RODAKpress - head
HOME - button

LUSTRACJA - UJAWNIĆ PRAWDĘ - RZESZÓW

 

 

 

 


Ujawnić prawdę

Niniejsza lista zawierająca nazwiska pracowników SB i MO, tajnych współpracowników SB (TW), funkcjonariuszy PZPR Komitetu Wojewódzkiego w Rzeszowie, sędziów i prokuratorów wyróżniających się gorliwością w prześladowaniu osób sprzeciwiających się systemowi władzy w PRL, powstała dzięki podzieleniu się wiedzą 56 osób uznanych za poszkodowanych w świetle art. 6 ustawy o IPN.

Osoby te dobrowolnie zgodziły się na udostępnienie listy nazwisk funkcjonariuszy SB i MO oraz tajnych współpracowników (przekazanych im przez IPN) delegując do zestawienia listy Stanisława Alota, Andrzeja Filipczyka i Janusza Szkutnika.

Lista ta nie jest kompletna, ponieważ:

- większość osób pokrzywdzonych nie otrzymała jeszcze odtajnionych nazwisk funkcjonariuszy i TW,

- część osób nie przystąpiła do grupy "Ujawnić prawdę" lub odmówiła udostępnienia tych nazwisk członkom grupy,

- część TW przeszła do dyspozycji Urzędu Ochrony Państwa a następnie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- część TW jest chroniona od 1983 roku obowiązującym do dziś zakazem ujawniania ich danych (decyzja należy do ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych).

Lista niniejsza będzie uzupełniana w miarę przystępowania do grupy "Ujawnić prawdę" kolejnych osób i udostępniania przez IPN osobom pokrzywdzonym nowych nazwisk.

Naszym zdaniem osoby, które działały na szkodę państwa polskiego nie mają prawa do anonimowości, do bezkarności, do równych praw z osobami, które były przez nich prześladowane. Ludzie ci nie posiadają żadnego tytułu moralnego do zaszczytów i odznaczeń a w szczególności funkcji państwowych, publicznych i biernego prawa wyborczego. Żadne prawo nie może usprawiedliwić zdrady Ojczyzny, zbrodni przeciwko własnemu narodowi.

W celu uniknięcia odpowiedzialności zawarto tajne porozumienie w Magdalence i umowę przy "okrągłym stole". W 1989 roku elity "okrągłostołowe" porozumiały się ponad społeczeństwem: żadnych rozliczeń z PRL, funkcjonariusze komunistycznego państwa traktowani są jako niezbędni fachowcy, komuniści dzielą się władzą polityczną z nową ekipą zaproszoną do rozmów przy okrągłym stole. Obecna sytuacja gospodarcza i społeczno-polityczna w Polsce jest bezpośrednim wynikiem wspomnianych umów pomiędzy komunistami a ich klientami, którzy chytrze oszukali społeczeństwo, a nawet część hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce.

Nie możemy i nie powinniśmy żyć w państwie zmienionego PRL, z funkcjonariuszami partii politycznych, sędziami, prokuratorami, pracownikami policji politycznej, współpracownikami SB, jako szanowanymi obywatelami, autorytetami, zasłużonymi emerytami pobierającymi wysokie świadczenia za zwalczanie patriotów i księży, czasem za zabijanie najlepszych spośród nas.

Czas, by zamknąć uczciwie i sprawiedliwie okres PRL i minionych 15 lat, ukarać przestępców i zdrajców narodu, oddać sprawiedliwość tym z minionej epoki, którzy na to zasługują, docenić tych, którzy o niepodległą Polskę walczyli.

Nie kieruje nami zemsta, nie żądamy odwetu, obca jest nam nienawiść.

Żądamy sprawiedliwości. Ujawniamy prawdę.

OPCJA NA PRAWO: http://www.opcja.pop.pl/

Funkcjonariusze rzeszowskiej SB
Rzeszów 18 kwietnia 2005 r.

Lp. nazwisko i imię data ur. imię ojca m.pracy zawód
1 Adamczyk Józef 1922.08.30 Antoni KWMO Kraków Naczelnik Wydz III SB
2 Banyś Stanisław 1930.04.09 Władysław WUSW Rzeszów kpt/kierownik sekcji Wydz. V SB
3 Bar Janusz 1945.04.05 Antoni RUSW Łańcut por./st.insp. Gr IV SB
4 Baradziej Krzysztof 1955.12.20 Stanisław KWMO Rzeszów ppor. Insp. Wydz. III SB
5 Baran Tadeusz 1954.07.25 Franciszek RUSW Rzeszów por., st. Insp. Grupy VI SB
6 Baranowski Kazimierz 1928.11.28 Józef RUSW Stalowa Wola mjr. komendant MO Stalowa Wola
7 Barański Józef 1948.08.24 Władysław WUSW Krosno por. MO/st. Insp. Wydz. Śledczego SB
8 Bargłowicz Piotr 1948.08.14 Władysław WUSW Rzeszów podpor/st.inspektor Wydz.III SB
9 Baszkiewicz Jacek 1956.09.23 Andrzej WUSW Rzeszów ppor.st.insp. Wydz.Śledcz.SB
10 Bąk Ryszard 1954.02.21 Bronisław KWMO Rzeszów chor., inspektor Sekcji Gosp. Wydz. Doch-śledczego
11 Bedka Marian 1932.08.17 Michał WUSW Tarnobrzeg z-ca Kom Woj. MO ds. SB (szef WUSW Leszno)
12 Bereszyński Bogusław 1958.03.27 Antoni WUSW Rzeszów chor.insp.Wydz.V SB WUSW w Rz.
13 Berkowicz Józef 1952.07.05 Jan KWMO Rzeszów st.szer.MO. Insp.Wydz.III SB
14 Bernal Edward 1935.01.17 Józef KWMO Rzeszów kpt.starszy insp. Wydz. IV SB
15 Bialikiewicz U. WUSW Rzeszów plut. MO/ insp. Wydz. "W" SB
16 Biernat Władysław WUSW Rzeszów ppor. Insp. Wydz. Śledcz.
17 Bill Jan 1930.05.02 Adam KWMO Kraków mjr. Z-ca naczelnika mWydz III SB
18 Bogusz Aleksander 1956.01.12 Eugeniusz WUSW Rzeszów kpt. MO/st.inspektor wydz V SB
19 Bryniarski Władysław 1932.07.12 Jan KWMO Kraków por. oficer śledczy Wydz. Śledczy
20 Brzuszek Bogusław 1955.04.29 Marian WUSW Rzeszów chor. Insp. Wydz. V SB
21 Byszewicz Czesław 1935.07.18 Andrzej WUSW Rzeszów mjr, z-ca nacz. Wydz. Ogólnego
22 Chmiel T. KMMO Jasło mł. Insp.
23 Chochorowski Aleksander 1936.03.12 Stanisław KWMO Rzeszów mjr. Naczelnik Wydz III SB
24 Chochorowski Janusz 1958.05.30 Aleksander WUSW Rzeszów ppor./st. Insp. Wydz. III SB
25 Chołubek Czesława 1942.06.22 Adam WUSW Przemyśl mł. chorąży, referent wydz. Paszportów SB
26 Ciechanowski Zygmunt Rzeszów podporucznik
27 Cieszanowski Zygmunt 1951.10.02 Romuald KWMO Rzeszów ppor. St. Insp. Wydz. III "A" SB
28 Czajka Jan 1927.03.27 Piotr WUSW Rzeszów płk. Z-ca szefa ds. SB
29 Czarnicki Zdzisław KWMO Rzeszów ppor.
30 Czerski Jan 1936.10.22 Wojciech RUSW Przeworsk kpt. Z-ca naczelnika Wydz.IV SB WUSW Przemyśl
31 Czerwiński Andrzej 1951.11.08 Edmund WUSW Rzeszów kapitan, z-ca naczelnika Wydz V SB
32 Czuchra Stanisław 1932.04.16 Józef KWMO Przemyśl podpułk. Naczelnik Wydz. III SB
33 Czudak Stanisław 1951.05.06 Roman WUSW Rzeszów kpt MO/kierownik sekcji Wydz.V SB
34 Czyżewski Antoni 1956.08.08 Feliks KWMO Rzeszów ppor. MO. st.Insp.Wydz. V SB
35 Daca Władysław 1947.01.03 Wojciech KPMO Przysucha ref. Oper.- dochodz.
36 Dobrowolski Andrzej 1955.03.20 Jan KWMO Rzeszów st.szer, insp. Wydz III SB
37 Drajewicz Jerzy 1957.04.18 Roman KWMO Rzeszów st.szer. MO/mł. Insp. Wydz. V SB
38 Drozd Józef 1935.04.25 Karol WUSW Rzeszów st.chor. St insp. Samodz. Sekcji Wydz VI SB
39 Drozdowski B WUSW Rzeszów por., insp. Wydz. V Sekcji III SB
40 Dudziński Zbigniew WUSW Rzeszów porucznik
41 Duliński K. RUSW Rzeszów dzielnicowy
42 Durski Wojciech 1955.02.15 Marian WUSW Rzeszów porucznik, insp. Wydz. V SB
43 Dziarnowski Wacław 1925.09.08 Antoni WUSW Rzeszów ppłk., naczelnik Wydz. Śledcz. SB
44 Dziok Stanisław 1935.08.09 Tadeusz WUSW Rzeszów ppłk. Naczelnik Wydz. C SB
45 Feledziak Jan 1953.05.08 Stanisław RUSW Łańcut ppor./st.insp Grupy III SB
46 Furman Bolesław 1948.01.21 Tadeusz WUSW Rzeszów por., insp. Wydz.Doch.-Śledcz.
47 Gaj Józef 1945.10.08 Andrzej WUSW Rzeszów ppłk MO/ Naczelnikm Wydz. V SB
48 Gajecki Bogusław 1956.09.23 Wilhelm WUSW Rzeszów porucznik/st.inspektor wydz III SB
49 Gajewski Stefan 1949.07.30 Andrzej KWMO Kraków por. starszy insp. Wydz. Śledczego SB
50 Galant Bronisław 1929.03.22 Józef KWMO Rzeszów płk. Z-ca Komendanta Woj. Ds. SB
51 Gątarz Antoni 1948.03.26 Jan KWMO Tarnobrzeg insp. Wydz III
52 Gergont Ryszard 1955.07.15 Jan KMMO Mielec ppor.insp. Ref. V SB
53 Gierlicki Marek 1954.10.04 Władysław WUSW Rzeszów chorąży MO/st.insp.Wydz III SB
54 Gil Ryszard 1936.01.07 Kazimierz WUSW Rzeszów major,z-ca Naczelnika Wydz V SB
55 Gilewski Krzysztof 1959.04.26 Eugeniusz KWMO Rzeszów szer. Wydz. V
56 Gołębiarz Wiesław WUSW Rzeszów st.szereg.
57 Gorczyca Zdzisław 1939.11.25 Antoni WUSW Krosno ppłk. MO/naczelni. Wydz. Śledczego SB
58 Górecki Wacław 1953.07.27 Kazimierz WUSW Krosno por. MO/ st. Insp. Wydz. Śledczego SB
59 Górski Witold 1941.05.24 Tomasz WUSW Rzeszów ppłk. Z-ca szefa ds..SB
60 Gracz Andrzej 1951.06.17 Karol RUSW Rzeszów mł.chorąży insp. Grupy IV SB
61 Grzesik Stanisław WUSW Rzeszów chorąży MO
62 Grzymała-Moszczyński Andr zej 1944.02.11 Marian KWMO Rzeszów kpt.kier. Sekcji Wydz. IV SB
63 Hałoń Lucjan 1950.10.27 Ludwik WUSW Rzeszów por., kier. Sekcji Wydz. Śledcz. SB
64 Harasymowicz Wiesław 1947.08.12 Aleksander WUSW Rzeszów ppor., kier. Sekcji Wydz. V SB
65 Heretyk Marian 1927.09.26 Józef KWMO Kraków kpt. Kier. Grupy Insp. Operacyjnych
66 Iskra Szczepan 1946.12.21 Jan KWMO Rzeszów kpt. St. Insp. Sekcji Gosp. Wydz. Doch-Śledcz.
67 Jarosz Zbigniew WUSW Rzeszów ppor.
68 Jurczak Mieczysław 1939.01.23 Tadeusz KWMO Rzeszów mjr.st.insp. Przy z-cy Komendanta Woj. Ds. SB
69 Jurczak Stanisław 1947.11.05 Stanisław RUSW Brzozów kpt. MO/ z-ca szefa ds. SB
70 Kaleta Waldemar 1946.08.08 Jan RUSW Mielec kpt./z-ca szefa ds. SB
71 Kapuściński Zdzisław 1955.01.29 Józef WUSW Rzeszów mł. chor. Mł. Insp Wydz V SB
72 Karaś Maria 1951.05.29 Władysław WUSW Przemyśl mł. chorąży, st. Insp wydz Paszportów SB
73 Karniłowicz Tomasz 1960.09.04 Marian WUSW Rzeszów ppor.
74 Kędra Zdzisław 1946.06.13 Stanisław KWMO Rzeszów ppor., st.insp. Wydz. III SB
75 Kędzierski Kazimierz 1954.08.20 Mieczysław KWMO Rzeszów
76 Kiełb Jerzy 1959.09.14 Józef RUSW Mielec chor./insp Grupy III SB
77 Kierat Józef 1933.01.27 Jan WUSW Rzeszów płk. Szef
78 Kierepka Edward 1934.12.26 Antoni KWMO Rzeszów kapitan, insp wydz. Paszportów SB
79 Kiszka Henryk 1941.03.23 Piotr WUSW Rzeszów kpt., kier. Sekcji Wydz. III SB
80 Klader Janusz 1952.05.28 Władysław WUSW Rzeszów porucznik/kierownik sekcji wydz V SB
81 Kocój Piotr 1958.08.21 Zdzisław WUSW Rzeszów chor. Mł. Insp. Wydz V SB
82 Kolasa Edward 1948.02.11 Edward KWMO Krosno por. st insp. Wydz II SB
83 Kołodziej Jan 1947.03.10 Józef WUSW Rzeszów kapitan/st.insp.wydz. W SB
84 Kosiba St KWMO Rzeszów ppor.
85 Kosiński Stanisław 1943.12.03 Aleksander KWMO Rzeszów porucznik, insp. Sekcji Fotografii Wydz.T.SB
86 Kostur Bolesław 1940.03.16 Jan RUSW Brzozów kpt.. MO/szef RUSW
87 Kościelniak Piotr 1944.09.18 Ambroży KWMO Kraków kpr. St. Insp. Grupy insp. Wydz.III
88 Kość Tadeusz 1941.05.15 Jan KMO Stalowa Wola chorąży/insp.
89 Kozik Wiesław 1938.10.18 Michał RUSW Mielec por. MO/st. Insp. GR. IV SB, kier ref. V SB
90 Krakowiak Janusz 1954.03.26 Adam RUSW Skarżysko Kam insp SB
91 Król Józef 1955.01.02 Alojzy WUSW Rzeszów ppor. MO. Insp.Wydz. V SB
92 Kryński Rzeszów podporucznik
93 Krząstek J Rzeszów sierżant
94 Krząstek Zdzisław 1954.04.28 Wojciech KWMO Rzeszów insp. Wydz III SB
95 Kucharski Stanisław 1930.07.28 Czesław KWMO Kraków kpt. Oficer Śl. Wydz. Śledczy
96 Kupiszewski Ludwik 1939.10.09 Franciszek RUSW Łańcut mjr/z-ca Szefa RUSW ds. SB
97 Kutrzeba Antoni 1957.02.13 Stanisław KWMO Rzeszów ppor. Insp. Wydz. V SB
98 Lechowski Stanisław 1924.11.24 Stefan KWMO Kraków podpułk. Naczelnik Wydz Śledcz. SB
99 Leluk Jerzy 1949.10.24 Józef KWMO Rzeszów por. MO. Kier.Sekcji Wydz. III SB
100 Lewiński Henryk WUSW Rzeszów por. MO/st. Inspektor Wydz V SB
101 Ligęza Lucjan 1944.04.26 Stefan Wydz.V SB KWMO Rz. por.,kierownik
102 Lizak Wanda 1942.08.08 Tadeusz WUSW Rzeszów ppor. Insp. Wydz. V SB
103 Lubas Adam 1954.07.12 Bolesław WUSW Rzeszów ppor. St. Insp. Samodz. Sekcji VI SB
104 Lulek Czesław 1937.11.01 Jan RUSW Rzeszów ppłk. Szef
105 Lwowski Bolesław 1944.02.08 Aleksander WUSW Rzeszów por.MO/kierownik zmiany Wydz "W" SB
106 Łyp Marian por. sta insp sekcji XIII Wydz II
107 Majka Stanisław 1929.01.18 Tadeusz KWMO Kraków mjr. Z-ca Naczelnika Wydz B
108 Marczak Władysław 1959.07.10 Józef WUSW Rzeszów chorąży MO/ mł. Inp. Wydz V SB
109 Maśnik Bogdan KWMO Krosno inspektor
110 Matusz Gwidon 1956.08.25 Marian WUSW Rzeszów ppor MO/insp Wydz V SB
111 Mazur Stanisław 1957.06.10 Edward WUSW Rzeszów podporucznik MO/inspektor Wydz.III SB
112 Mazur Zygmunt 1927.11.29 Michał KWMO Rzeszów mjr. Z-ca Nacz.Wydz.Paszp. SB
113 Mazurek Tadeusz 1929.11.15 Bolesław WUSW Rzeszów ppłk/naczelnik Wydz III SB
114 Michalik Zdzisław 1956.05.13 Konrad WUSW Przemyśl podpor. Insp. Wydz paszportów SB
115 Mielnicki Rudolf 1949.06.25 Rudolf WUSW Przemyśl chorąży, ref techniki operacyjnej
116 Mielniczuk sierżant. MO
117 Niemczyński Czesław 1930.03.04 Jan KWMO Rzeszów kpt., insp. Wydz. IV SB
118 Nogieć Jan 1938.08.18 Józef KWMO Kraków mjr. Naczelnik Wydz. Śledczego SB
119 Nowak Władysław 1946.11.13 Stanisław WUSW Tarnobrzeg ppłk/ z-ca szefa WUSW ds. SB
120 Nowakowicz Wiesław KWMO Rzeszów kpr., Wydz. II SB
121 Olczak Marian 1933.01.22 Wojciech KWMO Krosno płk. MO/komendant Woj.. MO
122 Oleksiuk Henryk 1953.10.25 Henryk WUSW Rzeszów por/st.insp wydz.Śledczego SB
123 Oleszczuk Bogdan 1945.09.19 Leonia KWMO Rz. ppor./ st.Insp.Wydz.Śledczego SB
124 Olszak Jan 1945.02.19 Stanisław KWMO Kraków kpr. Insp Grupy Insp. Operacyjnych Wydz. III SB
125 Olter Lesław 1953.07.30 Wacław KWMO Rzeszów por.st. Insp. Wydz.III SB
126 Pachnik Tadeusz 1946.11.13 Maksymilian Sandomierz mł. Insp. Wydz III "A" (1982)
127 Patruś Stanisław 1948.10.17 Antoni WUSW Rzeszów por.kierownik Sekcji V SB
128 Pawlukiewicz Janina 1927.12.16 Konstanty WUSW Rzeszów major/kier.zmiany wydz W. SB
129 Pazdra Adam 1925.06.19 Stanisław PUBP Lubaczów sierż, referent Ref V
130 Pelc J Rzeszów ppłk
131 Penar Zbigniew 1960.06.08 Józef WUSW Rzeszów ppor. Insp. Wydz. III SB
132 Piątkowski Waldemar 1961.10.26 Jarosław ZOMO Rzeszów plut. milicjant Plutonu
133 Piega Stanisław 1925.01.16 Stefan Wydz. III Biuro "C" MS W ppłk, z-ca naczeln.
134 Pierzgała Bogdan 1925.07.25 Kazimierz KWMO Rzeszów podpułk. Naczelnik Wydz "B" SB
135 Pleśniar Janusz 1958.09.02 Eugeniusz KWMO Rzeszów insp.Wydz śledczego SB
136 Rajchel Zbigniew 1928.06.09 Józef KWMO Rzeszów podpułk. Naczelnik Wydz. III SB
137 Reizer Andrzej 1958.11.27 Jan KWMO Rzeszów ppor.,insp.Wydz.Doch.-Śledcz.
138 Rejment Jan 1953.10.15 Stanisław KWMO Rzeszów ppor. MO/ insp. Wydz. III "A" SB
139 Rempoła Edward 1947.07.31 Jan SB WUSW Przemyśl mjr, z-ca naczelnika Wydz. IV
140 Różycki Marek 1949.12.11 Lucjan RUSW Rzeszów mł., chor., dzielnicowy ref. Dzielnicowych
141 Ruszel Wojciech 1954.01.04 Jan WUSW Rzeszów por/kier.sekcji Wydz.IV SB
142 Ryba Czesław 1958.06.10 Stanisław WUSW Rzeszów Plutonowy/mł insp. Wydz IV SB
143 Rybczyński Franciszek 1951.10.12 Jan KWMO Rzeszów ppor.Insp.Wydz.Doch.-Śledczego
144 Ryszkowska Janina 1929.02.15 Zygmunt WUSW Rzeszów sierż.sztab./ ref. Techn. Operac. Wydz. "W" SB
145 Rząsa Stanisław 1936.03.07 Józef KPMO Nisko ref. Oper.- dochodz.
146 Sabaj Ryszard 1955.09.08 Tadeusz Wydz.Śledczy WUSW Rzeszów por., st.insp.
147 Sitek Marek 1960.01.18 Piotr RUSW Sanok mł. Chor. MO/insp. GR. V SB
148 Siwiec Rudolf KWMO Rzeszów st.sierż.,Wydz. IV SB
149 Siwiec Zbigniew 1953.03.09 Mieczysław KWMO Tarnobrzeg por. insp.
150 Skoczylas Ryszard 1954.07.01 Józef Wydz.II SB KWMO Rze szów por. MO
151 Słowik Ryszard 1959.03.30 Tadeusz RUSW Mielec ppor. MO/ st. Insp. Ref V SB
152 Słowiński Janusz 1958.06.12 Jerzy KWMO Rzeszów mł.chor.insp.Wydz. V SB
153 Sobiło Jan 1940.02.13 Antoni WUSW Rzeszów kpt. MO/kier. Sekcji Wydz. V SB
154 Sokolski Andrzej 1946.11.03 Józef KPMO Tarnobrzeg por. insp.ds. Bezp
155 Staniszewski Edward 1930.04.08 Jan KWMO Rzeszów kpt.kier. Sekcji wydz II SB
156 Stolarczyk Aleksander 1936.06.01 Edmund KWMO Częstochowa podpułk. Naczelnik Wydz. V
157 Strzelec Jan 1950.12.15 Edmund WUSW Płock kpt/z-ca naczelnika Wydz III SB
158 Sypioł Stanisław 1928.07.10 Jan KWMO Rzeszów ppłk., nacz. Wydz. IV SB
159 Syzdek Mieczysław 1933.11.05 Władysław KWMO Rzeszów por.st oficer operacyjny Wydz III SB
160 Szafraniec Celestyn 1935.10.30 Władysław WUSW Rzeszów mjr, z-ca nacz. Wydz.Śledczego SB
161 Szczygieł Ryszard 1946.05.13 Stanisław WUSW Rzeszów st.chorąży/mł.inspektor wydz W SB
162 Szczygieł Władysław 1929.09.23 Stanisław KWMO Rzeszów kpt. Kier. Sekcji Wydz "B" SB
163 Szmigiel Władysław WUSW Rzeszów mł.chorąży/mł.inspektor wydz. W
164 Szpytma Tadeusz 1951.08.31 Roman WUSW Rzeszów ppor.st.insp.Wydz. V SB
165 Szybisty Stanisław 1941.08.31 Józef KMMO Rzeszów chorąży MO/ insp. Ds. Wykroczeń Sekcji Prewencji
166 Szydełko Jan 1948.12.07 Józef KWMO Rzeszów ppor. St insp. Wydz III SB
167 Śledziona Stanisław 1931.08.10 Władysław WUSW Rzeszów ppłk. Naczelnik Wydz V SB
168 Śliwa Edward 1946.06.18 Stanisław KWMO Rzeszów mł.chor. Wydz doch-śledczy
169 Śliwa Marian 1934.09.08 Czesław KWMO Przemyśl mjr. Naczelnik Wydz IV SB
170 Śliwiak Adam 1945.01.02 Ludwik KWMO Krosno kpt. MO/z-ca Naczelnika Wydz V SB
171 Środa Wiesław 1956.12.27 Julian WUSW Rzeszów por.st insp. Wydz. V SB WUSW
172 Talarkowski Marek 1958.01.24 Władysław WUSW Rzeszów por. st. Insp. Wydz.III SB
173 Tarnawski Bolesław 1947.09.12 Józef WUSW Krosno por. MO/insp WYDZ. Śledczego SB
174 Tkacz Teofil 1939.01.01 Andrzej KWMO Rzeszów kpt.kier. Sekcji Wydz. V SB
175 Tomala Tadeusz 1947.09.11 Jan RUSW Mielec chor./insp. Ref. V SB
176 Tryba Andrzej 1957.01.10 Adam WUSW Rzeszów podporucznik/mł.inspektor Wydz.III SB
177 Tyrakowski Janusz 1957.04.18 Jan WUSW Rzeszów podporucznik/st.inspektor Wydz V SB
178 Urban K. RUSW Łańcut sierżant
179 Urbanik Jan 1934.10.09 Adolf KWMO Rzeszów kpt.st insp. Wydz III SB
180 Urbanik Maciej 1945.01.22 Roman WUSW Rzeszów por.kier Sekcji Wydz V SB
181 Urbański Zbigniew 1946.10.23 Mieczysław KWMO Rzeszów mł. Chor. St. Insp. Wydz V SB
182 Uryniak Józef 1940.01.18 Jan MO Rzeszów kpt. Z-ca Komendanta Miejskiego
183 Walc Stanisław 1925.02.06 Jan SB KWMO Rzeszów Mjr, z-ca naczelnika "C"
184 Walczak Leszek 1952.07.29 Władysław Tarnobrzeg insp. Wydz.III A (1982) - Wydz IV SB
185 Walczak Zdzisław 1951.04.14 Adam WUSW Krosno kpt.kierownik sekcji C WZO SB
186 Wałach Stanisław 1919.04.30 Szczepan KWMO Kraków podpułk. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds..SB
187 Wasylczak Sławomir 1954.01.16 Edward RUSW Stalowa Wola z-ca szefa RUSW ds.. SB
188 Winiarski Jerzy 1954.07.09 Jerzy WUSW Rzeszów por. insp. Sekcji I "B" Wydz. "T"
189 Winowski Eugeniusz 1933.10.05 Józef Wydz.III "A" KWMO Rz. kpt., st.insp.
190 Witek Marek 1955.04.09 Jan KWMO Rzeszów ppor MO/ mł.insp Wydz V SB
191 Wopiński Andrzej KWMO Krosno por.
192 Worek Józef 1953.11.17 Czesław KWMO Rzeszów ppor., kier. Sekcji Wydz.Doch.-Śledcz.
193 Wraga Janusz KWMO Rzeszów por.
194 Wróbel Kazimierz 1955.02.27 Jan RUSW Łańcut Mł. chor. MO/St.Insp. Grupy V SB
195 Wróblewski Marian 1945.08.15 Walenty KWMO Rzeszów chor. St. Insp. Wydz II SB
196 Wysokiński Stanisław 1927.07.25 Józef WUSW Rzeszów mjr/z-ca naczelnika Wydz III SB
197 Żak Jan 1930.12.05 Marcin KWMO Krosno ppłk MO/z-ca Kom. Woj. ds. SB
198 Żelazko Marek 1964.05.17 Jan RUSW Mielec ppor. MO/ insp. Gr. Paszportów SB
199 Żelazny Tadeusz 1954.04.24 Edward KWMO Rzeszów ppor. Insp.Wydz. III SB
200 Żołobajluk Henryk 1945.01.20 Wacław RUSW Łańcut mjr/z-ca Szefa RUSW ds. SB

...czytaj dalejRUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NAPISZ DO NAS