ZAPAL ŚWIECZKĘ - Anna Łazuka-Witek  

 

 

 

 

 

 


ZAPAL ŚWIECZKĘ

WSPOMNIENIE O WOJTKU KOPCIŃSKIM
Knocking to the Heavens door

Zmarł nagle. Z Wielkiego Piątku na Sobotę. W dniu świętego Wojciecha męczennika. W roku Miłosierdzia Bożego. Jego powrót do Polski okazał się ostateczny. Został pochowany 30 kwietnia 2011 na cmentarzu centralnym w Srebrzysku w Gdańsku Wrzeszczu. Legion żegnał Go Jego ulubionymi utworami: Zapal świeczkę, Kiedy góral umiera, Knocking to the Heavens door. Jego ukochana licznie zgromadzona przy grobie legionowa młodzież oddała Mu ostatni hołd gorącymi oklaskami. Aplauzem. Za to, kim był dla niej, co dla niej zrobił. Niech teatr niebieski przyjmie Go na swe łono!

Był postacią charyzmatyczną. Niósł też pewną tajemnicę. On wiedział, że w milczeniu jest najwięcej treści, a w pauzie można zawrzeć cały dramat. Był prawdziwym Artystą. Natura twórcza, nerwowa, pełna słabości, na ostatnim krzyku. Nic dla Niego nie było chłodne. Albo przyjmował całym sobą, albo odrzucał. Tak samo był odbierany. Gorąco albo zimno. Był wyraźną postacią, osobowością. Umiał "zarażać" Sztuką, którą żył. To ona była dla Niego najważniejsza. Jej podporządkował wszystko. I na tej płaszczyźnie szukał porozumień. Lubił otaczać się prawdziwymi artystami, i tymi z nazwiskami, i tymi bez. Dla niego ważna była pasja, talent. Dużo wspaniałych twórców dzięki Niemu przyjeżdżało do nas do Kórnika na nasze coroczne warsztaty: wirtuozów gitary, pianina, jazzmanów, plastyków. To był Jego świat, w którym wspaniale się czuł.

Nie dbał o własną karierę, nigdy o to nie zabiegał. Niezwykle skromny, mający bardzo małe wymagania. Ale widzący potrzeby innych, szczególnie dbał o młodzież, swoich podopiecznych, ich stawiał na pierwszym miejscu. I umiał ich prowadzić: i jako artysta, i jako patriota, i jako człowiek. To stało się dla Niego prawdziwą misją ostatnich kilku lat. Edukację przez sztukę uważał za niezwykle ważną. I na tym polu miał osiągnięcia. Stworzył jedną wielką legionową rodzinę, świadomą swoich celów: wychowania przez sztukę, popularyzacji literatury emigracyjnej i polonijnej, apostołowania młodzieży Jego autorską Pasją "Leiden", zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Edukacji poprzez scenę faktu o zasłużonych dla Polski wybitnych rodach: Zamoyskich i Raczyńskich. Inspiracji i tematów do naszych autorskich scenariuszy dostarczał nam kórnicki Zamek.

Czuł się w nim niezwykle dobrze: Portrety przodków nam sprzyjają - mawiał. Jak i wśród ludzi działających zgodnie z "duchem" Zamoyskiego. Chociaż mówił o sobie "chłopak z Częstochowy", który dostąpił elitarnych studiów na krakowskiej PWST i został przyjęty przez tamtejszą artystyczną elitę - Kórnik stał się dla niego Jego polską Ojczyzną z wyboru. Dobrze czuł się w tym historycznym miasteczku, wśród swoich podopiecznych, w "swoim" świecie.

Zawsze lgnął do ludzi ofiarnych i z pasją. Sam był taki. Nie angażował się w rzeczy przypadkowe, chłodne, co do których nie miał przekonania. Szkoda Mu było czasu. Robił tylko to, co uważał za prawe, słuszne i ważne. Był prawdziwym patriotą. Dla Niego to nie był pusty frazes. Choć z niemieckiej odległości, zaangażowany w sprawy Ojczyzny. W wiele akcji i działań, we wszystko, co wydawało Mu się słuszne i potrzebne. Nie umiał stać z boku. O poglądach prawicowych i narodowych. Bezkompromisowy. Tak jak we wszystkim, co czynił. Bardzo cenił sobie Ruch Rodaków i stronę Rodak Press. Od niej zaczynał swój dzień i codzienną prasówkę, traktując ją jako wiarygodne źródło informacji. Reklamował i polecał ją innym.

Zostawił po sobie spory dorobek: scenariusze, etiudy filmowe, książki: List-Dziennik, Kreuzfeuer, Der Nebel, Lusnok, na wydanie czekają dwie następne pozycje. Miał niemieckiego wydawcę pana Stefana Fassel-Wenza i jego wydawnictwo Medu Verlag w Dreieich koło Frankfurtu nad Menem, które wydawało Jego książki. Zgłosiło Go ono na prestiżową Hotlist 2010. Jego doceniona w Niemczech twórczość zasłużyła jednak przede wszystkim na polskiego wydawcę, by Jego książki trafiły do rodaków w Polsce. Cenił sobie bardzo Czytelników swoich książek na łamach Rodaka Press. Jak każdy twórca, chciał mieć jak największe grono odbiorców. Ale nieprzypadkowych, tylko takich, co odbierają na tej samej "fali", o tych samych poglądach i zbieżnych losach.

Losach emigranta "wykopanego" z Ojczyzny. Tę gorycz czuł całe życie. Umiał ją oddać w swojej twórczości, umiał też prawdziwie przekazać te losy w swoich reżyseriach: Anioł w knajpie Beaty Obertyńskiej czy Czarne kwiaty Cypriana Kamila Norwida. Sprawy oddalenia od ojczyzny sam odczuwał i rozumiał ból swoich poprzedników. Mówił ze seny na kórnickim Zamku Testament mój Słowackiego: Żyłem z wami/ cierpiałem i płakałem z wami/ Nigdy mi, kto szlachetny/ nie był obojętny. Powiedział też : Nie chcę skończyć jak Norwid. Jego losy nim wstrząsnęły. Bronił się przed własnym przeznaczeniem . Wrócił z Niemiec do Polski. I nie spodobał mu się świat, który zobaczył .

Poeci "przeklęci" (Stachura, Wojaczek, Milczewski, Bursa) byli Mu bliscy. Mawiał: Jestem jednym z nich. Zrobił o nich autorski spektakl Zaczekaj: Byli tacy, co się rodzili/ byli tacy, co umierali/ byli także też i tacy/ co im to było mało. Należał do nich. Do tych, co nie potrafią zaczekać, co im było za mało.

Jak bohaterowie spektaklu poszukiwał leku: Jakie znasz leki, mów? Tym lekiem była dla Niego sztuka we wszystkich jej przejawach: reżyserowanie, pisanie, wychowywanie patriotyczne i kształcenie artystyczne młodzieży.

Umiał też zrozumieć zbuntowanych, o Wysockim zrobił spektakl Przebudzenie, i sam pełen był tego buntu:

Śmiertelny mnie przeszywa lęk,
Że gdyby nawet koszmar pękł,
Nie sczezną, nikt ich nie wygoni,
Bo to przecież moi znajomi,
Żywi widoczni jak na dłoni,
Sami moi dobrzy znajomi.
O, już tu są, a kły im lśnią,
Już suną w przytupach,
Już za chwilę moją krwią
Zaleją się w trupa...

Znał wagę spraw . Był pierwszym reżyserem, który wystawił Zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to w komunistycznej Polsce! I to na Jasnej Górze! SB zastraszyło głównego aktora, by nie wystąpił. Wyreżyserował więc sceny z głosem z magnetofonu w tle i sutanną na pustym krześle - co wymownie podkreślało uwięzienie Kardynała. Spektakl był wstrząsający. Z dyrekcji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie został usunięty za realizowanie linii programowej teatru niezgodnej ze zgłoszoną. Otrzymał wilczy bilet. Odebrano Mu teatr, Jego świat, którym oddychał. Bez którego nie umiał żyć. Na liście Wildsteina odnalazł po latach swoich ówczesnych teatralnych pracowników i decydentów.

Moim miejscem, jedynym miejscem na tej ziemi, był zawsze teatr. Kiedy nie mogłem w nim pracować, chodziłem do teatralnej kawiarni, słuchałem rozmów aktorów i wdychałem jak narkotyk zapach teatru.

Wyjechał do Niemiec. Malownicze miasteczko Altenkunstadt i przyjazny świat, ale nie Jego świat. Stał się animatorem życia kulturalnego w miasteczku. Zapraszał polskich artystów, organizował wystawy i koncerty. Dostrzeżono Jego wkład pracy, o której nie zapomniano w pamiątkowej książce o historii Altenkunstadt.

I jak mógł, wyrywał do Polski. Dla Sceny Salezjańskiej w Krakowie pracował przez dziesięć lat. Był pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym I Międzynarodowego Festiwalu Widowisk Pasyjnych, Kraków 2000. Był głęboko wierzący. Pisał: Nie umiem wyobrazić sobie świata bez boskiej dla niego miłości, nie umiałbym żyć na tym świecie bez wiary w sens mojego istnienia .

Twoje idee, Wojtku, nie odeszły wraz z Tobą. One zostały przez Ciebie zasiane, zakiełkowały i odrodzą się w tych, których prowadziłeś. Osierocony Legion nigdy Cię nie zapomni, Wojtku, będzie pamiętać.

Tak cicho tak głośno mówi ból. Żegnam Osobę mi niezwykle bliską. Prawdziwego Artystę, będącego dla mnie autorytetem w sztuce. Zakończyła się karta naszej wspólnej pracy.

Prosimy o modlitwę za pokój Jego duszy.

Anna Łazuka-Witek

WOJCIECH KOPCIŃSKI , urodził się 13 grudnia 1950 roku w Częstochowie, zmarł 23 kwietnia 2011 w Gdańsku. Ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską, Wydział Matematyczny, w Częstochowie (dyplom 1974). W latach 1974-76 był studentem Wydziału Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Był dyrektorem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Reżyserował spektakle w teatrach Krakowa, Jeleniej Góry, Słupska, Bielska-Białej i Poznania. W latach 80-tych opuścił Polskę, emigrując do Niemiec, gdzie otrzymał status emigranta politycznego. Był animatorem życia kulturalnego w Altenkunstadt, gdzie mieszkał. Po zmianach ustrojowych był częstym gościem w ojczyźnie jako reżyser wielu przedstawień na Scenie Salezjańskiej w Krakowie, w tym głównie co roku odnawianej Pasji. Był pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym I Międzynarodowego Festiwalu Widowisk Pasyjnych "Pasja 2000" w Krakowie. Debiutował książką "List-Dziennik"(krakowskie wydawnictwo Abrys). W Niemczech wydał: "Kreuzfeuer", "Der Nebel", "Lusnok" (w wydawnictwie MEDU-VERLAG). Był twórcą i reżyserem Stowarzyszenia Teatralnego Legion z Kórnika. Zrealizował i wyreżyserował kilkanaście spektakli autorskich oraz koncertów z premierami na kórnickim Zamku.

09. 05. 2011r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet