"Długi marsz przeciwko mitom" - Etap 2 - Czas na słowo mówione - "wspólnota myśli"

* Początek marszu
* Etap1- promocja
*Etap2-wspólnota


"Długi marsz przeciwko mitom"
projekt realizowany przez Bez dekretu i RODAKpress

Ten projekt to odpowiedź na Wasze zapytania co dalej w "długim marszu".
Do udziału zapraszamy
ludzi czynu, którzy dążąc do "wspólnoty myśli" stworzą szanse na wyłonienie elity dla Niepodległej.
...czytaj dalej

W związku z ukazaniem się drugiej części - "Nudis verbis. Obalić IIIRP" wracamy do realizacji 1-go etapu naszego marszu. Kupujemy i promujemy najnowszą książkę Aleksandra Ściosa. Co oczywiście nie przeszkadza w realizacji 2-go etapu związanego z "Nudis verbis - przeciwko mitom"

Już jest w sprzedaży "Nudis verbis. Obalić IIIRP"
Aleksander Ścios - "nasz Mackiewicz" nieustaje w pracy
Druga część "Nudis verbis-przeciwko mitom" została opublikowana przez Wydawnictwo Prohibita po raz kolejny przełamujące zapis na Ściosa! Dziękujemy.
Pomimo nękających działań służb "nasz Mackiewicz" nieustaje w pracy. Publikuje i rozmwia z nami. Jest niezawodny. ...czytaj dalej


"Ściosajmy" tą książką Polskę i marazm Polaków. Zróbmy to!


Po trzech miesiącach na podium bestsellerów księgarni Multibook "Nudis verbis przeciwko mitom" w lutym książka znalazła się na dziesiątym miejscu, a w marcu poza dziesiątką. To jest dobry moment na przejście do drugiego etapu naszego marszu. Etap promocji nigdy nie powinien się zakończyć, bo w miarę rozwijania się naszej aktywności będzie przybywać ludzi zainteresowanych książką wokół której powstaje "wspólnota myśli" Maszerujących. Dziękujemy za to, co już zrobiliście i zapraszamy do kolejnego etapu marszu, którego zadania będą zawierały Wasze sugestie. Prosimy nadsyłać propozycje dla maszerujących w drugim etapie "Długiego marszu przeciwko mitom" na adres: rpredakcja@rodaknet.com

ETAP 2
Niech słowo stanie się zarzewiem czynu
Naszym celem są "grupy oporu"!

Aleksander Ścios: Na pytanie - „Jak treść "Nudis verbis przeciwko mitom" spopularyzować wśród Polaków?” - nie ma prostej odpowiedzi, bo książka i autor są dziś na cenzurowanym. Tak dalece, że podobnej aktywności „służb wszelakich” nie doświadczałem nawet w czasach Komorowskiego.
Wystarczy natomiast, by ci, którzy odnajdują w tej książce odbicie własnych ocen i refleksji, jak i ci, którzy książki w ręku nie mieli, lecz mierzi ich dzisiejszy fałsz i gra teatru cieni, zdobyli się na krok logiczny, a zatem konieczny – budowanie małych „grup oporu”. Dwu, trzy, a choćby i dziesięcioosobowych wspólnot, które aktywnością we własnym środowisku poprzedzą powstanie ogólnopolskiej reprezentacji. Nie mam wątpliwości, że pojawienie się takiej struktury, to tylko kwestia czasu. ...czytaj dalej

To od nas zależy jak szeroko rozejdzie się to, co Autor zawarł w "Nudis werbis przeciwko mitom".

My o książce musimy zacząć mówić, a oni rozmawiać
Tworzymy "wspólnotę myśli"

Po okresie promowania "Nudis verbis przeciwko mitom" naszym celem jest skupiać się wokół treści zawartych w książce i popularyzować jej tezy!
Skłaniać? Zmuszać? Prowokować?
Zachęcać do rozmów o niej, do dyskusji nad jej treścią.

Formy działania

Budowanie małych „grup oporu” - to zasadnicze zadanie II-go etapu marszu.
W praktyce sprowadzające się do zrozumienia treści książki "Nudis verbis - przeciwko mitom" i nie odkładania jej na półkę, a traktowania jak zbioru informacji niezbędnych do codziennej analizy wydarzeń politycznych w Polsce. Ona ma stać się dla Polaków pryzmatem przez który patrzą na otaczający nas świat. Powinna być filtrem odsiewającym fałsz, obłudę i propagandę od rzeczywistości.

 1. - tworzymy grupy dyskusyjne w swoim otoczeniu (rodzina, praca, miejsce zamieszkania...),
 2. - animatorzy/liderzy grup organizują ich działalność, kierunki, tematy aktywności/spotkań,
 3. - uczestnicy grupy przejmują rolę promocji książki, przenoszą tematy dyskusji w grupach na zewnątrz - spotkania towarzyskie, klubowe, aktywność w internecie...
  (jak w etapie I) Z zaznaczeniem, że wszyscy Maszerujący włączają się w promocję każdej następnej książki Aleksandra Ściosa poszerzającej zakres i wiedzę "wspólnoty myśli".

  Propozycje dla liderów i aktywniejszych Maszerujących:
 4. Aktywny udział w spotkaniach (promocje, ciekawi prelegenci, politycy) wyrażający się uczestnictwem w dyskusjach w których będą oni zadawali pytania, prezentowali myśli zawarte w "Nudis verbis..."
 5. Portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Reddit, Nasza klasa...), blogi, fora...
  Wpisy tak komponować, aby puentować je cytatmi z książki z podaniem źródła (przykłady cytatów), na tt stosować hasztag #MarszPrzeciwMitom
 6. Autorzy tekstów, dziennikarze powinni się odnosić do opisywanych tematów z perspektywy ich postrzegania przez Autora "Nudis verbis-przeciwko mitom", bo to jest nasza wykładnia.
 7. Wchodzenie w środowiska młodzieżowe, zapraszanie na wspólne akcje i uczestnictwo w spotkaniach grup.
 8. Szukanie kontaktów z nauczycielami i wykładowcami uczelni w celu przeniesienia tematyki książki na grunt szkolnictwa średniego i wyższego.
 9. Poszukiwanie dróg dotarcia do mediów i podejmowanie prób "wywołania do tablicy" dziennikarzy.
 10. W kontaktach pozaformalnych podejmować próby zainteresowania tematyką i postrzeganiem spraw polskich z perspektywy Aleksandra Ściosa wybranych polityków co do których mamy przekonanie, że są zainteresowani służbą Polsce.

  Prosimy o informacje o osobach publicznych (nauczyciele, wykładowcy, księża, dziennikarze, politycy, itp) włączających się w nasz projekt, aby można było powiększać nasz "Poczet Śmiałych".

  Bardzo ważne jest, aby Maszerujący, Liderzy grup informowali o swoich działaniach, przesyłali teksty publikowane w sieci i mediach na temat "Długiego marszu przeciwko mitom" po to, abyśmy mogli na stronach Marszu je rozpowszechniać. Ta wiedza jest potrzebna tak dla użytku wewnętrzego naszego projektu, jak i na zewnątrz. Ludzie są zainteresowani i chcą wiedzieć co się dzieje.

  Pamiętajmy dążymy do "wspólnoty myśli" Polaków, bo tacy Polacy mają tworzyć "grupy oporu".

Grafiki do wykorzystania
1. Logo marszu
2. Światełko w tunelu

Projekt będzie na bieżąco aktualizowany i jest otwarty na Wasze sugestie i propozycje.

16.05.2018r.
RODAKpress 

RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet

 

aktualnosci rr dolacz do nas o ruchu rodakow nasze drogi czytelnia ruchu rodakow