O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Nietolerancja - ANDRZEJ WARCHAŁOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 


Nietolerancja

Właściwie to nie wiem czy się śmiać czy też rzucać obelżywymi słowy na autora komentarza "Wzorzec dla nietolerancji", który ukazał się w sobotnim wydaniu /15.07.2006/ "Die Welt".
Kto lub co jest tym wzorcem nietolerancji? Myślicie Państwo, że to zapewne Niemcy po 1933 roku, Hiszpania z tamtego okresu starająca się uporać z komunistycznym zagrożeniem lub wcześniej Francja z czasu rewolucji 1789 roku z jej złowrogimi gilotynami. Nic podobnego zdaniem autora wzorzec znajduje się w Polsce - Polska jest tym wzorcem nietolerancji.

Gdyby słowa te napisał autor "Sąsiadów" Gross, wzruszyłbym ramionami - jeszcze jedna publikacja człowieka ogarniętego pasją nienawiści do Polski i Polaków. Ale okazuje się, że gębę rasistów, wrogo nastawionych do obcych, antysemitów i homofobów /w tej kolejności/ dorabia nam nie kto inny jak: polski obywatel, były minister spraw zagranicznych RP, profesor Bronisław Geremek podpierając się znaną już rezolucją Parlamentu Europejskiego i co najgorsze czyni to na łamach zagranicznej gazety, utwierdzając społeczeństwa Zachodu w niezasłużonych
i krzywdzących nas opiniach. Wielu moich niemieckich znajomych pyta z satysfakcją czy to prawda, że wy Polacy jesteście tacy jak was w unijnej rezolucji określają?
Żeby chociaż pan profesor postawił znak zapytania w tytule. Ależ gdzie tam, wali prosto z mostu: "Wzorzec nietolerancji". Czy zastanowił się jaką krzywdę wyrządza swojej ojczyźnie - Polsce. Powinien pamiętać przecież czasy, kiedy był przez 18 lat, 1950r - 1968r. członkiem PZPR - partii o niepolskich korzeniach, partii dyktatury proletariatu, z której polecenia pełnił intratne funkcje. Nic nie mówił wówczas o nietolerancji. Wiadomo, że byłaby to ostatnia wiadomość od pana Geremka przynajmniej do 1956 roku. Później zresztą też nie było lepiej. Mógł w końcu powiedzieć to w Paryżu, gdzie był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej. Nie, nie powiedział. W 1968 roku sam przekonał się co znaczy nietolerancja w komunistycznym ustroju.
Czy jednak ktoś inny z tytułem profesorskim zaryzykowałby dzisiaj twierdzenie, że żyjemy w kraju, który stanowi wzorzec nietolerancji? Zaryzykuję twierdzenie, że nie. Z wyjątkiem jednak!
Z wyjątkiem przeciwników obecnych przemian. Ci dla ochrony zdobyczy "okrągłego stołu" zdobędą się na wiele podłości.

Pan Geremek uważa, że unijny parlament ma prawo do tak krytycznych ocen wobec wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, które są w głębokiej sprzeczności z europejskich standardami politycznej kultury a także polskiej tradycji i tolerancji.

Mamy szczęście, w latach przynależności pana Geremka do PZPR taka krytyczna ocena ze strony wschodniego sąsiada mogłaby się skończyć przynajmniej manewrami wojsk sojuszniczych. Dziś nie te czasy. Kogo mógłby " polski różowy salon" prosić o braterską pomoc? Są inne metody. Jestem więc ciekaw, kiedy odchodzące w konwulsjach postkomunistyczne elity zaproponują EU obcięcie dotacji finasowych dla Polski?
Bronisław Geremek pisze:"Jeżeli nie dopasujemy się do określonych kulturowych standardów, to zapłacimy za to". Szkoda, że nie precyzuje spryciula jeden. I dalej: "Polska jest krajem chrześcijańskiej tradycji i jednocześnie krajem, gdzie tradycja i tolerancja są ściśle połączone". Powołując się przy tym na negatywny przykład jednego z polityków rządzącej /a jakże/ koalicji, który chce pedałom przylać pałą, twierdzi, że takie wypowiedzi cofają nas na peryferie Europy. Gdzie znajdują się w takim razie kraje Europy zachodniej? Profesor Geremek często bywa w Berlinie, zapewne widział więc synagogę chronioną przez policyjny samochód opancerzony, betonowe zapory, dziesiątki mundurowych i cywilnych policjantów.
Prawdopodobnie widział też, równie dobrze zabezpieczoną synagogę w Antwerpii.
A jak to wygląda w "antysemickiej" Polsce? Jakoś nie zauważyłem policyjnej ochrony przed synagogą w moim rodzinnym Krakowie.
Geremek proponuje szanować ludzi, których przekonań nie podzielamy.
To piękne, czemu nie. Pod warunkiem wzajemności. Jak pogodzić się z sytucją, kiedy rodzice dwóch uczennic żądają zdjęcia krzyża w jednej z niemieckich szkół, bo ten symbol chrześcijaństwa nie odpowiada ich światopoglądowi. To tylko jeden z przykładów.
Coraz częściej mylnie interpretuje się pojęcie demokracji, którą jest przecież forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy. Obecnej opozycji bardzo trudno jest się z tym pogodzić.

Na koniec swojego komentarza Bronisław Geremek informuje niemieckiego czytelnika:
" W ostatnich tygodniach jeden z przywódców rządzącego obozu w niedobrych słowach powiedział: "odzyskaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych". I profesor zadaje pytanie: "co to znaczy?
Czy znaczy to, że "my" zdobyliśmy kawałek władzy? Stanowiska dla naszych kolegów?"
Nie panie profesorze, rządząca ekipa odzyskuje to, co było od 1945 roku prawie niezmienne: rządy czerwonych i ich następców w MSZ. Szkoda, że wypowiada się Pan w interesie własnego ugrupowania. Koledzy tracą właśnie posady. Czy mam rozumieć, że staje Pan też w obronie tajnego współpracownika SB ambasadora RP w Niemczech Byrta, który pożegnał się właśnie ze stanowiskiem. Polonia zadaje sobie pytanie dlaczego trwało to tak długo, ilu takich dyplomatów mamy w świecie?

Odchodzi do lamusa historii, odchodzi w wielkich bólach, których będziemy jeszcze wielokrotnie świadkami, i których przykładem jest między innymi artykuł Bronisława Geremka w obcej gazecie, okrągłostołowy układ przygotowany przez komunistów i różowych, gruba kreska i wszystko co się z nią wiąże. Układ, który miał zapewnić komunistom i zapewnił miękkie lądowanie. Stało się to kosztem wielu milionów Polaków, kosztem rozwoju kraju. Od nas, od obywatelskiej postawy przytłaczającej większości rodaków czy to w kraju, czy też poza jego granicami zależy powodzenie IV Rzeczpospolitej.

Andrzej Warchałowski
Bonn, 16.07.2006r.

Dziennik Polski zamieścił skrót powyższego artykułu w wydaniu z dnia 21.07.2006r.

18. 07. 2006r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS