni w ChSRO byli więźniowie Auschwitz, Stowarzyszenie Blogmedia24.pl, miesięcznik "Idź Pod Prąd", oraz niżej podpisany.

Dla porządku dodam, że zarówno materiał powyższy, jak i ten opublikowany wczoraj, zostały rozesłane do redakcji kilkudziesięciu mediów. Jeśli wasza ulubiona gazeta, stacja radiowa czy telewizyjna nie przekazują tych wiadomości, wynika to niewątpliwie z faktu, iż są to informacje nieistotne..

Michał Tyrpa
więcej na blogu autora

"Raport Witolda" po angielsku w Sieci

11.03.2010r.
RODAKpress

RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet