1 marca to Dzień Niezłomnych - Dariusz Piotr Kucharski


 

 

 

 

 

 

 


1 marca to Dzień Niezłomnych

Wywieśmy flagi narodowe

Pierwsze kroki związane z uhonorowaniem członków organizacji i grup niepodległościowych, którzy rozpoczęli walkę z okupantem sowieckim i wysługującymi się im komunistami podjęto po upadku PRL-u. . Jednak dopiero w 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski . Było to pierwsze upamiętnienie osób i środowisk, które stanęły w obronie polskich racji. Dalsze zabiegi środowisk kombatanckich, pragnące godnego i należytego upamiętnienia bohaterów podziemia antysowieckiego, zwanych obecnie Żołnierzami Wyklętymi przyniosły owoce po kolejnych latach. W 2010 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą, i projekt z cennym uzasadnieniem został przekazany do prac sejmowych. . W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu , dnia 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Jako dzień ich upamiętniania wyznaczył 1 marca, który stał się świętem państwowym. To symboliczne odniesienie do przywódców antysowieckiego i antykomunistycznego polskiego ruchu oporu. Po wieloletnich przesłuchaniach pod nadzorem NKWD, 1 marca 1951 roku, pomiędzy godziną 20.00 a 20.45 zostali zamordowani strzałem w tył głowy w Warszawie w piwnicy mokotowskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa. Było to siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: ppłk Łukasz Ciepliński , prezes Zarządu Głównego WiN, mjr Adam Lazarowicz , wiceprezes IV Zarządu Głównego WiN, mjr Mieczysław Kawalec , członek IV Zarządu Głównego WiN, kpt. Józef Batory , członek IV Zarządu Głównego WiN, kpt. Franciszek Błażej , członek IV Zarządu Głównego WiN, por. Karol Chmiel , członek IV Zarządu Głównego WiN, por. Józef Rzepka , członek IV Zarządu Głównego WiN. . Tego dnia upamiętniamy wszystkich, którzy w latach 1944 - 1963 podjęli trud walki z wrogiem na obszarach od Odry i Nysy po granicę wschodnią II RP (tzw. ryską). Do ostatniego z nich, sierżanta Józefa Franczaka "Lalka", który zginął w walce 21 października 1963 roku.

Cześć Ich pamięci!

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych - Dz. U. nr 32/2011 poz. 160 z 15 lutego 2011 roku. W głosowaniu 3 lutego 2011 roku uczestniczyło 417 posłów: za głosowało 406, przeciw 8, wstrzymało się 3.

dr Dariusz Piotr Kucharski

27.02.2013r.
RODAKnet.com

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet