O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Polacy europosłom o rtm.Pileckim - Michał Tyrpa


 

 

 

 

 

 

 


Walka o Pileckiego w PE trwa

Komisja Spraw Zagranicznych AFET postanowiła przekazać projekt Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem do rozstrzygnięcia szefów grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Dla uczestników akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu" to dobra wiadomość. W ostatnim czasie, mimo ignorowania tematu przez media, Sprawa, o którą walczymy wzbudza coraz szerszy rezonans (zob. poprzednie materiały na http://mementomori.salon24.pl ).

Dziś dotarł do mnie komunikat prasowy grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Oto jego treść:

"PE/ Walka o Pileckiego wchodzi w decydującą fazę

Bruksela, 28.04.2010

Podczas wczorajszego spotkania prezydium Komisji Spraw Zagranicznych poseł PiS do PE Tomasz Poręba ponownie przedstawił założenia projektu zalecenia dla Rady o ustanowieniu Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Podczas debaty koordynatorzy grup politycznych zdecydowali o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia Konferencji Przewodniczących (najwyższemu gremium decyzyjnemu w PE).

Od decyzji Konferencji Przewodniczących - w skład której wchodzą przewodniczący grup politycznych i przewodniczący PE (bez prawa głosu) - zależeć będą dalsze losy projektu. Tym samym, wniosek może zostać przyjęty na sesję plenarną lub przekazany do rozpatrzenia innej komisji parlamentarnej.

"Jest to kolejny, być może decydujący, krok na poziomie PE celem upamiętnienia Rotmistrza Pileckiego i innych bohaterów, którzy poświęcili swoje życie walce z reżimami totalitarnymi. Fakt, że projekt nie został odrzucony, tylko przekazany do dalszych prac, stwarza nadzieję na pomyślny finał tej sprawy. Nie ukrywam jednak, że wiele będzie zależeć o wsparcia ze strony polskich posłów z innych grup politycznych, zabiegających u swoich liderów o poparcie projektu. Bardzo o to apeluję" , mówił Poręba.

"Ta inicjatywa to hołd dla ludzi, którzy swoją niezłomną postawą dawali świadectwo walce z dwoma okrutnymi ustrojami totalitarnymi. Bardzo istotny jest także edukacyjny wymiar tej inicjatywy, polegający na promocji patriotycznych postaw wśród młodych ludzi" , dodał.

Inicjatywa Tomasza Poręby stanowi kolejny etap akcji społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu (Let's Reminisce About Witold Pilecki), zapoczątkowanej w styczniu 2008 roku przez Fundację Paradis Judeorum i wprowadzonej w minionej kadencji na forum PE przez Hannę Foltyn Kubicką."

Jak wspominałem uprzednio, doceniając wkład Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a także poparcie udzielone projektowi już przez Europejską Partię Ludową, od miesięcy intensywnie zabiegam o poparcie dla również ze strony pozostałych grup politycznych w PE. Pod koniec lutego wystosowałem (powtórzone potem kilkakrotnie) listy do Martina Schulza (Socjaliści), Guy Verhofstadta (Liberałowie), Nigela Farage'a (Europa Wolności i Demokracji) oraz europosłów niezrzeszonych. Dziś, po raz kolejny zwróciłem się do szefów grup Zielonych (Regens/EFA), a także Nordyckiej Lewicy (GUE/NGL).

Niewykluczone, że Konferencja Przewodniczących grup politycznych w Parlamencie Europejskim będzie podejmować decyzję w tej sprawie około 10 maja b.r.

Raz jeszcze dziękuję tym wszystkim, którzy - pomimo własnych obowiązków - poświęcili ostatnio czas na przypomnienie polskim europosłom o Rotmistrzu.

Dziś nadal bardzo wiele zależy od ich postawy i od naszej inicjatywy. Wielką rolę ma do odegrania Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Ogromnie dużo zależy od europosłów lewicy, których znakomita większość w dalszym ciągu ignoruje prośby i pytania uczestników akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki").

Dlatego apeluję raz jeszcze: piszmy listy, przekazujmy informacje! Przypomnijmy polskim posłom do Parlamentu Europejskiego, że w Brukseli i Strasburgu każdy z nich reprezentuje Majestat Rzeczypospolitej. Dobro, za które tacy Bohaterowie, jak Rotmistrz Pilecki oddawali życie.

Przypomnijmy europosłom, iż w tej sprawie mogą i powinni zdobyć się nie tylko na mniej lub bardziej wymuszone deklaracje (bez pokrycia?), ale i na aktywne, intensywne działania.

Przypomnijmy o Rotmistrzu!

29.04.2010r.
RODAKpress

***

Polacy europosłom o rtm.Pileckim

Rodacy z kraju i zagranicy zwracają się do pięćdziesięciorga polskich europosłów o działania na rzecz ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Od 19 kwietnia uczestnicy akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki") ślą na adresy emailowe polskich europosłów listy z prośbą o zaangażowanie w sprawę rtm.Pileckiego, a także pytaniem, czy na każdą i każdego z nich można w tej kwestii liczyć.

Od września ubiegłego roku zbiorczą petycję w tej sprawie podpisało już ponad 700 internautów (zob. http://www.petycje.pl/4376 )

Teraz wiele osób podjęło się osobiście napisać do każdej z polskich posłanek i każdego z polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Oto wzór listu, który w tych dniach otrzymują europosłowie:

"Posłanki i Posłowie RP
do Parlamentu Europejskiego


Ja niżej podpisany (albo: taka a taka instytucja ) jestem uczestnikiem (lub: jest uczestnikiem) zapoczątkowanej w styczniu 2008 r. przez Fundację Paradis Judaeorum, akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki"). Dokumentacja pod adresem www.michaltyrpa.blogspot.com

Zasadniczym celem naszej inicjatywy jest ustanowienie 25 maja - rocznicy zamordowania ś.p. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W tym szczególnym dla Polski czasie, możemy i powinniśmy w sposób szczególny zadbać o sprawy naprawdę ważne. Sprawy, których doniosłość przekracza podziały polityczne.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, 27 lub 28 kwietnia b.r. prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego AFET podejmie decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia rekomendacji projektowi Zalecenia dla Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W tej bardzo konkretnej kwestii wiele zależy od postawy każdej i każdego z polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, jaką kierował do Państwa w tej sprawie Michał Tyrpa - prezes Fundacji Paradis Judaeorum, proszę (albo: prosimy) o odpowiedź na pytanie:

Czy w najbliższych dniach, tzn. przed 27 kwietnia b.r. gotowi są Państwo dołożyć starań, aby zwiększyć szanse pozytywnego zaopiniowania przez prezydium AFET, projektu ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?

Czy w tej sprawie można liczyć na każdą Posłankę i każdego Posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego?

Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem,

... [podpis i adres]"

Podobnej treści emaile wystosowały dotąd do europosłów następujące instytucje:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

Fundacja Veritas et Scientia

Komitet Obywatelski Miasta Koszalina

Prawica.net

Centrum Kultury "Krakowianka" w Stachanowie (Zagłębie Donieckie, Ukraina)

Ciechanowiec OnLine

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

Magazyn "Obywatel"

Sejsmograf Antypolonizmu

Zamość OnLine

Ruch Rodaków (Australia)

Trybunalscy.pl

Stowarzyszenie KoLiber Oddział Lublin

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Stowarzyszenie KoLiber Oddział Włocławek

Galway Polonia Network (Irlandia)

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMC-S

Publiczne Gimnazjum w Konopnicy

InTARnet.pl

Zespół Szkół nr 2 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Prezydent Miasta Oświęcim

Burmistrz Miasta Zakopane

Bardzo serdecznie dziękuję wymienionym wyżej podmiotom oraz ponad siedmiuset sygnatariuszom petycji zbiorczej z września 2009 r. Dziękuję poszczególnym osobom, które dołożyły starań, aby polscy europosłowie przekonali się, że to, czy stać ich nie tylko na deklaracje, ale i na realne działania w sprawie "Przypomnijmy o Rotmistrzu" interesuje dziś wielu rodaków z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Irlandii, Ukrainy i Szwecji.

Nie sposób wymienić wszystkich, jednak szczególnie chciałbym podkreślić zasługi takich osób jak panie: Cecylia Walec, Tatiana Cendrowska, Elżbieta Szmidt, Barbara Krajewska, Katarzyna Kwiecień, Julia Olsson , Ewa Hołodkowa, Joanna Krauzowicz-Tarczoń, Elżbieta Kulec, Monika Smolak, Agnieszka Sajewska, Ewa Matuszewska. A także panowie: ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Arkadiusz Jałowiec, Grzegorz Rosengarten, Stefan Romecki, Wojciech Łapiński, Łukasz Boryczko, Mirosław Rymar, Witold Kowalczyk, Tomasz Jarmużek, Andrzej Moroz, Konrad Banachewicz, Cezary Krysztopa, Łukasz Kisielica, Dariusz Baranowski, Andrzej Rzewnicki, Jan Zduniak, Robert Pierzyński, Wojciech Kopciński, Sławomir Hałaczkiewicz, Albert Łyjak, Michał Sobczyk, Marcin Szarama, Zbigniew Koreń, Piotr Kwapniewski, Mirosław Naleziński, Michał Mak, Krzysztof Tyrpa, Marcin Szarama, Janusz Marszałek i Janusz Majcher.

Dziękuję także uczniom XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, którzy również piszą w tej sprawie listy do europosłów.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć, zapraszam. Adresy emailowe polskich posłów dostępne są na stronach Parlamentu Europejskiego, mogę je udostępnić również ja (kontakt: michal.tyrpa [małpka] gmail.com).

Michał Tyrpa
więcej na blogu autora

"Raport Witolda" po angielsku w Sieci

13.04.2010r.
RODAKpress

RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet