PREZYDENT MUSI BYĆ NICZYM LATARNIA - Aleksander Ścios


Rzecz dla
Rzeczpospolitej


W 30 rocznicę śmierci


Afera marszałkowa -
bo tak nazwałem cykl wydarzeń z lat 2007-2008 jest ,,matką" wszystkich afer z czasów rządów PO-PSL

 
Od redakcji RODAKpress:
Szanowni Państwo,

Aleksander Ścios od lat swoimi tekstami tworzy wspólnotę niezależnej myśli.
W tej trudnej pracy powinniśmy go wspierać i dlatego redakcja w imieniu Autora zwraca się do Państwa o dokonywanie dobrowolnych wpłat.
W tym celu przejdź na blog Aleksandra Ściosa

Kliknij na przycisk
"Przekaż darowiznę"
i dalej według instrukcji na stronie.
Dziękujemy wszystkim, którzy okażą wsparcie.

Żeby było, jak było
PREZYDENT MUSI BYĆ NICZYM LATARNIA

Daleki jestem od posądzania pana prezydenta o działania nierozważne lub przypadkowe. Z jeszcze większym dystansem oceniam rozmaite " teorie ambicjonalne " oraz diagnozy o " konfliktach silnych osobowości ". Nie byłoby tego typu fantazji, gdyby głoszący je zechcieli zrozumieć treść zeznań Andrzeja Dudy z 29.10.2010 roku, złożonych przed zespołem smoleńskim Antoniego Macierewicza, ale też potrafili dostrzec, kim naprawdę jest ów wyniesiony na wyżyny prawnik, na tle historycznej postaci obecnego ministra obrony narodowej.

"Prezydent musi być niczym latarnia morska - szukać tych, którym należy pomóc i ostrzegać przed zagrożeniem " -  20 maja 2015 roku napisał na Twitterze ówczesny kandydat na prezydenta i - paradoksalnie, trzeba było ponad dwóch lat, by ten "pijarowski" frazes nabrał stosownej treści.
Bo rzeczywiście - prezydent Andrzej Duda jest dziś "latarnią morską" i prawdziwie "ostrzega przed zagrożeniami".
Jest "latarnią" dla ludzi Targowicy i tzw. elit III RP, które trafnie wiążą z nim nadzieje na zablokowanie zmian i reaguje dokładnie tam, gdzie zagrożone są najżywotniejsze interesy sukcesorów komuny.
W działaniach tego pana dostrzegam też logikę wpisaną w wielowątkową operację wojny hybrydowej oraz w strategię środowiska, które od 2013 roku aranżowało " nowe rozdanie " - zakończone wygraną A. Dudy i partii pana Kaczyńskiego.
Nie jest to opinia stworzona na gruncie ostatnich decyzji pana prezydenta.
Wysyp różnej maści mędrców, którzy dopiero dziś dywagują o "zawiedzionych nadziejach", "zawróconym prezydencie", a nawet "strażniku ubekistanu" i z zapałem wygłaszają gołosłowne teorie, potwierdza jedynie tragiczną kondycję "wolnych mediów". To ludziom z rządowych przekaźników, wyborcy PiS zawdzięczają bolesne "zderzenie ze ścianą" i perspektywę dalszych rozczarowań. To one hołubiły i kreowały na "męża stanu" postać, która od dawna powinna być oceniana wyłącznie w kontekście realnych poczynań, ale też ogromu zaniechań.
We wrześniu 2015 roku, w tekście "NIEPRZEMIJAJĄCY UROK REŻIMU BELWEDERSKIEGO" napisałem, że " prezydentura pana Dudy otoczona jest przedziwną atmosferą. Za niedopuszczalne i niepoprawne uważa się stawianie jakichkolwiek pytań panu prezydentowi, zaś wyrażanie opinii krytycznych, jest uznane za działanie wrogie.
Ta atmosfera doskonale pokazuje rzeczywistą wartość "nowego rozdania", obnaża jakieś potężne lęki i skrywa niejasne, mętne intencje.  Wydawałoby się , że po pięcioletniej "c?????? ?????", powinniśmy zacząć traktować głowę państwa, jako "naszego", polskiego przedstawiciela. To by oznaczało, że możemy doń kierować swoje oczekiwania i postulaty, a co więcej - liczyć na ich wysłuchanie. To również oznacza pewną transparentność działań pana prezydenta, formułowanie jasnych celów, wniosków i ocen."

Rozpostarcie nad prezydentem Dudą medialnego "parasola ochronnego" (identycznie ośrodki propagandy osłaniały B.Komorowskiego) sprawiło, że dopiero ataki na ministra Macierewicza, weto prezydenckie i widowiskowa odmowa nominacji generalskich, otworzyły oczy niektórym wyborcom PiS. Otworzyły, ale często na teorie bałamutne i bezpodstawne. Przypisywanie panu prezydentowi, jakoby ulegał wpływom niemieckim (a nawet żydowskim) i tłumaczenie tym procesu "wybudzenia", jest może miłe dla ucha niektórych fantastów i agentury Putina, ale trudne do obrony na gruncie faktów. 
Bo tu i teraz, nadal działają nasze "rodzime szatany" i nie warto "umiędzynaradawiać" czegoś, co na odległość cuchnie wojskowymi onucami.
Przez ponad dwa lata nikogo nie dziwiło, że pan prezydent z rozmysłem i wielką determinacją unika tematów, które łączył wspólny mianownik - dotyczyły środowiska b.WSI lub dotykały obszaru odpowiedzialności Bronisława Komorowskiego - politycznego patrona tego środowiska.
Otoczenie Andrzeja Dudy nigdy nie podjęło recenzji działań Belwederu w latach 2010-2015, w związku z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, nie przeprowadzono żadnego audytu w BBN i Kancelarii Prezydenta (np. w/s dokumentów wywożonych z BBN w dniu porażki wyborczej BK), zignorowano liczne apele o wznowienie śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego (kwestia udziału wojskowej bezpieki, podnoszona przez prok. Witkowskiego), przemilczano  prośby o pośmiertne uhonorowanie gen Kuklińskiego Orderem Orła Białego oraz degradację Kiszczaka i Jaruzelskiego, utajniono Aneks do Raportu z Weryfikacji WSI, a nawet odmówiono odpowiedzi - czy tajny dokument znajduje się w posiadaniu prezydenta. Na stronie BBN nadal straszy "doktryna Komorowskiego" i tzw. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, sporządzona przez S.Kozieja, a w wśród urzędników Biura, można znaleźć szereg postaci z czasów Komorowskiego.  Gdy w czerwcu 2015, Sławomir Cenckiewicz postulował: " Obóz polityczny, który odchodzi z Kancelarii Prezydenta to obóz, który zdefiniował przeciwników politycznych jako wrogów. Analiza całego tego materiału o charakterze bardzo często operacyjnym, ten cały olbrzymi potencjał wiedzy musi zostać udźwignięty przez analityków nowego prezydenta " - nikt nie odważył się domagać od "naszego" prezydenta tak arcyważnych działań.
W efekcie, środowisko Andrzeja Dudy nie tylko nie podjęło żadnych wyzwań, ale dokonało widowiskowego szalbierstwa, epatując wyborców tzw. "raportem otwarcia Kancelarii Prezydenta", który w miejsce poważnej analizy przynosił zbiór drugorzędnych frazesów na poziomie bilansu gminnego buchaltera.
Nie dziwiło także to, że w działaniach prezydenta można było dostrzec intencję kontynuowania niektórych aspektów "komorowszczyzny". Ludzi lokatora Belwederu pozostawiono w KP i w BBN, do ochrony obiektów prezydenckich zaangażowano te same firmy ochroniarskie (w tym prowadzone przez b.esbeków), przedłużono kadencję gen. Gocuła na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego, wzorem poprzednika - ukryto Aneks do Raportu WSI i odmówiono udostępnienia dokumentu prokuraturze, wznowiono "strategiczne partnerstwo" z chińskimi komunistami, a w obszarze obronności próbowano zakonserwować układ z czasów Komorowskiego. Regułą stał się udział urzędników BBN w imprezach-dyskusjach, w których w latach ubiegłych uczestniczyli też ludzie Komorowskiego (np. organizowanych przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, którego jednym z założycieli i wieloletnim prezesem był Komorowski).
Już we wcześniejszych odsłonach "esbeckiego gambitu" (operacji wymierzonej w ministra obrony narodowej), można było podziwiać zdumiewającą logikę działań pana prezydenta.
Gdy w marcu br. środowisko Andrzeja Dudy skorzystało z przekazu TVN, by nagłośnić "dyscyplinujący" list do Antoniego Macierewicza, okazało się, że na poczesnym miejscu tej korespondencji znajduje się tematyka " zaniepokojenia brakiem obsady ataszatów " w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii czy na Ukrainie, a pan prezydent domaga się natychmiastowego " podjęcia stosownych działań   w sprawie  obsady stanowisk attache ".
To zaskakujące, bo właśnie sprawa personelu ataszatów "od zawsze" leżała w centrum zainteresowania b. WSI, a na forum internetowym stowarzyszenia "Sowa" łatwo znaleźć teksty, w których powiela się ataki funkcjonariuszy medialnych na szefa MON i stawia zarzuty usuwania z placówek ludzi związanych z tym środowiskiem. W obronie attache wojskowego w Waszyngtonie, gen. Jarosława Stróżyka (od 1996 w WSI, powołanego na attache 29 kwietnia 2010) wystąpił nawet wybitny znawca obyczajów anglosaskich, M. Dukaczewski. Przez wiele lat, oficerowie WSI zajmowali stanowiska polskich attache na placówkach zagranicznych. Lista 90 oficerów - attache wojskowych, opublikowana na str.35-39 Raportu z Weryfikacji WSI pokazuje skalę zjawiska i dowodzi, że ten obszar znajdował się w wyłącznej dyspozycji "wojskówki". Kariery J.Bojarskiego, J.Stróżyka i wielu innych kierowanych na ataszaty po roku 2007, świadczą natomiast, że likwidacja WSI nie ukróciła wpływu na obsadę stanowisk. Trudno uznać za przypadkowe, że właśnie w ośrodku propagandy, którego założycielem był współpracownik służb wojskowych PRL i które przez wiele miesięcy nagłaśniało temat obsady ataszatów, pojawił się "dyscyplinujący" list pana prezydenta. Tak, jak trudno uwierzyć, by temat ten na tyle zaprzątał uwagę pana prezydenta, że zdecydował się na listowne pouczenia Antoniego Macierewicza. Panu Dudzie nie przeszkadzało, gdy polskie interesy reprezentowali byli oficerowie z nadania "długiego ramienia Moskwy". Dopiero ich usunięcie wywołało zainteresowanie i reakcję ośrodka prezydenckiego. 
Wiele wskazuje, że te same motywacje, sprowadzone do kwestii personalnych, a szerzej - obrony układu stworzonego przez poprzednika, leżą też u podstaw decyzji o odmowie wręczenia nominacji generalskich w dniu 15 sierpnia. Oficjalna argumentacja, przedstawiona przez prezydenta : " trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich" - nie zasługuje na wiarę.
Od października ubiegłego roku, Andrzej Duda i jego urzędnicy uczestniczyli w licznych spotkaniach (m.in. w Dowództwie Generalnym RSZ, w Dowództwie Operacyjnym i  Sztabie Generalnym Wojska Polskiego), podczas których omawiano zmiany w systemie dowodzenia wojskiem. W listopadzie 2016, szef BBN, Paweł Soloch stwierdził, że " prezydent czeka na rekomendacje trwającego w MON Strategicznego Przeglądu Obronnego ". " Zakładam - dodał Soloch, " że do końca roku będziemy w podstawowych zarysach wiedzieli, jak głęboko będzie ten system zmieniany ".
Wyjątkowo fałszywie, a wręcz niegodziwie brzmią komunikaty BBN, w których czytamy, że " prezydent oczekuje szybkiego zakończenia prac nad projektem reformy systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi ". Takie żądania, pod adresem ministra Macierewicza formułuje polityk, który przez połowę swojej kadencji nie podjął żadnej inicjatywy ustawodawczej na rzecz obronności i wykazywał rażącą indolencję i ignorancję w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Formułuje zaś, za pośrednictwem " specjalisty od obrony cywilnej i pożarnictwa ", urzędnika, który nie miał czasu sporządzić (po wielokroć zapowiadanego) " przeglądu i audytu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego " i jak żaden inny zasługuje na miano " mistrza nic nierobienia".
Wiceminister obrony Tomasz Szatkowski przypomniał, że " podczas pracy nad Strategicznym Przeglądem Obronnym komunikacja z BBN była bardzo dobra, zaś przedstawiciele BBN-u brali udział we wszystkich tych częściach SPO, w których chcieli brać udział", zaś w komunikacie MON z 8.08. br. podkreślono, że " Na prośbę Szefa BBN odbył się cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego, mających na celu wymianę poglądów oraz udzielenie niezbędnych wyjaśnień Szefowi BBN. Dodatkowo w maju br. do konsultacji Prezydenta RP został przesłany przez MON projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie reformy SKiD ."
Oznacza to, że prezydencki zarzut " braku uzgodnień ", w sprawie systemu dowodzenia wojskiem, jest kiepskim pretekstem do rozpętania nowej awantury. Po co Andrzej Duda próbuje generować kolejny konflikt, który nie tylko trudno uzasadnić, ale nawet go dostrzec? To tym bardziej zaskakujące, że ani prezydent ani szef BBN słowem nie wspominają o realnym problemie - postać kluczowa w procesie podejmowania prezydenckich decyzji o awansach generalskich, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski, stracił dostęp do informacji niejawnych i (przynajmniej na razie) nie może wykonywać swoich obowiązków.
Gdyby odmowa wręczenia nominacji, była motywowana taką przesłanką, świadczyłoby to o małostkowości i mściwości pana prezydenta. Mało to wiarygodne, bo jak trafnie zauważyła premier Szydło - "postępowanie w sprawie gen. Kraszewskiego nie powinno mieć wpływu na procedurę dotyczącą awansów ".
Decyzja Andrzeja Dudy ma zatem głębsze i poważniejsze tło. Zostało ono wyraźnie naświetlone w komunikacie MON z dn.8.08.br.: " Kluczowym czynnikiem tych zmian jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej. Bez niej wszystkie pozostałe reformy mogą zostać zaprzepaszczone" i powtórzone następnego dnia przez ministra Macierewicza - " jak bardzo potrzebne są nowe kadry generalskie i oficerskie w Wojsku Polskim. Bez nowych kadr nie nastąpi realna zmiana, która jest niezbędna dla rzeczywistego wzmocnienia armii."
Dopiero w takim kontekście, decyzja pana prezydenta jawi się jako celne, precyzyjne uderzenie - nie tylko w politykę kadrową szefa MON, który od wielu miesięcy wymienia wyższych oficerów zakorzenionych w "ludowym wojsku", ale w cały system realnych reform organizacyjnych, personalnych, strategicznych i modernizacyjnych, zapoczątkowanych w armii przez Antoniego Macierewicza. Kluczem do dokonania głębokich zmian, są nowe kadry oficerskie i generalskie. Blokując nominacje, pan prezydent staje się (choćby mimowolnym) rzecznikiem dziesiątków "pokrzywdzonych" oficerów i generałów, którzy niemal każdego dnia wylewają żale w ośrodkach propagandy III RP - dając tym żelazny dowód, że nie tylko nie zasługują na miano oficerów, ale nawet mężczyzn.
Słusznie pokomunistyczne lobby, zakorzenione dotąd w polskiej armii, uważa zmiany kadrowe za największe zagrożenie dla swoich interesów. Uzasadnione obawy budzą też dwie wojskowe ustawy: tzw. dezubekizacyjna i degradacyjna, które po rocznej peregrynacji wśród luminarzy "dobrej zmiany", mają wreszcie szanse na uchwalenie przez Sejm. W połączeniu z obecną polityką kadrową szefa MON, stanowiłby prawdziwy "młot na czerwonych" i pozwoliły skutecznie oczyścić Siły Zbrojne z wpływów "długiego ramienia Moskwy".
Tym pilniejsza staje się potrzeba szybkiego usunięcia Antoniego Macierewicza. To priorytet "esbeckiego gambitu" i akcji propagandowych w ramach wojny hybrydowej. Ten cel został wyraźnie sformułowany przez polityka, który często chwalił Andrzeja Dudę i był też darzony uznaniem przez pana prezydenta. " Tak naprawdę politycznym rozwiązaniem tego konfliktu jest odejście Macierewicza " - oznajmił niedawno Tomasz Siemoniak, autor innej doskonałej rady - " więcej Andrzeja Dudy, mniej Antoniego Macierewicza ".
To zrozumiałe, bo na tle realnych osiągnięć "dobrej zmiany" i strategii unikania tematów związanych ze środowiskiem b. WSI, działania szefa MON stanowią poważną "anomalię" i faktycznie zagrażają układowi pokomunistycznemu.
Niezależnie, jak bałamutne powody wskazuje dziś prezydent i jego urzędnicy, i jak dalece żurnaliści "wolnych mediów" wtórują kłamstwu o "sporze kompetencyjnym" itp. motywach, reakcje ośrodka prezydenckiego skutecznie paraliżują zmiany w polskiej armii i są wymierzone w osobę szefa MON.
W połączeniu z niedawnym wetem ustaw sądowych i (słusznie) przewidywaną blokadą tzw. medialnej ustawy dekoncentracyjnej, stworzy to swoisty "pakiet ochronny" na rzecz zachowania wpływów sukcesorów komuny i - w zgodzie z przeznaczeniem "latarni" - wytyczy kierunek kolejnych ataków.    
Ta sytuacja ma jeszcze jeden, interesujący aspekt.
Jeśli trafna jest hipoteza, że akuszerami "nowego rozdania" z roku 2015 byli ludzie związani ze środowiskiem WSI, "wybudzenie" pana prezydenta potwierdzałoby też zasadę stosowaną w latach ubiegłych - gwarantem zachowania status quo jest ośrodek prezydencki i jakiekolwiek spory w tym zakresie, będą rozstrzygane na korzyść tego ośrodka.
To ważna wskazówka, w przewidywaniu reakcji PiS na prezydenckie kontry.

Aleksander ŒŚcios
Blog autora

ŚŒCIOS PYTAŁ KOMOROWSKIEGO, a TERAZ PYTA NASZYCH WYBRAŃCÓW

Czytelnikom Aleksandra ŒŚciosa i jego komentatorom na blogu oraz TT:
Aleksander ŒŚcios 19 maja 2016 21:43

Szanowni Państwo,

Najmocniej przepraszam stałych Czytelników bezdekretu za dyskomfort związany z lekturą niektórych "komentarzy" i za obecnoć treści, które nie powinny znaleść się w tym miejscu.

Od wielu lat staram się prowadzić blog w ten sposób, by nie pojawiały się tu dezinformacje, łgarstwa lub esbeckie "wrzutki". Dość ich w tzw. wolnych mediach i na "prawicowych" forach internetowych.

Nie dopuszczam również do głosu klasycznych idiotów, ćwierćinteligentów ani zadaniowanych funkcjonariuszy.

Nie ma tu miejsca dla teoretyków spisku żydo-masońskiego, wyznawców endokomuny i narodowych bolszewików, dla sierot po Urbanie, esbeckich prowokatorów lub zwolenników "trzeciej drogi".

Nie mam czasu ani ochoty, by prowadzić polemiki na poziomie uwłaczającym ludziom rozumnym. Nie uważam też za konieczne objaśniania rzeczy oczywistych.

To kwestia zasad, higieny psychicznej oraz szacunku wobec gości i przyjaciół bezdekretu.

Chcę więc wyraźnie podkreślić, że od tej chwili wszelkie brednie o "wspólnych posiedzeniach rządów polskiego i izraelskiego z ojcowskim nadzorem Amerykanów" itp. rewelacje, których autorzy węszą spiski żydowsko-amerykańskie, będą stąd natychmiast usuwane i nie doczekają się odpowiedzi.

Będę również kasował "komentarze" w stylu zaprezentowanym przez pana "Kowalski Jaroslaw". Nie ma tu miejsca na niewybredne insynuacje ani na łgarstwa powielane na forach Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa itp. organizacji.

Nie interesuje mnie - co o takich praktykach pomyślą autorzy takich wypowiedzi. Będę ich usilnie zniechęcał do odwiedzania mojego bloga i dbał, by nie zaśmiecali tego miejsca.

Z komentarzy na blogu Autora:
wsojtek 12 sierpnia 2017 03:50

Książka dokument pt.>>Afera marszałkowa<< kończy się datą marzec 2014.Pewna osoba,która jak mi się wydaje,jest wyznawcą makiawelizmu,w maju 2015r opublikowała tekst,którego fragment zacytuję: "Jednakże po rozpadzie ZSRR i osłabieniu kontroli Rosji nad Polską(rządy B.Jelcyna),patriotyczna część polskiej generalicji pod politycznym parasolem prez.L.Wałęsy,ministrów ON-J.Onyszkiewicza i B.Komorowskiego oraz wiceministra R.Szeremietiewa odbudowała 15.dywizję(Olsztyn)oraz zbudowała silne Brygady OT w strategicznie ważnych rejonach: Przemyśl,Zamość,Mińsk Mazowiecki,Białystok,Gliwice,Kłodzko,Opole,Wrocław oraz liczne bataliony ochrony i obrony obiektów"[koniec cytatu].Zwracam uwagę na te dwie daty oraz miejsca.Obecnie ta osoba deklaruje niby aprobatę dla WOT i odejść generałów,natomiast jest równocześnie jedną z osób powiązanych z osobami,którym honorowego patronatu udzielił obecny szef BBNu Soloch.Jedna z audycji informacyjnych IPP przekazała również wiadomość o przyłączeniu się R.Szeremietiewa do krytykantów MON Macierewicza i to w stanie trwającej wojny.O ile sobie przypominam,to pan RSz już raz był prostowany przy innej nieco sprawie,potem się niby naprostował,ale naprostowanie jak widać trwało dość krótko.

Szeremietiew Romuald jak wielu zasłużonych w walce z komuną podąża od lat bardzo krętymi ścieżkami co uświadamiał nam niejednokrotnie również nasz Autor. To taki RAZ tu RAZ tam.
Doskwiera mi od długiego czasu brak - obojętnie jak źle się to kojarzy - listy zdrajców, szumowin politycznych, medialnych, kuglarskich i szczególnie szkodliwych Obcych. Do pewnego czasu robiliśmy taki wykaz stojących "pod pręgirzem" na Rodaku, ale to daleko niewystarczające. Taki wykaz współczesnych targowiczan. Nie z punktu widzenia jakiejkolwiek partii, a jedynie i wyłącznie z punktu widzenia polskiej racji stanu. Ze względu na profesjonalizm i warsztat, aż mnie korci aby zwrócić się z prośbą do Pana Aleksandra, ale mam świadomość, że to byłby gotowiec dla chcących Go wykonczyć. Jeżeli Szanowni Państwo dostrzegają potrzebę uwypuklenia zasług zaprzańców w dziele niszczenia Polski, to zapraszam do nadsyłania danych:nazwisko szubrawca,krótki opis/ocena, link(i)do tekstu uzasadniającego "pręgierz". Możemy w ten prosty sposób przekazać "ciemnemu ludowi" pozostającemu w domu podczas wyborów, a mimo to mieniącemu sie suwerenem jak i uczestnikom tych krasomówczych konkursów who is who. Jakie media do kogo należą, o czym nadają całą dobę, cały rok i które gęby w TV czy głosy w radio jakie stanowią zagrożenie dla Polski i dla zdrowia nie tylko psychicznego Polaków. Uważam że zamieszanie w tym zakresie jest gigantyczne i odnoszone przez nich sukcesy zawdzięczamy właśnie brakowi wiedzy o nich. Wszak wyznawcy oczarowani są "naszymi" mediami ze "strefy wolnego słowa" która to nie toleruje wolności na jaką mógłby ją wywindować Aleksnder Ścios. Tam też jest spora gromadka czekających na "pręgierz".

Pozdrawiam Wszystkich Państwa
rodaknet.com

Wsojtek,

O panu Szeremietiewie rozmawialiśmy już na tym blogu i nie sądzę, by tej postaci należało poświęcać więcej czasu i miejsca.

rodakvision1,

Szanowny Panie Mirosławie,

Sporządzenie "listy Obcych" to potrzebne, choć szalenie trudne zadanie.
Nie tylko dlatego, że wymaga rzetelnej (uczciwej) oceny ludzkich postaw, ale z uwagi na odbiór społeczny tego rodzaju zestawienia.
Każdy z nas ma, a przynajmniej powinien mieć, solidną i nieomylną busolę - własne sumienie i tylko ono powinno wytyczać granice naszej akceptacji lub sprzeciwu.
Jeśli komuś brakuje tej busoli lub ma ją na tyle "rozstrojoną", że nie potrafi dokonać oceny, czy pomoże w tym lista sporządzona przez inne osoby?
Jak trudne to zadanie, niech świadczy przykład odbioru pewnego "sondażu". Czytelnicy bezdekretu znają mój stosunek do tej formy indoktrynacji, ale chcę wskazać ów sondaż, jako dowód ogromnego zagubienia naszych rodaków.
"Rząd Prawa i Sprawiedliwości lepiej dba o interes narodowy niż gabinety Donalda Tuska i Ewy Kopacz - tak wynika z sondażu Ipsos dla "Wiadomości" TVP 1" - doniosły "wolne media".

https://wpolityce.pl/polityka/352890-sondaz-ipsos-dla-wiadomosci-wiekszosc-polakow-nie-ma-watpliwosci-to-rzad-pis-lepiej-dba-o-interes-narodowy-niz-gabinety-tuska-i-kopacz

W tym "sondażu" na rząd PiS miało wskazać 45 proc. Polaków, na rząd PO-PSL "tylko" 33 proc. Owa różnica ma być powodem do radości i dobrego samopoczucia "dobrej zmiany".
Mnie przeraziłby taki "sondaż". Jeśli po dwóch latach rządów PiS, 1/3 Polaków nadal uważałaby, jakoby PO-PSL "dbało o interes narodowy" - byłby to dowód kompletnej degeneracji i zidiocenia tej części społeczeństwa. Ale też dowód, że norma sumienia jest dziś nieznana lub została zastąpiona medialnym śmieciem.

Pozdrawiam Pana

Ma Pan oczywiście rację, ale ja nie uważam żeby stronnicy i wybrocy PO-PSL, czy inne totalniackie badziewie spełniało wymogi niezbędne do szczycenia się mianem Polaków. Niejednokrotnie była o tym mowa, że miejsce urodzenia i język jakim z tytułu tego przypadku się posługują były determinujące dla bycia Polakiem. Potrzebna jest jasna - najlepiej czynem - deklaracja. Kontynuując tę myśl, te - jeśli mielibyśmy im wierzyć - sondaże wskazują na inne straszne zjawisko, że Polaków zaczyna być zbyt mało, żeby obronili polskość, że ani się obejrzymy jak na Wisłą pozostanie jedynie euroregion, "Ten Kraj" gościnny dla swoich panów ze stron obu. Jako, że gotowość Polaków do utraty "świętego spokoju" jest niemal zerowa. Ich postawy kształtowali ruskie trepy, peerelczycy i w najlepszym wypadku "elity trwania". Pozwoliłem sobie słać wici, ale te prawdziwe, bojowe nie mają szans na sukces w społeczności o rozbrojonych sercach i skamlącej o więcej ++++,a pozbawionej woli walki o Polskę+ i niezbędnych do niej przywódców. Jeżeli nic nie tąpnie, to odwieczny proces "cywilizacyjny" idący z zachodu będzie kontynuowany i ściągnie nas w przepaść genderyzmu, zatracenia w cywilizacji śmierci i wreszcie islamu.

Jeszcze słowo o busoli. Większość nie ma żadnej busoli. Hierarchowie odebrali ją zabiegami o carski tron i porzuceniem wiernych na pastwę teologów wywolenia i równości w miłości. Szkoły dawno już przestały kształtować i edukować. Są narzędziem genderyzmu i kosmopolityzmu. Media szkoda mówić, bo trzeba by "sowią polszczyzną". Władze jakie są każdy widzi, jak chce. Elit brak. I taki jest suweren, takie są zasoby możliwości wyborców, a co za tym idzie demokratycznie nie ma w przewidywalnej przyszłości szans na zmiany. Busola o której Pan pisze jest rzadkim i ukrywanym instrumentem. Nie spełnia zatem swojej państwo-narodowo twórczej roli. "Długi marsz" narazie do "Egiptu". Potem zniewolone oczekiwanie na "Mojżesza", a potem...?Wisła granicą między odwiecznymi wrogami.

A lista lektur i tak potrzebna.

Hmmm, a mówią, że Pan jest czarnowidzem :-)

Serdecznie Pana pozdrawiam

Aleksander Ścios 13 sierpnia 2017 13:56

rodakvision1,

Szanowny Panie Mirosławie,

A czy to mało rzeczy o mnie mówią? :) Dobrze więc, że Pan się objawia jako większy czarnowidz, choć przecież w ocenie kondycji naszego społeczeństwa, mamy identyczne odczucia.
Jak już napisałem - Pański pomysł sporządzenia "listy Obcych" jest potrzebny. Ja stawiałbym jedynie pytania o kryterium: jakie cechy, postawy i zachowania powinny decydować o granicy My-Oni?
W kilku wcześniejszych tekstach wskazywałem na taki weryfikator - Smoleńsk.
Bo stosunek do tej narodowej tragedii, zawiera również prawdę o nienazwanej i niedostrzeganej dychotomii My-Oni. O podziałach, które nie dotyczą "różnic politycznych", lecz sięgają tragicznych doświadczeń okupacji sowieckiej, biegną w głąb ludzkich sumień i systemów wartości i ujawniają się w braku lub w poczuciu tożsamości narodowej.
Każde pokolenie miało tego rodzaju weryfikator: Targowica, Powstanie Listopadowe i Styczniowe, walka o Niepodległą, wojna 1920 roku, Powstanie Warszawskie. Wokół tych wydarzeń kształtowały się postawy i wybory naszych rodaków i każde z nich bezbłędnie oddzielało ziarno od plew.
Gdy widzimy, jak wyglądają reakcje i zachowania w obliczu tragedii smoleńskiej, mamy obowiązek pytać: kim są ludzie drwiący ze śmierci Polaków, z jakiego świata pochodzą i jakim hołdują wartościom? Kim są ci, którzy wybierają rosyjskie łgarstwa i nie chcą dochodzić prawdy o przyczynach narodowej tragedii? Czy wolno nazywać ich rodakami i obdarzać mianem Polaka - tylko dlatego, że zrządzeniem losu urodzili się na polskiej ziemi?

Pozdrawiam Pana

***

jan kowalski 12 sierpnia 2017 04:12

" gwarantem zachowania status quo jest ośrodek prezydencki i jakiekolwiek spory w tym zakresie, będą rozstrzygane na korzyść tego ośrodka."

Wybrałem to przedostatnie zdanie z Pana tekstu, bo wydaje się być kluczowe do oceny aktualności i przyszłości.
Co robić?
Moim skromnym zdaniem - nie zajmujmy się biadoleniem nad dawno rozlanym mlekiem lecz - wiem, że to nieprzyjemne - otwórzmy szeroko oczy na rzeczywistość a z tej najbardziej na złośliwe motania naszych(?) mediów.
Innymi słowy - najskuteczniej robią z ludzi głupców ci, którym wielu ufa, zresztą stosują wyrafinowane techniki medialne, z których nie wykluczyłbym też tych z zastosowaniem bodźców podprogowych, a którzy ze swej natury (wiem, że to truizm) powinni pracować dla "prostowania ścieżek".
Jest też niedobrze i dlatego, że współpracowników "brązowe buty" mają wśród - patrzcie - jak bezwstydnych! - czołowych hierarchów KK.
Martwiące są te Pana artykuły (" To ważna wskazówka, w przewidywaniu reakcji PiS na prezydenckie kontry")ale pozwalają iść z wyprostowaną głową.
Złudzenia są wprawdzie cokolwiek słodzące ale zawsze prowadzą na manowce.
Mamy szczęście, że dla nas to Pan jest "niczym latarnia" oświetlająca pewną drogę do wolności i godności - "Mistrzu! dobrze nam tu być"

jan kowalski,

Ma Pan rację - to zdanie ma sugerować, jakie wybory i decyzje podejmie partia pana Kaczyńskiego w obliczu prezydenckiej frondy.
Ważnym sprawdzianem, będzie sprawa prezydenckich propozycji ustaw sądowych. Nie mam wątpliwości, że zostaną one skonstruowane w taki sposób, by nie naruszyć interesów mafii sądowej i nie dokonać żadnych istotnych zmian.
Jeśli PiS je zaakceptuje i przy udziale rządowych przekaźników przekona wyborców (nie będzie to trudne) do prezydenckich propozycji, będzie to preludium przed zgodą na dymisję Antoniego Macierewicza.
Chcę natomiast wyraźnie podkreślić, że w zakresie stosunków prezydent -rząd nie ma dziś prostego przełożenia na relacje z czasów lokatora Belwederu. Wówczas środowisko Komorowskiego decydowało o wszystkich aspektach strategii obronnej, o polityce kadrowej w armii, "reformie służb specjalnych" i działaniach sektora zbrojeniowego. W czasach Komorowskiego, minister obrony narodowej był tylko polityczną marionetką, co doskonale potwierdza casus T.Siemoniaka.
Pan Duda nigdy nie stworzy takiego reżimu i nie uzyska podobnego statusu.
Musi jednak sprawić, by proces szybkich i dogłębnych reform w armii został zablokowany oraz zadbać, by stanowisko szefa MON zajął np.ktoś pokroju Gowina.
To wystarczy, by mechanizm rozregulowany "anomalią" Antoniego Macierewicza, nadal mógł działać.

Dziękuję Panu i pozdrawiam

***

Halka 12 sierpnia 2017 10:27

Witam.
A ja przez cały czas czytania tego wpisu, miałam tylko jedno pytanie: Czy to Andrzej D. (a nie Bronisław K.) zasłuży na miano prezydenta najgorszego, najniebezpieczniejszego dla niepodległości Polski?

PS.
A o tym, że szlag mnie chce trafić, to już nie będę Państwu pisać!

Pani Halko,

Łatwiej oszukać Polaków postacią jednowymiarową, prymitywną i skompromitowaną, o jednoznacznej proweniencji, czy też osobą, która zyskała zaufanie społeczne i została "sformatowana" pod obraz bogobojnego patrioty?
Która z tych osób jest bardziej niebezpieczna?

Pozdrawiam Panią

Halka 13 sierpnia 2017 22:25

Panie Aleksandrze,

1. Zło na końcu i tak służy dobru.
2. Bóg działa przewrotnie wobec tych, którzy są przewrotni.
Nie upiecze się to temu panu. Media doskonale pokazują/ przekazują, co dzieje się z ludźmi, od których demon w pewnym momencie "odpina kroplówkę"?

I ja pozdrawiam Pana.

***

kazef 11 sierpnia 2017 22:56

Szanowny Panie Aleksandrze,

cóż napisać po takim tekście? Jak skomentować?

Gdyby pisał Pan pierwszy raz o wybudzeniu śpiocha i celach tego wybudzenia, wielu nie dowierzało, zalecało poczekać, nie wysnuwać zbyt szybkich wniosków.
Mimo że dowodów było aż nadto.
Ale my, którzy od lat czerpiemy wiedzę i mądrość z Pańskich analiz, wiedzieliśmy, że ma Pan rację. Że gra została uruchomiona, kolejne ruchy rozplanowane.

Teraz, gdy doszły kolejne argumenty, kolejne prezydenckie czyny i zaniechania, nikt nie powinien i nie może już mieć wątpliwości.
Mając pewność co do proweniencji odgrywanego spektaklu, opisał Pan stan rzeczy z tak dużym spokojem.
A my ze spokojem to czytamy, choć przecież są to fakty porażające i stan rzeczy dla wolnej Rzeczypospolitej, do której zmierzać byśmy chcieli, fatalny.

Bardzo proszę o jak najszersze rozpowszechnienie tekstu Pana Aleksandra! Żeby jego spokojna, konsekwentnie uargumentowana analiza dotarła do jak najszerszego kręgu osób. Żeby nikt nie mówił, że nie widział, nie wiedział, czytał co innego w "prawicowych mediach"...
Ten głos jest jak latarnia wśród niespokojnej nocy. Błyszczy jasnym światłem. Uparcie tchnie prawdą.

Wielkie podziękowanie i ukłony dla Gospodarza

Ja mniemam że grają z nami w dobrego i złego policjanta złego odkryliśmy warto by się zastanowić kto gra rolę dobrego? Niejakie podejrzenia mam....')

Szanowny Panie Kazefie,

"Żeby nikt nie mówił, że nie widział, nie wiedział, czytał co innego w "prawicowych mediach"...
Dziękuję Panu za tak życzliwą ocenę tekstu, obawiam się jednak, że w realiach III RP nie jest możliwy taki stopień świadomości naszych rodaków. Nie tylko dlatego, że rozmawiamy na niszowym blogu autora, który bywa powszechnie zamilczany przez "dobrą zmianę", ale głównie z tej przyczyny, że mitologia demokracji poczyniła ogromne spustoszenia w tej świadomości.
Jeśli nawet, w umysłach niektórych wyborców PiS pojawia się dziś refleksja nad kondycją Andrzeja Dudy, nie dałbym głowy, że przetrwa ona do czasu wyborów prezydenckich.
Większość z nich kształtuje swoje poglądy na podstawie aktualnego przekazu medialnego - a zatem to, co zostało usłyszane, przeczytane lub obejrzane w ostatnim okresie, ma decydujący wpływ na stan wiedzy i dokonywanych wyborów.
Jeśli w rządowych przekaźnikach dominuje dziś narracja - "nie pogłębiajmy konfliktów w obozie władzy", "jest dobrze, a będzie lepiej", można założyć, że prawdziwy obraz skrzeczącej rzeczywistości zostanie zastąpiony miłą dla ucha i oka inscenizacją. Tak, jak dzieje się do tej pory.
Uwadze wyborców zwykle umyka fakt, że wielu z medialnych małych demiurgów, kojarzonych (nie wiadomo dlaczego) z prawicą, poszło dziś "w urzędy", otrzymało różnego rodzaju odznaczenia, czerpie solidne profity ze swoich spółek i jest "na garnuszku" obecnej władzy. Ci ludzie - a już to się dzieje, będą robili wszystko, by osłonić postępki pana prezydenta i odwrócić uwagę wyborców od rzeczywistych zagrożeń. Dość przeczytać wywody Wildsteina, Karnowskiego czy Zaremby, by dostrzec ten mechanizm.
Wiemy też, że wyborcy PiS nie stawiają swoim faworytom żadnych wymagań, nie oczekują od nich wysiłku ani pracy, nie oceniają ich poprzez pryzmat decyzji, konsekwencji w działaniu, wierności hasłom czy zwykłej przyzwoitości. Norma - "mieć święty spokój" zastępuje wszystko, co stanowi powinność człowieka rozumnego, zaś odwołanie do zbiorowej hipnozy i uleganie emocjom, staje się podstawowym gwarantem "prawicowej wspólnoty".
Dominuje raczej postawa akceptacji dla wszelkich decyzji i ocen, wiara w dobrą wolę polityków i prezydenta, bezgraniczna ufność, a nierzadko - groteskowa hołdowniczość i gloryfikacja. Panuje również przekonanie, że wśród polityków partii pana Kaczyńskiego znajdują się osoby o najwyższych standardach moralnych i intelektualnych, działające zawsze "dla dobra ogółu" i "w imię wyższych racji". Każda decyzja, oświadczenie lub deklaracja są wówczas odbierane w kategoriach niepodważalnych dogmatów, zaś postaci reprezentujące PiS urastają do rangi politycznych herosów i mężów stanu.
To oczywiście zachowania patologiczne i głupie, które powodują raczej skarlenie i deprawację owej klasy politycznej niźli prowadzą do społecznego dobra.
Nie ma przecież nic bardziej demoralizującego dla polityka, jak peany ze strony wyborców i nie ma postawy głupszej, jak rezygnacja z prawa do samodzielnych ocen i krytycznego myślenia.
Wiele lat temu, tuż przed zamachem smoleńskim, sformułowałem ostrzeżenie - co dzieje się z politykiem, nad którym roztoczono parasol fałszu i mitologii i uczyniono z niego postać inną niż jest w rzeczywistości:
"Pisząc kiedyś o tchórzostwie Bronisława Komorowskiego, przytoczyłem słowa Bułhakowa, iż "tchórzostwo nie jest jedną z ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą". Na każdego, kto za wszelką cenę starał się ukryć swoją przeszłość i okazywał lęk przed jej ujawnieniem przychodzi chwila, gdy na odwagę jest już za późno. Wówczas - tchórz staje się postacią tragiczną, bo przeświadczoną o własnej wielkości i nietykalności.
Myślę, że Bronisław Komorowski jest bliski tej chwili. Gdy ona nastąpi - dla nas będzie za późno."

Obawiam się, że pan Andrzej Duda znajduje się niebezpiecznie blisko granicy, poza którą zaciera się świadomość dobra i zła. Jej przekroczenie sprawia, że człowiek słaby, mierny i przeciętny, zaczyna wierzyć w swoją wielkość i wyjątkowość, a w czynieniu pospolitych draństw zaczyna dostrzegać rys szlachetnej misji.
Pan prezydent jest oceniany przez Polaków poprzez pryzmat telewizyjnych obrazków i patriotycznego pustosłowia. Ma wyznawców, nie wyborców.
Wystarczy więc kilka płomiennych wystąpień i parę udanych inscenizacji patriotyczno-religijnych, by wielu z nich zapomniało rzeczywiste zachowania tego pana lub rozgrzeszyło go z każdego zaprzaństwa. Środowisko pana Dudy doskonale rozumie ten mechanizm i potrafi go bezbłędnie wykorzystać.

Bardzo dziękuję za komentarz i serdecznie pozdrawiam

***

Martyna Ochnik 11 sierpnia 2017 23:37

Bardzo dziękuję za ten tekst, który odczytuję również jako odpowiedź na pytanie zadane w moim komentarzu pod Pana poprzednim wpisem. Nie wiem czy to Pana interesuje, ale podążałam dokładnie takim samym tokiem rozumowania. Zatem - mamy określoną sytuację i trzeba bez lęku przyjąć to do wiadomości. Prognozy nie są dobre. Na razie nie przychodzi mi na myśl żadne dające się praktycznie zastosować rozwiązanie. A czy Pan uważa, że - wobec zaślepienia ludzkiego, wobec durnoty mediów - że istnieje taki splot zdarzeń, który pozwoliłby żywić nadzieję na uzdrowienie? Sam Antoni Macierewicz nie udźwignie przecież tego brzemienia.

Martyna Ochnik,

Nie chciałbym dywagować o "splotach zdarzeń", bo takich scenariuszy nikt nie potrafi przewidzieć. Wolałbym raczej mówić o konkretnej sytuacji, np. powstałej po dymisji Antoniego Macierewicza.
Jak - z mojego punktu widzenia, wyglądałby pozytywny scenariusz, nakreśliłem w tekście "ESBECKI GAMBIT CZY MAT MACIEREWICZA ?" z kwietnia br.
Pozwolę sobie zacytować fragment:
"Ewentualna dymisja Antoniego Macierewicza, musi wywołać negatywne reakcje elektoratu PiS, a przynajmniej tych wyborców, których stać na rozstanie z partyjną demagogią. Sądzę jednak, że te nastroje zostaną sprawnie okiełznane i skanalizowane przez partyjnych wyrobników z "wolnych mediów". Kilka występów polityków PiS oraz wytężona praca tzw. "sondażowni", szybko przekonają wyborców o nieomylności strategii J.Kaczyńskiego.
Już dziś jednak ujawnia się lęk, który będzie towarzyszył uczestnikom "esbeckiego gambitu". Straszenie "rozłamem w PiS", złowieszcze opowieści o "radykalizacji" i "strategii ślepego marszu", należą do tego samego arsenału środków dezynfekcyjnych, jakimi posługują się przedstawiciele "opozycji" i są obliczone na wprowadzenie odbiorcy w błąd. Gdy R. Sikorski próbuje "mobilizować" prezesa PiS alarmującą teoryjką - "jeżeli Macierewicz nie wyleci, to znaczy, że ma na Kaczyńskiego haki", jest w tym ten sam ładunek fałszu, jak w prognozach małych demiurgów z "wolnych mediów".
Jedna brednia ma uśmierzyć nastroje społeczne, druga zaś, przekierować je w stronę konfabulacji i niedorzecznych podejrzeń o "nieczystą grę" Macierewicza. Obie służą propagandowej osłonie "esbeckiego gambitu".
Lęk przed niekontrolowaną reakcją elektoratu i utratą rządu dusz "na prawicy", może mieć jednak racjonalne podstawy.
Odejście z rządu szefa MON i chwilowa (lecz silna) fala krytyki PiS-u, to właściwy czas dla stworzenia nowej siły politycznej - autentycznej opozycji antysystemowej. Tego boją się wszyscy uczestnicy kombinacji wymierzonej w Antoniego Macierewicza, a szczególnie ci, którzy pod osłoną patriotycznej retoryki i pozorowanych zmian, chcieliby kontynuacji komunistycznej hybrydy."

https://bezdekretu.blogspot.com/2017/04/esbecki-gambit-czy-mat-macierewicza.html

W takim scenariuszu, Pani stwierdzenie - "Sam Antoni Macierewicz nie udźwignie przecież tego brzemienia", staje się pytaniem o decyzje Antoniego Macierewicza oraz o zdolność do działania tej części wyborców PiS, którzy odmówią dalszego uczestnictwa w tragifarsie pt. "dobra zmiana".

Dziękuję Pani i pozdrawiam

Martyna Ochnik 13 sierpnia 2017 09:54

Panie Aleksandrze;
dziękuję za odpowiedź, bo ja trochę obawiam się zadawać tu pytania, ponieważ nie mam tak rozległej wiedzy jak dyskutanci pańskiego bloga. Koncentruję się też raczej na konkretach (jak to bywa u kobiet ze zmysłem praktycznym) i nie potrafię też tak zgrabnie wyrażać swoich zachwytów. Skoro jednak był Pan uprzejmy odpowiedzieć mi tak obszernie, to jeszcze trochę pozwolę sobie podrążyć. ESBECKI GAMBIT(...) znam. Rozumiem zaniepokojenie utrwalaczy status quo, czytelne są dla mnie (przynajmniej pewne) reakcje, interpretacje, doniesienia, przekierowywanie uwagi, sterowanie emocjami itp mające prowadzić skołowany naród do konkluzji "widać tak trzeba" i dalszej uległości, a w rezultacie do postrzegania kajdan jako cenną biżuterię. Mnie interesuje zatem najbardziej jedno zdanie z pańskiej odpowiedzi - "Odejście z rządu szefa MON i chwilowa (lecz silna) fala krytyki PiS-u, to właściwy czas dla stworzenia nowej siły politycznej - autentycznej opozycji antysystemowej". Ponieważ żadna opozycja (tak mi się wydaje, może jestem w błędzie) nie tworzy się samoistnie a potrzebuje pewnego ośrodka/postaci, wokół których koncentrowaliby się ludzie niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy, to należałoby ten ośrodek/postać znać/rozpoznać. Antoni Macierewicz? Czy chciałby? Czy byłby na to gotów? Tego zdaje się nie wiemy? A może jednak mamy jakieś dane pozwalające dopuszczać myśl, że tak? Jeżeli ten ośrodek/postać nie będą zdefiniowane, grozi nam "antysystemowość" typu Kukiza, o którym wiemy, że był animowany siłami działającymi z zaplecza, a których proweniencja jest także znana czy rozpoznawalna.
To takie moje kobiece troski w niedzielny poranek, może naiwne o ile ktoś zna mechanizmy zakryte. Krótko mówiąc - lubię kiedy można coś robić konkretnego. I chętnie oddam swoje siły i czas na pomoc w przedsięwzięciu zbożnym i szlachetnym, bo życie ucieka, a nieznośna jest dla mnie myśl, że biernością umacniamy pozycje zła.
Pozdrawiam Pana

Aleksander Ścios 13 sierpnia 2017 13:42

Martyna Ochnik,

Zapewniam Panią, że nie trzeba "zgrabnie wyrażać swoich zachwytów", by zadać na moim blogu pytanie lub otrzymać obszerną odpowiedź.
Jeśli kiedyś wprowadzę taki wymóg, natychmiast Panią powiadomię i prześlę formułę z odpowiednim zestawem laudacji :)
Mój kwietniowy tekst dotyczy oczywiście pytania o decyzję Antoniego Macierewicza.
Bez wątpienia, tylko on byłby najlepszym liderem nowej siły politycznej. Dlatego napisałem wówczas:
"Po to, by nie była to kolejna "trzecia siła", inspirowana przez środowiska esbeckie, trzeba jednego warunku - wiarygodnego i silnego przywódcy, który z klęski zawiedzionych nadziei i traumy utraconych szans, potrafiłby zbudować potencjał ruchu politycznego. Można przypuszczać, że taki ruch zdobyłby poparcie ogromnej większości "twardego" elektoratu PiS, ale też przyciągnął wyborców z innych środowisk, wykluczonych dziś na mocy systemowych inscenizacji.
Lęk przed podobnym scenariuszem jest tym większy, że ze strony Antoniego Macierewicza nigdy nie groziły i nie grożą działania wymierzone w partię J. Kaczyńskiego, a tym bardziej, sprzeczne z interesem Polski. Żadna "partia ludu pisowskiego" nie musi być wrogiem pana Kaczyńskiego ani dążyć do marginalizacji PiS-u. To sprawia, że próba przymusowej "radykalizacji" takiej inicjatywy lub szermowanie zarzutem "ataku na PiS", byłoby absurdalne i skazane na porażkę."

Na zadane przez Panią pytanie: "Czy chciałby? Czy byłby na to gotów?"- rzeczywiście, nie potrafimy odpowiedzieć. Są jednak takie formy wsparcia, które nie wymagają bezpośredniego angażowania w akcje polityczne.
Ten ruch musiałby mieć politycznego "patrona", silną i rozpoznawalną osobowość, która zagwarantuje, że nie stanie się kolejną odsłoną esbeckiej "trzeciej siły".
Pod moim poprzednim tekstem, Pan ObserVator sformułował wielce ciekawe trzy "zasady": organizacja, siła, odpowiedni moment dziejowy.
Napisałem wówczas, że pytanie: jak się organizować, jak zbudować siłę i na jaki moment dziejowy czekać, jest w istocie pytaniem o naszą zdolność (potencjał) do działania.
To samo pytanie trzeba stawiać w kontekście oczekiwań dotyczących przywództwa nowego ruchu politycznego: czy chcemy i potrafimy tak się zorganizować i stworzyć taką siłę, by w realiach III RP zaistniał odpowiedni moment dziejowy?
Sądzę, że gdyby taki potencjał był widoczny, Antonii Macierewicz podjąłby kolejne wyzwanie.

Pozdrawiam Panią

Martyna Ochnik 13 sierpnia 2017 14:20

To może jakoś się ujawnijmy :) Przynajmniej ja jestem chętna, ale to niewiele znaczy, wiem. A co do laudacji - mam z tym w ogóle problem, bo zawsze obawiam się, że przynieść one mogą więcej złego niż dobrego. Co prawda nie znam Pana osobiście, więc nie wiem na ile jest Pan odporny na pochlebstwa. Na podstawie Pana tekstów skonstruowałam sobie oczywiście pewien obraz Pana - człowieka jasno określonych zasad - ale wolę dmuchać na zimne :) Gdyby Pan kiedyś zechciał stworzyć taki formularz, to proszę o udostępnienie. No dobrze - myślę, że poruszając kwestie fundamentalne możemy zostawić sobie pewien margines na poczucie humoru.
Zatem kończę, pozdrawiam i potwierdzam swoją deklarację.

***

Wąż Wystygły 12 sierpnia 2017 01:07

Panie Aleksandrze,

zastanawiam się, czy swojego "egzaminu na prezydenta" pan Duda nie zdał w dniu 10.IV.2010 r., kiedy to - według jego własnych słów - najpierw ponoć przeciwstawiał się Komorowskiemu, ale kiedy usłyszał o telegramie od Miedwiediewa, wymiękł i przestał robić trudności. Może wtedy właśnie uznano, że "jeszcze mogą być z niego ludzie".

W każdym razie możemy już nie łamać sobie głów, jak Komorowski mógł przegrać wybory. To już się wyjaśniło. Został wymieniony na nowszy model. Swoją drogą, tak się dziadyga nadymał, pewny znaczenia swoich zasług dla WSI - a tymczasem jak tylko przestał być przydatny, dostał kopa w zadek i wylądował w pokrzywach.

Pozdrawiam Pana

"Został wymieniony na nowszy model."
...ale już sprawdzony w boju, bo to on jako prawnik w Kancelarii Prezydenta L.Kaczyńskiego,opierając się na "autorytecie" i "legendzie" opozycji demokratycznej w PRL-u, "wymyślił" poprawki do ustawy lustracyjnej uchwalonej przez Parlament i podpisanej przez Prezydenta L.Kaczyńskiego.
Znowelizowaną ustawę TK uznał za niezgodną z Konstytucją a potem obalono rzad PIS-u i lustracja została pogrzebana.
Czy veta w sprawie ustaw o SN i KRS ma spotkać podobny los i po poprawkach Prezydenta A.Dudy pogrzebią reformę wymiaru sprawiedliwości?

Wąż Wystygły,

"No, zachowałem się tak, jak zachowałem się...".
Te słowa z przesłuchania pana Andrzeja Dudy przed komisją smoleńską, powinny stanowić życiowe motto pana prezydenta.
Czy w tym wyznaniu było przyznanie do błędu, strachu lub słabości - pewnie nigdy się nie dowiemy, bo pan Duda jest dziś wolny od tego rodzaju rozterek i nie sądzę, by miało się to zmienić.
On już nie musi na nic odpowiadać, bo wzorem swojego poprzednika został uwolniony od dociekliwości wyborców i nie zostanie postawiony wobec niewygodnych pytań.

Napisał Pan - "możemy już nie łamać sobie głów, jak Komorowski mógł przegrać wybory. To już się wyjaśniło."
Dla nas, być może stało się bardziej czytelne, ale nie sądzę, by obecna sytuacja wyjaśniała wyborcom PiS mechanizm, który doprowadził do wygranej Andrzeja Dudy.
Wszechobecna mitologia demokracji i wiara, że kartka papieru może zmienić system oparty na zbrodni, kłamstwie i zdradzie, nadal jest bardzo silna.
Jest jeszcze inna przeszkoda. Wiele miesięcy temu, pan Cezary Gmyz przypomniał mi na twitterze, jak bardzo pomyliłem się w prognozach przedwyborczych.
Ta pomyłka miała ciążyć nad treścią wielu innych tekstów publikowanych na bezdekretu i sprawić, że zamieszczane tu analizy stają się mocno niewiarygodne. Podobnie, jak sam autor, który w nowej, świetlanej rzeczywistości, wolnej od samowoli służb, nieznanych sprawców i aktów seryjnych samobójców, nadal tchórzliwie ukrywa swoją tożsamość i skrytobójczo atakuje luminarzy "dobrej zmiany".
Otóż - niemożliwe jest, by ludzie "wolnych mediów", tzw. dziennikarze śledczy i inni mędrcy "prawicowej" publicystyki, kiedykolwiek uznali, że współuczestniczyli i nadal uczestniczą w ponurej mistyfikacji - grze, prowadzonej przez środowisko akuszerów "nowego rozdania", w której wygrana Andrzeja Dudy była częścią scenariusza rozpisanego w zaciszu gabinetów.
Nie jest możliwe, by ktokolwiek z tego grona przyznał, że został oszukany i wespół z milionami Polaków wystawiony na pośmiewisko.
Ten "mechanizm obronny" sprawia, że obowiązująca narracja: Ścios się pomylił, my mieliśmy rację - jest niepodważalna.

Pozdrawiam Pana

***

Tadeusz Dziechciowski 12 sierpnia 2017 12:06

Panie Aleksandrze!
Dziekuje za Pana tekst!To co od dluzszego czasu budzilo w wielu Polakach sluszne podejrzenia stalo sie zupelnie jasne.Uslyszawszy o decyzji PAD w sprawie nominacji generalskich odczulam zgroze i to uczucie nie opuszcza mnie ani na chwile.
Boze miej w swej opiece Nasza Ojczyzne!
Przesylam Panu najserdeczniejsze podziekowania za wiele lat rozjasniania mroku.
Pozdrowienia od Pana wiernej czytelniczki Maggan.

Aleksander Ścios 13 sierpnia 2017 13:57

Maggan /Tadeusz Dziechciowski,

Byłoby dobrze, gdyby takie sytuacje wywoływały nie tylko poczucie grozy, ale gniewu.
Bo nie wolno nam akceptować takiej skali oszustwa i zaprzaństwa.

Bardzo Pani dziękuję za dobre słowa i serdecznie pozdrawiam

***

grzegorz chochlinski 13 sierpnia 2017 00:36

Jak się Pan odniesie do IPPtv gdzie co chwilę Pana cytują. Czy to może być kiedyś realną siła polityczną czy moze już jest?

grzegorz chochlinski,

To dobrze, jeśli są miejsca, gdzie ktoś powołuje się na moje teksty. Byle robił to ze zrozumieniem i bez dodatkowych nadinterpretacji.
Środowiska IPP nie postrzegam jako realnej siły politycznej.

Wykluczone! Uniemożliwa to zoologiczna nienawiść Pastora Chojeckiego do Kościoła Katolickiego (niedawne nazwanie księży chodzących po kolędzie "dziadami") oraz tatuaże na rękach Mariana Kowalskiego i jego ideowa niejednoznacznośc (cytuję wypowiedź "określali mnie jako katolickiego faszystę i jak tu człowieku z takiego gnoju się zmyć"). Sporo opini przez nich wyrażanych jest trafne, ale nie wszystkie. Na odcinku chińskim odpłyneli tak bardzo poza granice rozumu, że podjerzewam obłęd lub jaczejkę CIA.

Don Pedro
Tymi tatuażami mnie przekonałeś...

Don Pedro mówi o "jaczejce CIA"!
A co to za king kong ? Jakaś mutacja KGB?

"Na odcinku chińskim" zaś to akurat IPP zdrowo rzecz pojmuje - z komuną, jak z diabłem - paktowanie w tej czy innej formie zawsze prowadzi... do piekła.

Don Pedro. Widzę, że w Szechter Zeitung przymiotnik "zoologiczny" jest ciągle w użyciu.

***

meewroo 12 sierpnia 2017 17:31

Panie Aleksandrze.
Wylała się na Pana, przyjemna i zasłużona, choć może lekko konfundująca rzeka pochlebstw. Czytam Pana od niewielu lat i jednego, tego najważniejszego nie jestem Panu w stanie odmówić. Budzi Pan i formuje Polaków. Ze świetnym przeświadczeniem, że nie potrzeba uformować ich milionów. Dzięki Pańskiej pracy, z Bożą pomocą mogę zakomunikować Panu:
Jesteśmy gotowi. Nie jak pokolenie Kolumbów. Choć nie testowani pod dużymi obciążeniami, to jednak nauczeni myślenia i trzeźwi. Gotowi, choć wilgotni jeszcze od śluzu matrixu. Nie powiemy jednak, że spaliśmy, gdy się działo i że posnęliśmy na powrót, chociaż nie chcieliśmy. Uzyskaliśmy obywatelskie brzemię świadomości i tylko poprzez wewnętrzna zdradę możemy je zrzucić.
Dziękuję.

Panie Meewroo,

To rzeczywiście "konfundująca rzeka", w której łatwo można utonąć.
Dlatego zawsze staram się mieć w pamięci ostrzeżenie Leca-"Biada, gdy głowa oklaskiwanego dostanie się między dłonie oklaskujących".
Ale Pańskie słowa sprawiły mi szczególną radość.
To jest deklaracja, jaką chciałbym zawsze słyszeć od Czytelników bezdekretu. Nawet, gdyby zabrakło tego bloga:

"Jesteśmy gotowi. Nie jak pokolenie Kolumbów. Choć nie testowani pod dużymi obciążeniami, to jednak nauczeni myślenia i trzeźwi. Gotowi, choć wilgotni jeszcze od śluzu matrixu. Nie powiemy jednak, że spaliśmy, gdy się działo i że posnęliśmy na powrót, chociaż nie chcieliśmy. Uzyskaliśmy obywatelskie brzemię świadomości i tylko poprzez wewnętrzna zdradę możemy je zrzucić."

Bardzo Panu dziękuję

***

Alicja Kluz 12 sierpnia 2017 18:00

Szanowny Panie Aleksandrze,

Przed kilkoma laty G.Braun, na jednym ze spotkań powiedział: "uważam, że kwestia polska zostanie wreszcie definitywnie rozwiązana rękoma najżarliwszych, polskich patriotów". Wówczas sądziłam, że to publicystyczna fikcja. Tymczasem okazuje się, że miał rację.
Analizując zachowania Dudy w rodzaju łapania hostii, żarliwych i łzawych przemówień, wyraźnie widać jak bardzo to było naciągane, wręcz teatralne, a jednocześnie pociągające dla bądź co bądź ufnych Polaków.

Komuniści dobrze wiedzą jak posłużyć się Polakami, grając patriotyczną melodię.
Planują swoje działania z kilku-, a nawet kilkunastoletnim wyprzedzeniem i efekty tego obecnie obserwujemy.
Czy powinniśmy li tylko obserwować? Wszak tym samym dajemy czas i przyzwolenie na mobilizację antypolskiej hołoty i wszelkiej maści polskojęzycznej agentury, której to obca jest myśl o istnieniu Wolnej i Praworządnej Rzeczypospolitej! Stąd ataki na Antoniego Macierewicza, który jest ostatnią jej ostoją i latarnią wskazującą polski kierunek.
Duda zaś, stał się co najwyżej, tlącym się knotem, którego opary wywołują bojaźń!
Wyrazy uszanowania, Panie Aleksandrze

Aleksander Ścios 13 sierpnia 2017 14:10

Alicja Kluz,
Szanowna Pani Alicjo,

Jak prawdziwe są Pani słowa - "Komuniści dobrze wiedzą jak posłużyć się Polakami, grając patriotyczną melodię" - powinien świadczyć przykład szczególny.
Środowisko byłych esbeków, występujące dziś pod szyldem tzw. Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w obronie "represjonowanych emerytów mundurowych", od wielu miesięcy prowadzi akcje na rzecz zniesienia tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
Reprezentowani przez M. Dukaczewskiego i A. Rozenka (urbanowskie "NIE") esbecy, wyśmienicie posługują się bogoojczyźnianą retoryką i hasłami patriotycznymi. Ci ludzie wydali nawet swój "śpiewnik obywatelski", w którym obok hymnu narodowego, "Murów" J.Kaczmarskiego czy wiersza Asnyka "Miejcie nadzieję", umieścili tekst "hymnu Unii Europejskiej".

Józef Mackiewicz napisał kiedyś: "Prowokacja polityczna to użycie najświętszych symboli narodowych i najgłębszych jego uczuć przeciwko narodowi".
Ten rodzaj prowokacji stosowało wielu wrogów polskości -od targowiczan poczynając, poprzez moczarowców i endokumunę, po dzisiejszych "obrońców demokracji" i esbeków.
Prezydent Duda - człowiek wyjątkowo "złotousty" i łatwo sięgający po patriotyczne frazesy, obecny zawsze tam, gdzie warto bywać, doskonale wpisuje się w tą tradycję.

Dziękuję Pani i serdecznie pozdrawiam

***

skok w pszenżyto 13 sierpnia 2017 08:33

Szanowny Panie Aleksandrze

Chciałbym zapytać o Pana Wojciecha Sumlińskiego.
Dla mnie jest osobą wybitną i szalenie! odważną.
Jednak czy, wbrew jego szlachetnym intencjom, nie został on "rozegrany" w celu dyskredytacji poprzedniego prezydenta? I mimo walki na rzecz prawdy, upadku systemu zbudowanego przez ludzi poprzedniego ustroju, przyczynił się do realizacji ich interesów? Czy też to właśnie w wyniku działań Pana redaktora, ludzie prlu postanowili dokonać pewnych korekt?

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź

skok w pszenżyto,

Nie bardzo wiem, jak rozumieć pytanie - "czy, wbrew jego szlachetnym intencjom, nie został on "rozegrany" w celu dyskredytacji poprzedniego prezydenta?"
Dyskredytacja lokatora Belwederu, to zadanie stosunkowo łatwe - pod warunkiem, że posiadamy wiedzę o rzeczywistych postępkach i dokonaniach tego pana. Gdyby tak było, BK nie tylko nie mógłby dziś odgrywać roli byłego prezydenta, ale winien znaleźć się w więziennej celi.
W kontekście, w jakim stawia Pan to pytanie, również moje, kilkuletnie pisanie nt. Komorowskiego, można traktować jako pracę na rzecz "rozegrania".
To błędna perspektywa.
Komorowski nie dlatego został (chwilowo) "odstawiony na boczny tor", że Sumliński czy Ścios pisali o nim teksty, ale dlatego, że taki ruch był korzystny dla interesów akuszerów "nowego rozdania" i wynikał z pragmatyki kombinacji operacyjnych.
Proszę pamiętać, że publikacje W. Sumlińskiego zostały całkowicie przemilczane i zignorowane przez ówczesną opozycję-PiS, a identyczny los spotykał moje teksty. Partia pana Kaczyńskiego nigdy nie wykorzystała ich w walce o prezydenturę - ani w roku 2010 ani w 2015.

Trzeba natomiast rozumieć, że od początku III RP, cyklicznie i konsekwentnie przeprowadza się proces "wymiany wody".
Polega on m.in. na usunięciu w cień postaci nazbyt skompromitowanych i zużytych nadmierną eksploatacją. Czasem usuwa się tak niewygodnych wspólników lub świadków, co w kontekście zbrodni smoleńskiej ma zasadnicze znaczenie.
Jeśli tego stanu nie można osiągnąć w sposób "naturalny" (np. poprzez auto-dyskredytację delikwenta), stosuje się rozmaite kombinacje operacyjne, w rodzaju "afery Rywina" czy (obecnie) tzw. "afery taśmowej".
Przy pomocy tej ostatniej, usunięto w cień D.Tuska i ludzi z jego najbliższego kręgu.
"Odstawienie" Komorowskiego rozegrano już w innej konwencji, posługując się mitologią karty wyborczej, bajkami o przepływie elektoratu, różnicach strategii wyborczych, itp. szalbierstwami z zakresu pseudonauki, zwanej politologią.
Dlatego uważam, że problem, jaki sugeruje treść Pańskiego pytania, w ogóle nie ma zastosowania w realiach III RP.

Pozdrawiam Pana

Dziękuję za odpowiedź

Chodziło mi o to, że pomimo wielu publikacji Pana Wojciecha nie został on zlikwidowany [ morderstwo, inny szantaż na członkach rodziny]. Jak wiadomo ci ludzie nie cofną się przed najobrzydliwszą zbrodnią. Pomimo tego dopuszczono do tego że Pan Wojciech nadal publikuje. Chciałem zapytać czy pozwolono na te publikacje specjalnie i z rozmysłem. De facto wykorzystując je do uzyskania zamierzonego celu jakim była dyskredytacja poprzedniego prezydenta

***

Halka 13 sierpnia 2017 22:13

Witam.
Rozumiem, że dla PAD'a martwy płk. Kukliński jest mniej groźny niż pułkownicy "od Macierewicza", skoro pośmiertnie awansował pułkownika Kuklińskiego na generała brygady?

Aaaa coś Państwu napiszę.
Miałam okazję ostatnio zwiedzać Baterię Vineta.
Fajnie było w tym podziemnym mieście do momentu, aż przewodnik zaczął swoje: Kukliński bohater czy zdrajca? Słuchałam z bólem. Zrobiłam w tył zwrot, by czym prędzej wyjść i zapomnieć o steku bredni, potwarzy, kłamstw i manipulacji, które nawygadywał ów przewodnik do około 50 osób zwiedzających ten fort wraz ze mną.
Nagle poczułam, że jeśli wyjdę bez słowa, to się porzygam, bo nikt w tej chwili ani nie prześladuje mnie za prawdę, ani nie podda torturom, ani nie zaaresztuje. nic! I. podeszłam dyskretnie do przewodnika i mówię:
JA: LWP było polskim wojskiem tylko z nazwy. Było zarządzane przez sowietów, sowieckich szpicli i sługusów. Zaś PRL nie był Polską!
ON: Proszę Pani, to było polskie wojsko!
JA: nie było!
ON: było!
Ja: nie było! NIGDY nie było!
ON: Jestem historykiem. też mi argument. i zaczął wywód, na który pozwoliłam mu tylko dlatego, by się "wypstrykał" do cna.
JA: Pan naprawdę ma wątpliwości, który z nich jest zdrajcą, a który bohaterem?
ON: Jaruzelski może nie był piękną, pozytywną, jednoznaczną postacią, ale jednak wprowadzając stan wojenny uchronił..
JA: w myślach - Nie! Dość! W tym momencie zauważyłam, że przy nas utworzył się taki półokrąg składający się z 6 mężczyzn i jednej kobiety wiek (60-65lat + jeden mężczyzna ok. 35 letni). Przysłuchiwali się wyraźnie zaciekawieni naszą rozmową.
JA: na głos - uważa Pan, że Jaruzelski zachował się w porządku?
ON: na ile to było możliwe to TAK. Wie Pani, raz tu miałem zwolennika Jaruzelskiego wśród wycieczki i zrąbał mi cały przekaz, dlatego teraz jestem ostrożny i staram się być obiektywny.
JA: A grudzień 70. Ten - Pana zdaniem - porządny człowiek nakazał strzelać/ wymordował bezbronnych robotników, cywilów!
ON: no to są takie negatywne momenty z jego życia.
JA: Pan wspomniał, że Kukliński jest zdrajcą, bo brał forsę od CIA za współpracę. Proszę mi pokazać taki dokument. Kukliński zapłacił wysoką cenę. Sowieci sprzątnęli mu synów!
ON: To jest nie do końca wiadome, to kontrowersyjne.
JA: Mówi Pan o sobie, że jest historykiem. Czytał Pan książkę Cenckiewicza o Kuklińskim?
ON: Jeszcze nie.
JA: A to szkoda.
ON: Ale przeczytam.
JA: Wie Pan co. do dupy! Do dupy to, co Pan robi i mówi.
I gdy zaczęłam odchodzić, nagle mężczyzna stojący przy nas, wyraźnie nie wytrzymał i wydarło z niego: "polskie wojsko?! LWP nie było polskie, to byli ruscy! Ja byłem w tym wojsku! Traktowano nas jak bydło! Mieli nas za nic! Więc niech mi Pan tu nie opowiada, że LWP to była polska armia, bo nie była!
Nie czekając już na jego brednie, tak go porzuciłam zwyczajnie i już sama sobie zwiedzałam bunkier, bo po cholerę mi taki przewodnik? CDN.

Zwiedziłam sztab dowodzenia, gdzie nawet były dwie figury - zdaje się woskowe mojego bohatera i jego zdrajcy. A tak tak przy stole, nad planami siedział "woskowy" Jaruzelski - kurde jak żywy! A za nim w cieniu stał Kukliński z notatkami. Strzeliłam sobie fotę i długo się wpatrywałam w ten duecik. Minęłam jeszcze jakiś gabinet z mapami i nagle drogę zagrodził mi przewodnik. He! On tam na mnie czekał. I powiedział do mnie: "Wie Pani co? Dla mnie Kukliński też jest bohaterem!".
JA: "Wie Pan co? To i tak do dupy! Ma Pan okazję mówić ludziom prawdę, a Pan co?! A do dupy! Zachowuje się Pan gorzej niż Węglarczyk, bo on napisał paszkwil raz, po którym Kukliński dostał zawału, a Pan co?!
I zostawiłam tego chłopa z tym pytaniem, nich spada!
Wiem jedno. Przewodnik do końca życia, będzie unikał kobiet ubranych w T-shirt o wściekłym orange kolorze, przyciemnianych okularach i wojskowym kapeluszu australijskiej armii w kolorze KHAK'i.

To jest to, co napisał p. Przemek. Dlatego jest tak do dupy i wciąż gnijemy w IIIRP, bo wszędzie milczymy i okłamujemy się. i tak każdy z każdym i każdego.

Pozdrawiam i dobranoc

rodakvision1 14 sierpnia 2017 04:02

Pani Halko Wspaniała,

Pani nie tylo Myśli i celnie komentuje tutaj "pod Hodowem".
Pani czyni, jak zawsze czyniły Polskie Kobiety w obliczu zagrożeń, chowając następne pokolenia - jeśli zaszła potrzeba - "kamieni rzucanych na szaniec". A i w szyku stawały, gdy zachować się było trzeba jak trzeba. Pani z tych - tak to widzę - co i przed szyk wyjdzie, gdy - jak dzisiaj - o mężczyzn trudno, bo wielu sobie dało wmówić, że nowoczesny patriotyzm to płacenie podatków i... okolicznościowe słuchanie tego co to "nasz" był, ale już PADł. Noooo i ten wojskowy kapelusz australijskiej armii w kolorze KHAK'i.

Serdecznie Panią pozdrawiam

Halka 14 sierpnia 2017 11:48

Szanowny Panie Rodakvision1

A z przewodnikiem to ja jeszcze nie skończyłam. Jak już uzyskam jego tożsamość, to mu pierdzielnę e-mail'a - "odłamkowym" - fotkami z książki Cenckiewicza: "Atomowy szpieg", w których obalę wszystkie jego manipulacje, którymi przez 1,5 h uraczał mnie i innych zwiedzających (w tym młodzież i dzieci!!!).

I do siebie mam "ale.", że mu w czasie rzeczywistym "nie wywróciłam koryta", jak to wcześniej zrobił mu ten zwolennik Jaruzelskiego.

Pozdrawiając Pana, macham do Pana moim "zabójczym" kapeluszem.

Pani Halko,

Bardzo pouczająca historia. Gdyby w realiach III RP więcej było odważnych "kobiet ubranych w T-shirt o wściekłym orange kolorze, przyciemnianych okularach i wojskowym kapeluszu australijskiej armii w kolorze KHAK'i" (a nawet ubranych inaczej), śmiałość rozmaitych łgarzy i kanalii, zostałaby ograniczona.
Oni wygrywają na naszym milczeniu.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam

***

rodakvision1 14 sierpnia 2017 04:44

Szanowny Panie Aleksandrze,

Może z czasem uda się nam dopracować kryteria: "jakie cechy, postawy i zachowania powinny decydować o granicy My-Oni?"
Bez wątpienia jest to trudne i bardzo odpowiedzialne przedsięwzięcie, a w jego efekcie długotrwałe ze względu na długość owej "listy Obcych". Mam zatem kolejną propozycję - pozytywną - "igły magnetycznej" do polskiej busoli. Jak wiemy w pobliżu "żelastwa" nawet "zardzewiałego i Obcego" każdy kompas oszuka. Pokażmy zatem "biegun północny" naszym Rodakom, by po "mchu na drzewach", "Wielkim Wozie", czy rycerskim "Orionie" mogli kontrolować wskazania busoli. Tu już Pan niczego nie ryzykuje poza ewentualnymi dąsami, czy pomrukami postaci nieistotnych. Każda sznująca się szkoła, a tym bardziej "Ściosany Uniwersytet Narodowy" powinien mieć swoją listę lektur i autorów. To po pierwsze, ale daleko nie wystarczające w dobie "zgenderyzowanej mediokracji". Potrzeba listy wartościowych źródeł informacji w internecie i co najważniejsze w "operacyjnej bierzączce" listy godnych zaufania "autorytetów", "gąb telewizyjnych", radiowych głosów i dziennikarzy, a nawet - choć to brzydzi ludzi myślących - celebrytów.

Na Pańskim TT jakiś wybitny "analityk twiterowy" zauważył, że Pańskie ego musi być niebotyczne, bo... obserwuje Pan 4 inne twitery. Mnie porzeraża, że nasi rodacy obserwują po kilkadziesiąt do kilkuset i więcej. To jest dowód na ptrzebę "igły magnetycznej". Za dużo "zardzewiałego żelastwa" wokół. Oni muszą stawać się ONYMI jeżeli tamci mają takie narzędzia dezintegrujące busolę.
Myslę, że takie listy to jest ważki element "pracy u podstaw". Także wśród młodzieży.

Pozdrawiam serdecznie

rodakvision1,

Szanowny Panie Mirosławie,

Do tej chwili wydawało mi się, że przez 10 lat pisania w przestrzeni internetowej, próbuję pokazywać "biegun północny". Może nieudolnie i nie zawsze trafnie, ale konsekwentnie.
Muszę Panu powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem tworzenia jakichś skryptów, kompilacji i poradników. Wychodzę z założenia, że ten blog odwiedzają ludzie o dostatecznej wiedzy, zdolni do samodzielnego myślenia, własnych refleksji i wniosków. Czytelnicy bezdekretu z łatwością też mogą rozpoznać - których autorów cenię, jakie książki polecam, jakie treści uważam za ważne.
Jakiś czas temu, proszony o to przez młodego człowieka, zamieściłem nawet zestaw lektur, które uważam za ważne dla formacji intelektualnej i historycznej. Na tej liście znalazły się:
- prace Mariana Zdziechowskiego, w szczególności - "Od Petersburga do Leningrada",
- "Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim" - ojca Józefa M.Bocheńskiego,
- "Historia powszechna" - Franza Josefa Holzwartha (rzecz monumentalna, a niegdyś obowiązkowa),
- "Między Niemcami a Rosją" - Adolfa Marii Bocheńskiego,
- "Wskrzeszenie Państwa Polskiego" - Michała Bobrzyńskiego,
- Józefa Mackiewicza - wszystko co napisał, bo jest największy,
- "Dziennik pisany nocą" i "Inny świat"- Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
- "Bolszewizm" - Adama Krzyżanowskiego
- "Rok 1920" - Józefa Piłsudskiego
- "Cywilizacja komunizmu" - Leopolda Tyrmanda
- twórczość Zbigniewa Herberta
Z rzeczy nowszych, na pewno warto sięgnąć po:
"Historię polityczną Polski 1935 - 1945" Pawła Wieczorkiewicza, "Długie ramię Moskwy" - Sławomira Cenckiewicza, "W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej" - pod red. Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała, "Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski" - Janusza Kurtyki, "Harcerska droga do Niepodległości. Od "Czarnej Jedynki" do Komitetu Robotników" Justyny Błażejowskiej, czy "Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji" -Anatolija Golicyna.

Nie podejmę się natomiast wskazania jakiejkolwiek książki, która wiernie i w prawdzie przedstawiałaby najnowsze dzieje PRL i okresu tzw. transformacji ustrojowej. Moim zdaniem, taka książka jeszcze nie powstała, co zresztą pokazuje, w jak zakłamanej i tragicznej rzeczywistości przychodzi nam szukać polskiej drogi do wolności.

Zadania, które Pan sformułował: sporządzenia - "listy wartościowych źródeł informacji w internecie i co najważniejsze w "operacyjnej bierzączce" listy godnych zaufania "autorytetów", "gąb telewizyjnych", radiowych głosów i dziennikarzy, a nawet - choć to brzydzi ludzi myślących - celebrytów" - również bym się nie podjął.
Choćby dlatego, że w przestrzeni internetowej nie dostrzegam takich miejsc, a w realiach III RP, takich autorytetów.

Pozdrawiam Pana

***

Urszula Domyślna 14 sierpnia 2017 18:06

SPSIELIŚMY JAKO NARÓD, PANIE ALEKSANDRZE

Jutro 97 rocznica Bitwy Warszawskiej, jednej z kilkunastu, które w opinii historyków zaważyły na losach ludzkości.

W r. 2020 (za niecałe 3 lata) będziemy obchodzić stulecie tej największej po Odsieczy Wiedeńskiej chwały oręża polskiego. Jestem przekonana, że i wtedy nie powstanie pomnik (łuk triumfalny), wybudowany przez państwo polskie, czczący zwycięstwo i bohaterów.

Wspomniano tu o Hodowie, wobec tego cytat z WIKI:

Już 4 dni po bitwie król Jan III Sobieski przekazał na lekarstwa dla husarzy i pancernych 1000 zł, a hetman Stanisław Jan Jabłonowski przekazał 400 zł na cyrulika Mikołaja na leczenie rannych w szpitalu w Złoczowie. 27 czerwca król przyjął żołnierzy we Lwowie i obdarował ich pieniędzmi i końmi. W 1695 roku król kazał postawić im pomnik, który przetrwał do naszych czasów. Latem 2014 roku przeprowadzono jego renowację, a 25 października tego samego roku dokonano uroczystego odsłonięcia podczas obchodów 320. rocznicy bitwy przy udziale władz obwodu tarnopolskiego i rejonu zborowskiego. => KLIK!!

Niestety, to teraz "Ukraina"...

Konkluzja:

Ciągłość PRL/III RP przejawia się także w tym, że "WŁADZA" (każda) boi się stawiać pomników upamiętniających polskie zwycięstwa nad komuną i bolszewią. Najwyraźniej towarzysze radzieccy wciąż nie pozwalają.

Dlatego nie powinno dziwić, że i prezydenci III RP "są uzgadniani" z Sowietami/Rosją.

III RP-owskie Latarnie. Tyle że nie morskie, ale takie, na których kiedyś Polacy wieszali zdrajców.

Świetny tekst, Panie Aleksandrze, pozdrawiam serdecznie.

PS. Coś mi mówi, że Pan celowo opuścił przymiotnik w tytule. ;)

Droga Pani Urszulo,

Spsieliśmy pani Urszulo, a dowodów na ten stan rzeczy przytoczyć można aż nadto. Co jest najbardziej ponure to to, iż mam niedoparte wrażenie, że proces ten przybrał na sile wraz z "momentem obalenia komuny". Za peerelu opór jednak był większy i bardziej zdeterminowany wobec ich "hard power". W IIIRP, nowotworze na ciele Polski "soft power" okazuje się o wiele skuteczniejszy w zniewalaniu Polaków przy pomocy "naszych" - Obcych i Tutejszych - współobywateli oraz całej gamy narzędzi jakie daje "wolność, demokracja, niepodległość, "strefa wolnego słowa", główny i obcy nurt w mediach, edukacja inaczej, podróże, pełne sklepy, emigracja ekonomiczna, autorytety, celebryci...". Wszystko to wynaradawia dużo skuteczniej niż prostacka czerwona propaganda, szantaż i przemoc.
Profesor Marek Chodakiewicz wprawdzie mawia, że jak wiesz kim jesteś(cie), to nic ci (wam) nie grozi, ale ilu jest Czytelników tego bloga i wogóle tych co wiedzą?
Demokracja pokazuje, że baaardzo maleńko, a hierarchia to żyruje.

Pisze Pani o Bitwie Warszawskiej, przywołuje historyczne fakty uchonorowania bohaterów spod Hodowa i o tym jak szybko i z jaką troską te wielkie wydarzenia uchonorowało państwo polskie. Po pierwsze zatem. Ostatnie państwo polskie skończyło się w 1939r. i ono zachowało się "jak trzeba". Potem już był tylko ruski potworek peerelowski pod okupacją Moskali, a teraz nowotwór IIIRP. Po jednym jak i po drugim trudno spodziewać się zachowań "jak trzeba". Jesteśmy jedynie świadkami mniej lub bardziej cepeliowskich imprez upamiętniających w zależności od tego, która "frakcja partii władzy" została zainstalowana przy żłobie.

Przytacza Pani, że:
"król Jan III Sobieski przekazał na lekarstwa...",
"hetman Stanisław Jan Jabłonowski przekazał 400 zł..."
"król przyjął żołnierzy we Lwowie i obdarował ich pieniędzmi i końmi..."
"król kazał postawić im pomnik..."

Taką mieli wolę i tak zdecydowali. Żadni totalniacy czy inna antypolska swołocz nie była w stanie tego zmienić. Nie radzono, nie uchwalano, nie blokowano, nie pyskowano, nie dawano głosu zaprzańcom, czy "ciemnemu ludowi". Czyniono co czynić trzeba było z woli Boga, króla i wielkiego poczucia obowiązku wobec Rzeczpospolitej. Czyny były w cenie, a nie paplanina. Ilekroć ta druga brała górę źle się działo w naszej ojczyźnie, a teraz jeno paplanie i zrzędzenie. Jak nie "oblężona twierdza", to "ciepła woda w kranie" na "zielonej wyspie". Im więcej następowało demokracji, tym więcej pustosłowia, degeneracji elit równanych w dół i mniej gotowości do czynu rozpuszczonego w roztworze niekończących się wyborów, debat, konsultacji i głosowań "za a nawet przeciw". Każdy woli święty spokój i tak głosuje. Nasz czyn poszedł do lamusa wszak wybieramy swoich repów i niech oni czynią. My z pilotem w ręku sprawujemy nad nimi kontrolę i pozyskujemy niezbędną do niej wiedzę. Hej!

W IIRP zaś z woli Marszałka zadbano o weteranów Powstania Styczniowego, z woli Józefa Piłsudskiego, a nie tych co im radził "kury szczać prowadzać" i wzywał, aby "bić kurwy i złodziei". I nie miał na myśli profesjonalistek najstarszego zawodu świata, tylko demokratycznych wybrańców, między innymi.
Zadbał o codzienny byt bohaterów nie jak dzisiaj oferując sejmową jałmużnę, a godziwe, czasami dosyć dostatnie życie. Kawalerom WM, którzy dzisiaj w tow.arzystwie "Wolskiego" w grobie się przewracają przysługiwało znaczne wsparcie od państwa.
"Ustawa o Orderze Virtuti Militari przyznawała jego posiadaczom, w tym uczestnikom powstania 1863-1864 r., wiele nie tylko honorowych przywilejów. Osobie wyróżnionej tym odznaczeniem przysługiwała roczna pensja orderowa w wysokości 300 zł. Ponadto przysługiwał jej tytuł kawalera Orderu Virtuti Militari odnośnej klasy oraz określone przywileje: prawo pierwszeństwa przy przyjęciu do korpusu inwalidów, przy nadziale ziemi, przy obsadzaniu posad rządowych i przy przyjmowaniu dzieci odznaczonych na miejsca stypendialne w zakładach wychowawczych rządowych."

Państwo dbało, bo tacy to byli Polacy:
"W styczniu 1946 r. zmarł w wieku 102 lat Antoni Suss, a w dwa miesiące później Feliks Bartczak w wieku 100 lat, znany z tego, że przez cały okres okupacji chodził po Warszawie w powstańczym mundurze, ale bez orzełka, by go "szwabska ręka nie zhańbiła"".
( http://blogpublika.com/2016/01/21/21-stycznia-1919-r-nadanie-uczestnikom-powstan-narodowych-uprawnien-zolnierzy-wojska-polskiego )

Jak wyglądała opieka państwa nad weteranami powstania styczniowego i na co ci starsi już wówczas ludzie mogli liczyć? Przede wszystkim na godne, a nawet umiarkowanie dostatnie życie, zapewniane przez Państwo dzięki specjalnym świadczeniom. 2 sierpnia 1919 roku weszła w życie ustawa o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 roku. To nie wszytko. Sporo informacji na temat troski o weteranów Powstania Styczniowego w II RP - tutaj

Przytaczane sumy mogą dzisiaj niewiele nam mówić, ale wystarczy pomnożyć przez 10, aby zobaczyć jakiej jakości opieką byli ci Weterani otaczani przez Tą za którą przelewali krew. Cieszyli się ponadto wielkim szacunkiem. Wojskowe honory zoobowiązani byli im oddawać jako pierwsi oficerowie z genaralicją i Marszałkiem Piłsudskim na czele. Ludzie kłaniali się im na ulicach, bo byli rozpoznawalni po specjalnych mundurach.

Porównywanie Polski do późniejszych tworów jest niemożliwe ze względu na zupełny brak kompatabilności tych państw.

Z rozkazu specjalnego Józefa Piłsudskiego wydanego 21 stycznia 1919 roku, na mocy którego weterani powstania styczniowego uzyskują uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego.
"Przegrali wojnę i po ich klęsce niewola wciskać się poczęła do dusz polskich, czyniąc z Polaków nie niewolników z musu, lecz nieledwie z własnej chęci, szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów rozbiorców i w ogóle obcych."

Ten fragment rozkazu Naczelnika spełnia wszystkie wymogi trafnej diagnozy tak powojennego jak i dzisiejszego stanu "dusz polskich" i ich dobrowolnego poddania się niewolnictwu "z własnej chęci szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów rozbiorców i w ogóle obcych."

Proszę wybaczyć, że wyszedłem przed szereg i opublikowałem swój komentarz przed panem Aleksandrem.

Ukłony dla Pani

Aleksander Ścios 15 sierpnia 2017 23:07

Pani Urszulo,

Pomniki stawia się po zwycięstwie. W III RP każdy pomnik - choćby wzniesiony w najczystszych intencjach, będzie miejscem fałszowania rzeczywistości. Nie z winy tych, którzy go postawili, ale tych, którzy sukcesję komunistyczną próbują nazywać Niepodległą.
Dopiero, gdy zerwiemy z tradycją formacji okupacyjnych - w armii, policji i służbach i do ostatniego wykorzenimy sukcesorów komuny, można mówić o wygranej.
Pomysł Pomnika i Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 jest przedni i rozumiem intencje towarzyszące temu projektowi.
Rzecz w tym, że łatwiej dziś postawić dziesiątki pomników i muzeów, niż oczyścić skrawek Polski z okupacyjnej mentalności lub zgasić jedną "czerwoną latarnię".
Dlatego człowiek, który przeprowadza to dzieło w najważniejszym obszarze - polskiej armii, spotyka się z tak zmasowanym oporem

Pozdrawiam serdecznie

***

wsojtek 15 sierpnia 2017 06:29

Świetny ten "okrągłostołowy klik".Latarnia...Kojarzy mi się oprócz latarni morskiej z przysłowiami.Pierwsze to >>Pod latarnią najciemniej<<. Drugie to motto >>Istnieją powiązania interesów tak przemożne,że nikt nie ma ochoty ich tknąć<< z jednej z książek pana @A.Ściosa. Oba można odnieść do popisu w montażu kolejnego "frontu jedności narodu",o czym informuje przykładowo ten "niezależny organ" [https://niezalezna.pl/200862-szef-mon-ucina-spekulacje-nie-ma-ani-konfliktu-ani-tym-bardziej-sporu].Ciekawe,jakie jeszcze inne uzasadnienia FJNbis popełnią różne inne "niezależne organy" wykorzystując zwycięstwo Piłsudskiego i jego sztabu z 1920r zwane dość mylnie cudem zamiast genialnym manewrem.Ciekawe też,jak interesownie i czy równolegle z korzyścią dla Polaków w postępie zakopywania "szorstkiej kohabitacji" PAD/MON będzie się rozwijać lustracja pod nadzorem wojskówek [https://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/o-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-j2017-08-14].Czyżby tzw. ktoś posłużył się akcją "kamizelka pana red.Muchy",aby mieć nadzór stricte wojskowy nad procesem polsko-ukraińskiego pojednania [https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Połtorak]]? A może to całkiem inny proces czyli osławione "odcinanie radykalnych przystawek" np.krytykujących rosnącą falę banderyzmu czy też zwracających uwagę na rosnącą liczbę Ukraińców w Polsce? Już dawno zwracano uwagę na te tematy,a obecnie im szybciej nie tylko historycy wezmą się konkretnie do roboty tym lepiej- bo przeciw reżimowi terrorystów państwowych putina/cyryla/kadyrowa jako wrogowi nr1. Z szacunku do śp.ks.Skorupki,czynnego uczestnika operacji warszawskiej z 1920r,pominę uczestnictwo jednego z obrotowej hierarchii KEP w tegorocznych uroczystościach upamiętniających tamto zwycięstwo Polaków.Pozdrowienia.

" zwycięstwo Piłsudskiego i jego sztabu z 1920r zwane dość mylnie cudem zamiast genialnym manewrem."

Ano właśnie, że jednak cudem było to zwycięstwo Żołnierza Polskiego biorąc pod uwagę, iż Polska jako państwo zaistniała półtora roku wcześniej.
Z a l e d w i e !!!
Mieszane uczucia budzi też we mnie ogniskowanie tego olbrzymiego ofiarnego mozołu Narodu w osobie Piłsudskiego, fakt, dziejowego polityka, który przecież - w owej czarnej godzinie - pękł składając dymisję na ręce Witosa.
Smuci mnie, że genialny strateg, jakim bez wątpienia był, ściągnięty z "wygnania" na dosłownie ostatnią chwilę, szef sztabu gen Rozwadowski nie ma dotąd w stolicy (ani chyba gdziekolwiek?) należnego pomnika.
Chciałoby się aby również wobec osoby Naczelnika miał zastosowanie logocentryczny model uprawiania historii.
Oczywiście, są to tylko moje amatorsko-autorskie rozważania, bo warsztatu historycznego nigdy nie posiadłem więc gdy powyższym nadepnąłem na minę to ja uprzejmie...

Wsojtek,

Nie bardzo rozumiem te rozważania na temat Ukrainy, ale podkreślę: im bliżej nam do Ukrainy, im mocniej wspieramy ich w walce z Rosją (a powinna być to pomoc wszechstronna, w tym militarna) - tym lepiej dla Polski i Polaków.
Każdy, kto zastanawia się dziś nad sensem relacji z Ukrainą lub próbuje straszyć banderyzmem i"dzielić włos na czworo", powinien rzetelnie odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego Piłsudski walczył o wolną Ukrainę?
Bez znalezienia odpowiedzi, nie ma myślenia w polskich kategoriach.

Panie Aleksandrze.
Pomagać Ukrainie powinniśmy i to czynimy również zatrudniając ich tutaj milionami co skutkuje miliardami dolarów wysyłanymi tam co roku.
Jednak ta konieczna wszechstronna pomoc( święta racja!) nie może pominąć kwestii leczenia ich schorowanej psyche. Objawia się owo niezaprzeczalne kalectwo paskudnymi wykwitami w postaci nachalnego(!) kultywowania banderyzmu.
Otwarcie i opatrzenie tego wrzodu jest potrzebne im i w równej mierze nam, bo jeśli nie to - jakiż z nas rycerski Naród??
I na tym skończę.

jan kowalski,

Odpowiem Panu cytatem z wczorajszej wypowiedzi ministra Macierewicza:
"Niepodległa Ukraina jest istotną gwarancją bezpieczeństwa Polski oddzielając nas ponad tysiącem kilometrów innego państwa, walczącego dzielnie o swoją niepodległość, od zagrożenia rosyjskiego.
Kto nie rozumie tych prostych faktów albo jest niemądry, albo działa na szkodę Polski".

Od siebie dodam, że jeśli chcemy zaczynać budowanie relacji z Ukrainą od "leczenia ich schorowanego psyche", nie tylko niczego nie osiągniemy, ale postąpimy dokładnie tak, jak życzą sobie Moskale.
Gra na (rzekomo powszechnym) banderyzmie i budowanie lęku przed "zalewem" Ukraińców - to klasyczna ruska strategia podstępu i dezinformacji.

jan kowalski 16 sierpnia 2017 14:17

Panie Aleksandrze.
Dziękuję za zamieszczanie moich komentarzy i klarowne odpowiedzi nawet jeśli podawane metodą " na dentystę" czyli bez znieczulenia.
Precyzując swoje wołanie o rycerskie zachowania z naszej strony - najbardziej i bodaj wyłącznie chodziło mi o godny pochówek owych setek tysięcy zamęczonych genocidalnie Rodaków na ich rodzinnej ziemi.
Uważam, że rezygnacja z tego archetypicznego obowiązku nieuchronnie naznacza nasze pokolenie podłością.

***

Krystyna R-M 15 sierpnia 2017 06:39

Dawno mnie tutaj u Pana nie było i musiałam nadrabiać zaległości... Przyznaję, ze wstydem, że zaufałam PADowi - jednak ON tymi vetami, odmową nominacji generalskich, a zwłaszcza Pan TYM tekstem mnie ODCZAROWAŁ... za co serdecznie Panu dziękuję. Tak po prostu - DZIĘKUJĘ.

Krystyna R-M,

Jeśli takie teksty zdejmują "zły czar", bardzo się cieszę.
Dziękuję Pani i pozdrawiam

***

Piotr K 15 sierpnia 2017 09:59

Aleksander Ścios:

" Nie jest to opinia stworzona na gruncie ostatnich decyzji pana prezydenta.
Wysyp różnej maści mędrców, którzy dopiero dziś dywagują o "zawiedzionych nadziejach", "zawróconym prezydencie", a nawet "strażniku ubekistanu" i z zapałem wygłaszają gołosłowne teorie, potwierdza jedynie tragiczną kondycję "wolnych mediów"."
==============================

Szanowny Panie Aleksandrze,

rządowe i nierządowe media są od początku przychylne PAD. Przynajmniej w mojej ocenie. Już wcześniej zwracałem uwagę na pańskim blogu na to, że nie atakowano Dudy z taką zaciętością i szałem nienawiści, jak na przykład Antoniego Macierewicza. Owszem, jakieś żartobliwe uszczypliwości i nic więcej.

Dzisiaj po tej "koalicyjnej" stronie medialnej mamy tylko kilka wyjątków, które w bardziej prawdziwy sposób opisują działalność Dudy, a ten już do dnia dzisiejszego wiele złego zrobił dla Polski.

Obecnie te mentalne parchy z tzw. opozycji widzą w Dudzie przyjaciela, człowieka, który jest prezydentem wszystkich Polaków, zbawcą, tylko nie tych Polaków chcących rozliczenia, w mojej ocenie, antypolskich kanalii i szubrawców.

Pisałem też wcześniej, że jeśli są to gry Dudy z Kaczyńskim, to są to gry niedobre, rozbijające prawicową jedność - ta jest przecież bardzo potrzebna do wyrwania chwastów z polskimi dokumentami...

Dziękuję za kolejny świetny tekst i pozdrawiam.

Piotr K,

Miarą stosunku tzw. establishmentu do prezydenta Dudy, są przesławne "rankingi zaufania", w których ten pan ma rzekomo zajmować poczesne miejsce.
Doskonale pamiętamy, że poprzedni lokator Belwederu, przez całą kadencję wiódł prym wśród polityków obdarzonych największym zaufaniem publicznym, wygrywał we wszelkich rankingach, a nawet zdobywał sympatię wyborców PiS. Jego 77 procentowe wyniki (CBOS w 2014) ustępowały tylko osiągnięciom Kim Dzong Una.
Wówczas ta "norma sondażowa" była trafnie odbierana jako projekcja ordynarnej propagandy i traktowana z należytą nieufnością.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzył w wytwory "sondażowni" i mogły one poruszać jedynie ludzi o mocno ograniczonych horyzontach.
Logika tych "rankingów" jest prosta i czytelna: czołowe miejsca zajmują "nasi", ostatnie, ci, których "elity" III RP nie lubią lub się ich boją. Zestawienia te są projekcją intencji owych "elit" i mają za zadanie kształtować sympatie i antypatie społeczeństwa.
Warto przypomnieć, że przywileju brylowania w "rankingach" nigdy nie dostąpił prezydent Lech Kaczyński
Trafnie Pan zauważył, że pan prezydent nie spotyka się z żadną krytyką ze strony ośrodków propagandy. To raczej zrozumiałe, skoro w dniach "ulicznych protestów" targowiczan, skandowano hasło - "Jesteś naszym prezydentem, więc zawetuj jedną więcej". Drobne uszczypliwości, mają raczej tuszować sympatie tych ośrodków niż stanowią poważny problem. Dla ludzi, którzy rozumieją mechanizmy rządzące III RP i dostrzegają rolę ośrodków propagandy, te relacje powinny być ważną wskazówką.

Dziękuję Panu i pozdrawiam

***

kazef 15 sierpnia 2017 14:20

Skandaliczne, konfrontacyjne w stosunku do ministra Macierewicza przemówienie prezydenta Dudy w dniu Święta Wojska Polskiego:

"Są różne koncepcje, różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce, rozumieją, że najważniejszą sprawą jest dobro wspólne, a dobro wspólne to przede wszystkim Rzeczpospolita. To jest armia Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest niczyja armia prywatna, to armia, którą powinniśmy wspólnie kształtować, to armia, która własną piersią broni Polski.

Wierzę w to, że spokojnie i z rozwagą uda nam się przeprowadzić modernizację polskiej armii i zwiększyć jej liczebność. (.) Potrzebujemy dobrze przeszkolonych polskich żołnierzy, ale także przeszkolonych rezerw. Polska armia jest jedna i nie można jej różnicować poprzez rodzaje wojsk. (.) Wierzę w to, że spokojnie z rozwagą uda nam się przeprowadzić modernizację polskiej armii i zwiększyć jej liczebności.

Zapewniam ze swojej strony jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych o woli jak najlepszego współdziałania, ale także o tym iż rozumiem funkcję prezydenta, najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych i jestem przekonany iż właśnie moim obowiązkiem jako prezydenta jest stać na straży wszystkich tych wartości, o których przed chwilą mówiłem. Staram się tę rolę wypełniać jak najlepiej i zapewniam, że będę to czynił przez całą swoją prezydencką służbę."

-------------
Czy to wymaga dodatkowego komentarza? Nie sądzę. Może tylko dodam, że współgra z tym, co niedawno gadał Komorowski. Ktoś z BBN, który pisał przemówienie wybudzonemu Dudzie, nadaje na tych samych falach, co autor bon-motów byłego prezydenta wypowiedzianych w maju br.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/komorowski-sposob-myslenia-ze-panstwo-to-dobro-wspolne-jest-dzis-zagrozony/ch1qzj

Ja usłyszałam jeszcze coś takiego mniej więcej, że ważne są nowe kadry, ale ważne jest też doświadczenie. i że nie byłoby zwycięstwa w 1920 roku, gdyby nie doświadczeni żołnierze, którzy zdobywali to doświadczenie pod zaborami. Bardzo to niedokładne, bo przywołuję z pamięci, może gdzieś jest cały tekst, teraz już nie mam czasu poszukać. Może jutro. A żeby nie kończyć w tak ponurej tonacji, to zauważyłam, że PAD miał dzisiaj prawdziwe szczęście. Głos jego, doskonale słyszalny był już w połowie odległości między Marszałkowską a Placem na Rozdrożu. Potem zapowiedziano odtworzenie Legionów i wtedy coś się popsuło - raz było słychać tę przejmującą pieśń, a raz ciszę. Tak to bywa z nagłośnieniem - zawsze wda się jakiś chochlik.

Panie Kazefie,

Te zawistny człowiek nie potrafił opanować erupcji ambicji i nakazu respektowania interesów Onych i nawet w Święto Wojska Polskiego musiał "zdyscyplinować" ministra Macierewicza.
Niezależnie, w jakim kontekście przestawiają te słowa żurnaliści "wolnych mediów" i wiceministrowie z nadania Dudy, nie mam wątpliwości, że odnoszą się one do szefa MON i stworzonej przezeń Obrony Terytorialnej.
To bardzo precyzyjny atak.
Proszę zauważyć, że ta nowa formacja jest atakowana przez "opozycję" w sposób identyczny, jak w latach 2006-2007 traktowano SKW - tylko dlatego, że była utworzona przez Antoniego Macierewicza i wolna od wpływów "długiego ramienia Moskwy".
Ci ludzie doskonale wiedzą, że powstanie takich formacji, jest milowym krokiem na drodze uwolnienia armii od sowieckiej mentalności i w sposób rzeczywisty wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Stąd opór, krytyka i sprzeciw.

Zwrócił Pan uwagę na cechę bardzo charakterystyczną i wspólną Dudzie i Komorowskiemu. Te persony nie przypadkiem kreują się na obrońców porządku konstytucyjnego i na każdym kroku i w każdym kontekście "podpierają" swoje nikczemności konstytucją III RP. Tą konstytucją, którą stworzyli komuniści, na którą wciąż powołuje się mafia sądowa, wycierają nią gębę esbecy, zdrajcy i sowieccy sługusi.
Dlaczego? Ano dlatego, że została ona tak skonstruowana i umieszczono w niej takie zapisy, by władza sukcesorów komuny była bezpieczna, trwała i całkowita. To jest ich konstytucja.
Dla mnie - odwołanie do "porządku konstytucyjnego", stanowi jak najgorszą rekomendację i jest wyrazem dążeń do umocnienia interesów układu III RP.
Nie mam też wątpliwości, że pomysły referendalne pana prezydenta, będą zmierzały do rewitalizacji tego tworu. Jego "wyjście przed szereg" jest zamierzoną taktyką i ma uprzedzić, ewentualnie niekorzystne zmiany, jakie mógłby planować PiS.

Pozdrawiam Pana

***

Urszula Domyślna 15 sierpnia 2017 20:06

Dla kontrastu z konfrontacyjnym, pełnym jadu i źle ukrywanych kompleksów małego zawistnika wystąpieniem prezydenta Dudy


WYPOWIEDŹ SZEFA MON W POLSKIM RADIU:

- Dziś obchodzimy rocznicę największego zwycięstwa Polaków w tysiącletnich dziejach. Dzisiaj żołnierze mają prawo do poczucia dumy, dobrze spełnionego obowiązku i oczekiwania, że ich trud zostanie doceniony - powiedział w rozmowie z Jedynką minister obrony Antoni Macierewicz. Przypomniał, że 14 sierpnia wręczył w armii 780 awansów. - Armia naprawdę się zmieniła i zasłużyła na to, by widzieć w niej równego partnera naszych sojuszników amerykańskich, brytyjskich, francuskich, także niemieckich, łotewskich czy ukraińskich (.) - mówił. - Nasi żołnierze są dzisiaj najlepszymi z najlepszych - dodał.

- Możemy być dumni z wojsk, żołnierzy, m.in. tych, którzy stanowią trzon obrony flanki wschodniej NATO - to nasze najbardziej istotne zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy i NATO - stwierdził szef MON.

Rosja zagrożeniem

Antoni Macierewicz podkreślił, że obecne zagrożenie ze strony Rosji wymaga zdecydowanej reakcji. - Jest powiedzenie, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak sama o sobie mówi, ani tak słaba, jak chcieliby ci, którzy są jej obserwatorami - zauważył minister. Zaznaczył, że napięcie w regionie narasta od czasu agresji na Gruzję w 2008 roku, co w coraz większym stopniu uświadamia światu, że Rosja nie respektuje prawa międzynarodowego i kieruje się przemocą, dąży do zaboru terytoriów.

- Tylko determinacja i siła może powstrzymać narastającą agresję rosyjską - ostrzegał gość Jedynki. Stwierdził, że dlatego ważna była decyzja szczytu NATO, która została podjęta dzięki gigantycznemu wysiłkowi dyplomacji i polityki polskiej, ale też dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych.

Szef MON zaakcentował, że udział wojsk w walce z ISIS na flance południowej był niezbędny. Zaznaczył, że krytykowano go, iż w ten sposób Polskę naraża na atak terrorystów i podkreślił, że gdyby nie stabilność narodu polskiego, jeśli chodzi o rozumienie tego, że musimy zwiększać armię, i że sojusz z USA jest polską racją stanu, to zapewne tej gwarancji bezpieczeństwa, jaką stanowią wojska NATO i USA, byśmy nie mieli.

- Chcę przypomnieć, że jeszcze w maju 2016 roku wojsk NATO w Polsce miało nie być - bo przeciw temu protestowało jedno z mocarstw europejskich. Miały być na Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii ale nie w Polsce - powiedział Antoni Macierewicz. Tak ostatecznie się nie stało.

Szef MON mówił też o przyświecających mu zasadach. - Przychodziłem do tej służby ze świadomością, że po pierwsze trzeba zrobić wszystko, żeby armia była silna (.), po drugie, że racją stanu jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, po trzecie, że niepodległa Ukraina jest istotną gwarancją bezpieczeństwa Polski oddzielając nas ponad tysiącem kilometrów innego państwa, walczącego dzielnie o swoją niepodległość, od zagrożenia rosyjskiego. Kto nie rozumie tych prostych faktów albo jest niemądry, albo działa na szkodę Polski - dodał minister obrony.

Bitwa Warszawska

Bitwa, której rocznica przypada dziś, zwana też Cudem nad Wisłą, trwała blisko dwa tygodnie. Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej mówił, że ważna była tutaj praca wywiadu i kryptologów, którzy złamali szyfry wrogiej armii już we wrześniu 1919 roku, oczywiście obok geniuszu Józefa Piłsudskiego. Bez jego ostatecznej decyzji nie tylko ta bitwa, ale i wojna, a także niepodległość byłaby przegrana - zaznaczył szef MON.

Stalin chciał likwidacji samodzielnego bytu narodowego - mówił Antoni Macierewicz. Szef MON przypomniał, że Polacy byli jedynym narodem, który dwukrotnie zajmował Moskwę i Rosjanie dobrze to pamiętają.

Umieliśmy, mimo wyniszczenia, stworzyć wielką siłę wojskową (.) Przekształciliśmy się w naród zwycięski - zaznaczył.

Gość Jedynki zauważył, że od zawsze wielką rolę w zachowaniu Polaków jako narodu pełni psychologia, a nasi wrogowie dobrze wiedzą, że najskuteczniejszą bronią przeciw Polakom jest zniszczenie ich poczucia własnej wartości i stłamszenie ich ducha. - To jest najważniejszym narzędziem w walce z Polakami. Dziś widzimy to doskonale w działaniach agentury wpływu, przy próbie uczynienia pozoru, że mamy do czynienia z pęknięciem w narodzie, jakimś wewnętrznym chaosem narodowym, dwoma różnymi narodami, które ze sobą walczą. To absolutnie nieprawda. To jest próba wytworzenia takiego przekonania, a prawda jest zupełnie inna, ale chce się osłabić ducha narodowego, bo tu jest nasze zwycięstwo i nasza klęska - oznajmił minister.

http://www.polskieradio.pl/7/1552/Artykul/1818404,Szef-MON-obrona-przed-agresja-Rosji-wymaga-determinacji

Aleksander Ścios 16 sierpnia 2017 12:30

Pani Urszulo,

Dziękuję za prezentację wypowiedzi ministra Macierewicza. Warto sobie uzmysłowić, jak dalece opinie szefa MON różnią się od banialuk opowiadanych przez pana prezydenta.
Antonii Macierewicz bardzo mocno podkreślał zagrożenia płynące ze strony Rosji i przypomniał arcyważną zasadę: "Tylko determinacja i siła może powstrzymać narastającą agresję rosyjską".
A jak zagrożenie rosyjskie postrzega głowa państwa? Pan Duda przedstawił swoje stanowisko, tuż przed warszawskim Szczytem NATO:
"Absolutnie nie uważam, aby Rosja była naszym wrogiem Nigdy takie słowo nie padło z moich ust ani żadnego odpowiedzialnego polityka w Polsce, aby Rosja była naszym nieprzyjacielem czy wrogiem. Rosja jest przede wszystkim sąsiadem (.) jest partnerem specyficznym".

Napisałem wówczas, że tymi kilkoma słowami, pan prezydent sprawił ogromny prezent Rosjanom oraz naszym "przyjaciołom" z Niemiec i Francji, którzy nie tylko nie widzieli potrzeby wzmacniania wschodniej flanki NATO ani instalowania tu stałych baz wojskowych, ale nasze obawy przed atakiem rosyjskim uważali za przesadne i wynikające z "polskiej rusofobii".
Przeciwnicy takich rozwiązań otrzymali mocny argument, iż obawy o bezpieczeństwo Polski, nie są ani poważne ani racjonalne, zaś w relacjach polsko-rosyjskich nie ma mowy o wrogich działaniach Moskwy.
Nie mam wątpliwości, że gdyby efekty warszawskiego szczytu zależały wyłącznie od prezydenta Dudy i jego doradców, nie tylko nie mielibyśmy baz natowskich, ale zakonserwowano by układ sił stworzony przez ekipę PO-PSL.
W tym samy czasie, Antonii Macierewicz przekonywał:
"Rosja jest dzisiaj największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa świata. Żadne państwo w historii ostatnich kilkudziesięciu lat tak nie podważyło ładu światowego, jak Rosja, atakując najpierw Gruzję, a później Ukrainę. I stale okupując terytorium niepodległego państwa, otwarcie wskazując, że nie chce akceptować niepodległości tego państwa i jego suwerenności. (.) - Tak długo, jak długo trwa ta okupacja, jak długo wybitni przywódcy rosyjscy będą sobie pozwalali na sformułowania, że Warszawa jest na ich celowniku, tak długo Polacy będą uważali, że to jest zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa europejskiego i światowego".
To zestawienie pokazuje rzeczywistą rozbieżność poglądów prezydenta i szefa MON na kwestie zagrożenia rosyjskiego. Nie ma sensu udawać (jak tuż po szczycie NATO zaczęli robić urzędnicy KP i żurnaliści "wolnych mediów"), że nie istnieje konflikt na poziomie wręcz elementarnym - zdolności do rozpoznania i zdefiniowania niebezpieczeństwa.
To, że Andrzej Duda jest kompletnym dyletantem w kwestiach bezpieczeństwa narodowego, można z łatwością wykazać i uczyniłem to już w tekście "LIDER (NIE)BEZPIECZEŃSTWA". Nie tłumaczy to jednak przyczyn, dla których prezydent blokuje reformy w Siłach Zbrojnych i wszelkimi sposobami utrudnia działania szefa MON.
Kto i jak uczył Dudę historii, nie jest już ważne, ale poznanie kręgu rzeczywistych doradców pana prezydenta, byłoby wielce pouczające.


Pozdrawiam serdecznie

***

niebieski_kapturek 17 sierpnia 2017 19:04

Czytam wszystkie Pana artykuły od dawna, pierwszy raz się odezwałam, bo z zasady jestem małomówna, ale wszystko co Pan tu napisał to prawda o PAD, i jako jego wyborca jestem bardzo rozczarowana. Cóż, nie można za to winić ani Prezesa PiS, ani Pani Premier RP która jeżdziła z PAD i bardzo za nim agitowała. Mamy rozum, wolną wolę, i powinniśmy dokładnie sprawdzać każdego kandydata na wysokie urzędy przed wrzuceniem kartki wyborczej na danego kandydata.
Mam Nauczkę. Dziękuję.

niebieski_kapturek,

Napisała Pani: "Mamy rozum, wolną wolę, i powinniśmy dokładnie sprawdzać każdego kandydata na wysokie urzędy przed wrzuceniem kartki wyborczej na danego kandydata."
To prawda, ale na tym nie kończą się powinności człowieka rozumnego.
Bo "sprawdzenie" Andrzeja Dudy w roku 2015, gdy został "wyciągnięty z kapelusza" prezesa PiS, było praktycznie niewykonalne.
Tylko ci, którzy mieli w pamięci zeznania pana Dudy złożone przed zespołem smoleńskim, mogli ocenić tę postać, jako człowieka słabego, chwiejnego i łatwo ulegającego wpływom.
Pozostali, musieli uwierzyć w geniusz polityczny szefa PiS i poddać się patriotyczno-religijnym oracjom kandydata. Co było wyjątkowo trudne, jeśli ktoś pamiętał o forsowaniu przez pana Kaczyńskiego tak wyśmienitych kandydatur, jak: Marcinkiewicza, Sikorskiego, Kluzik-Rostkowskiej i wielu innych.
Nic jednak nie usprawiedliwia postawy wyborców po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy.
Od tej chwili, obowiązkiem ludzi rozumnych (ale też odpowiedzialnych za Polskę) było uważne przyglądanie się działaniom pana prezydenta: jego nominacjom, pierwszym decyzjom, wypowiedziom.
Obowiązkiem, rzekłbym oczywistym, bo mieliśmy do czynienia z kompletnym dyletantem politycznym, postacią wcześniej nieznaną, bez doświadczenia i osiągnięć.
Zapewniam, że "materiału analitycznego" było aż nadto. Dlatego w czerwcu 2015 pisałem:
"Nie słyszałem z ust Andrzeja Dudy słów, które świadczyłyby o intencji zerwania z ciągłością tworu zwanego III RP - a tylko taka deklaracja ma dla mnie znaczenie.
Nie usłyszałem wypowiedzi o konieczności rozliczenia stanu ośmioletniej zapaści, w jaką wepchnęły nas rządy PO-PSL i zweryfikowania okresu haniebnej prezydentury Komorowskiego - a tylko te działania mają dla mnie głęboki sens.
Nie usłyszałem też, by nowy prezydent lub kandydatka na premiera uznali za bezwzględny priorytet sprawę zamachu smoleńskiego i chcieli dążyć do znalezienia winnych śmierci moich rodaków.
I proszę, wszelkiej maści domorosłych analityków i jednodniowych mędrców, by nie przekonywali, że potrzebna jest dziś "łagodna retoryka" i przekaz kierowany do "centrowego wyborcy", a zmieni się ją, gdy PiS dojdzie już do władzy. Opowieści takie poruszają może umysły dwudziestolatków, ale nie robią wrażenia na kimś, kto od ćwierćwiecza wypatruje autentycznej opozycji.
Mam zatem prawo nie podniecać się pustosłowiem o "odbudowaniu wspólnoty" i nie jestem zainteresowany "zasypywaniem podziałów", których nie stworzyli Polacy. Mam prawo oczekiwać konkretnych, politycznych decyzji i nie piać z zachwytu nad widokiem pana Dudy kłaniającego się patronowi wojskowej bezpieki."

Wówczas, w roku 2015 dominował radosny nastrój bełkotliwych (acz politycznie poprawnych) dywagacji i wyborcy PiS nie domagali się od swoich wybrańców odpowiedzi na zasadnicze pytania:
- czy i jak zamierzają dokonać polityczno-prawnej oceny rządów PO-PSL i prezydentury B. Komorowskiego?;
- czy słowa Jarosława Kaczyńskiego z lipca 2010 roku - "Nie będę współpracował z nikim, kto był nie w porządku wobec mojego brata i innych poległych. Bo zachowania wobec nich były haniebne, one politycznie i moralnie wykluczają współpracę" - nadal wytyczają granicę moralnego konsensusu, czy też stały się już nieaktualne?;
- jakie miejsce w polityce nowego prezydenta i nowego rządu zajmie sprawa zamachu smoleńskiego i co uczynią te ośrodki dla wyjaśnienia okoliczności tragedii oraz ukarania inspiratorów, sprawców i popleczników?;
- czy i w jaki sposób nowe władze chcą podjąć walkę z wrogą działalnością ośrodków propagandy (zwanych "mediami III RP") i jak zamierzają oczyścić życie publiczne z obecności ruskich rabów i zgrai antypolskich "autorytetów"? ;
- jakie kroki zostaną podjęte w celu stworzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości - a wcześniej ukarania sędziów i prokuratorów wysługujący się reżimowi oraz rozbicia prawniczych klanów, wywodzących się z czasów "socjalistycznej praworządności"?

Za zadawanie takich pytań, można było wówczas "zarobić" miano "wroga PiS", a nawet podpaść pod poważniejsze oskarżenia.
A przecież nie byłoby dzisiejszego "rozczarowania" postawą pana prezydenta, gdyby wyborcy zechcieli skorzystać z przysługujących im praw i - zamiast przyjmowania głupiej i niewolniczej postawy wobec prezydenta i polityków PiS, kierowali się własnym dobrem i interesem.
To są proste zasady, znane w całym cywilizowanym świecie.
Prawem wyborców jest wymagać od tych, którzy za niemałe pieniądze i równie wielkie zaufanie, chcą uchodzić za reprezentantów naszych interesów.
Takim politykom trzeba uświadamiać, że biorąc pieniądze i strojąc się w szaty "przedstawicieli patriotycznej części społeczeństwa", winni przede wszystkim słuchać, uczyć się i ciężko pracować - na rzecz tych, którzy wywindowali ich na te pozycje.Nas nie muszą interesować "koncepcje" zaplecza pana prezydenta, bo to nie owo "zaplecze" powierzyło mu zadanie służenia Polakom.
Jeśli się nie żąda, nie stawia wymagań i twardych warunków, lecz ucieka od refleksji i odważnych ocen - świadczy to o obojętności, głupocie lub skrajnym infantylizmie.

Dziękuję za Pani świadectwo i pozdrawiam

***

Urszula Domyślna 18 sierpnia 2017 01:33

ŻEBY BYŁO TAK JAK BYŁO!!!

Panie Aleksandrze,

Zgodnie z Pańskimi przewidywaniami, NIEZŁOMNY prezydencki latarnik, przy pomocy ludzi "starego reżimu" (a jakże!) - przywraca w III RP #Złą Zmianę , wyczekiwaną przez "lepszy sort" Obywateli RP. Urrraaaa...

Szefem zespołu przygotowującego dla prezydenta projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym jest prof. Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL i bliski współpracownik Jarosława Gowina. Na przełomie sierpnia i września zespół przedstawi projekty prezydentowi.

- "Nie ma u nas tradycji, żeby prokurator generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego jako instytucji. Nie wspomnę już o sędziach - powiedział prezydent Andrzej Duda stawiając weto ustawom o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. I zapowiedział, że rozpocznie prace nad własnymi projektami. - Mam nadzieję, że przy pomocy ekspertów te ustawy uda się przygotować w ciągu dwóch miesięcy".

Prezydent powołał zespół, który ma przygotować zapowiedziane projekty. Jego skład Kancelaria Prezydenta starała się utrzymać w tajemnicy, ale jak nieoficjalnie dowiedziało się OKO.press, pracami zespołu kieruje karnista z Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Michał Królikowski. Pytany o to przez dziennikarza serwisu prof. Królikowski odpowiedział wymijająco. Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP i rzecznik Krzysztof Łapiński nie udzielili odpowiedzi.

Prof. Michał Królikowski w 2006 roku został dyrektorem Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu. Posadę otrzymał dzięki ówczesnemu marszałkowi Markowi Jurkowi. 14 grudnia 2011 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakończył urzędowanie 5 listopada 2014 roku. [...]


https://dorzeczy.pl/kraj/38883/Ustawy-o-sadach-pisze-dla-prezydenta-byly-wiceminister-rzadu-PO-PSL.html

* * *

O zapowiadanej "nowej konstytucji" pan Duda też nie zapomina!

Wg IAR:

25 sierpnia - prezydent Andrzej Duda zainauguruje w Sali BHP Stoczni Gdańskiej cykl debat przed referendum konsultacyjnym o zmianach w konstytucji. Plebiscyt ma odbyć się 11 listopada 2018 roku.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta, a przy tym pełnomocnik głowy państwa ws. referendum - Paweł Mucha - zapowiedział, że Andrzej Duda wygłosi wtedy ważne przemówienie. Kolejne konsultacje społeczne i rozmowy są już przygotowywane, wstępny harmonogram spotkań może być podany przy okazji konferencji w Gdańsku.

Te spotkania przez Rzeszów, Kielce, ale i Szczecin, Warszawę, miasta wojewódzkie i inne ośrodki będą już realizowane. Jesteśmy na etapie związanym z przygotowaniem, przedyskutowaniem i określeniem tych zakresów, które będą podstawą sformułowania później przez Pana prezydenta pytań referendalnych.

"Solidarność" zapowiada gdańskie spotkanie jako debatę nad Obywatelskim Projektem Konstytucji zgłoszonym w 1994 roku przy okazji tworzenia ustawy zasadniczej dla III RP. - Minister Paweł Mucha przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że projekt "Solidarności" będzie naturalnym aspektem debaty, ale wielomiesięczne konsultacje będą miały szerszy charakter.

"Naturalne jest to, że będziemy rozmawiać i z Solidarnością, i z innymi związkami zawodowymi, i z organizacjami pracodawców. Będziemy też rozmawiać z ugrupowaniami politycznymi, ze stowarzyszeniami, z przedstawicielami opozycji demokratycznej (.) Bardzo wiele podmiotów zwróciło się do Kancelarii Prezydenta i do Pana prezydenta z propozycją współpracy i współdziałania. Wiele środowisk będzie w sali BHP"

https://wpolityce.pl/polityka/353654-iar-w-przyszly-piatek-ruszy-cykl-debat-przed-referendum-ws-zmian-w-konstytucji-co-zaplanowal-palac-prezydencki

= = = = = = = = = =

Pozdrawiam Pana :)

Pani Urszulo,

Inicjatywa Andrzeja Dudy - "inauguracja cyklu debat przed referendum konsultacyjnym o zmianach w konstytucji", została precyzyjnie przygotowana i już dziś można wskazać kierunek, w jakim będą odbywały się "debaty".
W linkowanym przez Panią tekście, znajduje się wzmianka o zaproszeniu "przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych biorących wcześniej udział w tzw. Platformie Oburzonych". To nie przypadek.
Owa PO, powstała z inicjatywy P.Kukiza i Piotra Dudy w roku 2013 i rozpoczęła działalność od kongresu zorganizowanego właśnie w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
"Oburzeni"- mający stanowić "alternatywę" dla PiS i PO, słali kuriozalne listy do lokatora Belwederu, upatrując w nim niezależnego i życzliwego arbitra - za co Komorowski zaprosił ich nawet do Belwederu.
Domyślam się, że to towarzystwo będzie dziś głównym wspornikiem prezydenckich "debat", zaś postulaty tandemu Kukiz-Duda, będą nadawały kierunek propozycjom konstytucyjnym.
P. Kukiz, którego szczera nienawiść do Antoniego Macierewicza ("Tego człowieka po prostu nie trawię") powinna podobać się środowisku prezydenckiemu, ma kolejną szansę na odegranie roli "politycznej alternatywy". Jak na kompletnego ignoranta przystało, chętnie sprosta temu zadaniu.

Nie jestem zaskoczony informacją, że właśnie Michał Królikowski - wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL stoi na czele zespołu piszącego projekty prezydenckich ustaw sądowych. Opinie tego pana wręcz predestynują go do roli prezydenckiego doradcy:
http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-michal-krolikowski-nie-do-zaakceptowania-w-panstwie-prawa_1008602.html

To człowiek bardzo bliski prezydentowi, ale też protegowany Jarosława Gowina - ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Udział Królikowskiego gwarantuje, że w połączeniu z propozycjami zgłoszonymi przez stowarzyszenie sędziów "Iustitia", będą to projekty sankcjonujące nienaruszalność mafii sądowniczej.
Tymczasem w ostatnim z wywiadów J. Gowina znalazły się ciekawe słowa. Gowin tłumaczył, jak wyglądała sprawa z ewentualnym objęciem przez niego stanowiska ministra obrony:
"Intensywnie przygotowywałem się do tej roli, Jeżeli w przyszłości okoliczności polityczne sprawią, że to na mnie spadnie wskazanie jeśli chodzi o resort obrony, to będę do tego przygotowany."
https://wpolityce.pl/polityka/353488-gowin-roznica-zdan-miedzy-prezydentem-i-mon-musi-zakonczyc-sie-przywroceniem-jasnego-porzadku-konstytucyjnego

Nie mam wątpliwości, że Pałac Prezydencki już szykuje działacza PO do objęcia funkcji szefa MON, po udanym finale "esbeckiego gambitu". Sam Gowin niespecjalnie to ukrywa i jego krytyka działań Antoniego Macierewicza (w linkowanym wywiadzie) przypomina żałosne "przebieranie nogami".
Już kilka miesięcy temu oglądaliśmy preludium przed personalną ofensywą pana Dudy. Dotyczyła dwóch roszad: skierowania M.Magierowskiego do MSZ i M.Sadurskiej do zarządu PZU. Te osoby miały być "oczami i uszami" prezydenta w obszarze działań PiS.
Dziś pokusiłbym się nawet o prognozę, że zamysł prezydenta Dudy idzie w stronę obsadzenia dwóch kluczowych stanowisk: Gowin ma zostać szefem MON, Królikowski ministrem sprawiedliwości. Taka zagrywka pozwoliłby zabezpieczyć interesy "elit" III RP i dała prezydentowi realny wpływ na poczynania "dobrej zmiany".

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na interesującą wypowiedź "mistrza nicnierobienia". Szef prezydenckiego BBN podzielił się dziś swoimi przemyśleniami. Znalazły się tam słowa:
"Różnimy się natomiast w sprawie proponowanego przez nas Dowództwa Sił Połączonych, którego nie ma w koncepcji MON."
https://wpolityce.pl/polityka/353728-nasz-wywiad-pawel-soloch-szef-bbn-o-relacjach-pad-z-mon-i-kulisach-zmian-w-wojsku-prezydent-musi-miec-wplyw-na-ksztalt-sil-zbrojnych

To rzeczywiście poważna różnica, ponieważ koncepcja powołania takiego dowództwa powstała w czasie kadencji B.Komorowskiego i stanowiła jeden z filarów planowanej wówczas "reformy dowodzenia". Miało to zapewnić wpływ prezydenta na system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.
Jeśli tego dotyczy spór Pałacu z MON, jest to konflikt podstawowy - o to, czy polska armia będzie dowodzona według czytelnych i efektywnych reguł, czy też reguły te zostaną podporządkowane środowisku prezydenckiemu.

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Domyślna 19 sierpnia 2017 00:50Bardzo dziękuję za odpowiedź. Więcej jutro, teraz tylko szybko pierwsza refleksja: otóż prezydent Andrzej Duda coraz bardziej przypomina mi kogoś, kogo bardzo precyzyjnie zaprogramowano . Myślę też, że z równą precyzją kreowane są wydarzenia wokół niego. (III RP-owski matrix, "na miarę naszych możliwości".)

Pozdrawiam serdecznie, przymawiając się o komentarz :)

PS. Żeby później nie umknęło =>LINK do prawdziwego curiosum:

https://wpolityce.pl/polityka/353757-ostatni-linia-obrony-brudu-katarzyna-i-andrzej-zybertowiczowie-w-sieci-potrzebne-jest-sadownictwo-niezawisle-nie-tylko-na-papierze

Dla niezorientowanych: prof. Andrzej Zybertowicz jest zarówno bliskim doradcą prezydenta jak i "szefa" BBN. Czy doradzaniem pp. Dudzie i Solochowi zajmuje się też jego małżonka - nie wiem.

Pani Urszulo,

Jeśli "przymawia" się Pani o komentarz do tekstu państwa Zybertowiczów, to - cóż tu komentować?
Pan profesor jest słaby w pisaniu agitek (już to podkreślałem), a obecne wystąpienie zaliczam do tego rodzaju publicystyki.
Zero argumentów, kilka frazesów i parę nielogicznych sugestii.
Ot, jeszcze jeden tekst potwierdzający regułę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

W III RP mogą powstawać takie elaboraty, bo ani wyborcy ani żadne środowiska opiniotwórcze nie mają odwagi sformułować wniosku oczywistego dla ludzi rozumnych: weto prezydenta Dudy kładzie kres jakimkolwiek mrzonkom o zreformowaniu tzw. sądownictwa.
To nie jest żaden "mały postój" ale ciemny, ślepy zaułek, w którym nieodmiennie słychać stukot brązowych butów.

Pozdrawiam serdecznie

***

Boma 16 sierpnia 2017 17:42

tylko jak spokojnie żyć panie Aleksandrze? Jak żyć? Dziękuję za dzielenie się mądrością i serdecznością.Pozdrawiam.

Boma,

Tylko - jak żyć? Jak najpełniej, pogodnie i z nadzieją, czerpiąc radość z każdej przeżytej chwili i darowanego nam czasu.
Troska o nasz kraj, nie może burzyć umysłu ani zabijać spokoju. Nastrój przygnębienia i apatii, nie przystoi ludziom wolnym.
Jeśli dzieje się zło - trzeba z nim walczyć i stawiać mu czoła. Trzeba je nazywać po imieniu i nie bać się niedogodności związanych z taką postawą.
Jak przypominał Poeta -"w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy".

Bardzo dziękuję i pozdrawiam Panią.

***

kibur 19 sierpnia 2017 01:24

Panie Aleksandrze, jaka jest rola Jarosława Kaczyńskiego w tym? Nie wiedział tych rzeczy o Dudzie? I Kaczyński, i Macierewicz są zaskoczeni działaniami Dudy?
Co tu jest grane? Ciężko mi uwierzyć, że takich dwóch politycznych wyjadaczy(lata w polityce)- przeoczyło taki "drobiażdżek" jak Dudowe ochranianie III RP. Wystawił go Kaczyński na kandydata. W sumie dopiero wtedy dowiedziałam sie, że taki ktoś jak Duda, istnieje.
Proszę Pana bardzo o odpowiedź, dlaczego Kaczyński postawił na niego?
Pozdrawiam serdecznie Panie Aleksandrze.

Kibur,

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o stan wiedzy i przyczyny zachowań pana Kaczyńskiego. W normalnym kraju, wyborcy już dawno pytaliby szefa partii rządzącej o takie sprawy i żądali wyjaśnień w kwestii decyzji i nominacji.
W III RP, pan Kaczyński nie musi udzielać żadnych odpowiedzi, a tym bardziej tłumaczyć się ze swoich rozlicznych błędów.
Ponieważ taki model demokracji -rodem z realiów sowieckich, jest akceptowany przez wyborców, nie zamierzam wyręczać ludzi, którzy czują się dziś oszukani.
Mogę jedynie przypomnieć, że pan Kaczyński i jego partyjni koledzy chętnie brali udział w kombinacji wymierzonej w ministra Macierewicza i jak tylko mogli wspierali ataki prezydenta Dudy i ośrodków propagandy.
Ich zachowania opisałem w tekście "Esbecki gambit" z lutego br. i jeśli ktoś wyłączałby prezesa PiS z kręgu osób odpowiedzialnych za obecną sytuację, odsyłam do lektury tego tekstu.
W jego zakończeniu znalazły się słowa:
"W tej rozgrywce, o czym muszą wiedzieć mocodawcy "opozycji", ale też wie prezes Kaczyński, "sprawa Misiewicza" jest zaledwie pretekstem i tłem znacznie poważniejszej gry.
Na tyle poważnej, że zawiera się w niej również pytanie - jaka ma być polska armia i jak dalece państwo powinno rozbudować swój potencjał militarny? Obawa, by polska strategia obronna nie wywołała reakcji "bliskich sąsiadów", zaprząta dziś uwagę wielu rzeczników "pojednania".
To również pytanie o "dwie prędkości", z których jedna -belwederska sprowadza się do bezczynności i konserwacji dorobku B. Komorowskiego, druga zaś, MON-owska, koncentruje na szybkiej modernizacji Sił Zbrojnych i decyzjach przekraczających ramy porządku jałtańskiego. Istnieje wreszcie obszar, który minister Macierewicz wskazał dziś w sposób wysoce sugestywny - by "Polacy nie musieli nasłuchiwać, czy nie przesuwają się szafy na Kremlu".(.)
Pewne jest natomiast, że wymuszenie decyzji o "załatwieniu sprawy Misiewicza" zostanie odebrane jako sukces środowiska "opozycji" i potraktowane jako zachęta do eskalacji dalszych prowokacji, dywersji i aktów wojny hybrydowej. "Wyłuskanie" Misiewicza oznacza, że metodami pracy operacyjnej SB można dziś pozbyć się każdej osoby z otoczenia ministra, można pozbawić go zaufanych współpracowników, wprowadzić w przestrzeń publiczną dowolną dezinformację i wywołać destrukcję instytucji rządowej. Oznacza też, że warto nadal uderzać w Macierewicza i szukać dróg dojścia do głównego "figuranta". Gdy nie ma innych argumentów, komprmateriałów ani zarzutów - takie akcje okazują się niezwykle skuteczne. Casus Misiewicza, będzie nie tylko wyznaczał ograniczenia w polityce personalnej szefa MON, ale skutkował osłabieniem ośrodka ministerialnego i poddaniem go partyjnej "lustracji wizerunkowej".

Dziś widzimy konsekwencje tamtych zachowań. Jeśli dojdzie - o czym jestem przekonany, do dymisji szefa MON oraz dalszych aktów "niesubordynacji" Andrzeja Dudy, odbędzie się to z winy pana Kaczyńskiego.
Dlaczego? Próbowałem to zasugerować w ostatnim akapicie obecnego wpisu.
Wszelkie zaniechania i słabość PiS, przyzwolenie na jawne i bezczelne łamanie prawa, na bezkarność łobuzów z tzw."opozycji", ma swoją racjonalną przyczynę. Zakres "dobrej zmiany" został precyzyjnie wytyczony i w żadnym obszarze nie obejmuje rozliczenia sprawy Smoleńska (odpowiedzialność polityków PO-PSL i ludzi służb), walki z agenturą Moskwy i Berlina oraz działań wymierzonych w środowisko b.WSI. Owa racjonalność ma z kolei przyczynę w gwarancjach udzielonych mocodawcom nowego rozdania z 2015 roku.
Jeśli mamy do czynienia z tym samym środowiskiem, które w 2010 kreowało rzeczywistość posmoleńską, trzeba pamiętać, że centrum decyzyjne znajdowało się wówczas w Belwederze. Dziś praktykuje się ten sam model, z tym wszakże zastrzeżeniem, że cechy indywidualne obecnego prezydenta, w znacznie większym stopniu predestynują go do roli marionetki. To człowiek nader łatwo ulegający wpływom i sugestiom - byle pochodzącym z określonego źródła.
Czy Jarosław Kaczyński mógł nie wiedzieć, że forsuje kandydata "koncyliacyjnego"?
Jeśli nie wiedział - świadczyłoby to fatalnie o kwalifikacjach politycznych i intelektualnych tego pana.
Jeśli wiedział - właściwości moralne prezesa PiS byłyby w opłakanym stanie.

Pozdrawiam Panią

***

Urszula Domyślna 19 sierpnia 2017 14:45

Panie Aleksandrze,

Chciałabym nawiązać do Pańskiej odpowiedzi udzielonej pani @Niebieski_kapturek, która chyba przesadziła z samooskarżaniem. Bo cóż my - wyborcy, mogliśmy w r. 2015 wiedzieć o eurodeputowanym (tak!) Andrzeju Dudzie? Nic, albo prawie nic. Musieliśmy uwierzyć na słowo prezesowi Kaczyńskiemu i poprzeć kandydata PiS. Mając wciąż na uwadze, że jego kontrkandydatem jest rezydent Pałacu Namiestnikowskiego, niesławnej pamięci uzurpator Komorowski.

Pan ujmuje to następująco:

"Sprawdzenie" Andrzeja Dudy w roku 2015, gdy został "wyciągnięty z kapelusza" prezesa PiS, było praktycznie niewykonalne. Tylko ci, którzy mieli w pamięci zeznania pana Dudy złożone przed zespołem smoleńskim, mogli ocenić tę postać, jako człowieka słabego, chwiejnego i łatwo ulegającego wpływom. Pozostali, musieli uwierzyć w geniusz polityczny szefa PiS i poddać się patriotyczno-religijnym oracjom kandydata. Co było wyjątkowo trudne, jeśli ktoś pamiętał o forsowaniu przez pana Kaczyńskiego tak wyśmienitych kandydatur, jak: Marcinkiewicza, Sikorskiego, Kluzik-Rostkowskiej i wielu innych. Nic jednak nie usprawiedliwia postawy wyborców po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Od tej chwili, obowiązkiem ludzi rozumnych (ale też odpowiedzialnych za Polskę) było uważne przyglądanie się działaniom pana prezydenta: jego nominacjom, pierwszym decyzjom, wypowiedziom. Obowiązkiem, rzekłbym oczywistym, bo mieliśmy do czynienia z kompletnym dyletantem politycznym, postacią wcześniej nieznaną, bez doświadczenia i osiągnięć.

Sprawa relacji: Duda - Kaczyński frapuje nie tylko Pańskich czytelników. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzic, że jest ona trwale obecna wśród zaniepokojonego "żelaznego" elektoratu PiS, który w większości potępia działania Dudy, natomiast wydaje się nieprzemakalny na argumentację podnoszoną na Pańskim blogu.

Czyli: jak mógł (JK) nie wiedzieć kim rzeczywiście jest Andrzej Duda , skoro (podobno) po niezwykle dokładnej analizie i odrzuceniu kilku innych kandydatów, udzielił - w imieniu PiS - wszechstronnego poparcia byłemu kanceliście prezydenta L. Kaczyńskiego. Urzędnikowi, który w przeciwieństwie do swych kolegów z KP obecnych w Smoleńsku, okazał się zwykłym tchórzem i pozwolił bez sprzeciwu na dokonujący się na jego oczach zamach stanu. Pisałam kiedyś, że waleczności i niezłomności (o których nas do tej pory zapewnia) wystarczyło mu na żółty pasek w TVN, natomiast "wymiękł" natychmiast po przekazaniu mu przez BK wieści o telefonie Miedwiediewa. Po czym... "zachował się... tak jak się zachował..." (jego własne słowa z przesłuchania przed Zespołem Smoleńskim).

Często zapominamy, że takie zachowanie opłaciło się jednak panu Dudzie. W r. 2011 został "wynagrodzony" stanowiskiem posła na sejm VII kadencji (kandydując z listy PiS), a w r. 2014 ten sam PiS (czytaj: Jarosław Kaczyński) wypromował go na eurodeputowanego PE.

Proszę mi więc nie wmawiać, że ktoś (a już zwłaszcza wszechwiedzący i wszechwładny w PiS Jarosław Kaczyński) czegoś nie wiedział, że został wprowadzony w błąd, znów niepotrzebnie zaufał, etc., etc. To stare, niestrawne już zagrywki i usprawiedliwienia. Sądzę, że Kaczyński doskonale wiedział kogo promuje i obdarza najwyższym urzędem prezydenta III RP. Więcej: podejrzewam, że wystawienie tego, a nie innego kandydata gwarantowało wygraną PiS i przejęcie od "konkurencji z PO" (w bajki o "przeciwnikach politycznych" dawno nie wierzę) władzy w III RP. Kto był gwarantem prezesa? Ten sam układ biznesowo - mafijno - służbowy, który od 30 lat wpływa na kluczowe decyzje w państwie.

Pozdrawiam serdecznie

Aleksander Ścios 20 sierpnia 2017 10:48

Pani Urszulo,

Sądzę, że ten temat mamy już rozstrzygnięty, a do tych Pani słów nie dodałbym nawet przecinka:
"Kaczyński doskonale wiedział kogo promuje i obdarza najwyższym urzędem prezydenta III RP. Więcej: podejrzewam, że wystawienie tego, a nie innego kandydata gwarantowało wygraną PiS i przejęcie od "konkurencji z PO" (w bajki o "przeciwnikach politycznych" dawno nie wierzę) władzy w III RP. Kto był gwarantem prezesa? Ten sam układ biznesowo - mafijno - służbowy, który od 30 lat wpływa na kluczowe decyzje w państwie."

Pozdrawiam serdecznie

Pani Urszulo,

"...(w bajki o "przeciwnikach politycznych" dawno nie wierzę)..." Dawno temu dla potrzeb rzeczowego ujęcia tych "bajek" sformułowałem tezę, że "partię władzy" tworzą wszystkie partie wchodzące do parlamentu i pozaparlamentarne, pozostające w czasowym odwodzie, np. Razem, czy odmiany Korwina. Są one jedynie frakcjami partii władzy toczącymi pozorne spory mające być formą "walki" o lepsze frukta. Zwycięska frakcja jest bliżej "żłobu". Takie postrzeganie "demokratycznej polityki" opieram nie tylko, a nawet nie przede wszytkim na obserwacji IIIRP. Dekady empirycznych i racjonalnych doświadczeń, śledzenie i udział w formie świadomego wyborcy w "polityce wysoko rozwiniętej" dają dosyć solidne podstawy do takich sądów.

Pozdrawiam serdecznie

***

Rob Roy 19 sierpnia 2017 16:17

Istnieje teoretyczne jeszcze jedna możliwość - Prezes Kaczyński promował właśnie takiego "miękkiego" prezydenta, bo taki mu był potrzebny do realizacji swoich planów. Nie wiedział tylko , że wcześniej PAD ubrał brązowe buty i wymknął się Prezesowi z pod kontroli. To tak w skrócie.

Rob Roy,

Byłby to identyczny scenariusz, na jaki wskazuje Pan Kazimierz B.
Moja odpowiedź, byłaby również identyczna.

Szanowni Panowie!

Żaden polski patriota nie zaufa UBekowi, SBekowi, czy UWekowi. Kim jest Kaczyński, który tego UWeka naraił Polakom?
Wrogiem nr.1 "produktu pijarowego" Kaczyńskiego jest Minister Macierewicz z powodów oczywistych, o których pisze Pan Aleksander.
Nr.2 to Ziobro, jego były patron i dobroczyńca, którego zdradził. Judaszowi nie pozostaje nic innego jak zniszczyć go, albo... Nie, nie, żeby skończyć jak Judasz trzeba mieć resztki sumienia, a nie ego sięgające kosmosu i brak skrupułów.
Nr.3 to mentor i polityczny sponsor Kaczyński co to z "pana nikt" uczynił prezydenta.

Takich świadków swej nicości PADł nie może pozostawić w spokoju. Ta miernota jest uwarunkowana na zdradę, nikczemność i jak mu "pierwszy w gabinecie powiedział szeptem na ucho: ma tę niezbędną dozę sk....stwa", by "robić w demokratycznej polityce".

Pozdrawiam wszystkich "suwerennych wyborców" chyląc czoła przed naszym Autorem i tą garstką świadomych "kłamstwa demokratycznego"

***

Kazimierz B. 19 sierpnia 2017 16:59

Panie Aleksandrze.
Odpowiadając na pytanie pani Kibur, napisał Pan:

"Czy Jarosław Kaczyński mógł nie wiedzieć, że forsuje kandydata "koncyliacyjnego"?
Jeśli nie wiedział - świadczyłoby to fatalnie o kwalifikacjach politycznych i intelektualnych tego pana.
Jeśli wiedział - właściwości moralne prezesa PiS byłyby w opłakanym stanie."

A czy możliwa jest taka oto sytuacja: JK wiedział kim jest Duda, ale wiedział jednocześnie, że tylko taki (ten) kandydat może być akceptowany przez "rozgrywających" i liczył, że rozegra to później "po swojemu" (zdając sobie sprawę, że na wszystka to mu nie pozwolą) i ... się przeliczył.
Osobiście wolałbym tę wersję, niźli to, że od początku był to teatr.
Pozdrawiam.

Kazimierz B.

Taka sytuacja jest oczywiście możliwa, przy czym, właśnie ona byłaby najbardziej widowiskowym teatrem.
Jeśli pan Kaczyński liczyłby na "ogranie" układu, wykazywałby ogromną naiwność, pychę i głupotę.
Byłyby to rachuby podobne tym, na które wskazują różni kapusie i seksoty bezpieki, tłumacząc swoje draństwa intencją "rozegrania" esbecji. Twierdzą oni, że podjęli z bezpieką "inteligentną grę" i doprowadzili do rozwiązań pozytywnych i korzystnych (rzekoma "śmierć" komuny).
My zaś wiemy, że w owej "grze" byli tylko użytecznymi pionkami i wszystko co robili, służyło wyłącznie interesom komuny.
Takie argumentacje dowodzą więc bezbrzeżnej głupoty, ale też cynizmu. Głupoty, bo nawet średnio rozumny człowiek winien wiedzieć, że kolaboracja ze złem zawsze prowadzi do działania na rzecz zła, a idąc z nim na ustępstwa, nie da się ocalić dobra, cynizmu zaś, bo takie tłumaczenia służą usprawiedliwieniu własnej ułomności i są prymitywną, oszukańczą retoryką.
To myślenie cechuje ludzi słabych i ograniczonych, a podważając naturalny porządek, w którym zło nie jest częścią lecz przeciwieństwem dobra - zawsze prowadzi do klęski.
Nadto, gdyby pan Kaczyński podjął "grę" z mocodawcami nowego rozdania, musiałby wiedzieć, na czym oparta jest kandydatura A.Dudy.
Niezależnie - czy decydowały o niej materiały kompromitujące kandydata, jego "profil osobowościowy", krąg znajomych i potencjalnych współpracowników, te przyczyny już wówczas rozstrzygały o przegranej Kaczyńskiego.
Wolta kandydata była bowiem niemożliwa, bo jeśliby do niej doszło, ujawnienie okoliczności wyboru (nagrania, świadkowie) lub uruchomienie komprmateriałów, przesądzało o kompromitacji PiS- u i Andrzeja Dudy.
Taka "gra" miałaby sens tylko wówczas, gdyby w pierwszym miesiącu po zaprzysiężeniu rządu nastąpiła seria aresztowań, a powołany przez PiS trybunał narodowy do osądzenia zbrodni zdrady państwa (tak postąpiono by w każdym normalnym kraju) wysłał kilkudziesięciu głównych decydentów na dożywotni odpoczynek.
Tymczasem z każdym dniem, jaki upłynął od wyborów 2015, dynamika "dobrej zmiany" wskazuje, że respektowane są ustalenie poczynione z mocodawcami nowego rozdania. Jak wielokrotnie wskazywałem, wszelkie działania i zaniechania PiS łączy jeden wspólny mianownik: nie obejmują środowiska b.WSI i nie dotyczą obszaru odpowiedzialności Bronisława Komorowskiego - politycznego patrona tego środowiska.
Jeśli ktoś tego nie dostrzega, w ogóle nie powinien zawracać sobie głowy polskimi sprawami.
Uważam więc, że wersja, jaką Pan proponuje, bynajmniej nie byłaby lepsza -ani dla samego Kaczyńskiego, a tym bardziej- dla nas.

Pozdrawiam Pana

Panie Aleksandrze.

Dziękując za odpowiedź i zgadzając się w pełni z Pańską argumentacją, pragnę zauważyć, iż chodziło mi bardziej o taki scenariusz, w którym Kaczyński zdając sobie (wówczas) sprawę, że na zbyt wiele to mu nie pozwolą (bo nie dysponuje odpowiednią siłą) stara się "zdobyć przyczółki". I wcale nie chodziło mi o "inteligentne rozegranie esbecji" i "kolaborację ze złem".
Wiem, teraz jesteśmy mądrzejsi.
Generalnie chodziło mi o to, kim jest Kaczyński? Czy bardziej zależy mu na wolnej Polsce, czy na "demokracji"? I czy wtedy już zakładał, że sytuacja, w której teraz jesteśmy, to jest szczyt, do którego dąży?
Pisząc, że wolałbym wersję w której Kaczyński okazał się za "cienki", od wersji z "teatrem", miałem na myśli (poza wszystkim innym) zwykłą ludzką uczciwość. "Teatr" w wykonaniu Kaczyńskiego, świadczyłby o tym, że od początku oszukiwał Polaków.

Pozdrawiam Pana.

Aleksander Ścios 20 sierpnia 2017 21:51

Kazimierz B.

Odniosę się do Pańskiego stwierdzenia: "wolałbym wersję w której Kaczyński okazał się za "cienki", od wersji z "teatrem", miałem na myśli (poza wszystkim innym) zwykłą ludzką uczciwość. "Teatr" w wykonaniu Kaczyńskiego, świadczyłby o tym, że od początku oszukiwał Polaków."
Sądzę, że każdy z nas ma prawo, a w tym wypadku nawet obowiązek, dokonywać ocen poszczególnych polityków, poprzez pryzmat właściwy dla tej profesji - a zatem słów i czynów. Poniżej zamieszczam krótkie zestawienie wypowiedzi szefa PiS.
Panu oraz czytelnikom bezdekretu pozostawiam wybór: czy to zestawienie może świadczyć o daleko idącej niekonsekwencji ( ja nazwałem to kiedyś schizofrenią polityczną) pana Kaczyńskiego i ujawniać obraz jakiejś chwiejności charakteru, czy też dowodzi intencji oszukania Polaków i traktowania zasad politycznych w sposób wielce instrumentalny?
W lipcu 2010 roku prezes PiS publicznie oświadczył :
"Nie będę współpracował z nikim, kto był nie w porządku wobec mojego brata i innych poległych. Bo zachowania wobec nich były haniebne, one politycznie i moralnie wykluczają współpracę. Absolutnie wykluczam mój udział we współpracy do czasu daleko posuniętej ekspiacji z ich strony".
Rok później, na pytanie -"Czyli mógłby pan zawrzeć koalicję z PO?" , Kaczyński odpowiada: "Nigdy nie mów nigdy. Wykluczam tylko SLD".
Nie upłynęły nawet dwa lata, gdy pan Kaczyński deklarował już "gotowość do rozmów z liderami partii parlamentarnych o poparciu dla kandydata PiS na premiera, prof. Piotra Glińskiego":
"W żadnym razie nie odmawiam spotkań.(.)Z tymi, z którymi będę rozmawiał, a mam nadzieję, że będę, będę rozmawiał o planie wyjścia z kryzysu, także politycznego, który mamy".
W 2013 prezes PiS oświadcza: "Liczę na poparcie Gowina i Pawlaka", a pytany, czy jest gotów współpracować z tymi politykami (chodziło o wniosek o wotum nieufności wobec Tuska) odpowiada:
"Jestem gotów współpracować z każdym. Oczywiście poza tymi, którzy podważają już najbardziej elementarne wartości. Z panem Gowinem w pewnych sprawach mam poglądy dosyć bliskie, w innych - na przykład w sprawach prawa karnego - radykalnie odmienne".
Trzeba było kolejnego roku, by Kaczyński "wyraził gotowość do współpracy z premier Ewą Kopacz, m.in. ws rozwiązania problemów osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich":
"Jestem gotowy do współpracy we wszystkich sprawach, które są wspólne, które ważne dla Polaków, także w tej sprawie, a oceniam panią premier jako polityka, jako premiera.
Wszelkiego rodzaju sugestie, które się zdarzają, że mam jakieś anse osobiste do pani premier, są całkowicie nieuzasadnione. Jeżeli ta współpraca byłaby dziś możliwa, byłoby dla Polaków lepiej. My tę współpracę choćby w tej sprawie proponujemy. Będziemy zresztą proponować taką współpracę także w innych kwestiach"
W 2014 pan Kaczyński podpisuje już "porozumienie" z Gowinem i zaczyna przekonywać Polaków, że b. minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL to postać godna zaufania. Przypomnę, że podpisał porozumienie o współpracy z tym samym Gowinem, o którym rok wcześniej mówił, że "ponosi odpowiedzialność za wszystkie grzechy Platformy", a wskazując na "aferę hazardową" twierdził: "Szedł twardo (Gowin) za ich politgramotą, że to prowokacja CBA, zastawiona pułapka na premiera itd. Podobny charakter miały jego wystąpienia o Smoleńsku. Teraz wydaje mu się chyba, że przejmie idee PiS-u, które przyciągały część centrowych wyborców, którzy od nas odeszli na skutek koalicji z Samoobroną i LPR-em. Zniechęceni do Platformy mogliby teraz głosować na Gowina. Ale ta wiara oparta jest wyłącznie na zamyśle medialnym i manipulacji - że z tego wszystkiego, co robił w PO, zostanie wizerunkowo oczyszczony. Zrobimy wszystko, by skuteczność tej akcji była możliwie niewielka, i sądzę, że w niemałej mierze nam się to uda."

Ilu wyborców PiS pamięta, że prezes tej partii w roku 2014 popierał politykę rządu Tuska, a nawet oklaskiwał przemówienie premiera podczas debaty sejmowej na temat Ukrainy i ochoczo uczestniczył w spotkaniu z Tuskiem?
Parę tygodni później, Kaczyński wyznał z rozbrajającą szczerością: "Liczyłem na zmianę i znów się zawiodłem". Nie przeszkodziło mu to jednak oświadczyć po kolejnych kilku miesiącach: "Popieramy Polaków, chcemy, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej".
Takich przykładów "niekonsekwencji" szefa PiS mogę wskazać dziesiątki, ale wiem, że ta cecha pana Kaczyńskiego - robienie "z gęby cholewy", a z wyborców idiotów -szczególnie podoba się elektoratowi PiS i jest przez niego uważana za objaw "politycznego pragmatyzmu" oraz wyraz "przemyślanej strategii".
Najpełniej jednak intencje Kaczyńskiego są widoczne w uprawianiu mitologii demokracji. Ten pan doskonale wie, że III RP nie ma nic wspólnego z państwem prawa i demokracji, a jednak nieustannie "zagrzewa" wyborców do "obrony" owych nieistniejących wartości i powołuje się na nie przy każdej okazji. Jest w tych praktykach bardzo bliski logice B. Geremka, który uważał, że "Polacy nie dorośli do demokracji", a zatem nie wolno im mówić, jak wygląda prawda o ich kraju i realnych mechanizmach życia publicznego.
Jeszcze w roku 2012, wyborcy PiS mogli usłyszeć od pana Kaczyńskiego podczas miesięcznicy smoleńskiej:
"Polska nie będzie wolna, jeśli prawda o Smoleńsku nie wyjdzie na jaw! Polska nie jest wolna, bo nie możemy uczcić bohaterów Smoleńska, bo nie ma ciągle pomnika, bo stawiane są różne przeszkody, bo nieustannie trwa kampania obrażania tych, którzy zginęli".
Po czterech latach, podczas których "prawda o Smoleńsku nie wyszła na jaw", nie uczczono bohaterów Smoleńska i nie zbudowano im pomnika, a "kampania obrażania tych, którzy zginęli" trwała w najlepsze, wyborcy usłyszeli:
"Polska jest dzięki nam krajem wolności, jednym z niewielu w Europie!".
Ten sam Kaczyński, który w 2014 oświadczył z mównicy sejmowej: "Muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane!", rok później zachęcał Polaków do uczestnictwa w "święcie demokracji" i traktowania kartki papieru, jako "broni wyborczej".
Człowiek, który jednego roku (2013) twierdził - "W Polsce mamy do czynienia ze skrajną formą systemu postkomunistycznego", zaledwie dwa lata później zapewniał wyborców, że "polska demokracja ma się dobrze".
W logice pana Kaczyńskiego triumfy święci hiper-bzdura, wypowiedziana w roku 2015 przez byłego "działacza ekologicznego" prof. Piotra Glińskiego - "Żyjemy w ćwierćdemokracji".
Ale dla ludzi rozumnych, z demokracją sprawa wygląda prosto: jest lub jej nie ma. Nie istnieje stan, który można określić mianem pół lub ćwierć demokracji. Tam, gdzie demokracja się kończy, mówimy o dyktaturze lub totalitaryzmie.
Jeśli więc pan Kaczyński świadomie oszukuje wyborców i wmawia im, że państwo zbudowane na pakcie bandytów z ich seksotami jest "państwem prawa i demokracji", a nawet urzeczywistnia wolną Niepodległą - czy może być większe kłamstwo i większy kłamca?
Sądzę, że każdy polityk III RP, który (z jakichkolwiek względów) nie chce powiedzieć Polakom, jakie stworzono im państwo i jakie nim rządzą reguły - należy do grupy narodowych szkodników, którzy od trzech dekad zagradzają nam drogę do autentycznej wolności. Rozgrzeszanie takich szkodników jest amoralne i zabójcze dla tych, którzy to robią.

Kazimierz B. 20 sierpnia 2017 22:37

Panie Aleksandrze.

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Z faktami trudno polemizować.
Wydaje mi się, że ludzie, którym na sercu leży dobro Polski (nie wyłączając mnie), odczuwają brak autentycznego przywódcy. Kogoś komu można zaufać. Stąd czasami nadzieja bierze górę nad rozsądkiem.
Wracając do Kaczyńskiego: nie jest dla mnie do końca jasne, dlaczego tak ważne (jeśli nie najważniejsze) stanowisko jak MON, powierzył Macierewiczowi?

Pozdrawiam Pana,

***

Marek Aureliusz 21 sierpnia 2017 15:20

Dzień dobry!
Panie Aleksandrze,
zabieram głos bardzo incydentalnie, ale czytam niemalże wszystko co u Pana na blogu jest pisane. W istocie należy Panu przyznać, że spektrum niuansów jest tu na blogu co niemiara, tak samo jak wzajemnych zależności, wpływów i oddziaływań wzajemnych w naszej polityce, oczywiście z konkretnym Pańskim komentarzem. Ale brakuje mi jednego. Czy nie można skonkretyzować tych "Oni", tych "sprawców", tak aby opisać wprzód tzw. grupę przestępczą, jej członków, i ich czyny na końcu? Osobiście uważam, że na Pańskim blogu 99.9% tekstów to właśnie opisy tych "czynów".

Nie ma się co czarować, że sprawcami, tymi "Oni", tą grupą przestępczą, nie są jakieś formalne stowarzyszenia czy grupy polityczne lecz grupy nieformalne działające nieoficjalnie i tajemnie. To co dzieje się w Polsce absolutnie nie zamyka się w polskim kręgu politycznym, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
W przekazie publicystycznym, tym mainstreamowym, a nawet tym tzw. "niezależnym" tylko raz w TVP Info usłyszałem od red. Reszczyńskiego określenie "masoneria". No właśnie. Może od tego warto byłoby zacząć, by tych "Oni" wywlec za szmaty na światło dzienne. Zdefiniować, skąd są i dokąd zmierzają, a następnie opisać ich czyny jak na niniejszym blogu to się czyni.
No przecież nie wątpliwości, że każdy czynny politycznie czy nawet kulturowo, walczy w jakieś sprawie. Więc kto i w jakiej?
pozdrawiam.

Czy wie Pan, że według współczesnych wolnomularzy Marek Aureliusz TEŻ BYŁ MASONEM?! =>KLIK (str.24)

Uważałabym z nick'iem... ;))

Marek Aureliusz,

Pozwoli Pan uwagę ogólną. Nie znam ani jednego powodu, dla którego anonimowy bloger miałby podjąć zadanie "wywlekania Onych na światło dzienne".
Czy nie sądzi Pan, że jest to zadaniem dla służb ochrony państwa, polityków objętych immunitetami i opłacanych z naszych kieszeni oraz rzeszy luminarzy niezależnej publicystyki i tzw. dziennikarzy śledczych "wolnych mediów", którzy brylują w telewizjach, posiadają swoje spółki medialne, pobierają sowite wynagrodzenie i korzystają z daru zaufania publicznego?
Jeśli do tych osób nie kieruje Pan (jakże słusznego) postulatu ujawnienia nazwisk i sieci powiązań Onych, skąd pomysł, że miałby się tym zajmować anonimowy bloger - nazywany przecież "trollem" przez gwiazdę "niezależnego dziennikarstwa" i prominentną posłankę PiS ?
Przyznam, że jest to sugestia tym dziwniejsza, że w miarę moich skromnych możliwości i jeszcze mniejszej wiedzy, przez 10 lat działalności blogerskiej przedstawiłem tu szereg postaci z panteonu Onych.
Tak przynajmniej mi się wydawało.
Począwszy od grona "sług" i "łączników", opisanych w książce "KRĘGI PIEKŁA - Sprawa Krzysztofa Olewnika", poprzez rozmaitych "nietykalnych", "władców tajemnic" i ludzi "politycznej agentury wpływu", po "przyjaciół z dawnych lat" i nazwiska tych, którzy rozegrali aferę marszałkową i wytyczyli drogę do Smoleńska.
Obawiam się jednak, że gdybym nawet zebrał tę menażerię w jednym miejscu, mógłbym nie sprostać Pańskim oczekiwaniom.
Muszę bowiem z pokorą wyznać, że nie posiadam żadnej wiedzy o tym, kto z owej ruskiej agentury i ludzi środowiska b.WSI, należy do loży masońskiej.
Jeśli red. Reszczyński potrafił tak precyzyjnie wskazać Onych, radziłbym drążyć temat i pytać pana redaktora o nazwiska i fakty. Sądzę, że nikt z tych, którzy wskazują masonerię, jako największe zagrożenie III RP i wylęgarnię Onych, nie uchyli się od obowiązku solidnego uzasadnienia tej tezy.

Pozdrawiam Pana

***

Urszula Domyślna 22 sierpnia 2017 14:37

OGRÓDKI ŚW. FRANCISZKA PREZYDENCKIEGO SOCJOLOGA

Panie Aleksandrze,

Pan prezydent zażywa hajlajfu nad Bałtykiem (zaliczając ekscytującą wywrotkę na skuterze wodnym), tymczasem jego doradca na łamach Gazety Polskiej "daje odpór" żelaznemu elektoratowi, który jak zwykle nie dorósł.

Najpierw (na oko) tysiąc słów pseudouczonego bełkotu dla idiotów, cyt. : ...do świadomej części umysłów dociera [ ] odrobinka ociupinki wyselekcjonowanej wcześniej [informacji] , - przechodzącego miejscami w paranoję, cyt. : Życie ludzkie jest faktem przerażającym. Składa się z nieskończonej liczby wymiarów, spraw, zjawisk, procesów. [ ] Życie przekracza wszelkie (poza Boskim) pojmowanie! Jak się tego oceanu naszej niewiedzy nie bać?! , aby w ostatnim akapicie dotrzeć do załganego finału, który przytaczam in extenso:

Zakleszczeni

Ale niektórzy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zakleszczyli się w swoich to obrazach, to ogródkach, to bibliotekach lub pakietach wycinków prasowych. Jak mantrę powtarzają formułki o strasznych, rzekomo wszechpotężnych Wojskowych Służbach Informacyjnych, które nadal jakoby rządzą Polską.

Tymczasem służbom tym kręgosłup złamali już w okresie pierwszego rządu PiS szef Komisji Likwidacyjnej WSI Sławomir Cenckiewicz i szef Komisji Weryfikacyjnej tych służb, a potem twórca Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz. Wiem, o czym mówię, byłem bowiem przy kuchni tego procesu jako ekspert Komisji Weryfikacyjnej. A oto konkretny argument pokazujący dalece ograniczone możliwości pogrobowców WSI: Mimo ciągania po prokuraturach w okresie rządów PO-PSL i Cenckiewicza, i Macierewicza, nie potrafiono zrobić im - poza dokuczliwościami nękania - poważniejszej szkody. Proszę sobie to przemyśleć. I obraz przemalować. Aby przeciwników suwerennej Polski dostrzegać tam, gdzie faktycznie są, a nie szukać ich w Pałacu Prezydenckim.


http://niezalezna.pl/201337-andrzej-zybertowicz-grube-ramy-obrazu

= = = = = =

Czekam, kiedy sz.p. ekspert zacznie negować sam fakt istnienia Wojskowych Służb Informacyjnych? Uczeni radzieccy nie takie rzeczy potrafili. Dlaczego nasi maja być gorsi?

Pozdrawiam :)

Pani Urszulo,

Śmieszno i straszno. A ponieważ już napisałem, że pan Zybertowicz tworzy kiepskie agitki, więc i tym razem nie warto zaprzątać sobie głowy. Ot, trzeba zapamiętać - kto i co dziś wygaduje.
A śmieszno, bo tekst prof.Zybertowicza przeczy elementarnych faktom i realiom III RP, straszno zaś, bo okazuje się, że wystarczy być "doradcą prezydenta", by móc napisać każdą brednię i oprzeć ją na nimbie autorytetu epistemicznego.
Jak wspomniałem już na twitterze - afera marszałkowa,stoczniowa czy taśmowa,obecność ludzi WSI wokół Smoleńska, ich wpływy na"zbrojeniówkę",cała prezydentura Komorowskiego i dziesiątki innych wydarzeń z lat 2008-2015, przeczą koronnemu "argumentowi" Zybertowicza- o "złamanym kręgosłupie" WSI.

Pozdrawiam

***

Urszula Domyślna 25 sierpnia 2017 01:34

Panie Aleksandrze,

W połowie września rusko-białoruski ZAPAD-17, a wczoraj seria zamachów. W południe eksplozja w Kijowie, a wieczorem w Warszawie wypadek radiowozu, który eskortował kolumnę BOR wiozącą Jensa Stoltenberga. - Nawet tw bolkowi w Gdańsku się nie upiekło.

"Pancerna pięść Putina"? Jak Pan myśli?

Pozdrawiam serdecznie

Aleksander Ścios 25 sierpnia 2017 11:19

Pani Urszulo,

Każde z wydarzeń pochodzi z innego arsenału.
Ruskimi manewrami nie warto straszyć, choć trzeba uważnie je monitorować. Wzbudzanie lęku przed zdezelowaną armią Putina, jest dokładnie tym, o co zabiegają moskiewscy stratedzy dezinformacji.
Na szczęście MON wykazuje zdrowe podejście do sprawy.
Eksplozja w Kijowie wygląda na "prezent" od Putina - choć skromny i mało efektowny.
Natomiast wypadki drogowe BOR-owców, należą już do stałego repertuaru.PiS postawił na "sprawdzoną" kadrę tej służby, musi więc ponosić konsekwencje swojego wyboru. Ciągłe przesuwanie w czasie tzw. reformy BOR (tradycyjnej kosmetyki) pokazuje, jak mocne są wpływy służb na decyzje polityczne.

Pozdrawiam serdecznie

***

Urszula Domyślna 25 sierpnia 2017 14:20

OT

Wreszcie rzeczywiście interesujące znalezisko na niezalezna.pl - klik - niestety, podane w typowej dla portalu oprawie dla idiotów. A sprawa naprawdę przerażająca. Hormon najściślej związany z czułością macierzyńską badany pod kątem "redukowania zachowań ksenofobicznych". Wyniki publikuje jedno z najpoważniejszych czasopism naukowych.

PNAS: "Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection" - LINK

Significance

In the midst of rapid globalization, the peaceful coexistence of cultures requires a deeper understanding of the forces that compel prosocial behavior and thwart xenophobia. Yet, the conditions promoting such outgroup-directed altruism have not been determined. Here we report the results of a double-blind, placebo-controlled experiment showing that enhanced activity of the oxytocin system paired with charitable social cues can help counter the effects of xenophobia by fostering altruism toward refugees. These findings suggest that the combination of oxytocin and peer-derived altruistic norms reduces outgroup rejection even in the most selfish and xenophobic individuals, and thereby would be expected to increase the ease by which people adapt to rapidly changing social ecosystems.

http://www.pnas.org/content/early/2017/08/08/1705853114.full

Droga Pani Urszulo,
Szokujące, że jednak, ale prawdziwie przerażający jest ten nieprzerwany "ciung" Polaków do Zachodu. Ten brak świadomości, że to stamtąd idzie i przyjdzie cała ta zaraza narzucana przez demokratycznie wybierane "elity" i powiązanych z nimi "naukowców", "edukatorów", "niezależne media", "społeczeństwo obywatelskie" i "opinię międzynarodową" broniąca wszelkich zboczeń i miażdżącą wszelkie odniesienia do chrześcijaństwa, tradycji i praw naturalnych. Koszmarna jest świadomość, że to co się przypadkiem ujawnia jest tylko niewielką częścią ogromu utajnionej, wrogiej nam prawdy. Dla uprawiaczy współczesnej medycyny Hipokrates poszedł już się "rypać", bo przeszkadzał w uśmiercaniu w imię "własności brzucha" i "skracania mąk i kosztów" dzieci, starców i wszystkiego po środku. Całą etykę nauki diabli wzięli od kiedy koncerny farmaceutyczne i inne zastąpiły ją "wakacjami na koszt firmy" i promowaniem najlepszych rozwiązań. Dla kogo najlepszych to pytanie retoryczne. Swego czasu - jeszcze wówczas czytywany - prof. Zybertowicz powiedział: "Prawda bez odwagi jest gówno warta".
Dzisiaj sam autor tego stwierdzenia pokazuje że zostało jedynie "gówno", bo prawdę głęboko zakopują w "strefach wolnego (od prawdy i mądrości) słowa", a odwaga poległa wobec racjonalizmu i "świętego spokoju". Nauka bez topora etyki i moralności jest prostą drogą do zagłady. I ofiarami tej zagłady padniemy MY, a nie ONI. ONI w roli demokratycznie wybranych katów spełniających zlecenia mocodawców "kłamstwa demokratycznego". Wszystko co z Zachodu "Drang nach Osten" czyni to z "woli" demokratycznych wybrańców.

Ukłony dla Pani

***

Witam.
A kto dziś z PiS'iego elektoratu pamięta przepychanki w sejmie w 2016 nad ustawa antyaborcyjną? I czemuż to wtedy nie wyskoczył PAD ze swoją odezwą do ludu i nie był jak latarnia?
Pozdrawiam

PS. Słuchałam\oglądałam dziś "kazania" PAD na konferencji solidarności. Słuchałam tego w towarzystwie chlopa 65 plus i twardego kibica prezydenta. Sama zdębiałam, gdy ten po kilku zdaniach PAD,a przerzucił kanał, by nie słuchać "kaznodziei".

***

Dziękuję za tego tweeta.
https://twitter.com/SciosBezdekretu/status/901141200769622018
Akurat tej książki nie mam. Nadrobię.
Pozwala mi to zrozumieć zachowanie OBCYCH ludzi w Polsce. Jakoś je sobie zracjonalizować.

Byłem wyłączony (ostatnio robię to bardzo często, dla zdrowia), obiła mi się o uszy wiadomość i przejrzałem TT z tagiem #rimini. Otóż najwięcej wyświetliło mi wypowiedzi drwiących z ofiary gwałtu (będą kazać jej urodzić), drwiących z ministra Jakiego, usiłujących rozmyć rozmiar tragedii uwypuklając inne („w Polsce też są gwałty), podkreślających, że Polacy też migrują, też powodują tragedie, wymyślających żarty na ten temat, itp. itd.

Tak, to jest podobny mechanizm jak po Smoleńsku. ONI przy takich okazjach zlatują się i zwąchują niemal instynktownie. To są ludzie całkowicie OBCY. Wyczuwają co jest ważne dla Polaków, co ich obchodzi, co ich boli, co cenią wysoko, kiedy łączą się w bólu.

A ONI właśnie z tego będą zawsze najbardziej drwili i w to będą uderzać.

Dobrze wiedzieć jaka jest geneza tego zachowania.
Tego nie wypisują UBecy na emeryturze, to piszą ludzie młodzi ale ukształtowani, wyprodukowani przez OBCYCH.


W ogóle mam wrażenie jakby 27 lat przebiegało według tej instrukcji. Jakbym jej wielokrotnie doświadczył.
Zaprawdę zbrodnią jest nie wyniszczyć, nie wyplenić i nie wystrzelać komunizmu lecz się z nim układać.

Obawiam się, Panie Marcinie, że jesteśmy na zaawansowanym etapie, tzw. nowoczesnego układania się z komunizmem.
Jego wyniszczenie, wyplenienie i wystrzelanie pozostanie jak zwykle w sferze marzeń garstki niepoprawnych utopistów.

Pozdrawiam

@Marcin Is

Świetnie Pan to wszystko ujął. Do pewnego momentu próbowałem zrozumieć, co się dzieje z ludźmi wokół nas. Ale już odpuściłem. Szkoda czasu na jakąkolwiek rozmowę z OBCYMI.

Wróciłem dziś z kilkudniowej wędrówki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Świat zamków, kapliczek, leśnych dróg i polnych ścieżek. Biednych wiosek i wypasionych willi. Bezdroża, domki na odludziu. Piękna przyroda, a obok ślady konfederatów barskich i powstańców styczniowych. Nocą wsie wymarłe, ciemne i głuche, z dala od miejskiego zgiełku. Żeby wrócić do domu wsiadłem do busika. I od razu mocne uderzenie po głowie. W radiu kierowca słucha RMFu. Zgiełk, szydera, prymitywizm. Wszechogarniające kłamstwo. Nakładka na polską rzeczywistość i kulturę. Opresyjna, bezwzględna w swojej metodzie pozbawiania słuchacza tego co najcenniejsze, tego co ludzkie. Głos OBCYCH.

Pozdrawiam

***

NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

STAŃCZYK

Naści; rządź!
Masz tu kaduceus polski,
mąć nim wodę, mąć.

https://www.youtube.com/watch?v=B-t7CqvBM2A

........

70. rocznica urodzin ks. Jerzego. Dwudniowe uroczystości, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczną się w sobotę 9 września.

...

Pani Urszulo,

Dlaczego światły i odpowiedzialny, świadomy i zatroskany suweren jeszcze nie zalał Pałacu tysiącami maili i listów? Dlaczego swojemu wybrańcowi nie przypomina jego postawy wobec próźb o pomoc w przywróceniu prok. Witkowskiemu śledztwa w sprawie "mordu założycielskiego" IIIRP? Wiemy już doskonale, że "produkt pijarowy" "wielkiego stratega" pozostał "panem nikt" chociaż zamieszkał w Pałacu i czyta "Wesele", ale co z polskim suwerenem? Niestety też wiemy. Jest tylko mitem na użytek "kłamstwa demokratycznego". Zapewne spostrzegła Pani ile w tych kilku zdaniach jest cudzysłowów. W takim pełnym cudzysłowów świecie przyszło na żyć. Ułuda, kłamstwo i nieznjąca granic bezczelność wybrańców. Jakby miał honor, to by nie patronował, bo spłonąłby ze wstydu. Cóż, PADł.
Petycję w sprawie prok. Witkowskiego podpisało kilkanaście tysięcy osób. Można by się spodziewać, że parę tysięcy z nich potrafi zachować się jak na suwerena przystało, a tymczasem ..... prawda. Propagandyści też milczą, ale to oczywiste.

Ukłony


Pozdrawiam serdecznie, Panie Mirku i wyjaśniam, że najpierw ustosunkowałam się do sprawy w osobnym komentarzu, a dopiero potem zauważyłam Pańską opinię. Przepraszam. :)

U.

***

Nie bardzo rozumiem. Bł. ks. Jerzy to przecież wyniesiony na ołtarze podmiot kultu religijnego. W kościele czci się datę Jego narodzin dla Nieba. Obchodzenie rocznicy urodzin do tego pod jakimś tam patronatem jest , jak dla mnie, próbą politycznego zagospodarowania postaci Błogosławionego co trąci - bo ja wiem? - koniunkturalizmem, politykierstwem.
Takie gesty w sytuacji pozostawiania peerelowskiego status quo w ustalaniu przyczyn zabójstwa Księdza.... nie podoba mi się to.

***

ALEKSANDER ŚCIOS, JAN KOWALSKI

Skoro polski Kościół wyjątkowo niechętnie "zagospodarowuje" autentyczny kult błogosławionego Męczennika, trwale wypacza jego przesłanie, a postulatorem procesu kanonizacyjnego czyni tajnego współpracownika bezpieki (!!!) - ks. Tomasza Kaczmarka (TW "Calm", później "Nebbia" => link ), trudno się dziwić, że na taki teren wkracza niezawodny "pijarowo" pan prezydent. Który z wprawą notorycznego kłamcy łatwo zapomni o tym, że wcześniej zrobił wszystko, aby uniemożliwić dowiedzenie prawdy o śmierci ks. Jerzego, m. in. odmówił przywrócenia śledztwa prok. Witkowskiemu i nonszalancko zlekceważył petycje kilkudziesięciu tysięcy ludzi oraz bezpośrednie apele wielu znaczących osób i środowisk.

"Wywiad" pana prezydenta działa bezbłędnie: chodzą bowiem słuchy, że kanonizacja może lada dzień zdecydowanie przyspieszyć ( art. "Gość Niedzielny" nr 34/2017, s. 19. => link ) i wtedy łatwo będzie przypisać i tu wielkie zasługi Andrzejowi Dudzie.

Cynizm tego człowieka jest przerażający!

Tamto się zapomni, to się zapamięta. - Tak to mniej więcej działa.

Pozdrawiam serdecznie

http://telewizjarepublika.pl/ks-kaczmarek-ndash-postulator-beatyfikacji-ks-popieluszki-ndash-byl-agentem-sb,46138.html

http://kspopieluszko.blogspot.com/2017/08/kiedy-kanonizacja-ks-popieuszki.html

***

Dla pani @UD: Podążono tropem tych linków i natrafiono m.in.na podane przez @mkin10,w których gloryfikuje się PADa i np.kard.Nycza oraz na inne wpisy "świętych" antylustratorów-wszystkie w służbie kłamstwa założycielskiego IIIRP. Ale czegóż sprzedajne środowisko kolejnych konsyliacyjnych PAD i UWPiS nie zrobi w zakopywaniu prawdy ,aby zasłużyć na uznanie w oczach wszystkich wrogów zewnętrznych i wewnętrznych Polaków.Zrobi i robi wszystko od prymitywnych gier operacyjnych i propagandy "sukcesu" po cenzurę prewencyjną radykałów prawdy,od złodziejstw podniesionych do poziomu partyjnej "cnoty" w okradaniu zwykłych ludzi po bakczysze państwowe dla swoich "cnotliwych",od jawnego partnerstwa z wrogami zewnętrznymi po jawne partnerstwo z wrogami wewnętrznymi."Święta" gruba kreska jak równie "święte" pojednanie z komuną NWO,której ofiarą padnie prawda dopasowywana do okoliczności w każdym z priorytetów.

Panie Wsojtku,

Dobrze znam czułostkową i zakłamaną twórczość dr Mileny Kindziuk, "specjalistki od ks. Jerzego" i doprowadza mnie ona do zimnej furii.

M. in. właśnie jej zawdzięczamy (propagowany także przez Kościół i kard. Nycza) fałszywy obraz Księdza, który "zło dobrem zwyciężał", głosił radosny, "apolityczny" przekaz (starannie pomija się pamiętne Msze za Ojczyznę) i właściwie nie wiadomo dlaczego został storturowany na śmierć przez NKWD-owskie bestie, którym przekazali go esbeccy porywacze pamiętnego 19 października 1984 r.

Ostanie znane nam słowa Księdza: "PANOWIE, DLACZEGO MNIE TAK TRAKTUJECIE?" pozostają aktualne. Dziś można je odnieść zarówno do hierarchów KK (począwszy od prymasa Glempa), jak i do szczebioczących paniuś w rodz. p. Kindziuk, którzy będą - wraz z prezydentem Dudą - obchodzić radosne "Urodziny księdza Popiełuszki"- =>klik, "dyskretnie" zapewne pomijając przerażające i prawdziwe powody i okoliczności śmierci polskiego Męczennika XX w.

Pozdrawiam serdecznie

***

Witam.
I nie mogę sobie ułożyć pod sklepieniem, dlaczego ministerstwo ON przypadło p. Macierewiczowi? Przecież nie mogli liczyć na to, że p. Macierewicz będzie próżniakiem, kretem, zdrajcą tylko będzie realizował z przytupem swoje ministerialne powołanie?

Proszę mi to wyjaśnić, aby mi to już raz jedyny odwaliło się od czaszki. Dziękuję.

Pani Halko,
Cóż, "wyrafinowany wielki strateg" nigdy nie grzeszył szczególnym darem dobierania sobie ludzi, ale kiedyś powiedział, że Antoni Macierewicz to jest człowiek do spraw niemożliwych. To jedno co mu niewątpliwie wyszło, ta pewność i konsekwencja w powierzaniu mu takich właśnie zadań - niemożliwych, a niezbędnycvh dla Polski. Sprawą niemożliwą w IIIRP było rozpędzenie tych ze WSI, zespół prlamentarny do spr.Smoleńska i obecnie odbudowa polskiej armii oraz wsparcie obecnością Jankesów i NATO na flance wschodniej. Wcześniej przeprowadzenie ustawy lustracyjnej. Pytaniem otwartym jest ile w tym zasługi JK, a ile determinacji oraz siły AM i... czynników pozostających poza naszą wiedzą. Może Nasz Mistrz coś doda w tej materii?

Pozdrawiam Panią uchylając kapelusza

***

"http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nie-bedzie-wznowienia-sledztwa-ws-mordu-zydow-w-jedwabnem,nId,2436711"

Wątpię czy Ścios mi to puści ale muszę za prof. Markiem Chodakiewiczem synem prof. Witolda, mojego sąsiada z Żoliborza, wyrazić oburzenie najpierw przerwaniem ekshumacji pod wpływem jakichś sekciarzy żydowskich a teraz, no własnie - odmową wszczęcia śledztwa a więc i wznowienia ekshumacji.
I tak oto bezkarnie rozlało się łgarstwo po świecie o Polakach mordercach Żydów a w następstwie zaniechań albo tchórzostwa naszych historyków - utrwaliło.
Skandal czy, jak to wołał oburzony prof. Marek - hańba!
Takie, niestety, mamy współcześnie elity wycyzelowane z ludzi o szerokich sumieniach.
Gwoli wyjaśnienia - sumienie szerokie znamionuje ludzi, którzy dobro uznają za zło, a zło za dobro.

Panie Janie,

Tenże sam prof. Marek Chodakiewicz, jeden z jaśniejszych punktów patriotycznej emigracji polskiej zupełnie zmarginalizowanej przez władze sformułował tezę o "elicie walki" i "elicie trwania". "Elitę walki" wymordowali obaj okupanci podczas IIWŚ, której ocalała część pozostała na Zachodzie, a jej resztki w Polsce dobili Obcy z Tutejszymi, polskimi zaprzańcami i powojennym ruskim okupantem. Pozostałe niedobitki elit przedwojennych przeistoczyły się w "elity trwania", które przechowały wiarę i tradycje polskie za cenę kompromisów i marginalizacji. Jak dodać do tego kilka dekad propagandy, edukacji i praktyki życia codziennego w peerelu, to obraz jawiący się dzisiaj staje się czytelny, ale i równie ponury. Po kilkudziesięcioletniej okupacji jak po zaborach potrzebne są "elity walki", a tych nie ma. Wola walki została skutecznie zastąpiona pragnieniem "świętego spokoju", patriotyzm sprowadzono do obowiązku płacenia podatków, ewentualnie oszołomstwa i ciemnogrodu, Kościół zapędzany do kruchty, a jego hierarchowie jednają nas z kagiebistami, pojęcie ojczyzny ograniczone jest do domowego zacisza. "Być" skutecznie zastąpiono "mieć". Z kim zatem mamy iść w "długim marszu"?
Zgadzam się z trafnym pańskim określeniem kolejnego etapu: "elity trwania" zostały zastąpione "elitą o szerokich sumieniach" w której już zagnieździli się oprócz Polaków i Obcy, i Tutejsi. Trzeba koniecznie zaznaczyć, iż Polacy są w mniejszości, która dochodzi do głosu tylko wtedy, gdy tamci się żrą. Ten moment właśnie trwa. Na obecnym etapie nie ma nawet śladu tworzenia się polskich elit, a cóż dopiero elit gotowych walczyć o Polskę. Każde wyzwanie jakie stoi przed nami, chcącymi odzyskać wolną Polskę jest bitwą. Wymaga od nas cech niezbędnych do prowadzenia walki, a nie gęgania i tchórzliwego, wygodnego, kapitulanckiego walczenia o demokrację i słupki statystyczne. Frontów tej walki jest tyle ile wyzwań, a liderów i dowódców brak, bo brak elit z których mieliby się wyłonić. Zrównani w dół "kłamstwem demokratycznym" wybrańcy mają kwalifikacje tak moralne jak i profesjonalne jedynie do zarządzania polską masą upadłościową. Są skorumpowanymi likwidatorami bez szans i perspektyw na przeistoczenie się w restrukturyzatorów.

Pozdrawiam

***

Nie bedzie wznowienia sledztwa, ale za to Polonia i ambasadorzy RP zostali poproszeni o reagowanie nawet na "najdrobniejszy akt" szkalowania dobrego imienia Polski.
Przyznaje ze nie wiem, jakimi drogami musi chodzic sumienie aby godzic takie rzeczy, i dzialac nie tylko w poczuciu niewinnosci, ale i slusznosci w imie jakichs wyzszych racji. I w zgodzie z zyciem sakramentalnym. Nie wiem - choc moge sobie wyobrazic, ze to nie jest cos tak stosunkowo trywialnego jak cynizm. Innymi slowy -byc moze to nie wybor, tylko autentyczna, przerazajaca choroba.

Podobne trudnosci nie pozwalaja mi takze odpowiedziec na pytanie zadane przez Pania Halke.

***

1. Z TT AŚ - klik

Wyklęty, powstań ludu ziemi
Powstańcie, których dręczy głód


"FUNKCJONARIUSZE WYKLĘCI" z radomskiego dziękują posłom III RP i UE za słowa otuchy, nadzieję i obiecaną pomoc. klik


2. AUTOR PREZYDENCKICH USTAW SĄDOWYCH, v/min. sprawiedliwości rządu PO/PSL (pod Gowinem), cyt.: "nie widzi potrzeby gruntowej reformy SN" ;)

Cytat tak smakowity, że przytaczam w całości:

– Tej potrzeby gruntownej reform, gdyby spojrzeć na to ze strony ściśle prawniczej, czyli fachowej, ja nie widzę – tłumaczył w TVN24 były wiceminister sprawiedliwości prof. Michał Królikowski

– Nie widzę radykalnego problemu kadrowego, tzn. niekompetentnego SN i nie widzę zapaści w czasie rozpatrywania tej sprawy. Natomiast tak, jak rozumiem sposób zdefiniowania problemu przez projektodawców to wiąże się z tym potrzebna radykalnej przebudowy tej instytucji, zarówno pod kątem kadrowym jak i zwiększenia skuteczności odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów przed SN.

– Jeżeli miałbym sam definiować problemy, sam z siebie powiedziałbym, że rzeczywiście ta odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów wydaje mi się być niewystarczająca – dodał prawnik, jeden współpracowników Andrzeja Dudy w pracach nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Prof. Królikowski podkreślił też, że zawetowane przez prezydenta ustawy "były destrukcyjne". – Rozumiem zamysł przebudowy sądownictwa i potrzebę korekty, także składu osobowego Sądu Najwyższego, ale to były projekty bardzo krótkowzroczne – dodał


https://dorzeczy.pl/40707/Krolikowski-Ze-strony-scisle-prawniczej-nie-widze-potrzeby-gruntowej-reformy-SN.html


3. A TO NIESPODZIANKA! - klik

Amerykański dziennik "USA Today" dotarł do raportu niezależnych ekspertów, z którego wynika, że Rosja od 2004 r. ingerowała w politykę 27 państw - w tym Polski.

Polski zjawisko miało dotyczyć w 2015 r., czyli w roku, kiedy odbyły się ostatnie wybory do parlamentu, a także do Pałacu Prezydenckiego. "USA Today" nie opisuje jednak szczegółów tego, jak taka ingerencja miała wyglądać.


4. DWUGŁOS ws Dowództwa Sił Połączonych.

=> BBN-Soloch:

"Ustanówmy Dowództwo Sił Połączonych. Szef BBN #Soloch w @NaszDziennik o reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP" - klik


=> MON - prof. Hubert Królikowski:

"Powołanie Dowództwa Sił Połączonych będzie oznaczało dwuwładzę [WYWIAD]" - klik

***

Witam.

Do Państwa Pine i Rodakvision1.

A co Państwo myślicie o takiej odpowiedzi na pyt.: „Dlaczego ministrem ON został/ MUSIAŁ ZOSTAĆ p. Macierewicz?”.

Podsunął mi tę odpowiedź – niezamierzenie - jeden z moich znajomych. Kiedy z nim rozmawiałam ostatnio, został specem energetycznym na całą Polskę.
Otóż ten znajomy przez ostatnią dekadę robi „niesamowita karierę”. A zadziwia/ zdumiewa/ zaskakuje fakt, że nie jest z „rodziny resortowej”. Jest po prostu łebskim facetem, który jest w swojej dziedzinie fachowcem i tyle. Jest kuźwa naprawdę dobry!
I kiedy z nim rozmawiałam ostatnio – chyba nie będzie tej rozmowy wspominał miło – objawiłam mu prawdę, po usłyszeniu, której go zadekowało kompletnie.
Otóż na jego ciągłe awanse odpowiedziałam mu, że „murzyn robi swoje i murzyn odchodzi”. Jest powoływany na dane stanowisko do sprzątania bajzlu po poprzednich partaczach, letkiewiczach, pociotkach, tumanach. Ma za zadanie robić „porządek”. Ma doprowadzić dane stanowisko do ładu, po czym, informuje się go, że jest tak dobry, że należy mu się awans – tzn. czytaj – musi przejść do następnego działu, by tam robić porządek. I robi! Robi rzeczy dla innych niemożliwe! Rozwiązuje problemy nie do rozwiązania. Wdraża metody, których nie ma w całym świecie. I… Zrobi porządek, ustępuje miejsca „resortowemu wnuczkowi, zięciowi, synkowi” i jest przenoszony, by robić stanowisko pod następnego wybrańca. I tak w kółko. A nade wszystko mój znajomy uwiarygadnia swoją osobą, fachowością tych cwaniaków.

Zatem wygląda mi tak, że skoro o panu Macierewiczu zwykło się mówić: „człowiek do zadań niemożliwych”, to któż jak nie on, nadaje się optymalnie do wskrzeszenia polskiej armii, nabicia pod niebiosa morale żołnierza polskiego, polskiej młodzieży (WOT, szkoły wojskowe w każdym powiecie). Cały czas naturalnie patrzą p. Macierewiczowi na ręce i „smach’ują” – zaraz poprzez nagonkę agentury każdy ruch ministra ON. Ruch niezgodny z ich interesami, gdy nazbyt szarżuje i może coś zdemaskować, unaocznić opinii publicznej, a już nie daj BÓG rozkochać, tak rozmiłować aż po grób Polaków w Ojczyźnie.

Tylko, że zapewne p. Macierewicz jest świadom swej pozycji. Zapewne wie, że nawet zostanie usunięty, to może ta jego dobra robota wyda plon, że to nie na darmo. Bo odrzucam opcję „leperyzmu”, dzięki którym nie Gowin (czy inne chłoptasie) ale Macierewicz został MON’em. Zatem odrzucam jakieś szantażyki, którymi mógłby się kierować p. Macierewicz wobec rządzących.

I na końcu znowu zostałam z pytaniami.

Komu ONI szykują Polskę?
Dla kogo z przebojowością cudownego dziecka Morawiecki ściąga te miliardy z VAT?
Dla kogo – świadomy / nieświadomy mądrości etapu p. Patryk Jaki odzyskuje kamienice i setki milionów, które zagrabili ci bandyci?
Dla kogo łapią te płotki narkotykowe nazywając to aferami największymi w IIIRP?

Tak! Komu ONI szykują moją Polskę?!

Pozdrawiam

P.S. gdzieś zawieruszyłam mój kapelusz!

Pani Halko,

Odnośnie pani znajomego.
Za peerelu dyrektorem przedsiębiorstwa z reguły musiał być swój, czyli członek, ale już głównym technologiem na przykład był zazwyczaj po prostu fachowiec, bo firma musiała osiągać jakieś tam wyniki nie możliwe dla członków, ale niezbędne dla ich szefów, żeby dyrektor pozostał na stanowisku.
Jak pani pisze, w tym względzie nic się nie zmieniło. Pani znajomy jest takim właśnie fachowcem do osiągania wyników dla obecnych partyjniaków, członków i wybrańców na stanowiskach różnych. Takim co to pod jego osiągnięciami podpisują się jego przełożeni. Jak "profesorowie" i PAN-owie pod pracami magistrów.

Komu ONI szykują Polskę?
Jeżeli szukać odpowiedzi na to pytanie bez sięgania do "spiskowych teorii", co jest niezwykle trudne, to szykują (tylko) IIIRP i robią to dla siebie, swoich posad i apanaży i/albo dla swoich następców, których klepnie mityczny suweren. Zanim lewizna zaczadziła przy pomocy "kłamstwa demokratycznego" cały cywilizowany świat schemat był prosty:
- partie lewackie wygrywały na rozdawaniu tego co "liberałom" udało się odłożyć i kosztem zadłużania,
- "liberałowie" wygrywali, gdy sytuacja finansowa państwa stawała się fatalna i trzeba było naprawiać to, co zniszczyli lewacy.
Taka huśtawka trwała dekady. Teraz to się zachwiało, bo górą lewizna w każdej odmianie, a patyjne szyldy nie mają żadnego związku ze znaczeniem tych słów które na nich widnieją. Nasuwa się zatem pytanie, jeżeli nie nam i nie sobie to komu szykują? Myślę, że sobie, bo karuzela szans, awansów i stanowisk musi trwać. To istota "demokracji" współczesnej. Kłamstwa niekaranego, bo to my oddaliśmy im moc ustanowienia siebie bezkarnymi.

Dla kogo z przebojowością cudownego dziecka Morawiecki ściąga te miliardy z VAT?
Jak wyżej. Walczy o reelekcję, o polityczne więcej. I jeszcze jeden drobiazg. Brak z jego strony odpowiedzi na pytanie: co po polityce? Jeżeli powrót w ramiona, "na pokoje banksterów", to wiadomo, że im teraz krzywdy wyrządzić nie może. Nie odpowiada. Czym jest milczenie w tej sprawie?

Dla kogo – świadomy / nieświadomy mądrości etapu p. Patryk Jaki odzyskuje kamienice i setki milionów, które zagrabili ci bandyci?
Jak wyżej i wyżej, tylko że ten konkretny przypadek jest zaangażowanym młodym człowiekiem, który już wcześniej dał się lokalnie poznać jako fajter o sprawy ważne. Robi dobrą robotę być może nie wiedząc - jak my - dla kogo. Uwiarygodnia system jak pani znajomy. Jest wyjątkowym zaprzeczniem demokratycznego równania w dół. Kocha swego syna i "śmie" o tym publicznie mówić. Ta "zbrodnia" mówi o nim wiele dobrego. Warto bacznie obserwować każdego atakowanego z życzliwą uwagą.

Dla kogo łapią te płotki narkotykowe nazywając to aferami największymi w IIIRP?
Tu nie mam wątpliwości - dla mitycznego suwerena, tzn. dla reelekcji i ... dla krycia tych schowanych za omertą: "my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych".

Te moje odpowiedzi są daleko niewystarczające i mam tego świadomość, ale tak te sprawy postrzegam i chętnie zapoznałbym się z innymi punktami widzenia. Szczególnie osób mających warsztat pozwający pozyskać wiedzę na te tematy z zakresu teorii "spiskowych", jedynie możliwych.

Komu ONI szykują IIIRP(!), bo że nie Polskę to oczywiste. Polski jeszcze żeśmy nie odgruzowali spod zwałów wojennych i peerelowskich.

Kłaniam się

pine 12 września 2017 11:17

Pani Halko,

Proponuje Pani jako odpowiedz bardzo juz stara taktyke, swego czasu unowoczesniana podrecznikami darwinizmu dla nie-przyrodoznawcow, celem wykazania jakoby w przyrodzie kto inny sieje, kto inny zbiera, a jeszcze kto inny w pelni korzysta. Mozliwe ze Pani wersja jest prawdziwa. Ale wtedy wskazuje ona odpowiedz i na pozostale Pani pytania. Darwinizm, jako niewazki produkt bedacy scisla interpretacja swiata ale dokonana z punktu widzenia wylacznie organow przetwarzajacych ciezar materii (tzn. polozonych od przepony w dol plus konczyny), przenoszony jest do nieamputowanej rzeczywistosci przez wszystkich pragnacych zyc w dowolnej niewazkosci kosztem ciezarow przepracowywanych przez innych. Cuma laczaca obydwa stany jest pieniadz i sztuczna inteligencja. Dbaja oni wiec o to aby jedno i drugie mialo zdolnosc samopowielania, bo to gwarantuje niewazkim trwanie w ich stanie, w ktorym zyja kolektywnie , a ktory nazywaja wolnoscia.
Skala, sila i specjalizacja tych kolektywow jest kwestia wtorna, i te kwestie wtorne sa stosunkowo dobrze znane.

Tyle ze ta taktyka ma podwojny zaczyn swojego rozkladu. Ten pierwszy to stare prawo "chlop strzela, Pan Bog kule nosi" dzialajace nie tylko tym lepiej, im grubiej sie zaokragla liczby nieskonczone, lecz takze im wiecej jest wolnych "wazkich" ludzi , i to nawet w sytuacji, w ktorej przetrwanie jest zagrozone; gdy globalne zasoby surowcowe i energetyczne sie kurcza, gdy te co jeszcze sa - marnotrawi sie na bezprecedensowa skale, choc Polska ma ich ciagle jeszcze troche, i dosc duzo w gatunkach krytycznych dla nowoczesnej technologii. Bo resztki starego fundamentu swojego zdrowia: jezyk z jego inteligencja - i rolnictwo rodzinne,te kuznie umiejetnosci i zdrowego rozsadku, i wiedzy ze kto orze i sieje, ten ma prawo do plonu - nie wiem czy mozna powiedziec ze jeszcze posiada? I dlatego- czy jeszcze Polska ma siebie?

Ten drugi to zaczyn zmienionych praw natury wszczepiony w nia przed prawie dwoma tysiacami lat. Taka zmiana sila rzeczy musi macic klarownosc przycumowanych umyslow. Mozna by rzec - dodatkowo.

Pozdrawiam

Pani Halko,


Ujmując sprawę metaforycznie proponuję obejrzenie filmu -

https://www.youtube.com/watch?v=kbQAWdgErXo

Co do kapelusza? Proszę się rozejrzeć, pewnie przykrył go poprawnie zamilczany, acz coraz bardziej opadający puch!

DROGA HALKO,

To są naprawdę niezwykłe pytania (spostrzeżenia), cyt:

I na końcu znowu zostałam z pytaniami.

Komu ONI szykują Polskę?
Dla kogo z przebojowością cudownego dziecka Morawiecki ściąga te miliardy z VAT?
Dla kogo – świadomy / nieświadomy mądrości etapu p. Patryk Jaki odzyskuje kamienice i setki milionów, które zagrabili ci bandyci?
Dla kogo łapią te płotki narkotykowe nazywając to aferami największymi w IIIRP?

Tak! Komu ONI szykują moją Polskę?!


W pełni je podzielam.

Serdecznie Cię pozdrawiam,

Urszula

PS. Czy cudowny kapelusz khaki odnalazł się?

***

PS.

Tak jak podejrzewałam. Prof. Zybertowicz - "Czasy się zmieniają, a pan zawsze jest w komisjach." - minął się z prawdą / łgał w żywe oczy (niepotrzebne skreślić).

24 IX 2017 - OŚWIADCZENIE MON

Informujemy, że płk rez. Czesław Juźwik został zatrudniony w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przez byłego szefa BBN Stanisława Kozieja we wrześniu 2010 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

W 2007 roku odszedł z zawodowej służby wojskowej i został zatrudniony w BBN jako pracownik cywilny. Postępowania sprawdzającego w stosunku do osób cywilnych zatrudnionych w cywilnej instytucji nie może prowadzić MON.

Podkreślamy, że za politykę kadrową urzędu odpowiada wyłącznie pracodawca, a więc w tym przypadku szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który samodzielnie decyduje o osobach pracujących w Biurze. Jako pracodawca ma możliwość sprawdzenia przebiegu kariery zawodowej pracownika. Informacja ta zawarta jest w teczce osobowej pracownika dostępnej szefowi BBN. Wydaje się, że ani szef BBN, ani żaden z jego urzędników nie podjął wysiłku sprawdzenia osób, które współpracowały z poprzednim kierownictwem Biura.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma żadnej prawnej możliwości oddziaływania na politykę kadrową prowadzoną przez kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W związku z komunikatem BBN z 23 września 2017 r. przypominamy komunikat MON z 3 sierpnia 2017 r. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz od początku wskazywał na nieprawidłowości przy zatrudnieniu poszczególnych osób w BBN, które nie zostały uwzględnione.

ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz
rzecznik prasowy MON

25 września roku pamiętnego.

Poćwiczę sobie ortografię:

CHOLERNY HOCHSZTAPLER
CHOLERNY HOCHSZTAPLER
CHOLERNY HOCHSZTAPLER

I tyle w temacie Marioli.

__________________________________________________

Polecam wszystkim dzisiejszy tekst Jerzego Targalskiego "WRACA 1989"

http://niezalezna.pl/204127-wraca-1989

"W wyniku Okrągłego Stołu przyjęto zasadę, iż strażnikiem systemu jest prezydent. Dlatego podporządkowano mu trzech ministrów: obrony narodowej, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Te trzy resorty zostały de facto wyjęte z gestii rządu. Prezydent miał poprzez nie pilnować, by nie powstało żadne zagrożenie dla systemu, gdyby dynamika wydarzeń przekroczyła ramy nakreślone przez Moskwę i ochoczo przyjęte przez wyselekcjonowaną opozycję."

= = = = =

Nic dodać, niż ująć! Tak było za Jaruzela, podobnie za bolka i Kwacha, zacięło się dopiero przy Prezydencie Lechu Kaczyńskim. Problem zlikwidowano (wraz z Prezydentem) i Komorowski szybko przywrócił porządek.

Rechotem historii jest fakt, że historyczną szansę na wyrwanie się spod moskiewskiej kurateli pogrzebał brat zabitego Prezydenta wystawiając kandydaturę "nowszego modelu" Komorro, tym razem zaakceptowaną przez tych co trzeba.

Pozdrawiam Pana Aleksandra i wszystkich Państwa.

Droga Pani Urszulo,
Jedynie pomagam wybrzmieć i Państwu dostrzec tę przepaść świadomości.
Świadomy wyborca, wyznawca i mityczny suweren - http://www.rodaknet.com/rp_mirek.htm
Powszechne prawo wyborcze sankcjonuje powszechny brak przygotowania "ciemnego ludu" do roli suwerena decdującego pośrednio o losach narodu i kraju. Tenże mityczny byt charakteryzujący się pamięcią złotej rybki i niepojętym infantylizmem bez żadnej głębszej wiedzy i refleksji oddaje pełną władzę w ręce hien gotowych na wszystko za cenę żerowania na ciele kraju i wyborców, właśnie...
A co i na jak długo w powyższych tematach z zapodawanej sieczki "strefy wolnego od rozsądku słowa" zostało w umysłach mitycznego suwerena?
Czy, gdyby tacy byli wyborcy, takie mieli przygotowanie i podejście do roli suwerena wybrańcy mogliby sobie pozwolić na lekceważenie nas? Czy mogliby reprezentować tak niskie standardy? Niestety poziom publicystyki Aleksandra Ściosa i Jego komentatorów jest nieosiągalny dla "powszechnie uprawnionego ciemnego ludu" i dlatego pozostaje nam życie w matriksie "kłamstwa demokratycznego".

Musiałem to popełnić.
Ukłony

***

Panie rodakvision1.
Czy Polacy, gdy chodzi o zapewnienie bytu swoich rodzin są pracowici? Zapewne nie mniej niż inne nacje.
Czy Polacy, gdy chodzi o prywatny interes potrafią główkować, a nawet być przebiegli? Owszem.
Nie jest więc naszą narodowa wadą ponad przeciętna w skali światowej słabość intelektu lub leniwość.
Czyli nie irytująca ospałość umysłowa, głupota leży u podstaw naszej narodowej autodestrukcji. Ta zależność została wielokrotnie wyłuszczona na tym blogu. Otóż Polaków nauczono się bać. Strach jest wrogiem odwagi, a odwaga niezbędna do poszukiwania i wyznawania prawdy. Strach więc implikuje kłamstwo.
Jak pięknie stwierdził Pan Łośko, jesteśmy narodem. który kłamie. Kłamie z pasją rano, po południu i wieczorem. Tak więc irytująca Pana tępota wielu Polaków ( tych tzw Naszych, a tym bardziej Onych) jest w dużej mierze zrodzona ze strachu. Jest wewnętrznym kłamstwem i odrzuceniem prawdy. Kto przyjął lęk głęboko do własnej duszy będzie walczył z prawdą i uzna ją za swojego podstawowego wroga. Odwrotnie, kto ma odwagę, ten będzie poszukiwał prawdy. Dlatego zawsze byli prawi wśród ludzi prostych i fałszywi wśród intelektualistów, erudytów i naukowców. Podstawowy grzech dobrej zmiany, pomijając wszystko inne leży w lęku przed uznaniem Polaków za godnych przyjęcia prawdy o III RP. Jeśli więc nie prawda o III RP to kłamstwo demokracji, to "opozycja totalna", to zgoda na usytuowanie i odpalenie Dudy, to markowana niemoc "dobrej zmiany" . To w końcu naród, który ze spuszczonymi głowami, chełpliwie produkując kłamstwo dla potrzeb "świętego spokoju", przyjmie po raz kolejny bieg wydarzeń bez cienia refleksji i oporu.
Pozdrawiam.

Dokladnie tak.
Strach jest korzeniem zla pierwotniejszym niz czesto o to pomawiana pycha. Strach niemal automatycznie produkuje wizje swiata oderwana od rzeczywistosci, szczujac umysl do coraz predszych kalkulacji - ale tylko takich, ktore sie w tej sztucznie dla siebie stworzonej rzeczywistosci mieszcza. Pierwsza kalkulacja dajaca jakikolwiek wynik dodatni - i oto dopiero teraz rodzi sie pycha, bo ktos przeciez musi te rzeczywistosc zarzadzac. Pycha jest namiestnikiem strachu, i matka tepoty.
Choc nie ma potrzeby dodawac niczego zasadniczego do tego co wyzej napisal juz Pan meewroo, wspomne jedna, czesto niezauwazana a dalekosiezna komplikacje opisywanego procesu, ktora wynika z faktu biernej plastycznosci naszego cielesnego wehikulu. Istnieje cos takiego jak fizjologia strachu. Jest to mierzalny, klinicznie diagnozowalny stan organizmu ktory zaadaptowal sie do strachu - nawet tego nieuswiadomionego - i zaczyna automatycznie pracowac w formule strachu. Nie tylko oddech, krazenie, postawa, praza miesni I mozgu - ale kazda funkcja fizjologiczna organizuje sie w zespol strachu. To nie tylko dodaje trwalosci (inercji) reakcjom lekowym, ale tez produkuje odruchy i odczucia ktore z realna rzeczywistoscia nie maja juz nic wspolnego. W nastepnym pokoleniu - dwoch, takie zmiany moga juz modyfikowac i anatomie - nawet jesli w szczegolach rozpoznawalnych jako takie tylko przez lekarza - I moze nawet DNA. Na to we wspolczenej medycynie, ktora po odczytanmiu ludzkiego kodu genetycznego zostala zmuszona uznac mozliwosc takiego procesu, jest dostatecznie duzo dowodow, choc kodyfikacji nie ma i prawdopodobnie akurat w tej kwestii nie bedzie. To nie sa zmiany nie przezwyciezalne, tylko wymagajace jeszcze wiekszego wysilku I wiedzy niz najlepsze wysilki eukacyjne znaly dotychczas. Ludzkie ciala, hodowane w zaklamanym strachu, beda ewoluowac do coraz mniejszej zdolnosci czucia i dzialania wedlug prawdziwych idei. Innymi slowy - problem wychowania, czy uczenia, zaczyna byc czesciowo problemem takze w szerokim sensie medycznym - jesli wolno mi uzyc tego terminu w dobrej wierze, a nie jako okreslenia galezi przemyslu - w skali dotad nieznanej.
Pozdrawiam

Panie meewroo,
Stwierdzenie "irytująca Pana tępota wielu Polaków" w odniesieniu do mnie nie ma miejsca. Nie oceniam Polaków, ani innych nacji pod tym kątem. Owa tępota jest problemem i bagażem dotkniętych nią ludzi. Moje spostrzeżenia odnoszą się do "powszechnie uprawnionego ciemnego ludu" nie mającego kwalifikacji do podejmowania odpowiedzialnych decyzji wyborczych, do ogółu ludzi poddanych "kłamstwu wyborczemu", a nie Polaków w jakiś szczególny sposób. To chyba oczwiste, że ten oszukańczy system leży u podstaw tego co się dzieje w całym demokratycznym świecie z UE i Polską włącznie. Pana uwagi dotyczące strachu i kłamstwa są ważnym spostrzeżeniem, ale niewiele mającym wspólnego z tym co napisałem. Różni nas ustawienie punktu ciężkości w dyskusji. Pan - skąd innąd słusznie - kładzie nacisk na powszechny pogląd uzasadniający "zgłaszanie pretensji" do "dobrej zmiany", rządu, PADł, ministrów, etc. Jest to skupianie się - w miom przekonaniu - na efektach, skutkach, a nie na przyczynie, którą jest dokonana kartką legitymizacja wszystkich tych "afer" i czynów wołających o pomstę do nieba.

Ostatnie pana zdanie wpisuje się w mój tok rozumowania:
"To w końcu naród, który ze spuszczonymi głowami, chełpliwie produkując kłamstwo dla potrzeb "świętego spokoju", przyjmie po raz kolejny bieg wydarzeń bez cienia refleksji i oporu". To właśnie jest oprócz - jak pan twierdzi - strachu brak kwalifikacji suwerena. Taki sam pod każdą szerokością geograficzną wyłączając narodowe cechy i historyczne uwarunkowania.

Pozdrawiam

***

Panie Aleksandrze! Proszę coś napisać. Mijają już dwa miesiące i zdesperowani czytelnicy zaczynają sami opisywać rzeczywistość, co (nie ujmując nikomu zaangażowania oraz przenikliwości) stanowi jednak inną jakość poznawczą. Pozdrawiam Pana.

Chciałbym się podpisać pod tym apelem, też zaczynam się niepokoić, ale zdałem sobie sprawę z tego, że prosimy P.Aleksandra o ciężką pracę analityczna za ..... no właśnie , za nic.
Każdy z nas codziennie wychodzi do pracy, żeby zarobić na życie. Nawet jak ktoś ma swój biznes, za swoje działania spodziewa się odpowiednich efektów. A tu dostajemy esencję tego co się wokół nas dzieje, dzięki pracy której sami nie umiemy zrobić, chociażby dlatego że nie mamy na to czasu .... a chcemy to wszystko w terminie i za frii ....
Czy aby ten blog nie powinien zastać kanałem płatnym ???

Nie wiem czy płatnym czy nie, ale pomagać trzeba żeby się utrzymał, ponadto myślę, że powinno być 10, 20, a nawet 100 takich lub tak dobrych, podobnych blogów, wtedy te myśli miałyby dużo większy zasięg.

***

Temat został wywołany i ze swej strony niejako zbiorczo odpowiem na maile jakie w tej sprawie ślą pełni zatroskania i niepokoju Czytelnicy Pana Aleksandra Ściosa na RODAKpress. Nasz Autor od dziesięciu lat obdarza nas najwyższej jakości publicystyką.
Robi to wyłącznie pro publico bono. Incydentalnie dane Mu było ujrzeć swój artykuł na łamach prasy "strefy wolnego(?) słowa". Do chwili totalnego zapisu na Aleksandra Ściosa. Nie tylko w mediach, ale i w wydawnictwach.
Dużo czasu zajęło zanim Pan Aleksander Ścios zgodził się na uruchomienie na "Bez dekretu" opcji dotacji dla Jego Czytelników, która w zamyśle miała chociaż w minimalnym stopniu "wynagrodzić" Jego pracę i wesprzeć Go fianansowo, aby nie musiał się imać "prac egzotycznych".
Trzeba tutaj koniecznie podkreślić, że nie tylko poziom tekstów i erudycja tak ceniona przez państwa jest efektem tej pracy. Co ważne, to robi to tak, że przez dekadę niezależnej twórczości nigdy nie dał szans swoim wrogom jak i "naszym" na ściganie go po sądach. Napisać prawdę ujętą w tak wspaniałą formę, a do tego niejednokrotnie atakując ludzi z potężną władzą i nie zgnić w więzieniu to wymaga tytanicznej roboty i niezwykłych doprawdy umięjetności oraz wyśmienitego warsztatu. O poświęconym czasie nie wspominając.
Dbałość o zdrowie i proza dnia codziennego u wielu ludzi zasłużonych którym "ta zmiana" dorzuciła ochłap 400 złotych zmusza ich niejednokrotnie do podejmowania "prac egzotycznych" i wielu z nich dawno już zostało pozbawionych sił, które mogliby oddać Polsce. Nie mogą, nie chcą, pozostają niezauważani i marginalizowani, bo trzeba walczyć o emerytury antypolskich gadzin na "poziomie średnim" jakże często nieosiągalnym dla Nich, dla Polaków.
Pisałem już tutaj, że to my powinniśmy płacić wierszówkę naszemu Autorowi, bo nikt inny nie zapłaci, a czytających jest wielu. Także pośród wybrańców i tych co to im redakcje płacą za pracę opartą na trudzie Aleksandra Ściosa.
Niepokój i zatroskanie "milczeniem" Ściosa są uzasadnione, ale zgłaszanie pretensji czy ponaglanie jest impertynencją. Dziękuję Czytelnikom zatroskanym i życzliwym w imieniu Autora, a Jemu tą drogą przekazuję najczęściej powtarzane życzenia od Czytelników RODAKpress: niech Bóg da zdrowie i siłę Panu Aleksandrowi ku naszej radości i ku potrzebie Polski.
Od siebie dodam, a my wspierajmy Go na tyle ile kto może

Pięknie Pan to napisał, Panie Mirku!

Jeśli my - stali czytelnicy i komentatorzy, nie dopomożemy Autorowi w utrzymaniu "Bez Dekretu" (najlepszego bloga politycznego w polskim internecie, a dla wielu z nas ostatniego skrawka wolnej Polski), - nikt inny tego za nas nie zrobi.

STĄD APEL!

Szanowni Państwo,

Proponowałam już kiedyś dobrowolne, stałe opodatkowanie się, niewielką w skali roku, minimalną kwotą => 100 zł (8,30 zł/mc).

- Zasobniejsi/bardziej szczodrzy wpłacaliby naturalnie wielokrotność kwoty podstawowej. (Dotyczy także dziennikarzy i polityków).

- Gdyby rokrocznie wpłat dokonywało choćby 300 obserwatorów (dobrowolnie przypisanych do BD), uzyskalibyśmy 30 000 zł rocznie. Myślę, ze byłoby to znaczące wsparcie dla bloga.

- Szanowni, to tylko kwestia corocznej samodyscypliny i kilku kliknięć w internecie!

- I na zakończenie: - Myślę, że na tym blogu piszą (i czytają go) ludzie odpowiedzialni, którzy zdają sobie sprawę, że to jedyny sposób na zachowanie tego miejsca i niezwykłych analiz Aleksandra Ściosa!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pozdrawiam Pana oraz tych wszystkich, których miałam okazję spotkać na "Bez Dekretu", a przede wszystkim Szanownego Autora! Naprawdę nie wyobrażam sobie internetu bez jego politycznych analiz i komentarzy: tu i na Twitterze.

Pozdrowienia raz jeszcze i => KIERUNEK PAYPAL, bardzo uprzejmie proszę!

Urszula Domyślna - od 9 lat na blogu.

***

jestem za!

***

Do rodakvision. Moje "ponaglanie" nie jest impertynencją, szanowny Panie.To hołd dla pracy pana Aleksandra oraz zaniepokojonie jego dluższym milczeniem. Co do wierszówki zgoda.

A dlaczego odebrała pani mój wpis personalnie? Proszę mi wierzyć że był on oparty na dużo większej ilości wypowiedzi - o czym wspominam - niż pani prośba do pana Aleksandra Ściosa. Pani się poczuwa? Aaaa to już nie mój problem.

27.08.2017r.
RODAKnet.com

RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet