AKO - wcy - POLSKA
 


* List otw. do prez.
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Sprzeciw AKO
- Koncert fotorelacja
- Koncert zaproszenie
* "Orzeł i Krzyż"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Apel po wyborach
* V Koncert Niepodl...
* Apel - ks.Popiełuszko
* W kwestii standardów
* W obronie profesora
* Apel Akad. Kom. Hon.
* Wniosek o powołanie
* Komitet honorowy AD
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Stanowisko AKO
* Zaproszenie od AKO
* Deklaracja pokolenia
* Oświadczenie AKO

* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Koncert 11 Listopada
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Medal Przemysła II
* Oświadczenie AKO
* Rekolekcje AKO - 13
* Stanowisko AKO
* O kulturę wypowiedzi
* Oświadczenie AKO
* "Powstali 1863"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* JK z medalem ...
* Oświadczenie AKO
* II Rocznica-Smoleńsk
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Wolność człowieka ...
* Oświadczenie AKO...
* Gratulacje dla AM
* Gratulacje dla JKM
* Stanowisko - godło
* Oświadczenie 11.11
* Koncert 11 Listopada
* AKO popiera PiS
* AKO na Jasnej Górze
* Zasada solidarności ...
* Setka "Arcanów"
* Zagrożenia demokracji
* Naruszanie swobód
* Majowy piknik AKO
* Konstytucja Węgier
* Rekolekcje AKO-wców
* Pierwsza rocznica ...
* Oblicza patriotyzmu
* O stanowisku prok...
* Oświadczenie AKO

* O "nagości króla"
* Akademicy pod prąd

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu to główny cel działania Klubu. Powstanie w końcu stycznia 2011 roku AKO prof. Mikołajczak uznaje za dalszy etap konsolidacji środowiska niepokornych naukowców. Naturalnym kandydatem na patrona stał się tragicznie zmarły prezydent, sam przecież profesor uniwersytecki. - To był zdecydowanie najwybitniejszy prezydent III RP, mąż stanu wolny od skazy myślenia postkolonialnego .

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie odwołania Ministra Obrony Narodowej, pana Antoniego Macierewicza

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim zdziwieniem i  rozgoryczeniem przyjmują decyzję o odwołaniu Antoniego Macierewicza ze stanowiska Ministra Obrony Narodowej.
W naszej ocenie był to najwybitniejszy minister obrony narodowej w powojennych dziejach Polski, który zapewnienie Polsce maksymalnej zdolności do obrony swoich granic uznał za najważniejszy cel swoich starań i działań. I w tym zakresie dokonał bardzo wiele. Oczyścił polską armię z kadr postkomunistycznych, uwikłanych w powiązania z państwem rosyjskim, zasadniczo zmienił kadry dowódcze polskiej armii, zainicjował procesy zwiększania jej liczebności, - tu szczególnie ważne jest powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczął proces przezbrajania i dozbrajania armii, w tym w nowoczesną broń polskiej produkcji, skonsolidował i stworzył szanse rozwojowe dla polskich firm zbrojeniowych, opracował nową strategię obronną i zasady dowodzenia polską armią. Ale przede wszystkim doprowadził do stałego stacjonowania w Polsce sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i innych członków NATO.
Minister Antoni Macierewicz to człowiek prawy i uczciwy, patriota najwyższej próby, który służbę Ojczyźnie rozpoczął jeszcze w okresie szkolnym i przez całe życie w niej trwał, bez względu na osobiście ponoszone koszty. Z wielką odwagą, nie bacząc na osobiste zagrożenia, podejmował działania, które uważał za słuszne i pożyteczne dla Polski, m. in. współtworzył Komitet Obrony Robotników, aktywnie uczestniczył w działaniach opozycji w latach osiemdziesiątych, dążył do przeprowadzenia lustracji, doprowadził do likwidacji WSI i uporczywie dążył do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. - We wszystkich tych przedsięwzięciach wykazywał się determinacją i konsekwencją działania. Takim też był ministrem.
Pan Minister został uhonorowany Medalem AKO Przemysła II - dlatego czujemy się zobowiązani zabrać głos w sprawie Jego dymisji. Nie znamy jej prawdziwych przyczyn, dowiadujemy się tylko, że spowodować ją miały naciski pana prezydenta. Aby móc zaakceptować tę decyzję oczekujemy jednak podania prawdziwych i pełnych powodów jej podjęcia.
Od władz państwowych, a zwłaszcza od władz Prawa i Sprawiedliwości oczekujemy ponadto, że minister Antoni Macierewicz dostanie szansę służenia Ojczyźnie na stanowisku odpowiadającym Jego kwalifikacjom merytorycznym i moralnym.
Członkowie AKO serdecznie dziękują Panu Ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za wieloletnią ofiarną służbę dla Ojczyzny, w tym szczególnie za ponad dwa lata kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Przewodniczący AKO Poznań – prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

12.01.2018r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet