RODAKpress - head
HOME - button

LUSTRACJA - Niemcy: Apel do działaczy polonijnych

 

 

 

 


Niemcy: Apel do działaczy polonijnych

Przez prawie pół wieku wolnym głosem zniewolonej Polski była jej emigracja. Rozsiane po całym świecie organizacje, związki, partie polityczne, radiostacje, a także Polski Rząd w Londynie zadawały kłam komunistycznej propagandzie, wspierając jednocześnie opozycję w kraju.

Niezależna, niepodległościowa działalność emigracyjna zwalczana była przez reżym nakładem wielkich sił i środków. Służby specjalne PRL, poprzez swoją agenturę siały zamęt w organizacjach, prowadziły działania destrukcyjne i inwigilowały ich gremia kierownicze.

Do dzisiaj nie udało się Polonii rozliczyć z przeszłością poprzez wyraźne wskazanie tych, którzy jej szkodzili. Zachodzi wielce uzasadnione podejrzenie, że zdrajcy nadal funkcjonują w polonijnych organizacjach, obnosząc się ze swoją "antykomunistyczną przeszłością". Nie mogąc liczyć na ich ujawnienie się, apelujemy do działaczy polonijnych, do tych co o Polonii piszą i w jej imieniu występują, o samolustrację poprzez Instytut Pamięci Narodowej.

W tym roku mija ćwierć wieku od antykomunistycznego, solidarnościowego zrywu. Czcząc tę Rocznicę nie pozwólmy, by kaci i ich agenci, chronieni naszą niewiedzą, bezkarnie profanowali to Święto. Winni jesteśmy to nie tylko zamordowanym i prześladowanym, lecz także naszym dzieciom, którym należy się prawda o minionym systemie. O prawdę bowiem polska emigracja niezłomnie latami walczyła, wnosząc znaczący wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Jacek Kowalski Weizenstr. 16 86343 Koenigsbrunn Niemcy (zaświadczenie IPN nr. 750/04)

kojot5550@compuserve.de .

Bogdan Żurek Dachauer Str. 171 80636 Muenchen Niemcy (zaświadczenie IPN nr. 347/03)

zurek@plus.cablesurf.de .

Zaświadczenia IPN o statusie pokrzywdzonego są do wglądu na internetowych stronach

www.polonikmonachijski.de

oraz

www.polonia21.de .

PAP Polonia dla Polonii
Nadesłane przez autorów z Niemiec.

Wstawione

RODAKpress
4 marca 2005 r.RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NAPISZ DO NAS