O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTAP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button

Dzień polskiej Flagi - Jan Lucjan Wyciślak

 

 

 

 

 

 


Dzień polskiej Flagi

I mamy święto

Mamy ustanowiony w polskim prawie dzień 2 maja - Dzień Flagi. Uchwalając w sejmie uroczysty dzień starano się wzorować na podobnej tradycji innych państw. Dyskusja z tej okazji w senacie skupiła się głównie na godle jako, że próbowano udowadniać "wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy", czyli starszą symbolikę godła, wywodzącego swój kształt niemal od początków polskiej państwowości nad symbolem flagi, którą jako biało-czerwoną mamy dopiero od XIX w. Przy okazji demokratyczna opozycja przegapiła moment i nie skierowała sprawy do Trybunału Stanu co obecnie jest prawie jej obowiązkiem, że ustawa ta nie nakazuje wywieszać też flagi tęczowe. Na marginesie dyskusji senackiej warto zauważyć że: symbolika godła herbowego powstała w Europie dopiero pomiędzy XII a XIII wiekiem, gdy symbol flagi jako znaku: lokalnej społeczności, państwowości czy chociażby grupy ludzi, która w ten sposób odznaczała swoje terytorium wywodzi się już od niepamiętnych czasów, jeszcze od znaku wskazującego i wzywającego do zgromadzenia się pod nim współplemieńców, wojowników czy wspólnego koloru łopocących na wietrze żagli we flotach pierwszych pływających po morzach nacji.

Flagowe barwy

Znacznie bliższe naszych czasów i dobrze udokumentowane jest posługiwanie się flagą w państwie wzorcowym dla praw współczesnych państwowości czyli państwie rzymskim. Tam "zgromadzenia centurialne comitia centuriata zwoływał na Polu Marsowym konsul przez wciągnięcie nad Kapitolem czerwonej chorągwi. Czerwień w Rzymie była od dawna symbolem władzy najwyższej /czerwienią pokryty był już biblijny tron Salomona/. W kulturze bizantyjskiej to też kolor: władcy - Boga w Niebie, cesarza na ziemi. W religii katolickiej kolor czerwony stał się symbolem Zmartwychwstania - zwycięstwa życia nad śmiercią.

W naszej fladze jest też barwa biała /biel nie jest kolorem/. Gdy grupę najpopularniejszych kolorów
/7 barw tęczy/ umieścimy obok siebie na kole i zacznie ono wirować - znikają w locie wszystkie tęczowe barwy i widzimy tylko jedną barwę białą. Jest to jak można powiedzieć barwa demokracji, a nasuwa skojarzenia z absolutem, z początkiem i końcem. I gdy w kulturze zachodniej reprezentuje życie, na wschodzie oznacza śmierć. A więc flaga to w równej mierze demokracja i władza - od wieków polski styl życia. Z punktu widzenia psychologii: zbyt wiele jaskrawych kolorów rozprasza uwagę, zbyt wiele elementów kolorowych może stresować bądź irytować.

Naturalna potrzeba szacunku

Parlament uchwalając święto chciał podkreślić potrzebę szacunku dla narodowych symboli, szacunku którego coraz mniej dostrzegamy w życiu publicznym. Gdy zatem w te czy inne święta wywieszamy flagi, to cytuję za ustawą: "umieszczane na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych" winniśmy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie wiszącym symbolom państwa zachowanie się wobec nich: cyt.ust. "w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek". Chociaż chyba nadmiarem szacunku i brakiem wiedzy jest wywieszanie w wielu publicznych miejscach flagi z herbem Polski czyli "flagą państwową z godłem" jak mówi o niej Dekret z 7 grudnia 1955. W latach 1928-1938 była tylko banderą handlową. Od 1938r. używały jej też polskie instytucje państwowe za granicą. Potwierdził ten zakres używania flagi rozszerzając go na lotniska cywilne, porty lotnicze oraz polskie samoloty komunikacyjne za granicą. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 rozszerzyła zakres używania tej flagi także na kapitanaty i bosmanaty portów. A więc tylko tam ma prawo być /gdy mówimy o szacunku/ eksponowana publicznie. Rysunek orła w herbie na białym pasie flagi zmieniał się wraz z urzędową zmianą herbu państwowego błędnie nazywanego godłem.

Zamach na suwerenność państwową

Jednak przyjmijmy rzecz hipotetycznie możliwą, otóż grupa ludzi za namową swoich lokalnych przywódców, dla podkreślenia swojej odrębności wywiesi nagle w danym mieście czy okręgu naszego państwa, w dzień świąteczny , zamiast flag biało-czerwonych flagi wymyślonego przez siebie kształtu i koloru. Wtedy znając życie i obecną polską obyczajowość po prostu to zaakceptujemy. No chyba, że ktoś podniesie sprawę na łamach prasy czy mediów, a ktoś inny złoży w tej sprawie zażalenie do organów prokuratorskich to sprawa może nabrać innej wagi. Nigdy dotychczas nie udało mi się zauważyć by podobne wystąpienia społeczne ścigały samowolnie organy czy urzędy naszej władzy państwowej. Mimo, że polskie prawo wyraźnie ten proceder określa..

Cyt: Kodeks Karny- Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Art. 137 [Znaki państwowe] § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. A przecież zastępowanie flag narodowych innymi dowolnie wybranymi nie zatwierdzonymi przez polskie prawo nie jest niczym innym niż ich usuwaniem.

Przestańmy jednak stawiać hipotezy i przejdźmy do współczesnych nam zdarzeń. Wybierzmy się w polskie dni świąteczne na tereny nadgraniczne naszego kraju zamieszkiwane przez grupy polskich obywateli /większość tych ludzi posiada jedynie polskie paszporty i polska przynależność państwową/ uznających się nieraz samowolnie za mniejszości narodowe. W dni świąteczne zobaczymy nagle w tych rejonach prawie wyłącznie flagi obcych państw. Próżno szukać biało-czerwonych mimo, że ludzie tam mieszkający są obywatelami polskimi. Na Podkarpaciu w wielu miejscowościach powiewają wyłącznie żółto-niebieskie flagi Ukrainy, wzdłuż Polskiej wschodniej granicy nieco bardziej na północ flagi Białorusi przy czym warto zaznaczyć, że nie są to flagi Białorusi noszone przez białoruskich patriotów czy opozycję, ale flagi rządów Prezydenta Łukaszenki. Na północy litewskie. Na terenach Opolszczyzny i terenach zamieszkałych przez polskich obywateli uznających się za mniejszość niemiecką flagi RFN, na Spiszu flagi Słowacji.

Mniejszości narodowe

Oczywiście w krajach Europy są mniejszości: w południowej Austrii, północnych Włoszech, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii również dostrzeżemy flagi nieco inne niż narodowe, nie mniej jednak są to przyjęte prawem narodowym flagi tamtych mniejszości, o charakterystycznej dla nich barwie czy kształcie i na pewno nie będzie tam flag obcych choć sąsiadujących z danym terenem państw. U nas odrębność czy może chęć terytorialnego uniezależnienia się, bo czym de facto jest podniesienie obcej państwowej flagi, zaznacza się w sposób bezprawny i obrażający uczucia narodowe obywateli Polski.

Pruskie Powiernictwo i jego założyciel Pan von Waldow przyznają publicznie, że Preussische Treuhand zostało po to założone, by gromadzić środki finansowe, za pomocą których odzyska nie tylko majątki milionów wypędzonych Niemców. Problem obecnych na tych terenach Polaków będzie się starać skwitować aktem wieloletniej bezpłatnej dzierżawy. Jedną z podstaw argumentacji Preussische Treuhand jest to, cyt.: "że po wejściu naszego kraju do Unii na obszarach Śląska, Pomorza oraz części Prus Wschodnich znajdującej się obecnie w granicach Polski miałaby zostać utworzona autonomia. Swego rodzaju państwo, o nazwie Centropa, podległe Brukseli i zarządzane wspólnie przez reprezentantów mieszkańców tych terenów po uprzednim powrocie tam wypędzonych. Ocenia, że na powrót zdecydowałoby się 2 - 3 procent wypędzonych i ich potomków, czyli około 300 tysięcy osób. W ramach Centropy miałyby zostać rozwiązane wszelkie problemy majątkowe."

Przerwijmy milczenie

Żaden urząd czy organ naszego państwa nie podjął działań prawnych przeciwko temu co przygotowuje względem terytorium Polski Pruskie Powiernictwo. Choć zagraża ono niepodległości i samostanowieniu Polaków na znacznej części terytorium naszego państwa nikt nie złożył stosownych dokumentów w sądach RFN i Trybunale Międzynarodowym domagających się delegalizacji tych instytucji. Kodeks Karny mówi wyraźnie: Art. 127 [Zamach stanu] § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Tymczasem nie słyszałem by aresztowano na terenie Polski członków Pruskiego Powiernictwa. Na działania terrorystyczne Pana von Waldow nie reaguje też prawo RFN jako, że nie dotyczą one terytorium tego kraju.

Przykład idzie od precedensu. Czy inne mniejszości pozostaną obojętne na sukcesy panów von Waldow. Skoro już dzisiaj czynią przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w art.127 § 1 KK . Kodeks jest nieco łagodniejszy w Art. 133 [Znieważenie] Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Prawo zwalczające terror międzynarodowy jest znacznie surowsze. A czym jest wywieszanie flag obcego państwa w miejscach publicznych w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych jak nie ograniczeniami suwerenności jego terytorium, stosowaniem terroru psychicznego względem ogółu obywateli, a przez co znieważaniem narodu i państwa Rzeczypospolitej Polski.

Czy przerwanie tego procederu nie jest obowiązkiem wojewodów i obecnych przy ich urzędach Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako organów doradczych w tych właśnie sprawach? Serwilizm instytucji względem ludzi, którzy dokonują ostentacyjnych, antypaństwowych, bezprawnych działań czy upamiętnień w swoich regionach widzimy od wielu lat w kontekście istnienia na terytorium Polski upamiętnień UPA. Oczekujemy szacunku dla flagi, tworzymy nowe ustawy gdy nie ma kto respektować i przestrzegać dotychczas istniejących. Nie liczmy, że przeciętny współczesny urzędnik, często osobnik, z własnej woli przyjmujący jedynie pobory bo reszta to dla niego ciężka, przymusowa praca i jej unika, zrobi coś dla nas w tej sprawie. Musimy sami zwracać uwagę na rzeczy bezprawne i podejmować wszelkie możliwe kroki w celu powstrzymania zamachu na terytorium naszego państwa.
Na razie mamy Dzień Flagi, obyśmy kiedyś nie musieli zapytać - czyjej?

Jan Lucjan Wyciślak

08. 05. 2007r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS