SWIĘTY JAN PAWEŁ II - cytaty


Cytaty Papieża Jana Pawła II

O świętości

 • "Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych". Orędzie na VI Światowe Dni Młodzieży, 15.08.1990 r.
 • " Bóg [.] pragnie, aby wszyscy byli święci! Młodzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty"! Orędzie na XV Światowe Dni Młodzieży, 29.06.1999 r.
 • "Czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny". Orędzie na XV Światowe Dni Młodzieży, 29.06.1999 r.
 • "Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej". Orędzie na XVII Światowe Dni Młodzieży, 25.07.2001 r.
 • "Wszyscy jesteśmy wezwanie do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość". Orędzie na XX Światowe Dni Młodzieży, 6.08.2004 r.
 • "Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot". Orędzie na XIII Światowe Dni Młodzieży, 30.11.1997 r.

Różne

 • "Ja biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały." (Santiago de Compostela, 1982)
 • "Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu."
 • "Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę."
 • "Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać."
 • "Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom."
 • "Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro."
 • "Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb."
 • "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość."
 • "Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć."
 • "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm."
 • "Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka."
 • "Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje."
 • "Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna."
 • "Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
  Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
  Która ze mnie przebiega ku innym,
  Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
  Z niej się wyłaniam..."
 • "Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej."
 • "Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom."
 • "Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni."
 • "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
 • "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali."
 • "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!"
 • Dłonie są krajobrazem serca."
 • "Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą."
 • "Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...!"
 • "Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka."
 • "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę."
 • "Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga."
 • "Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania."
 • "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."
 • "Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania."
 • "Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą."
 • "Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach."
 • "Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji."
 • " Wiara i ro­zum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki uno­si się ku kon­tem­plac­ji prawdy".

27.04.2014r.
RODAKpress

Czytaj więcej - 1 -
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet