AKO - wcy - POLSKA
 


* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Sprzeciw AKO
- Koncert fotorelacja
- Koncert zaproszenie
* "Orzeł i Krzyż"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Apel po wyborach
* V Koncert Niepodl...
* Apel - ks.Popiełuszko
* W kwestii standardów
* W obronie profesora
* Apel Akad. Kom. Hon.
* Wniosek o powołanie
* Komitet honorowy AD
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Stanowisko AKO
* Zaproszenie od AKO
* Deklaracja pokolenia
* Oświadczenie AKO

* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Koncert 11 Listopada
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Medal Przemysła II
* Oświadczenie AKO
* Rekolekcje AKO - 13
* Stanowisko AKO
* O kulturę wypowiedzi
* Oświadczenie AKO
* "Powstali 1863"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* JK z medalem ...
* Oświadczenie AKO
* II Rocznica-Smoleńsk
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Wolność człowieka ...
* Oświadczenie AKO...
* Gratulacje dla AM
* Gratulacje dla JKM
* Stanowisko - godło
* Oświadczenie 11.11
* Koncert 11 Listopada
* AKO popiera PiS
* AKO na Jasnej Górze
* Zasada solidarności ...
* Setka "Arcanów"
* Zagrożenia demokracji
* Naruszanie swobód
* Majowy piknik AKO
* Konstytucja Węgier
* Rekolekcje AKO-wców
* Pierwsza rocznica ...
* Oblicza patriotyzmu
* O stanowisku prok...
* Oświadczenie AKO

* O "nagości króla"
* Akademicy pod prąd

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu to główny cel działania Klubu. Powstanie w końcu stycznia 2011 roku AKO prof. Mikołajczak uznaje za dalszy etap konsolidacji środowiska niepokornych naukowców. Naturalnym kandydatem na patrona stał się tragicznie zmarły prezydent, sam przecież profesor uniwersytecki. - To był zdecydowanie najwybitniejszy prezydent III RP, mąż stanu wolny od skazy myślenia postkolonialnego .

Kraków, 21 maja 2017

O Ś W I AD C Z E N I E
Akademickich Klubów Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Warszawie
w sprawie upadku postaw akademickich

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z oburzeniem przyjęły wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przyczyn pozaustawowych zaprzestał wykonywania swoich obowiązków związanych z procesem nadania stopnia naukowego doktorantowi tego Wydziału, którego opiekunem naukowym jest prof. Lech Morawski.

Pamiętamy analogiczne nagonki przeprowadzane w czasach totalitarnego państwa, jakim był PRL. Niezrozumiała jest postawa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, którzy przenieśli swoją polityczną niechęć do prof. Lecha Morawskiego na jego doktoranta, uniemożliwiając mu publiczną obronę pracy doktorskiej. Karanie doktoranta za poglądy polityczne jego promotora jest głęboko niemoralne i łamie wiele reguł życia akademickiego. Taka nieetyczna postawa pracowników Uczelni stoi w rażącej sprzeczności z deklarowaną podczas ślubowania doktorskiego wiernością ideom i postawom akademickim: godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem. Niepokojąca jest skala akcji bojkotu - świadczy o upadku postaw etycznych wśród licznej grupy pracowników tej Uczelni.
Zdumienie budzi również stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wyrażające zrozumienie dla nieetycznych zachowań pracowników bojkotujących z przyczyn politycznych publiczną obronę pracy doktorskiej.
Wkraczanie uwarunkowań politycznych w  proces kształcenia kadr naukowych, a zwłaszcza karanie młodych naukowców za poglądy ich mistrzów jest przekroczeniem nie tylko granic postaw etycznych, ale także prawnych.
Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zdecydowanie potępia takie zachowania i wyraża nadzieję, że podobne skandaliczne sytuacje więcej się nie powtórzą.

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel - Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor - Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień - Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna - Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar  Paruch - Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek - Przewodniczący AKO Toruń

Więcej podpisów i możliwość podpisania się przez wszystkich zainteresowanych: http://ako.poznan.pl/7853

29.95.2017r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet