JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Ruch Rodaków także broni Tadeusza Kościuszki w Australii!

 


*...w obornie Kościuszki
* MSZ odpowiada
* Poseł pyta?
* Wezwanie RR

 

 
 

 

 

 

 

TADEUSZ KOŒCIUSZKO
Ruch Rodaków także broni Tadeusza Kościuszki w Australii!

Kalendarium

- Jak poinformowała nas Anna Habryn, prezes stowarzyszenia Mt. Kościuszko z siedzibą w Perth, zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez departament edukacji w Australii i nareszcie dojdzie do uwzględnienia w ogólnokrajowym konkursie historycznym tematu związanego z dokonaniami Pawła Strzeleckiego...
- Biuletyn informacyjny Mt. Kościuszko Inc. - 2 ...czytaj dalej
- Biuletyn informacyjny Mt. Kościuszko Inc. - 1 ...czytaj dalej
- 16 - 17
października w Jindabyne odbędzie się zakończenie Rajdu Śladami Strzeleckiego,
- władze lokalne przedłużają czas konsultacji do 3 września 2004r.,
- Prezes RN PAiNZ, Janusz Rygielski publikuje submmision do wladz parku datowane 18 sierpnia 2004r.,
- Ruch Rodaków przystępuje do kampani informacyjno-protestacyjnej i promującej Rajd,
- 1-go sierpnia 2004r . Rada Naczelna PAiNZ publikuje propozycję tekstu listu protestacyjnego do władz parku,
- władze lokalne i parku ogłaszają konsultacje społeczne, których zakończenie ma nastąpić
20 sierpnia 2004r.,
- Mt. Kościuszko Inc . przygotowuje Rajd Śladami Strzeleckiego, formy zlotu z całej Australii u stóp Góry Kościuszko,
- Mt.Kościuszko Inc. i jego prezeska Anna Habryn pracują nad pozytywnymi formami działania (film, turystyka, programy edukacyjne) oraz polularyzacji osoby i dokonań E. Strzeleckiego,
- zainicjowana przez prezesa Rady Naczelnej Polonii Australii i Nowej Zelandii J. Rygielskiego grupa, która zajęła się opracowaniem strategii działania przyjęła zasadę "działań dyplomatycznych", bez szerokiego angażowania opinii publicznej,
- ze stowarzyszeniem współpracuje zamiłowany turysta, niejednokrotnie wędrujący ścieżkami Strzeleckiego, Janusz Rygielski, który opublikował szereg artykułów na temat Strzeleckiego,
- w odpowiedzi na te zamierzenia powstało stowarzyszenie Mt. Kościuszko Inc. w Perth, które od lat usiłuje się przeciwstawiać zmianie nazwy góry i parku, ( http://www.mtkosciuszko.org.au )
- burmistrz miasteczka Tumbarumba (początek sprawy rok 2000) i władze Parku Narodowego Kościuszki (NSW) opracowały plan zagospodarowania parku, który przewiduje podwójne nazwy co w konsekwencji doprowadzi do wyeliminowania z użycia nazwy nadanej przez Edmunda Strzeleckiego,


Działania podejmowane przez RR - to nie jest sprawa tylko Polonii australijskiej.

 • Tablice pamiątkowe na szczycie Góry Kościuszki ...czytaj tutaj
 • List RR do członków sejmowej komisji Spraw Zagranicznych i mediów - ...czytaj tutaj
 • RR wykonał projekt ulotek na Rajd dla Mt. Kościuszko Inc.
 • Wojciech Cejrowski i Jacek Pałkiewicz zaangażowali się w sprawę obrony Kościuszki.
 • Byliśmy w Jindabyne - foto-relacja ze zlotu 16 - 17 października 2004r. ulotki RR
 • Koordynator RR na Kraj Artur Rogala i Małgorzata Mamajko 1 października udzielili wywiadu w radio RMF FM, które mieści się na Kopcu Kościuszki w Krakowie.
 • Rzecznik prasowy MSZ odpowiada Rzeczpospolitej (po interwencji posła Marka Jurka). Czy polski MSZ podjął jakieś kroki w sprawie zmiany nazwy najwyższego szczytu Australii, Góry Kościuszki?
 • Poseł Marek Jurek , wice - przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych podjął z nami współpracę w sprawie obrony nazwy Góry Kościuszki.
 • Dużym echem tak w świecie jak i w Polsce odbija się nasza akcja informacyjna. Tylko inż. Jerzy Skoryna , Delegat AK, SPK i USOPAL w Meksyku informuje, że rozesłał conajmniej 100(!) e-maili.
 • Polska Wiosna - 19 września na terenie SPK Koła Nr.8 w Capalaba (dzielnica Brisbane) odbył się polonijny festiwal wiosenny. Ruch Rodaków zorganizował punkt informacyjny dotyczący sprawy zmiany nazwy Góry i Parku Kościuszki. W tej sprawie głos zabrali poseł do parlamentu Queensland Michael Choi i przestawicielka wladz lokalnych Karren Williams. Sprzedawaliśmy naklejki rajdowe. Zebraliśmy ponad 140 podpisów pod petycją do władz australiskich, a także pieniądze na ufundowanie specjalnej kategorii w corocznym konkursie historycznym dla dzieci i młodzieży. Po wpłaceniu $2000 Departament Edukacji zorganizuje w ramach konkursu nowy temat "Symbolika i historyczne znaczenie nazwy Mt. Kosciuszko".
 • Ruch Rodaków usiłuje pozyskać dla Mt. Kościuszko Inc. wspłópracę Polski przy projekcie budowy muzeum Strzeleckiego w Australii.
 • Nawiązliśmy współpracę z z-cą przew. sejmowej komisji spraw zagranicznych, posłem Markiem Jurkiem w zakresie uaktywnienia polskich służb dyplomatycznych i wypracowania formy współpracy Polski w realizacji projektu budowy muzem Edmunda Strzeleckiego w Australii. Do projektu tego powraca Mt. Kościuszko Inc.
  Przed laty pisał o nim Witold Łukasiak.
 • Publikujemy w mediach polonijnych i rozpowszechniamy w Polsce wezwanie RR do wsparcia działań Mt. Kościuszko Inc. w obronie nazwy Parku i Góry Kościuszko. Oprócz stron internetowych zainteresowaliśmy problemem min. Polish American Radio Network, delegata UOPSAL w Meksyku i wiele organizacji polonijnych.
  W Polsce również osoby prywatne przesyłają wezwanie do polskich władz.
  Petycja Ruchu Rodakw - Polska do min. Cimoszewicza. ... tuttaj
  Natychmiast po ogłoszeniu przez RN PAiNZ propozycji listu protestacyjnego przystępujemy do jego rozpowszechniania tak w świecie jak i w Polsce.
 • Podjęte zostały starania o nawiązanie bezpośrednich kontaktów z politykami, działaczami organizacji społecznych i dziennikarzami w celu poinformowania ich o zamiarze zmiany nazwy Kościuszko i przekazania im materiałów informacyjnych wraz z listem protestacyjnym. Doszło do spotkań, min. z: premirem rządu Qld. Peterem Bettie, Marszałkiem parlamentu stanu Qld, posłem Michael Choi, prezeską Australian Council for Europe, prezesem Swiss Chamber of Commerce. Mamy potwierdzenie, że poseł Michael Choi i prezeska Australian Council for Europe wysłali protest. W Polsce RR uzyskał odpowiedź ambasadora RP w Australii na szereg pytań dotyczących działań ambasady w tej sprawie. Niestety nie ma ich wiele. Mają trudności ze znalezieniem odpowiedniej sali do ekspozycji wystawy "Tadeusz Kościuszko" i przechowują tablice zdjęte przez władze parku. Tablice, które oddawały prawdę o Strzeleckim. Ponadto Koordynator RR na kraj przeprowadził rozmowy z Markiem Tomalikiem w trakcie których zostały ujawnione zamiary odcięcia się polskiego dziennikarza od poczynań polonii. O tym fakcie poinformowaliśmy Prezeskę Mt. Kościuszko Inc.
 • W/g ambasadora RP w Australii Jerzego Więcława sprawa zmiany nazwy góry i parku nabrała rozpędu co najmniej od roku 2000 (temat został podjęty przez burmistrza Tumbarumba w styczniu tego roku).

***

Rozmowa z Wojciechem Cejrowskim ...
Prawdziwe korzenie Australii - Rozmawiał Piotr Zychowicz
WOJCIECH CEJROWSKI:
Myślę, że chodzi o to, iż słowo "Kościuszko" jest trudne do wymówienia dla osób mówiących po angielsku. Pamiętajmy jednak, że w Stanach Zjednoczonych - których Kościuszko jest bohaterem - nazwisko to nikomu nigdy nie przeszkadzało. ...czytaj dalej

Komu przeszkadza Kościuszko? - Mirosław Rymar
Polski podróżnik i naukowiec Edmund Strzelecki 12 marca 1840 roku wszedł na szczyt w australijskich Górach Śnieżnych. Stanął na najwyższej górze Australii, na wysokości 2230 m, co potwierdził dokonanymi wówczas pomiarami. ...czytaj dalej

Nie pozostańmy obojętni! - wzywa Ruch Rodaków
...Jest też wyraźny polski znak w Australii.
Najwyższa góra tego kontynentu nosi nazwę Góra Kościuszko. Nie trzeba chyba przekonywać, że ma to ogromne znaczenie dla promocji Polski i wzbudzania zainteresowania. ...czytaj dalej

Magia imion - Wojciech Cejrowski
Magia imion w sporze o nazwę Góry Kościuszki
Dla ludów pierwotnych rzeczy nienazwane nie istnieją. Bezimienna siekiera nie może ściąć drzewa, a nazwana będzie służyła jedynie swojemu panu. ..czytaj dalej

MT. KOŚCIUSZKO INC. W OBRONIE KOŚCIUSZKI. - RR
...Była to reakcja na pojawiające się tendecje zmiany nazwy najwyższej góry w Australii - góry Kościuszki. Górę tą odkrył i nazwał wielce zasłużony dla Australii, polski podróżnik i naukowiec Edmund Strzelecki....Był jednym z najwybitniejszych ludzi XIX wieku ...czytaj dalej

Z PEŁNYM SZACUNKIEM DLA DAWNYCH GOSPODARZY TEJ ZIEMI - Anna Habryn
Paweł Edmund Strzelecki był wtedy jedynym, który ostrzegał przed wypalaniem naturalnej roślinności i powiększaniem pastwisk i przed niekontrolowanym wypasaniem na nich coraz większych stad bydła. Jako człowiek wieku rozwoju technicznego, widział dla nowego państwa wielką szansę w eksploatacji naturalnych surowców, czyli tego, co pod ziemią. Radził też myśleć o rozsądnej gospodarce wodnej... ale kto by słuchał dziwaka, który łapał deszcz, mierzył wiatr i analizował chemiczny skład gleby, a do tego wędrował po bezdrożach piechotą w poszukiwaniu minerałów. ...czytaj dalej


MT. KOŒCIUSZKO INC. - logo


RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet