JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Putin invaded Ukraine

 

 

 

 

 

 

2014. 03. 04..................................................................................

To all freedom-loving people:

Putin invaded Ukraine
All of us who know even very little about history should know the consequences of politics of appeasement. Let us not allow the same happening again. Munich 1938 cannot be repeated. There was Anschluss of Austria, followed by invasion of Czechoslovakia taken without one shot (like Crimea today), and only Poland had courage to say no to Hitler. The new incarnation of Adolf Hitler today is called Vladimir Putin (we should call him Vladolf Putler), and he - more than anyone else- needs to been clearly identified as the prime cause of instability and the main manipulator of reality in our times. The one hundred people of various nationalities killed on the barricades of free Ukraine will forever be a huge bloodstain on Putin's conscience. He has on his hands blood of Polish President Lech Kaczynski and 96 other sons of daughters of Poland killed in several aircraft explosions over Smolensk. The death of Polish President was a turning point in Putin's arrogant voyage toward Greater Russia. Why whole world was so silent? To gain time? Big mistake, huge!!!

It was President Kaczynski who during 2008 invasion of Georgia bravely named the evil - "That country is Russia", the country, which strongly believe that "the era of the empire was coming back". It was Kaczynski who said that the nations of East-Central Europe are prepared to take up fight and to show the world that they will not remain subordinate to the Russian dictate. "Many nations - he added - had been familiar with "that domination which had brought disaster upon all of Europe."

Russian people are also conscious of the evil that is contained in this one person, a former KGB agent - Putin. Today Russia - as never in her history - has a good chance to take care of her own domestic matters. Instead, driven by ambitions of her sick dictator is forced once again to bring war, destruction and misery to the people of his own and neighboring countries. How is it possible that the one evil person decided about the faith of millions? We all make it possible by allowing him do what he wants. There must a way to topple down one little barbarian.

We Polish people living in the whole world call upon governments and all freedom- loving people to unite in solidarity with fighting the last pan-Eurasian dictator. Please take this matter seriously: the Ukraine is just a first step in "Vlad Putler's" imperial ambitions. Here comes this moment when united, military if necessary, action is required. Diplomacy proves to be an ineffective strategy when it comes to Putin, it only gives him encouragement to further conquests.

Hands off the Ukraine. Russians go home!!!

 

On behalf of the
Editors of Rodak Press
Polish Compatriot Movement

Zygmunt Jasłowski
Artur Rogala
Mirosław Rymar

 

Rosja groźna od zawsze

Pomóc Ukrainie to znaczy osłabić Rosję i odsunąć ją od Polski i to jest zadanie na dzisiaj najważniejsze. Mamy wiele pytań i zastrzeżeń, ale o nich można rozmawiać tylko z wolnymi Ukraińcami. Kierujemy wiele pytań do polityków myślących w kategoriach interesu Polski. Równocześnie mamy świadomość, że wolni ludzie mają prawo i obowiązek zabierać głos i wpływać na kształt spraw nas interesujących. Dlatego zwracamy się do uczestników Ruchu Rodaków, naszych Czytelników i patriotów polskich bez względu na ich miejsce zamieszkania o aktywne włączenie się w proponowaną akcję nacisku i informacji.

Przesyłajcie link do tej strony i dokument pdf zawierający powyższą odezwę wszędzie, gdzie uznacie to za stosowne:
- władze krajowe i państw których jesteście mieszkańcami,
- organizacje międzynarodowe, (NATO, ONZ, agendy UE)
- organizacje społeczne,
- media,
- nie zapomnijcie o prywatnych kontaktach.

Nadsyłajcie krótką informację zawierającą adresatów do których wysłaliście "odezwę".
Lista adresatów jest publikowana na stronie akcji: Putin invaded Ukraine ... tutaj

Nie dajmy się uśpić politykierom i ich służbowym mediom, tak krajowym jak i tym z państw
"o utrwalonej demokracji".

Pobierz odezwę w formacie PDF Putin invaded Ukraine

***


Poland is the bridge to Europe
There is no free Ukraine without free Poland
There is no free Poland without free Ukraine
- Zygmunt Jasłowski
The Ukraine's road to Europe leads through Poland and Hungary, and perhaps Lithuania, we all mutually need one another. Our countries don't have any imperial ambitions, all we need is the protection of our sovereignty and independence. And, we have all we need to protect ourselves. Just if we combine Polish and Ukrainian population then ...czytaj dale


Apel do Rodaków!
Kresowianie do Rodaków: Obrońcie nas przed Rosją!
Polacy Podola, Galicji, Polesia i Wołynia proszą rodaków z Polski o aktywne włączenie się do wspólnej walki o UKRAINĘ BEZ PUTINA i JANUKOWICZA. Nasza i wasza pamięć historyczna jest wciąż żywa i nie dopuścimy nowego traktatu ryskiego i nowej zagłady polskiej ludności na Kresach Południowo-Wschodnich!

Wdzięczni Ukraińcy - Mirosław Rymar

[...] Czy tam, na Majdanie (na Ukrainie) są siły gotowe i godne zaufania do poważnych negocjacji i zobowiązań? Jak nie przymierzając dziesięciomilionowy związek Solidarność, który w Magdalence został wyrolowany przez "dwustronną grupę Kiszczaka"? Czy są tam liczące się siły chcące "Międzymorza"? Nie ma cienia wątpliwości, że w naszym interesie leży Ukraina niezależna od Rosji, ale musimy pamiętać o jej bliskich relacjach z Niemcami. Jak "odebrać" ich kagebiście, a nie "oddać" kanclerzowej? To jest pytanie panie Prezesie na które musicie znaleźć odpowiedź, a nie bić piany PiaRu podziękowaniem kilku ukraińskich posłów wietrzących nowe. Przekonajcie nas merytorycznie, a nie propagandowo, że będą nam wdzięczni. Ubić szatana rękami diabła i jeszcze tego ostatniego pozyskać i nawrócić to jest zadanie warte zachodu. Macie tego świadomość i plan? Słuchamy... [...]

04.03.2014r.
RODAKpress
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet